Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

19 articles on this Page

Rhys Dafydi Sy'n Dejd—

News
Cite
Share

Rhys Dafydi Sy'n Dejd— Mai priedas ffasiynol iawn oedd yn P—— y dydd o'r blaen. Pod y yn dweyd wrth y forwyn y byddent wwythau eill dau yn myn'd yn Tbur fuan. Hei Iwo! Fod amryw wedi dod i'r penderfvniad o briodi yr wythnos ddiweddaf. Mai lie iawn am straeon ydyw P-. Ei. fod yn bwriadu talu ymweliad, a'r eyiiglierdjcl eyttd i'w gynal yn R yr wythnos nesaf. xod. y gwas yn bur glos hefo'r forwyn •bach ar nos Suliau. Fod yn chwith iawn ganddo ei gweled nos Sul diweddaf ei hun. Fod y ferch ieuanc hono o'r G wedi dych- ryn cymaint ei gweled un nos Sul nes y rhedodd gartref oob cam. 7 ^dd'Srlw y Uythjr ° dd^Md G af_ Piti pij •^n an^0n am 7 tro diwedd- "WYl?- Yn 01 fy arfer yn eich ateb eto Eael v f +W 771 J" diweddaf, a da genyf gad? framt o wlyolm fy mhin «■ ateb lodes mor l>i2l '■ E.°«1<1 darUcii eich Uytliyr i mi Vn ^>e7i 1 mi ailSh°fio mi fy hun. 'Rydych faf-K K I"' a^yRo.: 'rwyf fi yn hollol amddifad o'r man 6 i\i ^^4 dywedaf hyn wrthych fod haner f* jS°n i ateb lodes fel y chwi. Pa faint o addysg gaiff ambell i un, mae'n myn'd i i] 'e myned i fyny. 'Rydych yn eich 7? yn clepian eich adenydd, ac yn tarariu xel gwibedyn ar gorn tarw, neu y pryf copyn 7 pveu ei edafedd ar feddwl stopio y peiriant, Wel, G-, da Senyf feddwl na raid i mi ddim 71} l lawer o draff erthi wrth sylwi ar eichcyng- orion er fod eich llythyr yn llithrig a'ch iaith yn goeth, a thrydaniaeth eich gwybodaeth yn wyrni. Eto i gyd, nid ydych ddim, amgen na itanw swydd blentynaidd. Tybed na fedr un fel Jjhrtvi sydd allan o blith eosiaid Gwalia, ddim swydd uwchraddol na'r uchod ? Sal ydyw a. chwi fod yn nillad Saul. Salach na hyny ydyw l chwi gario y fagsan yn amddifad o 'uniform-' M:1e swn yn y gwj-nt, G-, fod y copr yn brin yn Mynydd Parys, ond credaf hyn fod mwy yn mol yr hen fynydd nag sydd o dalent yn nghoryn SHUbell i un sydd fel cynorthwy with benelin am- bell i ecieth ifanc sydd yn anfon ei chynyrchion i'r golofn; hon. Soniwch hefyd am eiriau mawr. Gair byehan yw mor yn ein golwg ni ond mae ei gynwys yn fawr, ac feallai mai gormod o halen oectd ynddynt fel yr uchod. Mae rhai o'ch brawddegau pert, G-, yn peri i mi feddwl am ddywOOiadrhyw hen frawd wrth eneth ifanc rhyw dro. Dywedodd yr eneth fod cur yn ei phen. 'Pen,' ebai yr hen frawd, 'wyt ti yn meddwl mai pob caxap sydd rhwng yr ysgwyddau ydyw pen, mae ffrwyth dy gnap di wedi myn'd yn wr- 1618 tro.' Gobeithio nad ydych ddim yn tebygu i'r ferch ifanc yna. Wei, G carwn ^ohrwi fyn d o'r neilldu i'w ddarllen a'i fyfyrio o, a chev/cli weled eich fSi i y,dd hefo J walad ar eich cefn. Wrth teadwl am danooh nyddis hwn Oarwn i chwi gantores-o'm llaw, Bob llwyddiant yn gynes; A difyr oea fel duwies, Ao ar eich pen bo helanj bres. Felly, 'terfyniad-clymiad a'i clodd.Ydwyf, RHWNG Y PUST." oct dau lancj ifanc o ardal M ar eu taith ~~rr disgjTi i lawr yn mhentref G ac wedi cael eu boddhau yn anrhydeddus trwy gael cwmni dwy ferdh ieuanc-ewmni difyr dros oedd ef hefyd. Y cyngfhorai hwy i ddyfod yn gynarach o hyn aiiaa neu bydd yr liufen wedi darfod ni fydd yno ond dwfr glan ar ol. Na foed iddynt wangaloni gan fod mwy o bysg- od yn y mor nag a ddaliwyd- Mad. fel y canlyn y canodd y bardd — 'Ry'm yn eich adnabod, liogia, Rhyw ddynionach bach siort larchia Ln yn ffiirmwr l)ach reit athrist, Llall rhyw dipyn bach o ddruggist. Och cli-wychwi y Drychwch ati beth i siarad, Neu os clywaf rhywbeth eto, Byddivn sicr o eich sodro. Mai fel y canlyn y canodd y bardd i ferched Ohwi ferched ieuainc hawddgar ^TVef G oil ar frys "jinenvdi gynglior genyf Rhag myn'd i ddwylaw Rhys; I gael eich argyhoeddi I sylw gwlad a thre', GweU i chwi fod. na hyny Ynllonyddyn eich lie: Tyncae, Gaerwen, yn cael ei SyWdo o tod yn i^swyddog iddo. jj^gynienad ydyw hyn gan na w el odd ef 1 waitk- .LlaneugradIydd ° P blaen wedi m;ril<id i g3"feiriad euanc spriws ar y ffordil yddiaeth yri yn nghylcii hen lan<v f0J>a'C'll^en ieuanc yn cw^yno wrtho^ yn en- aydd Yn ?„yn m?tllu argyhoeddi dwy- ferch ieuanc JV>|^gwean1dogaethu yn P—. ano. ac yn arw at y ddwy ferch ieu- -et glwb hpn -f1 lawTl feraij(ldo hefyd ohcnvyd-d fod vdvw v y mai hen lane trwvadl I '.ran ei gredo, ond" nid dd^'f}hvn J 'fM ° air 0|-o J ereil os byth jt amheuant ei .7 ^S^S'boSfsS llawer P'7dIm J" "Wv^ ^annw>liaeth uchel oher- SdTw^d Ua rn y Twf tLVirl"V h7ril^SU <M*vrfu i John N. 3' ysgrifemi dim am i r goiofn hon, ac lelly md gvfrifol "Srvl S\W,'W1;U1 wriR<](} 1ar fx hyn a elwir yn -woson LaTCn gan Jclin Jones." an3^ai -w?led 7 c'.Tni:ei'iad o "hen lane" vn cael ito^ teilwng gan xai o'r beir'dd yn yr hyn a ddywedir am dano yn v <rertld ewilynol: — Pa rai ohonynt wna ? 'Rhen lencyn sy'n byw Fel meudwy'r anialwch, A drych o aflerweh Gynwysai ei lun Mae'n edrych. y bora' Can ddued a'r simdda, NVrth frod:o ei 'sana, A byw wrtho'i hun Eff' iddo hir ddrofyn Yr ymunai a morwyn, Un siriol fel rhosyn, A glanwedd a doetn Ond eio hen lencyn Yw Iorwerth, Gaepoeth. After yw ei dy, A'i ddcdrefn sy^ fudr, 'I Rhy anhawdd i mi Rdi darlun o hono Yn gywir i chwi I' Mae'n methu cael golehi, Na thrin byth ei wely, A'r blawd heb ei ibobi I Gael bara mewn pryd; Dim bwyd yn y beudy, gwartheg yn brefu, 'Rhen hwch wedi tori Y llestri i gyd Ac yntau, 'rhen lencyn, Yn drwblus ei fyd. Gresynus yn wir Yw cyflwr hen lencyn, Sy'n byw wrtho'i hun, Heb gymhorth morwynig 'N ed fwthyn di-lun Gallasai gael Lora, Yr eneth fwynedd.dia', Yn wraig o'r fath ora', Yn goron i'w ben A bod yn dad llawen, I Johnny ac Olwen, A Gruffydd a Be 'N ei dendio'n ddi-sen, A Lora yn canu Mal Eos ar bren. Hen landau sir Fon, Na fyddiwch mor ynfyd A byw yn y byd, I gwmni teg wyryf I loni, eich bryd Rhyw nefoedd i'r galoai, Yw gweled lliw riiinon, A'i dwy-rudd wen, diiion, ►Sy'n lanach na'r wawr Un lednais ei rhodiad;, A gweddus ei chariad, Un ffyddlon mewn gweithred A phrydlon bob awr Os ceisiwch ei denu OewcJi fendith wir fawr. M.P. Beth ddywed "Morlan," "Min-y-Mynydd," a "Simwel, Pensarn," am waith yr "M. P." uchod ? 1 Fod y porthwr yn bur shodf o boteli scent y dyddiau hyn. Fod y merched yn cael digon o ecent yn rhad. I' nc am ddim ond y buasai yn harddach iddo drochi'r oadachau poced yn r'hywle he/blaw y capel. Mai priocli ydi "all the go" yn ardal P-. Fod Y plant i gyd yn myned yn ddau a dao y dyddiau hyn. Nad oes yno neb yn debyg o fod yn hen ferch. "Well done." FodJ y ddwy chwaer rheiny a gafodd eu. gwa- hodd i'r "birthday supper" yn dweyd na chawsant gymaint o grempogau ers llawer o amser ond pa ryfedd i hyny fod gan fod y grempog wedi ei darparu ar gyfer mwy o lawer na'r ddwy. Fod llawer wedi cael gwahoddiad, ond ychydig a ddaeth yn mlaen. Fod "slippers" gwynion yn bur hwylus i den- dio ar y bwrdd ac i ohwareu offerynau cerdd. Am ragor o fanylion am y wledd, ymofyner yn ddioed a Rhys, Detective Office ardal Ri Gogledd Oymru. Fod cor enwog y Y yn haeddu'r oanlyn- 01:- Cor y V-, curo'i filoedd—j cor GydrL cewri'r oesoedd; I fili-wno ryfeloedd, A'n ei flaen a llawen floedd. Soniarus ei swn eirian-a campus Nis cwympa byth allan ) Ymdori fel trom daran, 1 Y "bass" fydd yn bwys y fan. I Dyma gor a dros focroedd—ei hanes 1 Nes synu'r cenhedloedd Ni fedar unrhyw fycloedd Ddal o flaen ei ddiluw floedd. Mor ofiws amryfusedd—a gaed Gan brif gor cynghanedd Cura ei swyn bob cor o'i sedd Wrth hidlo nertb livawdledd. Fod merched ifainc ardal G wedi troi 1 fyn'd hefo hen wyr y lie. Os ydynt am barhau i fyn'd, y buasai Rhys yn eu cynghori i fyn'd yn yr hwyr yn lie cianol dydd goleu. Fod A—— wrbhi yn brysur iawn gyda'r 'sana, gan ddisgwyl cael y wobr. Fod bargen galed wedi bod rfiwng labrwr a go' heb fod yn mhell o ardal Mai naw ceiniog oedd pris y procer, ond fod y labrwr wedi ei gael am wyth. Fod merch ieuanc o ardal R wedi fcod mewn gwledd, a'i bod wedi tynu ei staes (ooreet) i fwyta. Fod merch ieuanc o'r un ardal wedi cael "lunch" o bwdin reis, a'i bod YI1 cwyno ei fod yn bur oer ar ol ei fwyta. Fod y bobl sydd yn cyhuddo Thomas Williams, pobydd, Valley, o ysgrifenu i'r golofn hon yn cyfeiliorni yn ddybryd. I Y gall y rhai sydd yn edrych yn gilwgus arno, hebgor y cyfryw, oblegid gwastraffant yr unrhyw I ar bers-on diniwed. Fod dydd Mawrth. Ynyd yn uchel ei fri yn Mon. I Y gwelid plant yr ysgolion yn carlamu am eu carfcrefi ychydig wedi tri. Ei fod wedi clywed am un ferch ieuanc wedi ymprydio er ddydd Sul mewn disgwyliad am y grempog. Iddi, pan y 1 ^welodd, ruthro i blatiad c/r &eig- iau, heb fyned i drafferth i iwaio cyllell a fForc. Ei bod yn ediyeh yn1 rl• riedd tra y treiglai yr ymenyn lawr ei garddyrnau. Fod bachgeai yn LI wedi bwyta mor harti o'r danteithfwyd: fe!l mai prin y gallai anadlu. Fod mwy o tsynwyr mewn bwyta pryd da o grempogau nag anfon falanteins hyll. Er fod dydd y pethau hyn bron wedi darfod, ceir ambell i ferch sbeitlyd yn euog o'u hanfoai i'w chyfeiliion (?). Fod y genethod yn dJdyfnach yn y pechod hwn na'r bechgyn. Mai wrtth ei. fodd mae'r hen lane wedi bod yr wythnos ddiweddaf pan ganfyddodd fod Rihys wedi cael gafael ar "boy y leggings melyn."

PENILLION

---------_._---------j AMLWCH.

BANGOR."

BODEDERN.

BULL BAY.

^ CAERGYBI. !

CAERNARFON.

CEFNnVROH (ger Llangefni).

,LLANBEDRGOCH.

LLANDEGFAN.

LLANERCHYMEDD.

ILLANFACHRAETH."

LLANFAIR M.E.

LLANGEFNI.

RHOSYBOL.

YARD MALLTRAETH.

[No title]

--I NODION O'R DEREUI)IF.