Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

GWNEIR POB MATH O ARGRAPHWAITH Murleni Tccynau j Yn Ddestlus a Diymdroi, am brisiau rhesymol, I Posters Tickets Bhagleni Cylchlythyrau, &c. i Yn Swyddfeydd y Clorianydd," Bridge Street, Llangefni. | DICKS' SALE. titM 'Tit Ww AML WOR, CHWEFROR 11 sg hyd MAWRTH lleg. LLANGEFNI, t a a t rM CHWEFROR 16eg hyd MAWRTH 16eg. Y Stoc Helaethaf o Esgidiau yn Mon. Rhaid eu clirio allan er gwneud lie i'r Stoc Newydd ar gyfer yr Haf. Cofiwch y Cyfeiriacl- DICKS, AMLWCH a LLANGEFNI. i IMPOHTAN r TO ADVERTISERS. Y "CLORIANYDD," ESTABLISHED lgtli. — OFFICES: — Bridge Street, Llangefni. THii CLORIAiiYDD" IS a "WELSH NEWSPAPER devoted to the inter-! ests of AGRICULTURE with a LARGER CIRCULATION than any Paper of the kind simongst all olasaaa in Anglesey & Carnarvonshire THE "CLORIANYDD" 16 the ONLY WXLSH P PER published in the County. PRICE HALFPENNY. Published every THURSDAY MORNING (Market Day at Llangefni) in time for the Market Oars for remote plaoes of the Island. A GOOD MEDIUM FOR ADVERTISEMENTS CPABJZS MODEPATF, PUBLISHERS The North Wales Chronicle Co Ltd. Y « CLORIANYDD." SCALE OF CHARGES. Per Line. Per Inch B. d. a. d. Parliamentary Noticee 0 6 5 0 Prospeczaacm ot Public Companies an<» G<jvtxrimerit and Chancery Notices 06.. 50 Election Adirosaea, Le-al and Public Notices 0 3 2 6 8&lea of iiei.1 Property, 0 3 2 6 CouceriS, Eu'iart&inments, a.nd Miscellaneous Advertisements.. 0 2 1 8 The above Adv^rt'P^rnents arc Scaled by Typo Meawurn, the a.c<ua: prtnt imes oos b*-u:i-' ,oti,-teo. TRADE ADVERTISEMENTS. The39 are insertoci at Reasonable Bates, varying flweoriing to Hl) c taken and narnbor of inaertious ordered. The Charge tor an Inoa Single Column Adver. tiascisnt is B follows:— 6 52 insertions at 6d per week. 2G do at 91 Co 13 do at la do For a Two Inch Single Column cr an Inch L ouble Column 52 icsartiona at la per week. 26 do at la 6d do 13 DO AT 2s 01 do F3X Tiifoe Inch Single Column or One tind-a-bslf INCHES Double Column 52 mseif.oue at Is 6a per week. 20 do at 2.i 3d do 13 do at 3a Oci do A redaction is mado when more than TLir»d Inches aio taken. PAR AG KAPH ADVERTISEMENT*. har^od at i.1 per lirle; Special Positions at 6J per line. CHEP PRSPAID ADVERTISEMENTS. uder the bead of" Wanted." » To Let," or » To b« Bold,' &o. ONCE. TWICB. -.J THEICK. s. d. B. d 8. d. 1R 0 9 10 16; 2< 1 0, 1 6 2 0) 3 3 19 2 6! « 16 0 j 3 0 48 6 0 ) 3 0 I REMITTANCES—Cheques to be made payable vo the NOBTH WALBB CHRONICA COMPANY LTD. P.O. Orders to D. WILLIAMS, Stamps not received on mounts exceeding Two Bhillings and Bixpe Fitra insertions charged pro rata—Twcpeno if replies are to ba a ddressed to the Onice. HARP, PIANO, AND THEORY. Miss HUGHES TeIynores Menai), SCHOLAR, BRONZE AND SILVER MEDALIST, of the ROYAL ACADEMY OF MUSIC, f* IVEfe LESSONS at Own or Pupils' Residences. Terms on application. Minydon, Menai Bridge. 17533 PAPUR p Papuro. PATRYMAU HOLLOL NEWYDD. DEWISIAD 0 Chwaeth Uchel I'W GWERTHU AM BRISIAU ISEL YN Shop y Foundry, ILANGEFNL 534 GEORGE HUGHES, Wine 8c Spirit Merchant, Railway Inn LLANGEFNI, DDYMUNA hysbysu y Cyhoedd fod ganddo 11. dermau neillduol gydag un o'r ffirms goreu yn Burton fel y gall werthu cwrw yn rhatach na neb yn Mon. Haner Baril 18 galwyn amiSs Firkin „ am Ss 9d Casgen Fechan 4 ,,58 Od 2 BASS' BOTTLED ALE A GUINESS' STOUT. iCOTCB, JHISH DUBLIN. BELFAST, GLASGOW WHISKEYS. RUM, GIN, A BRANDY u'R BRANDS GOREU. KINMOND'S SODA (SIPHONS, GINGER ALE, SELTZER A POTASS. Cedwir RUM GWYN a GWIN GWYN Mewn Stoc. BASS. per Brl. per Kil. per Fkin. No. 4 ALE 54/- 27/- 13/6 No. 5 ALE 48/- 24/- 12/- No. 6 ALE 42/- 21/- 10/6 RUTHIN MINERALS. SODA WATER (peT dozen) 1/9. SODA WATER SYPHONS 6d each. 561 NEWYDD-BETH yn MON. Sale mewn Shop Ironmonger. Y MAE GRAY a,Ml«1 CO., LLANGEFNI, YN CLIRIO ALLAN EU STOO GAUAF EH MWYN GWNEUD LLE I STOC TEWYDD Y GWANWYN. o y macnt am gyn;eryd mantais ar lilai i OSTWNG PRIS yr holl Nwyddau sydd ganddynii YN YvSTOD Y PYTHEFNOS KESAF (YN DEOETRJEU DYDD IAU, CHWEFROR 16eg), ac i roddi cyfleusdra i'r Chiioedd i sicrhau y BARGEINION MWYAE A GYNYGI^ YI) ERIOED YN MON. CIIAFF CUTTERS A PULPERS NEWYDD AC AIL LAW A..& Am Brisiau mor is el fel na hoffem eu henwi heb i chwi weled v oyfryw yn gyntaf. Pol-) Math 0 OFFERYNAU AMAETHYDDOL AM BRISIAU GOSTYNGOL. LAMP&U o bob math. Rhaid clirio y rhai hyn-ni wrthodir unrihyw Bris Rhesymol. Dyma eich cyfle i SICRHAU LAMP DDA AM BRIS ISEL POB MATH 0 NWYDDAU AT WASANAETH TY (FURNISHING IRONMONGERY), YR OLL WEDI GOSTNVNG EU PRIS. PAPYR FAPYRO (PAPERHANGIKGS).. Stoo Anferbh o Wahanol Batrymau Newydd am 1899. Rhoddir BARGEINION ARBENIG YN YR AD RAN HON. WIRE NETTING. 10,000 0 LATHENI NEWYDD GYRHAEDD, yr oil o'r QUALITY a'r PWYSAU GOREU. Fencin.g "'W'i:re o Bob MiELtk2, Y mae y Nwyddau yn rhy luosog i'w henwi. Ein cais ydyw, Deuwoh a Gwelwclx, a Beniwch Droscch eich hunain. OOFIWCH MAI .A31 BYTHEFNOS YN UNIG Y PARHEIR Y BAiRGEINION HYN. CLEARANCE SALE at GRAY and CO., Llangefni, n ENORMOUS REDUCTIONS FOR TWO WEEKS ONLY IN ALL DEPARTMENTS. Commencing Thursday, Fel3i?"ULSLr-^r 16-th. CRONE & TAYLOR, Sutton Oak, St. Helens. JI3JrD.. C]?usliei*s AND MANUFACTURERS OF IBlood and Bone Manures AND SPECIAL MAURES FOR ALL CROPS. FATTENING AND FEEDING CAKES AND MEALS Dairy Meal. Calf Meals. Sheep Dip. AGRICULTURAL LUBRICATING OILS. AGENTS — Mr J. GRIFFITH, Rliosbotham, Llanddaniel. Mr E. WILLIAMS, Saddler, Llangefni. Mr H JONES, Bodwrdin, Bodorgan. Mr W. ROBERTS, Penybryn, Dulas. Mr W. WILLLAMS. Kliosybol, Llanercliymedd. Mr J. LEWIS, The Smithy, Llanerchymedd. Mr T. ROBERTS, London House. Bryngwran. Mr R. P. ROBERTS, New Quay, Red Wharf. Mr J. ROBERTS, Bodgyndaf, Brynteg. Mr O. JONES, Bull, Maenaddfwyn, Llangwyllog, Mr J. F. HUGHES, Cae Mawr, Beaumaris- R.S.O. #+ .6. A *i f ^$/ ) .I}i. c <9,,° /4SSS*r è> V ,fb> c, J If ><v 1. ■ y c.V j> V S/ C/ A"(; OQ.; r¿ q, 'e /I^ CS^ a /v m&j /A f\.(j 0 'č .b Cli 0'> 49 $ <\ 7S3 Dodrefn Dodrefn HENRY WILLIAMS, CABINET MAKER, Glanhwfa Road, LLANGEFNI. GRIFFITH DAVIttS, THE ORIGINAL BANGOR BILLPOSTER, 23, Union Street, i-, G OR A MEMBER OF THE UNITED KINGDOM BMLPOSTFJW ASSOCIATION. I Jones Bros., TAILORS & OUMITTJE-RS, DRUID HOUSE, LLANGEFNI. < YN MASNACHDY ADNA- BYDDUS Y BRODYR UCHOD Y MAE Y DEWISIAD HELAETH- AF 0 FRETHYNAU BUDDIOL A PHRYDFERTH AR GYFER Y GAUAF. RHODDIR I BOB ARCHEB SYLW BUAN A GOFALUS GAN Y BRODYR 0 BODERWYDD. j I DAVID JONES Watchmaker & Jeweller, LLANGEFNI. WATCHES YN MYN'D AM WYTH NIWRNOD AR OL EU WINDIO. DALIER SYLW. A oes genych Watches neu Glociau yn stopio o unrhyw fath, newydd neu hen, Watch neu Gloc ag y mae eraill wedi methu eu hadgyweirio. Yn lie cael methiant eto trwy gymcryd eich perswadio gan estroniaid di-brofiad i ymddiried iddynt drin eich Watches neu Glociau, cymerwch Rybudd, fod yn angenrheidiol cael Crefftwr wedi cael man- teision amrywiol a diweddaraf. I gyrhaedd yr amcan uchod mae DAVID JONæ newydd sicrhau Crefftwr First Class, un sydd wedi cael profiad trwyadl yn llirif Fasnach- dai Lerpwl, i gyflawni y gwaith goreu, er hwylus- dod i drigolion Mon, a gobeithio y bydd iddynt hyrwyddo ei ymdrech trwy roddi iddo eu cefnog- aeth gyffredinol. D.S.—Sicrheir y gwaith goreu, wedi ei orphen ar fyr rybudd.. ac am y prisiau mwyaf rhesymol. AGENT I'R RUDGE-WHTIWORTH, Y ROVER A'R SINGER CYCLES. Cofier y Cyfeiriad — DAYID JONES, Watchmaker & Jeweller, LLANGEFNI. 81J ESGIDIAU a CHLOCSIAU. DYMUNA XJ tj J. ELLIS JONES, LLANGEFNI, HYSBYSU fod ganddo STOC HELAETH o rt ESGIDIAU a CHLOGKIAU, ac efe ydvw yr UNIG WNEUTHURWR GWADNAU yn SIR iON. Gwarentir pob un i fod yn esmwyth. Hefyd AIL WABN1R CLOCSIAU ac ESGIDLAU ar y Rhybudd Byrai. 145 Tuedda dyn at eiddo da Ni siomir ei gais yma." i -D) I A t "i t. Iv' 1- J L). i' "GIDIAU! DYMUNA R. MON WILLIAMS 50, Market Street, CAERGYBI, HYSBYSU fod ganddo Stock'' Enfawr ESGIDIAU o bob math gogyfer a'r Gauaf. Digon o Ddewis i Bawb, a Phrisiau Rhesymol. COFIWCH Y CYFEIRIAD. SALE! SALE! SALE Dyma U yfleusdra Arbenig i holl Drigolion Mon ac Arfon i gael Pob xVJath o UY Nwyddau Drapery yii Rhad FEL AG I BERI SYNDOD I BAWB SYDD WEDI YMWELED A'R -)LISIKACHDY HWN, SEF Y X^ondon C» ""1!I9 ER PAN MAE Y SALE FAWR HON WEDI DECHREU. PEIDIWCM AG ANGHOFIO Y CYFEIRIAD, SEF YR HEN AFR AUR, LLASGEFJTl, JAMES E. JONES & CO., PEH.CHENOG ION NEWYDDION DIWEDDARAF. 1 Y BARGEINION A GEIR YN SALE FAWR V fiADAF YN Y LONDON HOUSE, BANGOR. I Barhau ar hyd y Mis. Y WELSH CYCLE MANUFACTURIXG CO., CYKYNGEDIG. CAERNARVON. Bicycles yn cael eu Hail-enamelio a'u Repatio. GW-NLEUD HEN BEIRIANAU I FYNY FEL NEWYDD. A DDYMUNECH CHWI GAEL AIL ENAMELIO EICH BICYCLE? A DDYMUNECH CHWI GAEL REPLATIO EICH BICYCLE? A OES ARNOCH EISIAU ADGYWEIRIO EIOH BICYCLE ? A DDYMUNEOH OHWI GAEL ADNEWYDDU EICH BICYCLE? YNA ANPONWCH EICH PEIRIANAU I'N GWEITHFEYDD NI AR UNWAITH. Yn awr yw yr amser i'w gwneud i fyny ar gyfer y Gwanwyn. Prisiau a Manylion ond apelio am danynt. Depots: —Aberystwyth. Porthmadog. Pwllheli. 16446 Em UfATiiUK wra fl^s-whlWIW Guaranteed for Accuracy, Durability, and Strength, at Maker's Cash Prices. In Silver Cases. la U-ct. Gold Cases. WCRN F.V EVFRVPOOY. fM. j BENSON'S ENGLISH LEVER ENGLISH LEVER •'•LUDGATE" [WJ\. n RE A IT ST. STRONGEST, and BEST London made m" y "M\ Ww& TI1KKK-QUARTEE I'LATE English Lever Watch ever sold lor £ 5 Oi. [gf Thirteen Jevr^ls, Chronometer Tin 1Rnee. Patent Larpe Barrel ISf( ,tfia -aaw^l and Damp and Dust Proof King Band, Massive Silver Cases IIS ^ith Unbreakable Crystal Gliw, double the Strength and I M'-jtfflr kiltie of any other £ 5 5s. Wai<;h. 1 in t mm$i Made in Four Sizes, at one Price. £ 5 5s.No. 1.Gentlemen'* 1 IV^A k, J\ fas illustrated); No. 2, Working ilea's; No. 3, Eaiiway Men ll«7 |r I I y/jMr and Miners; No 4, Ladies'. Dciic-nuio \i J J[ M/JsMSid Tn massive 18-et. Gold Case3, "vrith Crystal Glass, Gentlemen'* BOOK £ '2 L2S' L;VLY'S' £ !0 !0S' POST FREE- Thousands of Testimonial* from Wearers all the World over. SENT FREE at our risit, to all parts of the World for P.O.O., payable at. C,.i,.O. SEND FOR BENSON'S BOCK of WATCHES from £ 2 2s. to £ 500. CLOCKS, CHAINS, ENGAGEMENT KINGS, BI100CH2S, PLATE, &e, &e. Post free on application. r/Oa2 & OEMSOMrS Hk KEYLESS ENGLISH LEVER JJ!l "BAN K." A good Knockabout Watch for rough wear at a low price. JWA\ la /Vv viV London made, Thre<>-Quarter Plate English Lever, »\\ S. I SSt Chronometer Balance, fully Jewelled, Keyless Action, itt fiFj f >\ Dw\ Sterling Silver, Crystal Glnss Cases. Post free at say risk, for £ 5 Note, or P.f).0., or in strong 18-ct. Gold Cases, £ lf. M/i 7 | M Selections of Watches or Jewellery sent free on receipt cf pl -1ft WATCHES AND JEWELLERY TAKEN IW BENSON, u,„ f—M Wk i*"l Jjffljf THE STEAM FACTORY. Hhftsf & ti4> L.UDCATE HILL, E.C. And at 28, ROYAL EXCHANGE, B.C.? and 23, OLD BOND STREET, LONDON, W. CLOCKS, for Churches, Schools, and Public Buildings, icon M. Estimates Fiw.