Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Illys Dafydd Sy'n Deyd -

[No title]

!ABERFFRAW.

BANGOR.

News
Cite
Share

BANGOR. Cymdeitbas Lenyddol y TaberaacL—Oynhaliodd hon ei chyfarfod arferol, nos- Fawrth, yn Ysgoldy y Talbernacl, pryd y traddodwyd dtarlith gan Mr H. 0. Hughes, Garth, ar y "Transvaal." Llywydd- wyd gan Mr David Williams (cadeirydd), ac yr oedd cynulliad lluosocaoh nag arfer. Ooleg y Brifysgol.—Nos Fercher bu i'r Proffeswr W. Boyd Dawkins, F.R.S., Owen's College, Man- cednion, draddodi yr "academioal address" i sessiwn 1899-1900 yn Ngholeg Prifysgol Grogledd Oymru, Bangor. Y pwnc a ddewisodd i draethu arno oedd "LIe Prifysgol yn. Hanes CJj-mru." Cyngherdd.—Nos Lun cynhaliwyd cyngherdd yn y Penrhyn Hall gan goo- meibion y ddinias, taJi ar- weiniad Mr D. R. Ellis. Y mae y cor hwn yn parotoi at fyned i Lerpwl y 'Nadolig ao er nad yw ond ieuanc y mae yn cairn yn rhagorol. Cyiiorth- wyid hwy gan Megan Llechid, Miss Winnie Owen, Mri Lemuel Roberts, R. H. Morgan, William E\ans, H. F. Williams, a Mr Emlyn Evans, A.R.C.M. Hwn oedd ei ymweliad cyntaf ef a Bangor, a coon- odd nes enill enw anwyl iawn iddo ei nun, a diaUJ genyf y daw yma, yn fuan eto. Yr oedd ei ddad- gamad o Lead, Kindly Light," yn wledd am- heuthyn. Y cyfeilydd ydoedd Mr W. R. Jones, a llywyddwyd gan; Mr T. Lewis, Gartherwen.— Oerddor. Oenhadaeth Kvffin>-square.—Cynhaliwyd y cyfar- fod te bliynyddol mewn cysylltiad a'r genhadaeth hon (Bedyddwyr) yn y Penrhyn Hall prydnawn Mercher diweddaf. Yn yr hwyr drachefn rhoddwyd cyngherdd amrywiaethol, pryd, y cymerwyd rhan yn y cami gan, Miss M J. Parry (Megan LlecMd), Meistri R. H. Morgan, Bangor; Lemuel itoberts, Bangor; Glee Party Pendref, ac efrydwyr o Goleg v BedyddwjT. Y cadeirydd oedd Mr T. Dudley Morgan, N. P. Bank; a gweathredwyd fel cyfeilydd gan Mr W. R. Jones, Glanadda. Oanmol yr Arolygydd Rowland.—Yn eisteddiad yr yniadon, 'ddydd Mawrth, Mr Thomas Lewis (cadeirydd), yn siarad ar ran y Fainc, a ddywedodd ei fod yn ddeaHedag mai ihwnw oedd y tro olaf iddynt gael y pleeer o gael yr Arolygydd) Rowlamd gyda hwy yn Mangor. Yr oeddynt yn llongjyfarch yr Arolygydd Rowland ar ed ail-osodaad yn ei safle flaeoiorol, a djrmunent iddo bob llwyddiant posibl. Bier ganddynt oil iddo gyflawni ei ddyledswydd, a'i wneuthur yn iawn, ac nid oedd ganddynt un amheuaethi V parhai i wneuthur yr un medd yn ed safle newydd yn N gbaern arfon.—Mr Hnw Row- land, ar ran y cyfreihhwyr a dendient y Uys, a ddywedodd ei fød yn ayslolygu a sylwadau y cadeir- ydd. a sylwodd yn mbellach ddarfod i'r Arolygydd Rowland dklangos pob moosgarweh tuag at v cyf- reithwyr a ymarfei-ent yn y llys, ao yr oeddynt oil, teimlai yn icr, yn llawenhau ei fod wedi ei godi ya 01 i'w hen le.—Yr Arolygydd Rowland a dddolch- odd i'r Fainc ac i Mr Huw Rowland am eu sylwadau caredig, ac hefyd am y cynorthwy roddodd Fainc a'r c^reithwyr iddo ef bob amser. j Yr Etholiad Bwrdeisiol.—Mtwn dwy ward yn unig yr oedd ymdrechfa eleni, sef y ddwyreiniol a'r orllewinol. Yn y Baenai gwrthwynebid yr hen aelod (Mr W. A. Foster) gan Mr William Jones, masnachyxld llechi. Yr hen. aelod yn y ward or- llewinol geisiai ail-etholiad oedd Mr T. G. Williams. Yr ymgeiswyr eradll oeddynt Mr W. Huw Rowland, cyfreithdwr; Mr Edw-ardl Jones, hen orsaf-feistr ( Bangor; a Mr W. Howard Lewis, Garth—y ddaai ddiweddaf yn ddewisedigion y Blaid Ddirwestol. Cymerodd y polio Ie ddydd Mercher, a ch^hoeddwyd y caailyniadau gan y Maer (Henadur J. E. Roberts) o flaen Llys yr Ynadon oddeutu haner-awj wedi naw yn yr hwyr. Yr oedd y ffigyrau fel y ranlyn —Y Ward Ddwyreiniol: Etholwyd Mr Foster gyda 239 o bleidleisiau, yn erbyn 141 gofnodwyd i'w wrth- wyiiebvdd. Mr W. Jones. Y Ward Orllewinol: Y ddau etholwyd oeddynt Mr T. G. Williams gyd-a 296, a Mr Huw Rowland gyda. 285. Fel y oonJvn y poliwyd i'r yraswyr gorchfygeiig :—W. Howard Lewis 166, Vxlwardi Jones 143. Nid yw syndod yn y hyd: y modd y trodd yr ethobad allan. Yr oedd polisi yr aelodau a ymneillduent wedi ei gymeradwyo'n galonog gaai yr holl dref a'r prawf goreu o hyn oil, hwyrach, ydyw eu dychweluid. Ym- ddangosai yr jmgeiswjT a withodwyd wedi dyfod i'r macs heb ddim polisi o gwbl.

BEAUMARIS.

BODEDERN.

CAERNARFON.

CAERGYBI.

CAPEL OOCH.

DWYRAN.

LLANERCHYMEDD.

LLANEILIAN.

LLANFACi i RAETH.

LLANGEFNI.

LLANFAIR M.E.

MAESTEG.

MYNYDD LLWYD AMLWCH).

NIWBWRCH.

PORTH AMLWCH.

PORTHAETHWY.

TALWRN.

Coleg Prifysgcl Cymru, Atsrystwyth.

ICHWEDL Y GWR OR .GELL.

Yswirio Llafarwyr Amaethyddol.

Hanes Milwr.

LERPWL.