Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

Dicks, .AMLWCH a LLANGEFNI. Stoe Sfewy&d o Esgidau yn y Style ar Lliwiau. Diweddaraf. MWY O DDEPBOLIAD YN MHOB ADRAN AG ERIOED. ) HEFYD- dymujna'r Perchenog ddwyn i sylw Y n wlad y CKOOSIAU sydd yn cael eu gwneud yn MASNAOHDY LLANGEFNI, a'l fod yn talu y sylw menylaf i'r adran Ifcon. ¡:MIIoe'r,oefna.u y EL cael en gwneud o'r iledr goreu eydd yn y faschaad, w< di eu gwneud yn y modd goreu i ffitio yn -eamwy th, a gweifchwyr profiadol tryda'u gwaith. yn-eu gc^sod ar y gwadnaiL pa rai sydd o goed Cy.nrai, w< idi eu, naddu gan Gymry, ao nid gan "fachmes" JIoegr, fel ag sydd dan Giocsiau yn gykrpdin. 4Cofiweh iiefyd fod y pris- iau yn is nag xuunaaa ars 11. Ail wadnii pub inatb. o hen gefoau ar y rhy- t. budd byraf. Trwair hefyd boV matih o eagidiau. COFTWOE Y CfYFEIBlAD, DICES, LLANGEFNI. :ESGIDIAU a CHLOV',O'IAU. 3. ELLIS JONES, LLAN GEFJSl, BTSBYSU fod gaaddo STOC HELAETff rl. ESGIDIAU a OELOCSIAU, ac efe ydyw yr tffllG WNLI-UTHURWR GWADNA" yn SIR J? 0(N. Gwarentir p»b un i fod yn esmwyth. Hefyd AIL WADNIR CLOCBIAU ac ESGIDIAU ar y Rhybudd i Byraf. 445 LMPORTA-XT: TO ADVERTISERS. "Y CLORIANYDD. t ESTABLISSED 1891. —OFF I O E S — 'JBrifige-street, J-ilangefni. THE "CLORIANYDD" a WEL&H NEWSPAPER devoted vo the inter- ests of AGRICULTURE with a LARGE?, CHS0ULATION than any Paper of the kind amoi^gd. aB trasses in Anglesey and Carnarvonshire. £ HE "CLORIANYDD" Is the ONLY WELSH PAPER published in thej. r', County. PRiCE HALFPENNY. d PubcighIC4 every THURSDAY MORNING (Marked Day at iiikiicefni) in time for the Market Cars for? 7 remote places of the Isltmd. j A GOOn MEDIUM FOR ADVERTISEMENTS J CHARGES MODERATE. t PUBLISHERS: •TO BORTH WALES CHRONICLE" Co., Ltd Y "CLORIANYDD." 8CALK uF cua RGr'S. Per (Line. Per Inch. s. d. a. cL Parliamentary Notices 0 6 5 0 i-pror. ectuses of Public Coaapanies a.nd Government and Chancery Notices 0 6 5 0 Section Addresses, Legal and /Public Notices 0 3 2 6 Sales of Real Property, etc. 0 3 2 6 Concerts, EntertainBCients, and Xiscellaneous Advertisements 0 2 l 8 The above Advertisements axe Scaled by Type M.ewre, the actual print lines not being counted. TRADE ADVERTISEMENTS. Tbete are inserted at Reasonable Rat", varying .according to space taken and number of insertions ^ordered. .The Charge for an Inch Single Column Advertise- ao follows :— 52 insertions at 6d per week. ,26 do at 9d do 13 do at Is do Rtf ,9> Two Inch Single Column or an Inch Double Column:— 52 insertions at 1* per week. 26 do at Is 6d do 13 do at 2a do „ For a Xhree Ipch Single Column or One .and-a-balf, A considerable reduction is made when more than r Inches are taken. Inckes Double Column:- 52 insertions at Is 6d per week. 2ó do at 2s 3d do 1i do at 3s Od do T* t* A T* a TVTT A TVT7TF RTTSEME^VTS l^AJiasjtrvjajciPL (Surged at 4d per lice Special Position* at 6d per line. CHEAP PREPAID ADVERTISEMENTS. Under the hwadof "Wavted," "To Let," or "Te ue Sold;" etc. w,T K)NJUA. Twics ilittiou. _A_- i. d. d. 8. d. 1i 0 6 0 16 34 i 0 16 2 0 32 13 19 2 6 48 1 6 2 0 j 3 0 REMITTANCES—Cheques to be made payable to the NORTH WALES CHRONICLE COMPANY, LTD. P.O. Orders to D. WILLIAMS. Stamps not received on awwnnts exceeding Two Shillings and Sixpence. Extrjk insertion* charged pro. i-ata.-Twopence extra if replies jtre to be addressed to the Office. rrii GRAY & Co., IfSpSm LLANGEFNI, ? ALW^SYIiW NEILLDUOL AT EU Stoc Maetb o Beiriatiau, &c. 'MSk ftl -AB GYFER HOR GAUAF 1899. SOLE AGENT Chaff Cutters, C | SOLE J™ Pulpers SL/ HOWARD'S, Com QmL* ff% ChiM «« -o-, IfdRSi 1 PLOUGHS. Horse Powers, iff Mifif ri| ilfl j J- f. f: Cedwir pob math o FITTINGS ar &fC &C., &C. gyfer yr uchod. .}. GAN Y WT[~ ;"|| HEFYD swwrHOTsa .GOR-auu tll\$JL. § Ransomed, AM Y Hornsby's, Prisiaoi mwyaf TiLesymol* Corbett'a, .&c., &c. ,¡6:;I;>:i/?, tLampau a Lanternau 0 BOB MATH, O'R PATRYMAU IHWEDD- ARAF, AM Y PRISIAU ISELAF. Taetr ddynvunir am i'r Cyhoedd dfedu ymweliad an -Masnachdy yn ddioedl ar eu dyfodiad i'r "• ™ Mardmadoeidd er sicrhau eu pryniadau. Y CWESTIYNAU A OTTMER GAN Y KttAI NA i (2HAWSANT BROFIAD O'R BLAEN PA LE y CEIR )Y DEW IS GOREU 0 BOB MATH 0 NWYDDAU DRAPERY, &c. ? YN Y X^onj>OW HOUSES: (Yr Hen Afr Aor), L L A N G E F N I. Ni-d oe8 auagem i neb fyned i Fai^or ii.Chaernarion i biynn ar ol unwaith bod yn ymweled a'r Masnachdy uchod, sef y LONDON HOUSE. CEDWIR DRESSMAKERS A MIL LINERS O'R RADD OREU, A GWNEIR YR OLL I BLEBIO PAWB, Hefyd; Gwneir SIWTIAU i Fesur o 30s i.fyny. FFIT ARDDERCHOG. POB MATH 0 DDILLADAU PAROD I DDYNION, BECHGYN, A PHLANT. TOP OOfTIAU MEWN AMRYWIAETH MAWR. CAPIAU, RETrAU, TIES, COLERI, HOSANA U, DROSAU, etc. PEECHENOGION James E. Jones & Co, London House yw y Shop os am ddewis. i-j55 | English Watches—The Best Irimokeepers. BENSON'SSWATCHES THOUSANDS OF TESTIMONIALS. GnftPftnteed for ACCURACY, DURABILITY, ft STRENGTH, at MAKER'S CASH PRICES. in M-et. Gold Casts. jjjt <knk BENSON'S jgk JW NEW KEYLESS ENGLISH LEVER movoment, BEST LONDON MADE ENGLISH KBr" LEVER, Clwonoineter Balance and Strong Keyless Action. In 18-ct. Gold. JH ff t ]| ll|| Crystal Glaw Caies, £ iD, or in Hunting and Hal/-Huntine Cases, £ 12 10* j WH v. J its This Wa/teb is mad«tto replace, Swiss Watches, and, for English j naake, is low priced. BENSON'S | £ W KEyLESS ENGLISH LEVER m A f-plate BEST LONDON MADE ENGLISH LEVER, Chronometer Balance and Strong Keylese Action. In 18-ct. Gold, Crystal Glass Cases, £ 12. This Keyless English Lever is the Cheapest Watch of its kind ever offered to the public at the price, and super- sedes all other Watches previously sold at the pries. SELECTIONS SENT ON APPROVAL- WATCHES :and JEWELLERY SENT FREE at SELECTIONS SENT ON APPROVAL. MBy our rtek to all parts of the World for Cash or P.OD., payableat Q-™TCJIE^ AND^EWELLEBT TAKEN BENSON'S BOOK of WATCHES, from £ 2 to £ 600. D CLOCKS, CHAIN8, ENGAGEMENT RINGS, BROOCHES. PLATE, Ac., Ac. Post free on application. J. W. BENSON, Ltd., H. M. thft Quvea's Watchmakers, TBS STEAM FACTORY, 62 & 6.4. LUDGATE HILL, E.C.,iOHPON. Notice.—Obtainable on -ti^o systeuii ol MONTHLY PAYMENTS of £ Tu ORDER FO RATS FREE. AT Y GYHOEDD. DjTnuna R. Morgan & Son, TIAIRDRESSSRP, Dwsorben-Square, AMLWCH, | DALU diolcli i'w Iluosog gwsmeriaid am y gefnogaeth y maent wedi ei dderbyn ganddynt yn ystod yr amser sydd wedi myned heibio, gan byderu y bydd iddynt eto, yn y dyfodol, roddi iddynt yr Uiiriiyw gefnogaeth. Dymunant hysbysu, hefyd, mai bwj ydyw yr UNIG GYNRYCHIOLWYR yn YNYS MON dros y Myglys Byd-enwog caolynol:— "Old P&rys Mine Mill No. 1 Shag," "The Sailors' Friend Shag," a'r "Country Boys' Friend Shag-" Hefyd bydd ganddfllt gyflenwad rhagorolC) bob, math o Fygtys, Cigars, Cigarettes Pibelli o bob maW-CJlai, Pren, a Meershaum—a rhoddant Y I nwyddau goreu am brisaitu mor rhesyiool neB peri 1 syndod, COFIWQH Y CYFJ^IBIAD. i PRIZE MEDAL ARTIFICIAL TEETH. I FITTED TO THE MOUTH WITHOUT PAIN. COMFORT AND FIT GUARANTEED. Teeth from 2/6 to 10/- A Set from fl to £ 10. 'Teeth Scaled, Filled, and Extracted on the Latest and Improved System. Teeth mounted on Gold, Platinum, Dental Alloy, Vulcanite, and) Coralite, etc. PERFECT FOR EATING AND SPEAKING. Equal to nature in appearance. Old Sts and Misfits Re-made and itepsired. J. JONES, H.B.S.E, DENTAL SURGEON, PENRHIW, BRYjMG-WRAlsr, Anglesey. HOLYHEAD: Every SATURDAY at "Talbot" Temperance Hotel, HOURS—ONE to FIVE P.m. 824 Stock Newydd at y Ganaf I WEDI DOD I MEWN Yr w ythnos Hon v YN BRADFORD HOUSE, LLANGEFNI. Stock Newydd at y Gauaf Wedi dod i mewn YR WYTHNOS HON t.. YN VR o IV"% AFR AUR, MLWC I Ddefaid, Ceffylau, a Gwartheg. Arbedwch eich Anifeiliaid Fel mae prif Amaethwyr ( yinru wedi gwneud. 0- 4*' 0' I- L ^fH F. ^-TOlSll < am remedy, I H 4H SCTTLES. 1° TfSTtM N'AL. TO am -r jj MnHHBIinilBS M %o imttroy err Otr*.«a ibt «w Maood eartn< HnKIlldlllVilVI I Cfl to" I8Y 0- 'MIRWTMWIWWTW e.141. 1I!8ft8DC f—*o rt»»0lbar. Wlint I tat Ukan bar la «ba *U» i.. _y-. — i /W. it 0 \vW (Ml Oth.. I Mad «..«ortm M «o« mi j Cl: /fl&r |» n* **>+*1* "'•'V ,m,nUn* y/fcp £ /*? mtovwt««warte aaehUmaot mUUDc- f*5» ^flndk Y'V ft t l Z ell TtST.HOWSSl1-^ -gj UN ENGRAIPHT O'l RINWEDD. Yr wyf wedi defnyddio olew Mr Morris Evans mewn achosion o esgoriad anhawdd i i j Trf^ wartheg yn ogystal a defaid, gyda chanlyniadau boddhaol; hefyd at ryddni mewn lloi ac wyn. Tra yn meddu tueddion rhwymnl mor ragorol, y mae ynddo hefyd i raddau nodedig elfenau esmwythaol, crjfhaol. ac adferol, ac oherwvdd hyny rhydd esmwytliyd oddiwrth i boen. At friwiau a chwyddiadau y mae yn dria iawn. Ni drtylai yr un amaethwr na .t-*1 pherchenog anifeiliaid fod hebddo. Os gwelwch yn (Ida anfon cist arall y cyne cyntaf fTTj gewch. u T. CARUTHERS, Maenorydd Plas Machynlleth, Gogledd Cymru. (neu Feili'r Ffermydd). ry — inr. IA CHAD RHYFEDDOL. -J f-r* Tystiolaeth oddiwrth farnwr enwosf mewn Arddangosfeydd Anifeiliaid, a I magwr Gwartheg a Cheffylau wedi enill gwobrwyon. Derbyniasom y dystiolacth ganlynol oddiwrth WILLIAM JONES, YSW., Llymgwyn Farm, Chwilog, R.S.O-, Arfon, Hydref 7fed; 1898. Anwyl Syr,—Mae yn bleser genyf ddwyn tystiolaeth i effeithiolrwydd eich olew. Cefais ef o wasanaeth mawr wrth drin Ceffylau yn dioddef oddiwrth Wyntogrwydd (Colic). Defaid yn Odioddef oddiwrth y Dolur Rhydd, ac hefyd Cynron ar y Defaid, yn nghyd a'r Clwvf Coch. Ychydig amser yn ol yr oedd genyf geffyl, yr hwn oedd yn teneuo yn gyflym, a gelwais i L- mewn Feddyg Ceffylau, yr hwn fu yn ei drin am oddeutu mis, ond yr oil i ddim pwrpas. Yna f f) mi a gyflogais Feddyg Anifeiliaid tra adnabyddus. a dymunais arno i achub vr anifail. Triniodd ef am rai wythnosau. ond bu raid iddo addef o'r diwedd fod yr achos wedi ei orchfygu yn hollol, a dywedodd mai ofer yd oedd trin y ceffyl yn hwy, gan ei fod yn ei ystyried yn achos anobeith- I iol. Yr oedd genyf beth o'ch Olew chwi (dwsin o botelau 2s 6c yr un) wrth law, a phender- fynais reddi prawf arno. Rhoddais ddognau i'r anifail foreu a hwyr, ac ar ol y trydydd dogn cefais y plescr o weled chydig wellhad ynddo. Parheais i weinyddu eich olew, ac yn mhen ychydig wythnosau daeth y Ceffyl yn hollol iach. Yn awr tybiaf nad yw ond priodol i'ch hysoysu am y ffeithiau uchod, ac yr yds-ch at eich rhyddid i wneud v dofuydd fynoch o'r llvthyr hwn, a bydd yn bleser genyf bob atnser gymeradwyo OLKW MORRIS EVANS. Ni ddylai yr un amaethwr ftx. beb gyflenwad o hon.j wrth law.—Yr eiddocb yn ddiffuant, ddylai yr un amaethwr ftx. heb gyflenwad o hono) wrth law.-Vr eiddoch yn ddiffuant, WILLIAM JONES. j DANFONER AM Y TYSTIOLAETH AIT,, a cbeir gweled iddynt lwyddo mewn ttchosion anobeitbiol eraill. Na phrymcch German Goods tra mae eu gwell yn Nghymru. Daufonir Potel 10s, ac oni wellha saith achos o bob dey isi ofvnir tal. -r!1) M 9r -ir ]T '2'% AIW*4 JONES BROTHERS, DRUID HOUSE, Church Street, LLANGEFNI. Darparradfcu Mawrion ar Gyfer y PEN T Y MHO R A' R GAUAF. -IJ8" OEIR YN Y MASNACHDY UCROD Stock Anferth o Frethynau BUDDIOL A PHRYDFERTH. GWNEIR POB DILLEDYN YN YR ARDDULL DDIWEDDARAF, AC YN Y MODD MWYAF P A R H A O L 00 AM FACKJ-NTOSHES "I DDAL DWRr EWCH AT Y Brodyr c Boderwydd. MAE W. J. F. KALVIN WKWI FFlTIO IN WWAFELL YN 7, BRIDGE STREET, LLANGEFNI, GYDA'R GOLEUNI TRYDANOL, A THRWY HYNY GALL IIDRYOH I MEWN I'R LLYGAD A <JHANFOD TR AN- 1 HWYLDER LLEBAF YN NGLYN A'R LLYGAD. MAE EI LWY DDI ANT MAWR YN MON MOR WYBYDDUS FEL NA RAH) IDDO WRTH LYTBYRAU OANMOLLARPH; BU YN GOSTUS IAWN IDDO FFITIO YR YSTAFEI/I, I FYNY GYDA THRYDAJTlfflflTH, OND RHYDD HYNY BLESER IDDO MOO BEIXEtt) AG Y RHYDD FODDIIAD rn (JY- HOIDD. Y Llygad PerfEwtir. Llygad Golwg Byr. GWAHODDA W. J. F. KALVIN, CHWI I ALW YN- Y, IB IR I D a IE STREET. ffL lw 4cw :]L-" 4lw xg Tri Drws o'r Post Office, (A QHYFHRBYN A SWYDDFA Y "CLORIANYDD"). Y Masnaohdy GOREU A PtlATATP 1X11A1 Al! AM BOB 1 1t T\ MATH 0 TWYVY au B t n 'B/%Vt AM ::TH O. Nwyddau Drapery J i YDYW THOMAS'S, LONDON OUSE, BANGOR. BargeinionMawr! Pentymor! Pentymor! Watches! Y stoc Pwyaf Watches fW% yn Mon 0 WATCHES Os am Watch PATENT £ m?' J LEVERS DDA A RHAD Mk JMk <- ■ 15s i fyny. gelweh efo Mjl B« *» Tj* TT T Cofiwch tnai y Watch AHW £ i 1 hevev gor^n ydym eG yn eí WATCHES AM 4/S. ,p, WATCHES 6/9. cadwyni WATCHES 10/ ARIAN AM 5. MODRWYAU PRIODfiSOL BARNETT. €S» Gi" Dewisiad Goreu yn Mon. AT Y RHAI SYDD YN BWRIADU PRIODI. Gan eini bod yn gwerthu mwy o'r Modrwyau uchod1 nag u:,rhyw fa«nachdy arali yu. Men, gallwn brynu stoc fawr am delerau neillduol a thrwy hyny werthu pob ltwxlrvy yn i.jiai:ch o 5s na naasnach- dai eraill. Rhoddir anrheg gyd& phob modrwy mvchlaw punt. Lie o'r neilldu i ddewis. D.S.-Gellir cael cardyn at fesur maint y bys yn rliad trwv v ac hefyd priÚau y Modrwvau. Gwneir hyn yn y modd dirgelaf. YR ADRAN ADGYVJlEIRIO (REPAIRING DEPARTMENT). Mae yn; hysbys mai yma y mae Yr Hospital i wella, Watchss? rliag stopio, ac i'w gwilic-ui i gadw Amser, am brisiau rhes^Tnol ac mewn byr amser. 1ST. Watchmaker, Tystysgrif Nodedig Taith Hir Gyda'r 01 Dyfyniad o'r "Carnarvon and Denbigh Herald," Mawrtli 17eg 1899. TAITH HIR—Mae Mr W. Burns, swyddog yn swyddfa leol y cyllid, wedi bod am ddwy flynedd yn gwneud eu oruchwylion ar olwynfarch ac vn' yst-od yr amser hwnw mae wedi marohogaeth 12,000 o filldiroedd. Dyddorol vw syl- wi y gall ein gwneuthurwyr lleol droi allan beirianau allant ddal cymaint a draul, canys "Mona" farchogir gan Mr Burns. AM GADERNID A HlflBSHHflD AM Gynlluniad Tlws a Llyfnder eu Rhediad, y "MONA" BICYCLES YW Y RHAI GOREU AR Y FFORDD. GWNEIR Y PEIRIANAU RHAGOROL HYN DRWYDiDYNT GAN Y WELSH CYCLE MANUFACTURING CO, CYFYNGEDIG, CAERNARFON. ( TERRACE ROAD, ABERYSTW iliL YSTORDAI HIGH STREET, PORTHMADOG, T MARKET SQUARE, PWLLHELL TELERAU A MANYLION OND EU GBISSKX m