Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR.

Nodion Amaethyddol, &e.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Masnach Yd yr Wythnos.

Cymdeitbas Amaethyddol Sir…

! • j DIsgybl-Athrawon Addysg…

-__---Cyd-Bwyllgor Heddgeidwadol…

[No title]

Llythvrau at y Golygydd. -

PREGETHU YR EFENGYL.

PREGETHU YR EFENGYL.,

News
Cite
Share

PREGETHU YR EFENGYL., Syr, .Y mae yn dda genyf weled) r pwne pwysig ac amserol hwn yn cael sylW. yn eigh colofnau. Y mae yn fater pwysig o gymaint ag y mae yn dwyn cysylltiad personol a. phob mi • honom. Nid rhywbeth i arall yw yr Bt, ond mater i enaid pob un o honom, Dyma lie mae ei bwysigrwydd yn dod i'r golwo*. Hefyd y mao yn amserol, am fod llawer o h<m^ yn emji nad j w yr Ef engyl yn cael ei phregethu m«gis ao r dylai yn y dyddiau hyn. Llawer iawn, ia.wn, arian sydd yn cael eu talu am bregethu yrEfengyl ond ychydig o elw sydd i'w weled oddiwrth hyny a'r cweatiwn naturiol a ofynir a yw yn cyrhaadi yr amcan ? 0 safle y byd' o edrych ar bethau, niti j~.oes dau atebiad i'w cwestiwn, felly y mae diffyg yn rhywle,—yn. mha le y mae? Dr- mmwn, Mr Golygydd, ofyn y cwestiwn yn d4i- tnfol a gostvngedig i'n pregethwyT. Y umeai yn ddigon galluog i'w afeeb ai sylweddoli. On wn i ddim a ydynt yn ddigon gonest i'w gydnafbod. Y mae yn rhaid i bob un sydd yn derbyn cyflog yn y byd yma roddi cyfrif o'i waith. a chan fod y wlad yn talu oyflogau mawr i'n pregothwyr y just yn iawn iddynt hwythau roddi cyfrif o'u gporuch- wvlraeth, a cheisio ateb yn mha le mae!r diffyg o'u haflwyddiant. Mae pregethu yr Efengyl yu colli ci ddylanwad. Y mae gan y wlad hawl i'«h beirniadu, os yr ydrch yn disgwyl arian gan y cyhoedd i'ch cynal. Mae yn well i'n pregethwyr geisio chwilio i mewn i'w haflwyddiant yn y byd yma na gwynebu y Barnwr i roddi cyfrif o'u gor- uchwyliaeth, ac eto heb erioed sylweddoii hyny tra yma yn y byd llawer o honynt ysywaoth wedi awyddu am y swydd, am fod bywyd diofal ac esmwyth arnynt (ond ni wnant gyfaddof ei fod yn gyfryw fywyd), ac heb erioed sylweddoli y cyfrif- oldeb ofnadwy; io, defnyddiaf air cryfach, ie, cyfrifoldeb a chanlyniadau tragwyddol iddo, a* oni all ant sylweddoli eu cyfrifoldeb a phwysig- rwydd y gwaith, ni allant wella cymdeithas. nac achub pechadur. Dynion ydyw llawer o honynt heb adnabod eu hunain, na theimlo eu peahadur- usrwydd1, heb allu edrych i mewn i anialwoh. eu calonau, lie mae trigfa holl anifeiliaid rheibus y byd. Dynion ydyw llawer iawn o honynt sydd yn gweled eu hunain yn well na phawb o'u cwm- pas, yn enwedig eu gwrandawyr, ac os bydd rhyw beraonau ddim ar rhyw delerau da a hwynt, cymerant fantais o'u safle ac o'r pwipud i luchio geiriau (nid gwirioneddau) i archolli ,eu teimladao, a.c yna yn meddwl eu bod wedi gwneud "good strokes." "Nid ydach yn meddwl," meddad rhyw- un, "fodl pregethwyr yn waeth na phob dyn arall." "Nao wyf, ac nid wyf ddim yn meddwl ohwnitk eu bod yn well am fod emv pregethwr arnynt. Y mae hanes. personol ac ymddygiadau llawer o honynt yn ddrewdocl ar gymdeithas 00 yn ddar- ostyngiad ar ddynoliaeth, heb son bod yn sarhad ar Gristionogaeth. Ni ddyliodd Pen Mawr yr EglwYB erioed i ganoedd o rai sydd yn cymeryd arnynt fod yn ei gynrychioli wneud hyny. Syndod na buasai yn eu taraw a mudandod am feiddio gwneud y fath beth." Mae yn dda genyf, Mr Golygydd, eich bod yn rhoddi eich colofnau yn bwlpudau i'r werim gael pregethu dipyn i'r pregethwyr. Maent hwy ya cael digon o gyfleusdra i geisio deffro y wenn at eu cyfrifoldeb, a hyderaf y bydd pwlpud y "Olorianydd" yn foddion i'w cleffroi hwynt at eu cyfrifoldeb. Raid i hen werinwr ddim adgoffa goiriau yr Apostol Iago i'r pregethwyr "Na fydd- wch feistriaid (hyny yw, pregethwyr) lawer, gan wybod y derbyniwn farnedigaeth fwy." Daliweh sylw ar y rhan ddiweddaf. Beth yw*r canlyniad o beidio sylweddoli eu cyfrifoldeb a'u gwaith ? Mae "Gwladgarwr" yn v "Clorianydd" am yr wythnos ddiweddaf yn crybwyll ychydig o bethau, pechod- au amlwg a dinystriol yn codi eu penau yn uchel yn ein gwlad,—godineb, anniweirdeb, oelwyddau, anudoniaeth, etc., ie, Mr "Gwladgarwr," meddw- dod. Waeth heb wadu—dyma un o'r gelynion cirfaf ar ffordd Dwyddiant Teyrnas Orist, ond nid wyf am fynwl i ddadleu a'r cyfaill. Digon dwelcl fy mod yn hollol gydolygu a'r cwbl o'i lythyr (gyda'r eithriad yna). Y mae anniweirdeb yn darostwng cymeriad ein gw lad yn ngwyneib y byd. Y mae Saeson yn edrych yn ddirmygus ar ein grrlad oherwydd y eamwedd yma, ac y mae y pechod yma yn dinystrio cymeriadau ieuenotyd fel na ydynt yn werth i eghvys na ohymdeithas. Da chwi, ibregethWyr anwyl, pregethwoh dipyn yn y cyfeiriad yma. Y mae distawrwydd y pwipud1 ar y pen vuia yn peri i'r oes sydd yn codi feddwl Bad offi drwg ynddo, ac nad yw bechocL Dywedr- woh dipyn wrth ffermwyr ein gwlad am adael eu tai mor agored y nos. Dangoswch iddynt eu bed yr gvfrif.»l am y fath anniweirdeb ag sydd yn bod yn y wlad yma. Gwir, llawer o honynt sydd ym cadw pwrs yr eglwys, eto dywedwch y gwir yn eu g,r-vne'b-pregeth finiog 'ac argyhoeddiadoi ar y pen yma. Nid rhyw fater yw hwn i'r cyfarfod ypigol a'r dosbarth, ond pwnc pre.geth o'r pwipud yw. Y Mae yr holl warth mao y pechoctau ymat yn ei ddwyn ar edn gwlad yn dod at eioh drysaja. Yr ydych yn cael tw.l am geisio gwella cymdeithas a phregethu Efengyl mab Duw yn ei manylrwydd. Rhaid i ohwi ddim trafferthu ceisio profi fod Duw yn bod, a Christ wedi marw dros y ddynoliaeth, na bod oyfiawnhad trwy ffydd. Y mae y plant1 cad eu magu odan y grediniaeth yna, ond eweb yn undongyrchol at y pochodau amlwg sydd yn ein gwlad. Y mae pob un o honoch wedi darllen y llyfr rhagorol "Yn ei gamrau Ef," gwyn fyd na. syrthiai deup&rth o'i ystbryd arnoeh. Nid oddiar deimlad gelyniaethus yr wyf yn ystgnfenu, Mr Colygydd, ond oddiar argyhoeddiad fod eisian diwvgiad amlwg & buan &r hregethiad yr Efengyl. —Ydwyf, eto., IAGO.

[No title]