Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

Rhys Dafydd Sy'n Deyd-.

ABERFFI^.W.

BANGOR. if

BEAlJMARIR¡

CAERNARFON.

ICAPREG-LEFN.

CEFNIWRCH (Llangefni).

CEM4.ES.

LERPWL, j

. LLANDDANIELFAB.

LLANERCTIYMEDD.I.

LLANFAELOG.

LLANFAIR M.E. i

,LLANGEFNI.

! LLANGRISTIOLUS.

News
Cite
Share

LLANGRISTIOLUS. CVfarfod Cj'stadleuol Llwyddianus.—Gyuhr-iliwyd cyfar/od cystadleuol yn v lie uchod nos W ener, Chwefror 24ain, pryd y llywyddwyd gan y Parch Joseph Hillier, Beaumaris, yr> a Wr.oldeb V Porch D. Rees, Y.H.. Ty Caleb, ac arweiniwyd gan Mr Owen Griffith (Eos Eilian) mewn dull ilwdrug a Joniol fel arfer, a chafwyd amiyw o ganeuon ga.n Mi's Ivor Hillier, Beaumaris, a Miss Lily Parry, Llangrist- f ic-lus. er dyddori y cyfarfod. Gwohrwywyd y rhai uiil-ilcl :-Ti,,ietliodait: Mr J. M. Williams. Shop Capel Owen Jones, Ty'n Llan. Cerrig ( Vin-ren "A'r llai na'r lleia-f," yr hwn, yn ol pob arwydd oedd yn rhy fychVn i ddyfod yn Eilaen am y wobr. Barddoniae.th— Duchangerdd, "Hunan." a. dau beiiiH i'r "Ganwvll Mr John Griffiths, Gwalcliniai. Englyn i "Dr. Wil- liams, Pare Glass:" Treflyn, Caergybi. Cafwyd cystadleuueth adrodd arddt-rclfog, Vinson y Liofrudd. Daeth wyth yn mlaen ar y cy;:taf, ond fe'u profwyd mewn ystaiell gerllaw, ond ni a lwyd ond ar dri i'r cyfarfod. pryd y dyfarnwyd y wobr i John Jones, Niwbwrch. I rai dan 15 oell ar y testyn "Mae nhw yn dweyd:" E-llen Jones. Cefn Coch, deilyngodd y wobr. Eto, "Morgrngyn a Sioncyn y Gwajr" (i rai dan 10 oed) Hugh O. Jones, Cefn Coch, ddaeth i mewn am y ey.vtaf; William Jones,B;-yn Engan. yn ail. Arlioliad ar y mae* Bafur sirel, dosbarth laf Miss Williams, Morra, a Miss Jones. Shop, yn gyfartal. Dosbarth 2il: Miss Tho- I mas, MorÜ, Miss M. Thomas, (-to, a J. M. Row- lands, Shop Tai, yn gyfartal eto. Dosbarth 3ydd Miss Lily Party, Tyddyn Bach, yn gyntaf: a Jane M Thomas, Morfa, yn ail. Am y llythyr HAt rieni," dyfarnwyd Lewis Thomas yn orell. a dymun- wyd ar "Mary Jane" beidio bod .7 mor hwyrfrydig i anfon ei chynyrehion i law y beiinia.d y tro nesaf. Graf at gwlan Goreu oedd eiddo Miss S. Griffiths, Oaergybi, gynt o TVddyn Lleiti ig, Llangristiolus. Yr hosanau a'r bara. ceirch: Dyfarnwyd Jane Jones, Refail Bach. yn oreu. Am y gribin doi W. Wil- liams, Refail Bach, deilyngcnld y wobr. Y goreu am aredia: cae Tv'ndir ydoedd Orven Jones.Ty Caleh Robert Jones, Taldrwvs, a Chambers Hughes. Bod- elis, yn gydradd am yr ail wobr. Cerddoriaeth Ar y prif gystadleuaeth. Brynsiencym ddyfirnv-ycl yu UfU, a hefyd ar y don "Whitford" gyda'r parti. Am y dadganiad goreu o hen don gynuileidfaoi a renid oddeutu 30 mlynedd yn ol: Mr O. J. WiHiajns, Llan- gefni. a, Mr 0: T. Tnoma. Bryiisienevn, yn gydradd am y wobr. Beirniaid cerddorol. Mr Griffith (Eos Eilian), a Mr E. G. Thomiis. Lbr.gadwaladr. yr hwn hefyd oedd gyfeilydd y cyfarfod: ar y farddon- iaeth, Mr R. Hughes (Gerafon) beirnieid yr holl bethau eraill oeddynt Parch J. Jones, Cana Parch E. Jones, Llangristiolus; Mr O. H. Foulkes. i .H., Bodrwyn Mr Williams. Bryn Llwyd Mr T. I-Im mas, Cefn Mr T. Hughes Gltemyrafon Mr H. doaes, Y7nysheli Mr H. Jones, Bryrl y Gors Mrs Foidkes, Bodiwyn Mrs Roberts, Oerrig Geinwen Mrs Ro- berts, Paradwys Mrs Jones. Bryn Hy-fryd, Cah-yd cyfarfod gwir dda. o'i ddechreu i'w ddiwedd. Er iod y capel yn orlawn, eto yr oedd ymddygiad y g^rnnll- eidfa yn hynod o weddaidd.—X. Y. Z.

PENTRAET7T.

EHOSYBOL.

[No title]