Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

Advertising

AT EIN GOHEBWYR.

Nodion Amaethyddol, &e.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Masnach Yd yr Wythnos.

Cymdeitbas Amaethyddol Sir…

News
Cite
Share

Cymdeitbas Amaethyddol Sir Gaernarfon. Yn groes i fynegiiadau anawdurdodedig a wnaed parfched yr arddangosfa sirol gynhaliwyd yn Llan- dudno yn Awst diweddaf, darfu i'r unrhyw ar- ddangosfe brofi yn llwyddiant arianol. Yn y cyfariod blynyddol a gynhaliwyd yn Nghaemarfon d^ydd Sadwrn (cyn y) diweddaf, dangoelai y cyf- rifon ddtxllenwyd fod gweddillo 21p Os lOjc ar iihiad y iwydniyn—-seroh fod rhestr y tanys- grifiadiau yn dangoe lleihad o 55p wrth yr hyn ydoedd yn 1898. Bu i Bwyllgor Lleol Llandudno, ar 6'1 tain 202p mewn gwobrwyon lleol ao agored (yn cynwys neidio ceffylau, gwobrwyon am gwn a dofednod, yn oyrhaedd 80p), drosglwyddlo i gronfa y gymdeithas eu gweddill o 22p 2s 6c. Gohiriwyd y cyfarfod blynyddol hyd ddydd Sa- dwrn, Tadhwedd 18fed, am ddau o'r gloch y pryd- nawn, i ystyried dyfodol yr arddangosfa, penod- iad swyddogion, cyfnewidiad yn y rheolau, etc.

! • j DIsgybl-Athrawon Addysg…

-__---Cyd-Bwyllgor Heddgeidwadol…

[No title]

Llythvrau at y Golygydd. -

PREGETHU YR EFENGYL.

PREGETHU YR EFENGYL.,

[No title]