Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR.

Nodion Amaethyddol, &e.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Masnach Yd yr Wythnos.

Cymdeitbas Amaethyddol Sir…

! • j DIsgybl-Athrawon Addysg…

News
Cite
Share

• DIsgybl-Athrawon Addysg yn if on. By<M Iau, bu dirprwyaeth o lywodraethwyr ac Dydd Tau, bu dirprwyaeth o lywodraethwyr ac athrawon Tsgolion Elfenol a Chanolraddol sir | Fon yn ymweled a PhwyUgor Crefftwrol y Cyng- ( hor Sirol, gyda'r amcan o sicrhau cydweithred- iad a chymhorth arianol y Cynghor i gynllun bwnadedig at addysgu disgybl-athrawon yn yr 1 ysgolion sirol. Cyffwynwyd y ddirprwyaeth gan Mr A. McKillop, Y.H.—Crnrycliiolid ysgolion sirol ac elfenol Mon gan Miss Rathbone, Glan-y- Menai; Dr. R Williams, Y.H., a Mr W. Thomas, postfeistr, Llangefni; Mri E. Madoc Jones, M.A., a W. T. Williams, Beaumaris; Dr., R, M. Williams, Porthaethwy Mri T. Wil- liams, C.S., Llanerchymedd; J. W. Robertsi, Lianidan R. Davies a Rowland Lloyd, Yagol y Bwrdd, a D. Taylor, Ysgol Genedlaothol Llan- gefni.—Eglurodd Mr S. J. Evans, M.A., prif- athraw Ysgol Sirol Llangefni, y mudiad, a chyn- ygiodd awgrymiadau ymarferol gyda golwg ar beth ellid wneud i ddisgybl-athrawon yn yr ys- golioav canolraddcil.Byddai malbw'ysiadu cyn- nun o'r fath yn naturiol yn gosod traul ychwan- egol ar lywodraethwyr yr ysgolion. Gwnaeth Mr Evans apel daer at y pwyllgor i gymeradwyo rhodd sylweddol1 tuagat y cynllun, hob yr hvn, yr ornai, nas gadlai y mudiad gyfarfod a'r llwvdd- iant a haeddai.—Dywedodd Mr D. Roberts, f H., Pendyffryn, cadeirydd y pwyllgor, fod ei gydym- deimlad personol ef gyda'r mudiad, ac nid oedd ganddo amheuaeth fod yr aelodau eraill yn teimlo yr un fath, ond cyn gwneud unrhyw addewid bendant tybiai mai gwell fuasai iddynt ga.el am- linelliad o'r cynlltm, yna byddai yn bleser gan- ddynt ymdrin a'r mater gyda phwyllgor o'r ddir- pr-yaeffi-

-__---Cyd-Bwyllgor Heddgeidwadol…

[No title]

Llythvrau at y Golygydd. -

PREGETHU YR EFENGYL.

PREGETHU YR EFENGYL.,

[No title]