Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Illys Dafydd Sy'n Deyd -

[No title]

!ABERFFRAW.

BANGOR.

BEAUMARIS.

News
Cite
Share

BEAUMARIS. Te Parti.—Prydnawn Mercher mwynhaodd aelod- au Ysgol Sul y Bedyddwyr eu hunain trwy gynal "cwrdd te," a daetb eraill heblaw yr aelodau or achos i yfedi o ffrwyth y ddeilen. Yn yr hwyr caf- wyd cyfarfod adloniadol, sef camu, adrodd, etc. Dywedir iddynt gael gwledd ardderchog. Pregeth Angladdol.—Nos Sabboth diweddai traddododd y Parch Philip Price (W.) y bregeth uchod ar ol y diweddar a'r hoffus Gadben Thomas Martin Williams. Cyfeiriodd Mr Price at yr ymar dawedig fel un i'w efelychu yn ei fywyd tawel a ddrodres, ac yn benaf fel'crefyddwr ffyddlon a selog. Y Rhyfel yn y Transvaal.—I>yma sydd wedi lly-neu pob pwnc arall yn y dref hon y dyddiau hyn, sef y rhyfel uchod', a. mawr yw y disgwyl'ad am y newyddiaduTO-n boreu a hwyr, yn enwedig yr olaf. Nid rhyfedd fod yma y fath ddyddordeb, ac. yn wir, petrusder, pan feddyliwn am gj-maint o fechgyn gwrol y dref hon sydd wedi ymuno a'r rwahanol gattrodau. Helpu Gweddwoai ac Amddifaid y Transvaal.— y Maer (Mr W. R. Jones) wedi penderfynw gwneud casgliad tuag at helpu ychydig ar y rhai uchod sydd wedi colli eu hanwyliaid yn y rhyfel i bresenol. Anfonodd y Maer gerdyn l wahanol j fasnachdai y dref, feljLg ygall y sjinudiad fod yn ddigon amlwg a rhydd i bawb i gyfranu yn ol ei allu. Yn sicr. mae hyn yn siarad yn uchel am y teimlad sydd VIDa a lleoedd eraill gyda golwg ar sefyllfa ein milwyr dewr, ac yn gosod clod he.fyd ar ein maer poblogaadd yn gwneud yr oil a fedr er cael y casgliad yn dedlwng o'r dref fach lilwiol hon.-Trefwr. Y BwrddJ Ysgol.—GynQialiwyd cyfarfod miool y Bwrdd hwn ddydd Mawrth, yr wythnos ddiweddaf. Yr oedd yn ibresenol :—Mr Evan Thomas (yn y jradair), Parch W. G. Owen, Mri Hugh Thomas, ieu., a William Griffitilii, Mr William Hughes (clerc), a Mr J. Williams (swyddog y presenoldeb).—Oy- merwyd adroddiadau yr athrawon a r swyddbg gorfodol i ystyriaeth, a phsnderfynwyd rhoddi rhy- budd i amryw rieni plant pa rai oeddynt afreojaidd yn eu presenoldeb yn yr ysgolion.—Penodwyd Mr Huo-h Thomas, ieu., yn ymwelydd am y nls-" Yscmfenodd; Mi- Fred Geary i roddi i fvnv ei swydd fel oadeiiydd 'ac aelod o'r Bwrdd, a derbyniwyd y eyfryw.

BODEDERN.

CAERNARFON.

CAERGYBI.

CAPEL OOCH.

DWYRAN.

LLANERCHYMEDD.

LLANEILIAN.

LLANFACi i RAETH.

LLANGEFNI.

LLANFAIR M.E.

MAESTEG.

MYNYDD LLWYD AMLWCH).

NIWBWRCH.

PORTH AMLWCH.

PORTHAETHWY.

TALWRN.

Coleg Prifysgcl Cymru, Atsrystwyth.

ICHWEDL Y GWR OR .GELL.

Yswirio Llafarwyr Amaethyddol.

Hanes Milwr.

LERPWL.