Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

TOWN OF LLANGEFNI. j TO PRIVATE CAPITALISTS, INVESTORS IN HOUSE PROPERTY. j MR H. PARRY JONES has been instructed TO j SELL BY PUBLIC AUCTION at the Bull Hotel, Llangefni, on THURSDAY, the 2nd day of March, 1899, at TWO oclock p.m., the whole of I that valuaJbie FREEHOLD HOUSE PROPERTIES. Situate in the Town of Llangefni, and being Nos. 1 ti) 16, Cross-street; Nos. 7 to 10, Penyrorsedd-road and Two Brick-built Houses situated in front of Cross-street. The whole •will be offered in one lot, and in the event of their not being sold as such (subject to conditions of safe to be there and then rea), they will be offered in separate lots as fol- lows: Lot 1.—Noe. I to 6. Cross-street. Lot 2.-Nos. 7 to 9. Cross-street. Lot 3.-Nos. 10 to 12. Cross- street (same as Lot 2). Lot 4.-Nos. 13 to 16. Cross- reet. Lot J.-Tha.t neaot and commodious house. known as Cefni Cottage, consisting of Ground Floor, a Parlour, Large Kitchen, Pantry, and Scullery, Upstairs contains- Four Large Bedrooms, a Large and Fruitful Garden at the back. Besides, it has a very imposing frontage facing Penyrorsedd-road, and is nicely situated. It is a well-built house,, and well furnished in every respect. No. 7 is a. workman's dwelling-hou.se, facing Penyrorsedd-road, with a small garden at the back. Lot 6 are two very con- venient Brick-built Dwelling-houses, only recently constructed, and situate in Cross-street, facing the previous lots. The who-fe of the houses are in good tenantablo repairs, and all let at the present moment, and the owner kns lately expended about L450 on repairs. The gross annual rental is close on C70 per annum. Tius is a rare and sound investment, and should prove a. very profitable speculation. For further particulars, apply to Messrs J. RICE ROBERTS and LAURIE, Solicitors, Llangefni, or to the AUCTIONEER, Old Market-place, Holy- head. SIR FON. TIROEDD PORI YN GWYNDY. FE GSOlDIR Y OABAU ar OOSIWN CY- HOEDDUS, yn ddarostyngedig i amodau, gan Mr HCGH THOMAS OWEN, Arwerthwr, Llangefni, yn Fferm y Gwvndy, am DDAU o'r gloch pryclnawn dydd MHROHER, Mawrth8fed, 1899. P. WEPTH yn LLANGEFNI, TROl, YSGAFN A i un Ceffyl a. Ffram arni, yn gyfleus at gario fwair. Hefyd OG LINGS ddim gwaeth na newydd, 'owler a Ffram dda.—Ymocyner 511 y Mona Cafe, Llangefni. 841 N SALE BY PRIVATE TREATY No. 3, ^ELLINGTON-STREET, LLANERCHY- MEDD, including the Land Fronting Water-street. -Apply to William Lloyd Bryndyfrydog. 843 AR OSOD. gyda meddiant dioed, SHOP Y FELIN, A PENTRE' BERW, MON, yn nghyda pum acer o dir. Gwnaed busnes cynyddol am y 26ain mlynedd diweddaf.—Ymofyner a. W. B. Jones ar y lie. 840 C- OLLWYD, TAIR DAFAD, Cheviots, Mark 10 c ar yr ochr.—Gwobrwyir am hysbysrwydd i Cadben R. Thomas, Bryn Glas, Llanrhyddlad, Valley. R.S.O. 844 .N ELSIAU. -BACHJGEN Oryf fel prentis o OF. Y Ymofyner a. Owen Williams, Refail Newydd, Four Mile Bridge, near Holyhead. 832 YN COMPTON HOUSE, LLANGEFNI, Ceir rhagoroi nwyddau rhad, "Sanau, brethyn, a crwlaneni, V Goreu welwyd mewn un wlad; „ c Am ddefnyddiau gwerth eu gw.sgo, Da a ohryfion, cynhes, clyd, Cofiwch alw'n fuan yno— Cewch fargeinion gwych i gvd. BYDB i bawb, trwy brvnu yn y Masnachdy achod, enill iddynt eu hunain OHWEOH SWLLT YN "MHOB PUNT. "Mvnvch v o-ofvnir gan Bobl Mon a Ileoedd erail pa fodd mae° JONES, COMPTON HOUSE yn gwerthu Nwyddau Cymreig gvEiaint yn rhatacj 11a phawb eraill? Y maa i'r gofyniad hwn fwy wig un atebiad. Y n gyntaf, maent yn Grefftwyr o'r radd flaenaf. Yn ail, mae ganddynt y "machinery" goreu a mwyai diweddar. Yn drydydd, maent yn alluog, trwy eu medr, i wneud bron gymaint arall o waith trwv y "maciiinery" nag un "factor" trwy Gymrv. Feliy, maent yn gallu gwercliu g well defnyddiau, am eu pris, ro"6 yn un man arall. Os bydd unrhvw un yn amhau hyn, mae- >cToesAW iddynt ddyfod a gweled. Engraifft o'r prisiau :—Brethynau^ bob Lliw, o 2s i 4-ny; Defnyddiau Drasses Hardd, bob lliw, un lied, o Is 2c i fyny dau led, o Is 6c i fyny Gwlan- eni Gwynion, o Sic, etc. eto, rhai Rhesog at Grys- au, o 9c. etc. Defnyddiau Tronsis, o ls 2c i Is ac Shawls,, o 4s i fyny Fflaneai Bach, o 2s i 2s 6c Crysau Hardd, o 3s 3c Tronsis Parod, o 2s 6c. etc. Edafedd Hosanau Goreu am 4c y ch waiter Hosanau Da a Uumaidd, o 6c y par. Gwneir siwtiau i fesur ar fyr ry budd. Bydd un o'r JONES'S yn y Marohnadoedd fel y cani-,n:- Bangor, bob Dydd GWENER; Caergybi, ar v dydd- iau oanlynol Ionawr 21ain Chwefror 4ydd a'r 18fed; Mawrthi 4ydd a'r 18fed; Amlwch, lonawr 28ain Chwefror lleg a'r 25ain; Mawrth lleg a'r 25ain. D.,S.-Cym,-ri,- Gwlan yn n^fnewid am Nwyddau, a Throedir HOSANAU a'r Edafedd Goreu am o 5c i Se. Gwahoddir pawb yn gynhes i ddyfod yno i weled a bamu drostynt eu hunain. Cofiwch y eyfeiriid- SHOP Y FACTORY, COMPTON HOUSE, 1LANGEFM. GEORGE HADFIELD A'l GYF., Chemical Manure & Yitrol Works, J^IGHTBODY gTREET, JjlYERPOOL. CYNRYOHIOLIR Y FFIRM ADNABYDDUS RON YN MON CAN Y GORUCHWYLWYR A GANLYN:— John Elias, Plan Uchaf Amlwch. Owen Evans and Son, Chapel-street, Newborough. D. C. Griffith, Medical Hall, Brynsiencyn. John Jones, Eugra.d House, Brynteg. John Jones, Penyrargae, Llanfachraeth, Valley. Richard Jones, General! Merchant, Ty Croes Station. William Owen, Tyddyn v Gwynt, Moelfra. Richard Rowlands, Beddwgan, Pentraeth. Sjh. Thomas, Timber Merchant, Cemaes. Thomas Thomas, Cefn, Llangristiolus, Llangefni. D. P. Williams, Rhyd, Beaumaris. NY-iliam Williams, liiuanva, Ty'nygongl. H. O. Willianxi, Gaerwen Mill, Gaerwen. R. iiard Williu w-, Auctioneer, Preswylfa, Bull Bay, Amlwck E J"rard Owen, Ty'n Lon, Llangoed. cl Oclir cael pob gwybodaeth parthed prisiau, etc., gin y Goruchwylwyr uchod.. 842 PRIZE MEDAL ARTIFICIAL TEETH. T'HE Teeth U^e-i are the Best Make, Perfect in Shape, Siz ?, and Colour and so lifelike that they cannot ba distinguished from Natural Teeth. pri For a Singio Tooth, 2s 6d to 10s; an Upper •or Lower Set, 21s to 10 guineas (according to quality .of 1he Teeth and Setting). Pavments recei v»d by instalments if desired. Attendance at Llangefni every THURSDAY at 1, Glandwr-terruc% Church-street; Holyhead, every SATURDAY. J. JONES, R.D S.E., &c.,i SURGEON DENTIST. From County Road, laverpool. 8z4 N] OFYNIR TALlADAU YN MLAEN LLAW. BENTHYCA AHLAN YS GYFRINACHOL i Aiuaethwjfx, Masuo,-bwyr, Lletty-gadwyr, ac eritill- mewn symiciu fyny i 500p ar addaweb y Hcnthyciwr ei bn ar delerau is nag a godir yn arferol. Tref;iir irr ad-daliad i gyfarfod gofynion y Benthycwyr. N1 CHYMERIR DIM BILLS OF SALE. Mae busnss gwirioneddol a helaeth wedi ei wV- ^d am y 27 mlynedd diwedaaf. Mae canoedd o fenthyc- v.) wedi rb,. ddi tystiolaeth wirfoddol i'r modd teg a rfc- ;ytnol yr jmwncir A hwy. C-'ir manylion llnwn wrth ynofyn, trwy lytbyr neu fD ^rionol, a GEORGE PAYNE, Accountant, g«U Creacent-roftd, RhyL J HOLYHEAD UNIOK. APPOINTMENT OF NURSE. THE GUARDIANS of the above Union require i the services of a NURSE at their Workhouse Infirmary, Valley. Salary, L26 per annum, with rations (without beer or other intoxicants) and lodg- ing. Candidates must be able-bodied single women or widows without encumbrance, and must have had practical experience in Nursing, and be competent to attend midwifery cases. A knowledge of Welsh necessary. Applications, stating age, present and previous occupations, and accompanied by not more than three recent testimonials, must reach me not later than TEN a.m. on TUESDAY, the 28th day of February, 1899. JAMES E. HUGHES, Clerk to the Guardians. Board Room, Valley. PENUEL BAPTIST CHAPEL, LLANGEFNI. PROPOSED NEW SCHOOLROOM, MANSE, AND THREE HOUSES. TO BUILDERS. PERSONS desirous of TENDERING for the afore- P said buildings may inspect plans and specifica- tions at the Architect's Office, Llangefni. Sealed tenders (endorsed 'Tender") to be delivered to Rev. THOMAS FRIMSTON on or before THREE p.m., 7th MARCH, 1899. The Committee do not bind themselves to accept the lowest nor any other Tender. THOMAS JONES. Architect, 18th February, 1899. 839 TO BUILDERS. LLANGEFNI COUNTY SCHOOL. BUILDERS desirous of Tendering for building Boundary Walls, etc., may see the Plans and Specifications at the Metropolitan Bank, Llangefni. Tenders must be delivered on or before MARCH 2nd, 1899. to the Clerk. The lowest or any tender will not necessarily be accepted. E. M. ROBERTS. Llangefni, Clerk to the Governors. February 10th, 1899. 831 CAPEL Y WESLEYAID, PEN GARNISIOG. CYFARFOD CYSTADLEUOL AC AMRYW- IAETHOL, A GYNHELER NOS FAWRTH Y PASG NESAF. Y PASG NESAF. CERDDORIAETH (Agored i'r Byd). ANTHEM, "Pa fodd y glanha llanc ei lwybr?" tOwain Alaw). Gwobr, 3p 10s, a medal aur i'r arweinydd. I Barti o Wyth mewn nifer. Y Don "St. Cathe- rine" (Llyfr Tonau M.C.). Gwobr, 10s. Deuawd, "Hyd fedd hi gax yn gywir." Gwobr, 4s. Unawd Soprano, "Y Ddinas Sanctaidd." Gwobr, 2s 6c. Anfoner enwau yr Ymgeiswyr i'r Ysgrifenydd I ar neu cyn MAWRTH 29ain, 1899. Ysg. WILLIAM JONES. Maes-y-Llan, Uanfaelog, 832 Ty Croes, R.S.O. DALIER SYLW. I DYMUNA E. HUGHES, 4, Pen'rallt-terrace, Llangefni, HYSBYSU ei fod yn rhoddi COVERS NEWYDD ar bob math o Umbrellas ar y I rhybudd byraf. Prisiau, o 1/lli, 2/11, 3/H, etc. Hefyd y mae E. Hughes yn Agent i P. and P. Camp- bell, Dye Works, Perth. Anfonir Goods yn Wyth- nosol i gael eu lifo.

Nodion Amoethyddol, &e.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Masnach Yd yr Wythnos.

; Plas Newydd yn cael ei Adgyweiric…

Y Prifathrw Edwards a Choleg…

Annibynwyr Mon.

----LLE GENE&IGAiEJEH: Y PRIF-FAUDD…

---------AT MR W. JONES, BODYNOLWYN.

HEOLYDD CAERGYBI: DOSBAHTH…

HJEOI,, CAiERGYBL

-jGoleufryn.

[No title]

Penodi Oloro i'r Tnadon yjj.…

Pigion o'r " Drych."