Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

18 articles on this Page

Rhys Dafydi Sy'n Deyd-

AMLWCH.

BANGOR.

-------------CAERGYBI.

■CAPELGWYN (Valley). j

GAERWEN. :

I LLANALLGO. I

-----LLANBEULAN.

LLANEILIAN.

LLANERCHYMEDD.|

-! LLANFACHRAETH. !

LLANGEFNI.

[No title]

---------------TRAETH COCH.

|Aelwyd y Gan.

News
Cite
Share

Aelwyd y Gan. ER COF AM FACHGEN IEUANC GOBEITHIOL. Addfwynder emai'i feroe.os hunodd Deil swynion ei geinfoes Heb wyTedd purdeb eirioes, Gwawr Nef wen goronai'i f oes. MACHRAETH MON. ENGLYNION: MIS RHAGFYR. Rhagfyr, ei j-stjr gwasbd-hoewych wyl, Dychwelydd ein Ceidwad l Mis oeraf mewn amseriad, A rhew yn glo ar ein gwlad. Yr haul ar hynt yn rhywle.-ydyw mae Wedi mjn'd o'i gartre' I wylaed gwlad anaele, Trigolion duon y de. Y lleuad weithiau'n llawen-anwadal Yw nodau y feinwen GWJTyf ffals yn gwyro'i phen, Rhy wylaidd i wawr heuiwen. Dol a gardd, a'u dail g'.ryrddior.—hyd y maes Wedi myn'd yn llwydion; Eu gwreiddiau a'u brigau bron Mor welw a marwolion. Tro dy olwjn, tyr'd eilwaith—haul enwog, I hnw'r hen gjdehdaith Nid gwybod wyf, ond gobaith, Y gyr Duw ei gawr i daith. Na. chwynwch os cewch hancs-y fjnwent, A tinau mswn lloches Y tyner Haul daena'i wres, Er fy mwyn, ar fy rnynwes. LLWYDFRYN HWFA. CWYN OOLL. I Cyflwynedig i'm cyfaill, Mr Hugh Williams,Rowland- terrace, Caergybi, yn ei drallod. Gwir adwyth chwaer garcdig—wedi myn'd, 0 mae 'ma. le chwithig 'D aeth 'run i bridd fwy diddig,—fwy. difai,'i Hyfwyn dy gadwai mor fendigedig Y wyliadwrus law dirion—wywodd, Er hoewed ei throion, Trwy wae erch mae y rhaid, rhoi hon o 'ngolwg yn tori nghalon. Addolai lor, un dduwiol iawn—jrdoedd, Nodedig o ffyddlawn A Hef Duw, yn 11 if ei dawn, Wnai f enaid yn fwy uniawn. Caergybi. TREFLYN. LLYN COROX. Llyn Coron, hen, anwyl Ljn Coron, Mae sWJ-n yn dy enw I mi, 'Does unman ai- wn-neb y ddacar, MWY,a.Ilwyll ill goh,g na thi: Mor ddifyr cael treulio riiyn- orig, I rodio dy lenydd iach glan Ac eistedd ar garcg i wrando Murmuron dy wiw conau man. Llyn Coron, hen, anwyl Lyn Coron, Wrth feddwl am danat daw llu 0 gyncs adgolion, a, hiraeth I'm meddwl, am amser a fu. Pan rodiwn dy Ienydd. yn nghwmni Hen ff rind iau. o-yddanu, a lion A'r adar yn canu nes codi Rhyw ffrwd o hjfiydwch i'm bron. Llyn Coron, hen, aiiwjrl Lyn Coron, Mor ddifyr ar noswaith o haf, Mewn ewch hyd dy NejTfcb yn uofio, A sugno yr ó1WC! iach, Draf A gwylied yr haul yn rru.chhido, A mar.tell yr nwjTddj-da yn dod Mae pobpeth o'th amgj'lch yn dangos Mai Duw sy'n rheoli y rhod. Bodorgan. MONFAB.

[No title]

CAERNARFON. !

[No title]