Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

Ligwyddiad Dychrynllyd yn…

News
Cite
Share

Ligwyddiad Dychrynllyd yn Norfolk. TYNGHED CYN-FILWR. Yn gynar y flwjddjTi ddiweddaf tonvyd ar hedd- wch trigolion Bunwell, ger Attleborough. Norfolk, gan i ddigwyddiad dychrynllyd gymeryd lie yn y pentref. Ymddengys i gyn-filwr, ar yr 17eg o Ebnll, dalu ymweliad a,'i chwaer, Mrs K. D. Rush, yr hon a breswylia yn Bunwell Low Common, ac iU ol ym- ddiddan a hi aeth i'r ardd. Ychydig funudau wedyn cafwrd y dyn druan yn gorwedd yn farw mewn ty- allan. Mae Mrs Rush wedi bod am flynyddau lawer yn dioddef yn ofnadwy, a chafodd y digwyddiad sydyn uchod y fath ddylanwad arni fel yr aeth mor wael ag i wneud i'w chyfeillion ofni am ei bywyd. Anfonwyd am feddyg, ond ni wnaeth unrhyw les ymddangosiadol iddi. Tua chanol Mehefin, modd bynag, canfyddodd ei chyfeillion welllibd sydyn yn nghyflwr Mrs Rush, ac er ei bod wedi myned mor deneu a "skeleton" bron, enillodd gnawd yn gyflyxn, ac mae yn awr mewn iechyd rhagorol. Nid hyn yw y cwbl, canys dywed y foneddiges ei bod wedi eaill pedwar pwys ar ddeg yn ei phwysau er Mehefin diweddaf. Er cael allan fanylion o'r adferiad twn yr aeth cynrychiolydd or "Norwich Mercury" i dalu ymweliad a chartref Mrs Rush, ac ni synwyd dyn erioed fwy pan yn lie canfod, fel y disgwyliai, ddynes yn cario arwyddion o ddioddefaint diweddar, gwelodd ger ei fron ddynes iach yr olwg ac yn llawn bywyd. Adroddodd yr hanes canlynol: — "Hyd yn awr nid oeddwn wedi bod yn iach ers ugain mlynedd, ac yr wyf wedi bod o dan ddwy 'operation.' 0 fewn saith mlynedd, ar adegau gwahanol, torwyd dau 'tumour' o'm bron chwith. Yr wyf hefyd wedi cael 'rheumatic fever.' Gellwch feddwl felly fy mod wedi dioddef yn fawr, ond yn EbrilI diweddaf y daeth y 'crisis.' Sylwodd yr adroddebwr nad oedd Mrs Rush yn ymddangos fel un fu yn dioddef Ilawer. Atebodd Mrs Rush gyda gwen fod ganddi ddigon o ysbryd, ond fod y ddyrnod yn Ebrill diweddaf wedi dweyd yn arw arni. Aeth yn wael iawn, a chollodd lawer o gnawd. Yn mhen ychydig amser aeth mor wan fel nas gallai gcrdded ar draws ei hystafell. Barnai ei chymydogion ei bod yn myned i farw. Yr oedd diffyg treuliad hefyd yn ei phoeni yn ofnadwy, ac aeth mor deneu fel nas gallti gadw ei dillad am dani. Sylwodd yr adroddebwr, "Rhaid fod eich nerth wedi myned i lawr yn ofnadwy, ond i ba beth yr ydych yn priodoli eich cyflwr sydd yn awr wedi gwella cymaint?" Atebodd Mrs Rush, "I Dr. Williams' Pink Pills for Pale People. Yr oeddwn wedi arweled son am danynt yn y papyrau, ac fel yr oedd nt wedi ad- feryd eymaint o achosion yn v lie. Jlefyd yr oedd genyf nith yn Norwich oedd yn hyuod o wael. Cynghorodd meddyg hi i gvmeryd Dr. Williams Pink Pills. Gwnaeth hyny, a chafodd adferiad. Synodd yr adroddebwr fod meddyg wedi cymerad- wyo y peleni. u "Ond fe wnaeth hyny," ydoedd yr atebiad. Gyda golwg ar fy adferiad i, yr oeddwn wedi myned vn wanach, wanach, hyd nes y clywais oddiwrth fy nith. Yna cynghorodd fy ngwr ti i ireisio Dr. Wil- liams' Pink Pills. Ceisiais hwynt vn Norwich yn Mehefin diweddaf. Yn fuan we(ryn cyfnewidiodd fy iechyd er gwell, ac erbyn fy mod wedi cymeryd cyn- wys yr ail flychaid yr oeddwn wedi gwella cymaint fel nad oedd angen ychwaneg arnaf. Fel y gwellodd fy iechyd, felly hefyd yr enillais gnawd, ac yr wvf wedi enill pedwar pwys ar ddeg er pan yn cymeryd y peleni." Cyfyd afiechydon darfodedigol oddiwrth anallu y cyfansoddiad i wneud defnydd o'r bwyd gymerir. Dycrir hwynt yn mlaen yn fynych hefyd gan "slioek i'r gewynau. Gall hyn achosi yr afiechyd poenus o "nervous dyspepsia." Mae achos Mrs Rush yn encr- raifft o "nervous prostration" adferwyd gan Dr. Wil- liams' Pink Pills; ond gellir syIwi mai dim ond am achosion sydd wedi eu hadferyd gan y gwir beleni y mae son. Dyga. y peleni hyn yr enw yn llawn, Dr. Williams' Pink Pills for Pale People (saith gair), ac os ceir unrhyw anhawsder i'w sicrhau gellir eu cael yn rhad drwy y "post" oddiwrth Dr. Wil- liams' Medicine Co., 46, Holborn-viaduct, London, am 2s 9c y blychaid, neu 13s 9c am chwe blycliaid. Yn mhlith yr anhwylderau nerfaidd sydd wedi eu hadferyd gan y peleni hyn gellir crybwyll St. Vitus' dance, y parlys, locomotor ataxy, a hysteria; a thra maent mor effeithiol mewn achosion difrifol fel y rhai ddesgrifir uchod, gellir yn rhwydd gredu eu heffaith mewn afiechydon ysgafnach, megys neu- ralgia, cur yn y pen, a, phoenau yn v cefn. Wrth adnewyddu a phuro y gwaed, maent wedi adferyd miloedd o achosion o ddiffyg rwaed, crydcymalau, sciatica, doluriau y galon, ac afiechyd yr afu. tra trwy weithredu drwy y gwaed a'i alluogi i ddefnydd- io i'r dyben goreu y maeth yn ein bwyd. Maent yn ffurfio ar unwaith y meddyginiaeth goreu at daiffyg treuliad ac afiechydon darfodedigol sydd' yn codi oddiwrth gam-fwyta. Pan ofynwyd iddo ddyfalu oedran Mrs Rush, barnai adroddebwr y "Norwich Mercury" mai rhwng 36 a 40, a svnwyd ef yn fawr pan ddywedwyd wrtho ei bod vn haner cant. Ond gwyr dynion a merched yn iawn am allu v feddyg- iniaeth i wneud pobl i ymddajigos yn ieuanc.

--__-----_.._---._---------------.…

The Chase.

-------------------CYFRAITH…

Marwolaeth Mrs Vincent, Treborth.…

[No title]

Llys Manddyledios Lianrwst.I

[No title]

I Esgob Newydd Bangor.

[No title]

Marchnadoedd Cymreig, &c.

————I Principal Welsh Pairs.…

Local Tide Table

Family Notices