Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Illys Dafydd Sy'n Deyd -

[No title]

!ABERFFRAW.

BANGOR.

BEAUMARIS.

BODEDERN.

CAERNARFON.

News
Cite
Share

CAERNARFON. Y Maer Newydd.—Ymddengys mai yr Henadur W. J. Williams, cyfrifydd, Minydon, Caernarfon, fydd maer newj'dd y dref. Llys yr Ynadon Bwrdeisiol.—Oynhahwyd hwn dydd Llun o flaen. y Maer (Dr. Parry) a. Mr Richard Thomas. —Dirwywyd a ganlyn am fod n feddw lac afreolus :—Evan Hughes, RWawr, 9« 6c ar costau; John Pritchaxrf, Court, 10s a r costau; Margaret O'wwi, 2, Mill-lane, Caemarfon, 2s 6c a'r costau; Edward Jones, Nantlle, 2s 6c vn cynwys y costau; William Lvans, High-street, Pwllheli, 5s a'r costau; Evan Lloyd Edwards, Blodwen. Villa, Penygroes, 5s a'r eostau a Robert John Williams, Plas Mawr, Groeslon, 5s ar cost- John Williams, Plas Mawr, Groeslon, 5s ar cost- au. Cyngherdd.—Cynhaliwyd cyngherdd yn y Guild Ball, nos Lun, er cynorthwyo cronfa Eglwys Dewi Sant. Llywyddwyd gan Dr. G. R. Griffith, Y.H., dros gynulleidfa. fawr. Cynaerodd a ganlyn ran yn y gweithrediadau :—Miss Jennie Foulkes, LVi.dud- no; Mr (1 A. Jones, Mr R. Cefni Jones, Mr J. Cottrell, Mr A. Dunlop, Mr A. Corrison, Mr Evan Daviee, yn nghyda. cor tan arweiniad Mr W. H. Jones, a Oherddorfa Caernarfon1, tan arweiniad Mr Corrison. Y cyfeilydd ydoedd Mr Pugh Griffith (organydd Eglwys wt- Mair), na y gwei hredwjd fel ysgrifenydd gan Mr J. R. Jones, Hill-street. Cafwyd. cyngherdd gwir dda. Cymdeitbas Lenyddol Moriah.—Agorwyd tymhor V gymdeithas hon ddydd Mawrth gyd.a.. soiree." Miss Pollie Hughes a Mr H. Vaughan vsgrifenyddion y gymdeithas, a ofalent am y trom- iadau, a chynorthwyid hwy g,m nifer o aelodau bcnywaidd. Rlioddrwyd osnau ac adxoddiadau an y personam canlynol :—Misses Janet Rewlands, Maggie Owen, poUie Hughes, Mary Richards, Mrs | Thorman, Meistri Hughie Richards, A. J. Dunlop a H. Vaughan Davies. Cyfeilrwyi gaa Miss Mia | W illiams. Llywyddwyd j cyfarfod gaa y Parch D. E. Davies, cadeiiyddi y pwyDgor. ,Y mae argoel tymhor llwyddianus, ac y mae amryw aelodau j ncwyddion wedi ymuno. Penodiad.—Rhoddir ar ddeall fod Mr J. R. Evaiw, r o'r dref nchod, yr hwn, am rai miseedd, fu yn ben gwyliwr y gwaligofiaid yn nghttHgcm Glanywern o Wallgofdy Kinbych, wedi ei <fcdewi« i'r safle o "head male attendant" yn Mgwallgofdy Dmbfrch. Mae Mr Evans wedi bod ar y "staff" am tua saith mlynedd, ac mae ei ddyrahafiad yn rhwym o redidi boddlonrwydd cyffredinol. Pasio Arholdad.—Bu y rhad «<uilynol rn llwydd- ianus i basio arholiad y College of Preceptors gyn- haliwyd ar y 29ain 0 Fehefen:—Seniors: J. H. Jones, Bontnewydd; O. R. Griffith, Rhosgadfasi; W. A. Jones, Waeafawr. Juniors: W. Glynne Griffith, Caernarfon; 0.. H. Jones, Rhoegadfan; L M. Jones, Caernarfon; D. H. Thonfcas, Caeraar- I fon. Disgyblton oeddynt oil i Mr J. L. J onQS, B.A., Caernarfon. Oymdedthas Lenyddol &tersalem.—Mewn cyfar- fod o'r gymdeithas hon, a. gynhtliwyd nos Fawrth, oafwyd ddyddorol ac addysgiadol ar y rhyfel yn y Transvaal. Amdiiiffynwyti y Bd gan Mr Price Humphreys, Turf-aqimre, a chnogwyd y Llywodraeth Bryd«inig gan Mr W. Jones, Dinorwic-street. Llywyddwyd gan Mr R. J. George, dilledydd, Bridge-street, a ehymerwyd rhan gan amryw eraill o'r aelodau. CW Mei'bion Eryxi.—Dydd Sadwrn derbyniodd Mr John Williams, arweinydd y cor hwn, bellebr o Lundain yn gofyn a allai efe waeud trefniadau i gael cor i ymddangos o flaen y Frenhines tua di- wedd y mia hwn. Atebwid yaitom yn gadBrnliaol, a bydd iddo ar unwaith ialw y cor yn nghyd. Oolir i'r cor roddi boddhad mawr i'r Duo a'r Dduces o Efrog pan ar ymweliad a CJhasfcell Oaernarfon rai misoedd yn ol. Dechrea y ftwyddyn hefyd bu iddynt enill y wobr yn Eisteddfod Gaerhidd, gyn- helid yn y Queen's Hall.

CAERGYBI.

CAPEL OOCH.

DWYRAN.

LLANERCHYMEDD.

LLANEILIAN.

LLANFACi i RAETH.

LLANGEFNI.

LLANFAIR M.E.

MAESTEG.

MYNYDD LLWYD AMLWCH).

NIWBWRCH.

PORTH AMLWCH.

PORTHAETHWY.

TALWRN.

Coleg Prifysgcl Cymru, Atsrystwyth.

ICHWEDL Y GWR OR .GELL.

Yswirio Llafarwyr Amaethyddol.

Hanes Milwr.

LERPWL.