Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

GWNEIR POB MATH 0 ARGRAPHWAITH Murleni Tccynau | Yn Ddestlus a Diymdroi, am brisiau rhesymol, I «•«» £ £ £ 1*. I Yn Swyddfeydd y Clorianydd," Bridge Street, Llangefni. I DICKS' SALE. AMLWCH, CHWEFROR lleg hyd HAWETH lleg. LLANGEFNI, CHWEFROR 16eg hyd MAWRTH 16eg. Y Stoc Helaethaf o-Esgidiau yn Mon. -.Rhaid en clirio allan er gwneud lie i'r Stoc Newydd ar gyfer yr Haf. Cofiwch y eyfeiriad- DICKS, AMLWCH a LLANGEFNI. « ———————" IMPORTANT TO ADVERTISERS. Y "CLORIANYDD," ESTABLISEMD 1891. 0 F F I a B s Bridge Street, Llangefni., THE CLORIAIIYDD IS a WELSH NEWSPAPER devoted to the inter- eats of AGRICULTURE with a LARGER CIRCULATION than any Paper of the kina ■^moaget all classes in Anglesey & Carnarvonshire THE "CLORIANYDD" Is the OKLY WELSH P rjgu published in the Coulaty. PRICE HALFPENNY. Published every THURSDAY MORNING (Market Day at Llangefni) in time for the Market Oara for remote plaoes of the Island. A GOOD MEDIUM FOR ADVERTISEMENTS CHAROKS MODERATE PUBLIBBBBB The North Wales ChronicleGo Ltd. Y < CLORIANYDD." SCALE OF CHARGES. Per Line. Per Inch B. d. 0. d. ^Parliamentary Notices 0 6 5 0 Prospeotusea of Public Companies I and Government and Chancery n B en Notioea 6 5 0 Eleotion Addresses, Legal and Publio Notices o c Sales of Real Property, <fto. 0 6 o 'Concerts, Entertainments, and Miscellaneous Advertisements.. 0 2 1 8 The above Advertisements are Scaled by Type Measure, the aotaat print lines not being counted. TRADE ADVERTISEMENTS. These are inserted at Reasonable Rates, varyisg -acoording to space taken and number of insertions ordered. The Charge tor an Inob Bingle Column Adver. tiaement is as follows:- 52 insertions at 6d per week. 26 do at 9d do 13 do at Is do For a Two Inch Single Column or an Inch Eoufoie colamn:- 52 insertions at Is per week. 26 do at la 6d do 13 do at 2s Od do For a Three Inch Single Column or One and-a-half Inches Double Column 52 insertions at Is 6d per weeit. 26 do at 2a 3d do 13 do at 3s Od do A considerable redaotion is made when more than Three Inches are taken. PARAGRAPH ADVERTISEMENTS, barged at 41 per line; Special Positions at 6d per line. C3EAP PREPAID ADVERTISEMENTS. oder the bead of "Wanted," "To Let," or "To he Sold," &o. WOBDS. ONC*. TWIOE. *5 THBIOJS. b. d. s. d. «. d. 18 0 9 1 0 1 6 24 1 0,1 6 2 0 Z2 13 19 2 6 48 1 6 0 3 0 | remittances—Cheques to he made payable to the NOBTH WAMS CHRONICA* COMPANY LTD. P.O. Orders to D. WILLIAMS. Stamps not received on mounts exceeding Two Shillings and S.xr)i- Eitra insertions charged pro :Atit-I wo jeno if replies are to be addressed to the UIiiee. HARP, PIANO, AND THEORY. Miss HUGHES (Telynores Meuai). SCHOLAR, BRONZE AND SILVER MEDALIST of the ROYAL ACADEMY OF MUSIC, /2L tVEb LESSONS at Own or Pupils' Residences. Terms on application. Minydon, Menai Bridge. 17533 PAPUR Papuro. PATRYMAU HOLLOL NEWYDD. DEWISIAD 0 Chwaeth Uchel I'W GWERTHU AM BRISIAU ISEL YN Shop y Foundry, LLANGEFNI. 534 GEORGE HUGHES, Wine & Spirit Merchant, Railway Inn. LLANGEFNI, A DDYMUNA hysbysu y Cyhoedd fod ganddo A dermau neillduol gydag un o'r ffirms goreu yn Burton fel y gall werthu cwrw yn rhatach na neb yn Mon. Haner Baril 18 galwyn analss Firkin „ am 9s 9d Casgen Fechan „ 5s Od 2 BASS' BOTTLED ALE A GUINESS' STOUT. SCOTCH, IRISH, DUBLIN, BELFAST, GLASGOW WHISKERS. RUM, GIN, A BRANDY O'R BRANDS GOREU. KINMONIYS SODA SYPHONS, GINGER ALE, SELTZER A POTASS. Cedwir RUM GWYN a GWIN GWYN Mewn Stoc. BASS. per BrL per Kil. per Fkin. No. 4 ALE 541- 27/- 13/6 No. 5 ALE 48/- 24/- 121- No. 6 ALE 42/- 21/- 10(6 RUTHIN MINERALS. SODA WATER (per dozen) 1/9. SODA WATER SYPHONS 6d each. 161 NEWYDD-BETH yn MON. Sale mewn Shop Ironmonger. y MjLB GRAYand CO., 4 -9 LLANGEFNI, YN CLIRIO ALLAN EU STOO GAUAF ER MWYN GWNEUD LLE I STOO NEWYDD Y GWANWYN. AO y maent am gym-eryd. mantais ar Iiyti i OST'W^G PRIS yr holl Nwyddati sydd ganddyni YN YSTOD Y PYTHEENOS NESAF (YN DECHREU DYDD IAU, CHWEFROR 16eg), ac i roddi cyfleusdra i'r Cyhoedd i sicrhau y BARGEINION MVwlAF A GYNYGIWYD ERIOED YN MON. CHAFF CUTTERS A PULPERS NEWYDD AC AIL LAW Am Briaiau mor isel fel na hoffem eu Jienwi h eb i chwi weled y oyfryw yn gyntaf. Pob Math 0 OFEERYNAU AMAETHYDDOL AM BRlSrAU GOSTYNGOL. .A.1VI.A. o bob math. Rhaid clirio y rhai hyn-ni wrthodir unrhyw Bris Rheeymol. Dyma eich cyfle i SICRHAU LAMP DDA AM BRIS ISEL. POB MATH 0 NWYDDAU AT WASANAETF H TY (FURNISHING IRONiMONGERY), YR OLL INVEDI GOSYNVNIG BU PPJ& PAPYR PAPYRO (PAPERHANGINGS). Sto-a Anferth o Wahanol Batrymau Newydd am 1899. Rhoddir BARGEINION ARBENIG YN YR AD RAN HON. WLBE NETTING. 10,000 O LATHENT NEWYDD GYRHAEDD, yr oil o'r QUALITY a'r PWYSAU GOREU. Fencing Wire o Bob Math. Y mae y Nwyddau yn rhy luosog i'w henwi. Ein cais ydyw, Deuwoh a Gwelwch, a Bemwch Drosoch eichi hunain. OOFIWOH MAI AM BYTHEENOS YN UNIG Y PARHEIR Y BARGEINION HYN. CLEARANCE SALE at GRAY and CO., Llangefni. ENORMOUS REDUCTIONS FOR TWO WEEKS ONLY lis yr,L DEPARTMENTS. Coxn.xriLexi.cing Thursday, February 16th. CRONE & TAYLOR, Sutton Oak, St. Helens. C]o]m4L2,& AND MANUFACTURERS OF Blood and Bone Manures AND SPECIAL MAURES FOR ALL CROPS. FATTENING AND FEEDING CAKES AND MEALS Dairy Meal. Calf Meals. Sheep Dip. AGRICULTURAL LUBRICATING OILS. ENILLWYR Y GW OBRAU YN MON: TvwBiBTTTT-1 K. W PARRY,Cremlyn Farm. Beaumaris, 47tosns 8crwt. 2qrs. 81bs. 2, EDMUND ROBERTS, Gwredog, Llanerchymed i, 26 tun all. DOStBARTH IL—1, WILLIAM Grfynk BeauSS, 46tons 14cwt8. 2, MR GRIFFITH, HenllyB Fawr, Ty Otoes, 14tone 13cwts. Oqrsi 241b& Obief Agent-JOSEPH GRIFFITHS, RHOSBOTHAN, GAERWEN. v + Qè + ¿ Úèf. 00 2fr 4, l' ,4i L r¡, 40, '") J:<ri (.)Q¡TJ qj iHv/ SS? £ 7S3 Dodrefn Dodrefn HENRY WILLIAMS, CABINET MAKER, Glanhwfs Road, LLANGEFNI. GRIFFITH DAVIES, THE ORIGINAL BANGOR BILLPOSTER, 23, Union Street, HAiveoR A MEMBER OF THE UNITED KINGDOM BB[AXOSTEW ASSOCIATION. I Jones Bros., TAILORS & OUTFITTERS, DRUID HOUSE, LLANGEFNI. YN MASNACHDY ADNA- BYDDUS Y BRODYR UCHOD Y MAE Y DEWISIAD HELAETH- AF 0 FRETHYNAU BUDDIOL A PHRYDFERTH AR GYFER Y GAUAF. RHODDIR I BOB ARCHER SYLW BUAN A GOFALUS GAN Y BRODYR 0 BODERWYDD. DAVID JONES Watchmaker & Jeweller, j LLANGEFNI, WATCHES YN MYN'D AM WYTH NIWRNOD AR OL EU WINDIO. DALIER SYLW. Adgyweirio Watches, Clocian, &c. Oriadur yw y Peiriant lleiaf, gwanaf, ac un o'r cywreiniaf adeiladwyd, sydd mewn bodolaeth. Yr ydym yn disgwyl i'r peiriant hwn fyn'd d'dydd a nos, yn mho-b ffurf a sefyllfa, ac yn ychwanegol i byny yn disgwyl iddo gadw amser cywir am oddeutu ysbaid dwy flynedd, heb olew a'i lanhau. Y mae y trefniant arafaf mewn Oriawr yn achosi 15,400 o gylchdroadau i olwyn y Fantol (Balance) mewn awr. Lluosogwn hyn a rhif oriau diwrnod, caiff y cyhoedd amigyffred y swm o rygliad (Friction) sydd yn dilyn, ag sydd yn angenrheidiol i Oriadur allu cadw ameer cywir am yr ysbaid dwy flynedd. Y mae esgeulus- dra i adgyweirio yn amserol vn achlysur effeithiol i analluogi holl ddeddfau cyd-fynedol y peiriant hwn i weithredu dyben ei wasanaeth, sef Oadw Amser. AGENT rR RUDGE-WHITWORTH, Y ROVER A'R SINGER CYCLES. Cofier y Cyfeiriad :— DAVD JONES, 1 Watchmaker & Jeweller, LLANGEFNI. 81J ESGIDIAU a CHLOCSIAU. DYMUNA J. ELLIS JONES, LLANGEFNI, Hysbysu fod ganddo STOO HELAETH o Hysbysu fod ganddo stoc helaeth o ESGIDLAU a CHLOOSIAU, ac efe ydyF Vr UNIG WNEUTHURWR GWADNAU yn SIR i? ON. Qwarentir pob an i fod yn esmwyth. Hefyd AIL WABNIR CLOOSIAU ac ESGIDIAU ar y Rhybudd Byraf. 141 Tuedda dyn at eiddo da: Ni siomir ei gais yma." ESGIDIAU! ESGIDIAU! DYMUNA R. MON WILLIAMS 50, Market Street, CAERGYBI, HYSBYSU fod ganddo "Stock" *Enfawr JUL ESGIDIAU o bob math gogyfer a'r Gauaf. Digon q Ddewia i Bawb, a Phrisiau Rhesymol. ———— COFIWCH Y CYFEIRIAD. t-141i T T SALE SALE! E Dyma Gyfleusdra Arbenig i holl Drigolion Mon ac Arfon i gael Pob Math o Nwyddau Drapery ynRhad FEL AG I BERI SYNDOD I BAWB SYDD WEDI Y^IWELED A'R MASNACHDY HWN, SEF Y ER PAN MAE Y SALE FAWR HON WEDI DECHREU. ER PAN ILA Y SALE FAIVR RON WEDI DECERBU. PETDIWCH AG ANGHOFIO Y CYFEIRIAD, SEF YR HEN AFR AUR, LLAGEFNL JAMES E. JONES & CO., PEROHENOGION K- > — NEWYDDION DIWEDDARAF. Y BARGEINION A GEIB YN SALE FAWR Y GAUAF YN Y LONDON HOUSE, BANGOR. I Barhau ar hyd y Mis. Y WELSH CYCLE MANUFACTURING CO., CYFYNGEDIG, CAERNARVON. Bicycles yn cael eu Hail-enamelio a'u Beplatio. GWNEUD HEN BEIRIANAU I FYNY FEL NEWYDD. A DDYMUNEGH OHWI GAEL AIL ENAMELIO EICH BICYCLE? A DDYMUNEOH CHWI GAEL REPLATIO EICH BICYCLE? A OES ARNOOH EISIAU ADGYWEIRIO EIOH BICYCLE? A DDYJlUNEaHOHWI GAEL ADNEWYDDU EIOH BICYCLE? YNA ANFONWCH: EICH PEIRIANAU I'N GWEITHFEYDD NI AR UNWAITH. Yn awr yw yr amser i'w gwneud i fyny ar gyfer y Gwanwyn. Prisiau a Manylion ond apeKo am danynt. Depots: —Aberystwyth. Porthaiadog. Pwllheli. 16446 BENSON!SW A TCHES Guaranteed for Accuracy, Durability, and Strength, at Maker's Cash Prices. In SUver Casea. In 18-ct-Gold Casea WORN BW EVERYEODY. ^ySift benson's ENGLISH LEVER LUDGATE j lx\ /CHEAPEST. STRONGEST, and BEST London made MM if m IJ TURF. E-QUAKTER FLATE English Lever Watch ever ■4 /Wf1111 sold for £ 5 5s. K ijl >^llfln Thirteen Jewels, Chronometer Balance, Patent Larjre Barrel IMS frail and Damp and Dust Proof R/ag Band. Massive Silver Cases H| 'fh ptffl aWW "with Unbreakable Crystal Glavs, double the Strength and 1 ■ WS ™ igmg Valne of any other £ 5 6s. Watoh. lis l ffjamg Made in Four Sizes, at one Price. £ 5 5s.No. 1, Gentlemen's UU JL Jf^ (as illustrated); No. 2, Working Men's; No. 3, Railway Men ■rucA»e> \V^ JL J J Tn massive 18-ct. Gold Cases, vith Crystal Glass, Gentlemen's OtNMJrS VLVfflM £ 12 12s. Lady's, £ 10 10s. POSr^fREE Thousand* of Testimonial* from Wearers all the World over. gENT FREE at our ris«, to all parts of the World for P.O.O., payable at SEND FOR BENSON'S BOOK of WATCHES from £ 2 2s. to £ 500. CLOCKS, CHAINS, ENGAGEMENT RINGSj BROOCHES, PLATE, &e, Ac. Post free on application. i. Su«,o.».. BENSON'S KEYLESS ENGLISH LEVER M W Jmk "BANK." A o-ood Knockabout Watch for rough wear at a lowpriee. Mak U Best" London made, Three-Qnarter Plate English Lever, Mfn Jl I l\ SSgk, Chronometer Balance, fully Jewelled, Keyless Action, in mu 7 < U 1\ Si Sterling Silwr, Crvstal Glass Cases. Post free at my ns"k. mIL XW M jNN for 165 ote. or P O O., or in strong 18-ct. Gold Cases, Ael& BfS tZsTf 1. I I Selections ef Watches or Jewellery sent free on receipt ef mil WiK referrvce. ■O XJfllB "OLD WATCHES AND JEWELLERY TAKEN IN Pi) EXCHANGE. Pi) EXCHANGE. oo4* lAw ben^N, jrjftW 62 & 64, LUDCATE HILL, E.C. X*|l7 V And at 28, ROYAL EXCHANGE, E C.? and 25, OLD BOND STREET, LONDON, W. BLOCKS, for ADhurches, Schools, and Public Buildings, from £8. Estimates Free.