Skip to main content
Hide Articles List

26 articles on this Page

Illys Dafydd Sy'n Deyd -

News
Cite
Share

Illys Dafydd Sy'n Deyd Fod rhyw hen wreigan yn ardal R—— wedi canfod ffordd newydd o goginio ar gyfer "joiners" a labrwrs. R bod yn gallu gwneud lopsgowe i "joinem' i'w fwyta hefo cyllell a If ore. Fod y swyddogion milwrol hyny wedi methu'n glir a pherswadio y bardd i joinidr "colours" y noswaith o'r blaen. Fod y porthwr hwnw fu yn aros yn D- yn disgwyl yn bryderus am ben tymhor; moo y trap catch yn barod am nicos. Fod ei hen feistr wedi gofyn iddo pe bae yn dal gwerth dau swllt ar bymtheg mewn wythnos, pa faint o amser gymerai iddo ddal gwerth deg 8wllt. 7 Fod yr hen borthwr wedi methu gwneud y "sum" hefo "decimals," ond mac yn eredu y daw o hyd iddi gydla'r "rule of three." Hei lwo. Mai fel y canlyn y canodd rhy wun i arweinydd cor II ■. Ei hoff wen, a'i ddawn o hyd-wrth arwain Sydd gywrain gelfyddyd Oyfyd mawl ei hawl o hyd A'i haeddiant i ddedwyddyd. Soprano per sydd gandtlo-'n llawn mi A mwyn leisiau alto; A thenar cain yn gryno, A bass llawn yn crynu'r fro. Fod bardd yn' galonog iawn y dyddiau hyn am ei fod wedi cael gafael ar Maggie. Un handy ydi Maggie, Un handi ydi Jane, Mi gad chwara bacatel Wrth fya'd a Nel i'r tien. Mai tro garw oedd i'r go gael ei wrthod! gan yr hogan hoiio tro garw wir, ac yntau mor selog yn ei nhol i'r cape. Fod y pore a, fwytaodd y gwr ifanc hwnw wedi ei gamdrin gym,'int fel y bu gorfod iddo adael ei waith boreu dranoeth. Mai i L- yr aetli am feddyginiaeth. Fod y meddyg yn ei gynghori i beidio ei fwyta et.C1 am haner blwyddyn o leiaf. Fod ei gydweithwyr mewn pryder yn ei gylch liyd nes daeth gartref wedi cael meddyginiaeth I drwvadl. Ei fod wedi gwrtliod rhoddi enw y mieddyglyn am ei fod yn credu na wnaethai ddim" lles iddynt. hwy. Peth posibl iawn. Fod yna wledcl ardderchog yn nos Fawrth. Fod hon yn cael ei chyfrif yn "first-class visit." Fod yna sowldiwT wedi ei eni yn B- wyth- nos i ddydd Llun diweddaf. Fod yr ardal yn bur falch o hono, trwy fod ganddynt un i gael ei yru i'r Transvaal, os bydd eisian. Fod rhai o fechgyn Ll-, un noson yn ddi- weddar, wedi myned i ddanfon eu cariadau; ond druain bach, bychan wyddent am y croesaw oedd yn eu disgwyl. Fod tad y genethod wedi casglu pentwr o geryg yn barod i'w harllwys ar eu gwarau pan ddeuent yn ddigon agos ato. Bu bod yn edryeh yn debyg iawn i'r Boeriaid yn gorfod ffoi o flaen byddin Prydain yn y Trans- vaal. Mai rhywbeth tebyg i hyn oedd eu sgwra wrth fyned tuag adref: "Peidiwn a son v/rth neb, Tads,' am hyn, rhag ofn i'r hen Rhys Dafydd gtael gafael ar yr hanes." Ond fe gafodd Rhys wybod er hyny. Nad oedd y llanc hwnw ddim am gymeryd ei drapio i uno a'r Volunteers ac yntau eisiau cadw ei dad a'i fam. "Well done." Mai fel y oanlyn yr ymfflamychodd un o feirdd y Llan i'r Volunteers:- Bydd yma swn magnelau, Yn y Llan; Brgydion fel taranau, Yn y Llan; Ar ol i'r Gwirfoddolwyr Ymgynull, a'u rheolwyr Eu gwneud hwy olf yn filwyr, Yn y Llan; Bydd yma le go ddifyr, Yn y Llan. Os digwydd i'r Gwyddelod Dd'od i'r Llan; A cheisio gwneud rhyw ddifrdd, Yn y Llan Ni raid i ni ond erfyn Ar Samson a'i ddewr fyddin I dd'od i gwrdd a'r gelyn, I ben y Llan; Tro'nt adref tan wen chwerthin, O'r hen Lan. Mai fel hyn y diddenir y dyn a gollodd ei haner coron Ti gollaist haner coron, Am iti fod mor ffol, Trwy'i roddi aT y "counter Heb edrych ar ei ol: Ond cymer gysur, gyfaill, Mae'n awr yn well ei le, Oei ditliau log am dano Tu draw i Oemaes Bay. I Ti wnaethost gamgymenad Wrth wneud y "wager" hon, Gwell iti jTmdawelu, A gwneuthur gwyneb Ilon; Mae'r deg a'r hugain oeiniog Yn rhoddi mawr foddhad, I'r feinwen, fu mor lwcus A'u cael mer deg a rhad. Gwell iti beidio grwgnach A thithau yn hen lane, Mae'th haner coron heddyw MoT "safe" ag yn y banc: Ac 08 wyt ti yn gyfrwys, Anghofia'th "two and six," Ni ddeui byth i fyny A'r diafol am wneud "tricks." Yn awr bydd son am. danat Fel llano yr "half-a-crown," Ac fel yr un a driniwyd Gan un yn gwisgo gown Ac er i ti fy nwrdio, A bygwth i mi loes, Nis gallaf byth ddistewi Er cymaint ydyVr groes. Mai tro rhyfedd fu mewn capel, heb fod gan milltir o stesion y Valley, y Sul o r blaen. Fod ceidwad y capel wedi aros ar ol ei, aarmer heb agor y drysau a deiliaid yr ysgol yn s^fyll allan yn yr oerni.

[No title]

!ABERFFRAW.

BANGOR.

BEAUMARIS.

BODEDERN.

CAERNARFON.

CAERGYBI.

CAPEL OOCH.

DWYRAN.

LLANERCHYMEDD.

LLANEILIAN.

LLANFACi i RAETH.

LLANGEFNI.

LLANFAIR M.E.

MAESTEG.

MYNYDD LLWYD AMLWCH).

NIWBWRCH.

PORTH AMLWCH.

PORTHAETHWY.

TALWRN.

Coleg Prifysgcl Cymru, Atsrystwyth.

ICHWEDL Y GWR OR .GELL.

Yswirio Llafarwyr Amaethyddol.

Hanes Milwr.

LERPWL.