Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

— eiclt aylvr. Gair ar ddechreu y Gauaf. Darpariadau Mawrion ar Gyfer I y PENTYMH R A'J1 GAUAF YN Shop y Factory, Compton House, Llangefni, Dymuna. DA T JONES wneud yn hysbys i boll m Drigolioa Mon as' r Amgylcboela ea bod wedi cael STOO A N F E R T H trvTolJ o'r Factory o bob Bfts-tb- o ddefnyddiau Gwlan, sef Gwlaneni Rhesog at Gtysau o 10c i fyny, (jrwiayidni Gwynion o 9o i fjruy, Gwlar.ofti Llwyd (Iky$tT/ Singlets o 10c i fyny, Gwlaneni Rbaagg Gwyn a Du o 8 i. fyol, Gwlaneni Rhesog Gwyn Cock a Du at Beisiau o 9 £ c t fyny, defnjddiau Gownau un lied o Is 4c i fyny, eto, rhai dau led o Is 4e i fyny, Blancedi Cartref Tiymion (y rhai goreu) am 22s y par (Synckxi!), Quiltiau Cartref eto am 25s, dewisiad ardtterchog o Shawls niavr am lis fin fcnrftrt.hi lfts 6c4. ei*. rital b&ch, 2s, 2s 3c, 2s 6a (gwerth 2s 6c, a oS 6c), Gwlanen Trosati Llwyd, Gwyn a Stripe, o l 40 i fyny, Stwff Peisian o 3s 6c i fyny (2! yards), dewisiad anferth o Frefhyimu Cartref goreru welwyd, erioed yn Nghymru am 3 u, j eo, Oaaioedd o Grysau Cartref a Trosau i Ddiynion, Orysau o 3s 6c i fyny, a'r Trosau o 3s 3c i fyny. wedi eu. gwnio i fyny gan Dress- makers yn nghylch Llangefni. Oofiwch mai nid gwneuthuriad Manchester jrtiynfc. Dafedd Cartref am 4Q y chwarter, ao Hosanau i bob oed. TROEDIR HOSANAU AM 7c AC 80 Y PAR (Plain neu Ribbs) A'R DAFEDD GOREU. Hafyd mae D. a T. wedi ychwanegu y Stock an trwy gy i mewn ar gyfar y TycíaIwc prcsen.tl ddetiioitSMj ard4erchog o DOP IAU i Ddynion, Bechgyn a Phlant, MACKINTOSHES i Ddynion, Bechgyn a Merobed, DILLADAU PAROD i bdynion, Bechgyn a Phlani, Eta, HATS, CAPS, COLLARS, TIES, MUFFLERS. CRAVATS i. Bob Oed, TROW3ISAU Brofchyn (Coed a Fustion) i Ddyn- ion, Bochgm Phfcrnt, UMBRELLAS, eto, i Bob Oed, Bto, BLOUSES Oynes i Ferdhed. Cadwir hefyd Stoc Fawj 0 Fingering Yarn pob Iliw. Oymerir gwlan yn gyfnewid am y nwyddaax ucfeod, & byddwch yu sicr o gael m-wy o nwyddau am etcii gwlan i tyn-ad adref aatg yn utt, mai arall. D. Siwtian i Besur ar fyr rybudd, a siciiieir boddlonrsrydd y fftfc a r style. Cofiwch y Cyfeiriad:- Sbop y Factory, Compton House, Llangefni. RETXBUDD 0 BWYS. DYMLTNA T. EDWARDS, Shop Penylon, LLANGEFNI, Ddiolch i'w luaws Gwsmeriad a'r Cyhoedd yn Gyffredinol am y Maogaeth a dderbyniodd yn ystod y 13eg mlynedd diweddaf. linryd, Dymuna wneud yn hysbys ei fod WEDISYMbD i Glandwr Stores, Church Street, lie bydd yh Parilau i gario yn mlaen fasnacli ar raddfa eangach, ao yn GysfdMedig a Mr OWEN JONES. PARHEtR i WBimiU PATBNT MEDI- CINES, etc., pa rai a WEKTHIR. am "Store Pieces." 994 Sale Sale I Sale Oirir yr Roll Stock o IModrefn gyda. gostyngiad mairr, er gwneud lie i ^bocfc Newydd. Qyfle dda am Ddodrefn Rhad a Da. Digon o Ddewis ac Aaarywiaeth. HENRY WILLIAMS, I CABINET MAKER, Glanhwfa Road, LLANGEFNI. 1152 g: t:1 t1 £ r.¡ !XI o tH ACHUBWOH EICH PLANT drwy ddfnyddi Anti-Convulsion and Worm Drops y diweddar Ddoctor David Thomas Jones, Ltanllyfrii. Parotoedig yn unig gan on o'i DRUSTEES, sef MR WM. HUMPHREYS (Elihu), BLAENAU FFESTINIOG. DYMA'R FEDDYGINIAETH oreu at bob math o anhwylderau ar Want, yn enwedig FFlTlAU e bob natur. LLYNGYR, BRONOHITIS, Y FREOH OOCH, COLIC, neu GNQFA yn yr YMYSGAR- t>EDD a chwalaut bob math o WYNT o'r OYLLA. Ni ddyla-i yr un Teulu lie mae plant fod heb y DROPS digymhar hyn wrth law. R H Y B U D D. 0 dan EV iLLY y diweddar DDOCTOR- JONES ni fedd neb Law! i Jdefnyddio ei anw ef yn nglyn a'r "BALM IACHUSOL" a'r "ANTI CONVULSION AND WORM DROPS" (llawer Uai gyda dynwared- iad twyllodrus ohonynt) ond yn unig y TRUSTEES —y MRI STErTHEN JONES, BORTH, PORTH MADOG (gan yr hwn y gellir cael y BALM), a WM. HUMPHREYS (Plihu), BLAENAU FFESTINIOG, gan yr hwn y gellir cael y DROPS, a'r hwn yw yr unig un a adsrbj uio id y cyfarwyddyd at eu parotoj gan DOCTOR JONES ei hun ychydig ddyddiau cyn ei farwolaeth. GOCHELWCH DDYNWAREDIAD. Os am y Feddyginiaeth wirioneddol (genuine) anfonwch at y TRUSTEES, neu eu GORUCHWYLWYR, am dani. AGENTS YN EISIEU. Ymofyrier a WiffiaM Humphreys (Elihu), Blaenau Ffestiniog. DAUER SYLW. DYMUNA B. HTOJErE! 4, Pen'raJlt-torrace, Llangefni, HYBBm; et fod yn ilkoddi (OVEDS NEWYDD ar bob marbh o UMBREL- LAIS ar y Rhybudd, byW. Priaiau, o la llgO, 20 lle, 3s lln, etc. 44hr eu. oael yr un dydd ond dyfod a hwy yn y boawL Hefyd y mae E. RIJCAIM vn AGENT i P. and P. CAMPBELII, Dye Works, Perth, Amonir Goods yn wyth- noeoi i gael eu llifo new eu glanhau. 1137 !jXJ NIXON & JARVIS (Late Griffith Dsviee, Member of the United Billposters' Association), BILLPOSTERS, &c., BANK PLACE, BANGOR. N.B.—PLEASE INOTE CHANGE OF PROPRIETORSHIP. DAVID JONES, Watchmaker — AND -— Jeweller, LLANGEFNI. DALIER SYLW. AOBS gestyoh Watches neu Gkxaau yn abopao I « unriiyw fath, newydd now hen, Waifcoh neu o unaiiyw faih, newydd neu ken, neu (16 ag y mtte ersaii wedi mefchu ei hadgyweirio ? Yn lie oael m-etiiiaot eto trwy gymaryd eåoh per- swadio gan eetaxroiaid dibrofiad i ymidkimed wid- yiufc drin eiefe Watcheis neu Gkxaau, oymerwah Rjbudd fod yn angeatrh-eddioi oael Orefffcwr wedi caiai mawbeiaoTi anvrirmol a diwexMaraf. I gyrhaedd yr amoan uohod mae DAVID JONH8 wedi si«iiiftu Orefftwr Fixsb Olaae, un sydd wedi oaoel prOOad tarwyadl yn mitrif Faenachr- 00i Leipwl, i gyflawni y gwoiih goreu, ar hwyius- dod i cfcrigoiiom Mon, a gobio y bydd iddynt hyrwyddo ei yrodrech trwy roddi iddo eu cefniog- aefch gyffrecfcnol. D.S.—Sicrilieir y gwaith goreu, wedi ei orphen ar fyr ryfeudd, ao am y priaLau mwyaf rhoaymo). OOFIBR Y CTFEIRIAD: DAVID JONES, Watchmaker & Jeweller, LLANGEFNI. see LLANGEFNI. DYiSlUNA EVA. N, WILLIAMS, 7 8ADDLER, ALW sylw at y petJhau cainlynol, y rhai a werthir gyda gtt^ngiad sylweddol —Clothiau at I Geffytau ao at Qerbydau, Brwsus at Greffylau ao lardydd 0 bob math i'w gwerthu allan am lai aa'r "cost price," Horse Clippers o'r Defnydd Gore*, Cfadwyai (Ohains) at Ger Blaen ac at aredig wedi eu Profi (Tested) hefyd, Footballs, Gettars o bob math, Brown, a Duon hefyd, Cyflawnder o Chwip>- iau, a rai at y Wedd hyd y "Carriage Whip" goreu allan Wyd, Uaaws o bethau eraill yn rhy luosog J i'w hemwi. CYFEIRIAD: Ii, igh Street. R. M on William s Leicester House, CAERGYBI. DYMA y Maanaohdy goreu a rhafcaf yn Moo ata ESGIDIAU o bob math i Feibion,Merehed, a Phlant STOCK heiaetfoaoh. nag erioed o Eagidiau Oryf- ion, pwrpasol i Weithwyr, gogyfer a'r Gauaf, o 4s llo y Par i fyny. Eto, rhai ysgedfn am yr un Bris. "ON DUTY." Dyma Eagidiau arbenig i AmaeihwyT a OhxefEt- wyr wedi eu gwnio am 12a 6c y Par, a phob Par wedi ei Wairanstu- Anarywiaefch mawr o GRAIN LEATHER SHOOTING BOOTS g&n y Gwneuthurwyr goreu yn y Deyrnas. "Tuedda dyn at edddo da, Ni sioeair ei gais yma." GEORGE HUGHES, Wine & Spirit Merchant, Railway Inn LLANGEFNI, » DDYMUNA hysbysu y Cyhoedd fod ganddo dermau neillduol gydag un o'r ffirms goren yn Barton fel y gall werthu cwrw yn rhatach Da neb yn Mon. Haner Baril 18 galwyn aralss Firkin „ am 9s 9d Casgen Fechan 4l „ 5s Od 2 BASS' BOTTLED ALE A GUINESS' STOUT. SCOTCH, IRISH, DUBLIN. BELFAST, j GLASGOW WHISKERS. RlaL GIN, A BRANDY O'R BRANDS GOREU. KINMONVO SODA SYPHONS, GINGER ALE, SELTZER A POTASS. Uedwir RUM GWYN a GWIN GWYN Mewn Stoc. BASS. per BrL per Kil. per Fkin. 0* No. 4 ALE 54/- 27/- 13/6 D* No. 5 ALE 48/- 24/- 12/- Np. 6 ALE 42/- 21/- 10/6 RUTHIN MINERALS. SODA WATER (per dozen) 1/9. ÆODA. WATER SYPHONS 6d each. 661 _7 e]r Benthyca Arian yn Gyfrinachol. pet BrL pec Kit per Fldn. No. 4 ALE 54/- 27/- 13/6 No. 5 ALE 48/- 24/- 12/- Np. 6 ALE 42/- 21/- 10/6 RUTHIN MINERALS. SODA WATER (per dozen) 1/9. SODA WATER SYPHONS 6d each. 661 Benthyca Arian yn Gyfrinachol. AR PROMISSORY NOTE Y BENTHYCTWR A El HUN. Mae yr un sydd a'i enw isod adig, ar PROMISSORY NOTE Y BENTHYC- [WB EI HUN. Mae yr un sydd a'i enw iaod wedi ymsefydlu era igos i 30 mlynedd, a phob amser wedi cario yn mlaen ei fusnes dan EI ENW GI HUN. Y m&e wedi ymdrechu yn wastadol i actio yn deg AC mewn dull gwyneb-agored, ac y mae efe wedi derbyn OANOEDD LAWER 0 LYTHYRAU 0 WERTHFAWROGIAD A DIOLOHGARWOH oddiwrth y rhai fuont yn delio ag ef. NI OHODIR DIM TAL RHAGFLAENOL. NI OHYMERIR BILLS OF SALE. TELIR SYLW DIATTREG I YMHOLIADAU. Bydd i Prospectuses, Telerau Benthyciadau, ac unrhyw hysbysrwydd arall a ddymunir, gael ei gyflenwi YN DDIDAL trwy apelio, un ai yn ber- sonol neu trwy lythyr, at GEORGE PAYNE, Accountant, 18158—3077 3, OresoentrroadL Rhyl. ATLAS ASSURANCE CO. FIRE LIFjn: (ESTABLISHED 1808. Head Office 92, Cheapside. London, Capit&l Subscribed Total Assets 31/12/98 £ 1,200,000. | £ 2,348,134 Th Company baa paid in claims npwarde of £ 14,000,0w STERLING. AGENTS AT 4 ngor. Mr WPUGHE, National Pro vine ia Bank of England Ltd Beaumaris r J. G. 1) A VIES do Xr W. R. LLOYD do Oonwar. V.rOWEN ROWLAND do Holyh^d Mr. J. E. WILLIAMS do tilangefni. Mr JOHN JONES do Llandudno Mr J. ADEY WELLS do ttenai Bridge-Mr J. T. ROBERTS. do Devbigb Mr R. E. HUGHES do do Measra PARRY JONES and F RANCIS, Solioitors. Llwydiarth Eagob > Mr THOS. PRICHARD. Solicitor. and Llanerchymedd) Mangftfat Mr T. NICHOLLS JONES. banner. Cemaea.MrO. LI HUGHES. Liverpool Branch-9, Tithebarn-afcreet. J. WILERBFORCE MARSDEN", 845 Manager. COUNTY OF ANGLESHT. Important Sale of FRIMHOLD PROPERTY, oompriBing PRIVATE RESIDENCE and GROUNDS, AOOOMMODATION and BUILD- ING LANDS and FARMS, in the Parishes of Holyhead, Llanfvrrog, Llanrhyddlad, and IImi- fairynghornwy. MESSRS W. DEW and SON will OFFER for SALE by PUBLIC AUCTION at the MARINE HOTEL, Holyhead, on SATURDAY, Deceiaber 2nd, 1899, BIt TWO o'clock in the after- noon, the following Valuable FREEHOLD PROPERTIES, adjoining the rroWN OF HOLYHEAD. No. of Lot. Desoription. 3. r. p. Lot 1.—Gareglwyd Mamsion, Grounds, 8bablea, Outbuildings, etc., in the occupation of Capt. S. A. Johnson, R.N., under a lease which, expires on the 26th of March next 2 2 16 2.—■ Aocommodatii on or Building Land in the yearly occupation of Mr David Morgan 1 3 24 ,3.-Ditt,), ditt*, ditto. 1511 4.—Ditto, ditto, ditto 3 1 14 j 5.—Ditto, ditto, ditto 3 27 6.—'Ditto, di ditto, in the yearly occupation of Mr Hugh Morris 1011 Lot 1 ie a pleasantly situated and commodious Residence, with tastefully laid out Grounds, Garden, Stables, etc., distant about lg miles from the Holyhoad Railway Station. Lots 2, 3, 4, 5, and 6 are capftal Accommodation Lands, and may be easily adapted for building purposes. They are conveniently placed, close to the town f Holyhead, and about £ a mile from the Railway Station. PARISH OF LLANFWROG. 7.-Paniel Fawr Farm, in the yearly occupation of Mr Thomas (Griffith, 23 3 33 This is a capital and compact Farm, wih good buildings situate about &4 miles from Valley Station, adjoining J Porth Penrhyn Mawr In; Holyhoad I Bay. PARISH OF LLANRHYDDLAD. 8.-Aelwycl Uchaf, in the yearly occupation of Mr Owen Williams 7 2 0 PARISHES OF LLANRHYDDLAD and LLANFAIRYNGHORNWT. 9.-Cefn iDu Baoh, In the yearly occupation of Mr John Rowlands 48 3 11 Lots 8 and 9 are well-known Farms, situate about one mile from the village of Rhydwyn. Total 98 3 27 Particulars and plans and conditions of Sale may be obtained of Messrs Carter, Vincent, and Douglas Jones, Solicitors, Bangor and Carnar- yon at the Auctioneers' Institute, 57, Chancery Lane, London, W.C. at the principal Hotels in the neighbourhood or of the Auctioneers, Well- field, Bangor, and! Trinity-square, Llandudno. 18974 TYCROES FARM, NEAR LLANERCHYMEDD. MESSRS JOHN PRITCHARD and PORTER are instructed to SELL BY PUBLIC AUCTION, OIl the Premises, on FRIDAY Next, at ONE p.m. prompt, the whole of the Excellent HOUSEHOLD FURNITURE AND EFFECTS in the Dining and Drawing-rooms, the Bedrooms, Kitchen also the DAIRY UTENSILS. On View THURSDAY, November 9th, ONE p.m. to FOUR p.m. Terms, Cash. Bodhyfryd, Bangor. Telephone 47. DYFRIAR, LLANFAELOG, ANGLESEY. IMPORTANT to FARMERS, MILK VENDORS, STOCK BUYERS, Etc. MR H. P. JONES has been favoured with in-, structions by Mr Hugh Hughes, who i!s leaving, to SELL BY PUBLIC AUCTION, at the abore Farm, on FRIDAY, November 10th, 1899, the Whole of the FARMING STOCK, comprising Two good strong Cart mares (aged), One good three year oM Mare, a very strong five year year old Horse, a fine Colt (by "Calthorpe Gold"), FiTe Milch Cows, One Heifer, geren, promising Yearlings, Five strong; Calves, Fourteen Store Pigs, One Sow, strong Cart arid Frame (in good order), Digger Plough, Two Scotch Ploughs, Scuffler, Two Harrows, Wheel- barrow, Chaff Cutter, Two Pulpers and Scrapers, Gorse Engine, Weighing Machine (with weights), Two Seta of Cart Gear, Set of Leading Gear, Plough Chains, Rakes, Scythes, Two Ladders, Churn and Appliances, Dog Oar (in splendid order), Set of Harn, and about 5A to six acres Of Swedes, also about two aweo of Mangolds, and several other Sundry Lots. Sale to oommenoe at TWELVE o'clock prompt. For Further particulars apply to the Auctioneer. Old Market-place, Holyhead. 1157 GWYNDY, LLANDRYGARNT ANGLESEY. DISTANCE, ABOUT FOUR MILES FROM LLANGEFNI STATION. TO FARMERS, HORSE DEALERS, MILK VENDORS, RAY AND STRAW r MERCHANTS, ETC. MR H. PARRY JONES has been instructed by Mr Thomas Jones (who is giving up Farm- ing) to SELL BY PUBLIC AUCTION on SATUR- DAY, November 11th, 1899, the whole of Uie LIVE AND DEAD FARMING STOCK, Comprising :—32 Heads of Cattle, 15 Horses, Five Pigs, about 30 Tons of well-harvested last year's Hay, about 35 tona of Straw, and all the Fine Col- lection of Farming Implements. SALE to Commence at ELEVEN o'clock prompt. For further particulars see Posters, or from the AUCTIONEER, Old Market-plaoe, 1160 < Holyhead. COUNTY OF ANGLESEY. DINOiRBEN HOTEL, AMLWOH. HIGHLY IMPORTANT to HOTEL PROPRIET- ORS, PARTIES FURNISHING, FARMERS, and CATTLE DEALERS, HAY and STRAW MERCHANTS, etc. MR WILLIAM JONES has been favoured with instructions by Miss Robert* (who is re- tiring) to SELL BY PUBLIC AUCTION, on the Premises, on MONDAY, TUESDAY, and WED- NESDAY,the 13th,14th,and 15th days of November, 1899, the Whole of the Valuable EFFECTS of the Hotel, Posting and Farming Stock, Produce and Implements, including contents of 17 Bedrooms, Drawing-room, Three Kitchens, Coffee-room, Com- mercial-room, Two Smoking-rooms, Breakfast-room, Bar, Stockroom, Posting Cars and Horses, all the Farming Stock, Produce and Implements. Order of SaleMONDAY, TUESDAY, and THURSDAY, the 13th, 14th, and- 16th, HOTEL APPOINTMENTS. WEDNESDAY, the 15th, POSTING APPOINTMENTS and FARMING STOCK. Sales will oammence at 10.30 a.m. each day. Further particulars will appear in due course. Pensarn, Amlwch. 1154 8m FON. LLTSLEW, LLANIDAN. Mae MRE T. OWEN wedi ei gyfarwyddo i Osod 1. drwy ARWERTHIANT CYHOEDDUS, DYDD MERCHER, Taohwedd 22ain, 1899, holl DIR y Fferm ragorol uchod, mewu lotiau cyfleus, pa rai sydd yn cynwys ayflawnder o ddwfr a gwrychoedd da. Dechreuir gosod am 1 o'r gloch. Llangefni. 1163 WANTED, for the Grooery and Provision Trade, an ASSISTANT and an APPRENTICE.— Apply, G. Garland, Britannia Stores, Llangefni. 1x50 Y' N EISIEU, PRENTE3IAID i'r Millinery. —• Ymofvner ae M. Williams, 9, Bridge-street, UangefBi. 1127 YN EISIEU, BACHGEN tua Meg oed, yn BRKNTIS o Butcher.—Ymofjnwr a Richard Jones and Son, Llangefni. 4-#rifr '■ • ^V. TRANSVAAL WAR FUND. 23rd REGIMENTAL LHSTRICT. A PUBLIC! MEETING will be held at the Shire Hall, Carnarvon, on MONDAY, November 13th, at 1.30 p.m., to Open a COUNTY FUND for the Relief of tthe Widows Orphana of the Sick ajid Wounded, and of the Families of Men serving witk the Colours. 60 (Signed) J. E. GREAVES. I DYMUNA William Williams, HAIRDRESSER, &c., High Street, Llangefni, HYSBYSU EI GWSMERIAID AC ERAILL EI FOD YN AGOR MASNACHDY NEWYDD Yn CHIIBCH-STKBHT, Heddyw (Dydd lau). DYlN PROFLADOL 0 LERPWL YN EDRYOH AIR BI OL WERTHIR poib math o DíyOOOOJ Cigars, :)'" Cigarettee, Pouches, Ffyn, etc. BCefyd trinir math o Umbrellas. Preniis yn eis- iall. Lie da i ddyagu. 1162 HYBUDD I BERCHENOGION CWN. — DYMUNIR Hysbysu y bydd i bob CI gan- fyddir yn tresmasu arDir BONTFAEN, Llangad- waJadr, gael ei SABTHU os na bydd y perchenwg yn ei g-LyTk.-R. W. OWEN. 1158 R WERTH, AMERICAN ORGAN hollol £ lL Newydidi, first-class make. Wyth o Stops, yr oil yn gweithio yn berffaith. Rheswm neillduol dros ymadiaiel a hi. List price 14p 12s. Gwerthir hi am 8p IN.-Ymofyuer,, "A. B. "Clorianydd" Offioe. 1159 NADOLIG, ).89g. Cylchwyl Leziyddol a Cherddoral Llanerchymedd, A GYNHELIR Dydd Llun, Rhagfyr 25ain. CERDDORIAETH, ETC. :— I'r Cor heb fod dan 25 o rif, Anfchem, "O'r dyfader y llelais" (Samuel), o'r "Canwdydd Cynulleidfaol." Gwobr, 4p 4s, a Thlws i'r Arweinydd. I'r Cor o Blant, dan 16eg oed, "Mae Oyfaill i bl b haia." Gwobr, Ip Is, a Thlws i'r Ar- weinydd. Hefyd, Pedwarawd, Triawd, Deuawd, Unawdau, etc. Beirniad Cerddorol ISA.LAW," Damgor. gyflawn o'r holl Destynau, etc., i'w cael yn rhad gan yr Ysgrifenydd J. B. THOMAS, Hairdresser, 1091 Lfcaerchyaadd. PENRItYN HALL, BAN i3 0 R. A BAZAAR IN AID OF THE 13ANGOR WORKINGMEN'S CONSERVATIVE ASSOCIATION will be beM on WEDNESDAY & THURSDAY, Nov. 15th and 16th, 1899. The BAZAAR will be opened at 2.30, on WEDNESDAY, by MRS ASSRETON SMITH, And at the same how, on THURSDAY, by COLONEL THE HON. W. E. SACKVILLE-WEST. .r. BAND (under the comductorship of Mr W. P. MwElweet) will play a eeion c; DMlBt eaaii day. ADMISSION, One Shilling; after SIX o'clock, 6d. TICKETS may be obtained of Messrs Nixon and Jarvis, Bank-place Messrs Jarvis ani Foster, Lome House; the "North Wales Chronicle" Ccmpanv, Lintited; Mr W. Jones, HairdresseT or at the Warkmgman'aJOonservative Olub, Bangor. 18943 J. W. BURNS, Secretary.

AT EIN GOHEBWYR.

Nodion Amaethyddol, &e.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Masnach Yd yr Wythnos.

Cymdeitbas Amaethyddol Sir…

! • j DIsgybl-Athrawon Addysg…

-__---Cyd-Bwyllgor Heddgeidwadol…

[No title]

Llythvrau at y Golygydd. -

PREGETHU YR EFENGYL.

PREGETHU YR EFENGYL.,

[No title]