Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

23 articles on this Page

flays Dafydd Sy'n Dcyd-

Aelwyd y Gan. -'

[No title]

AMLWCH A'R OYLCH.

BANGOR.

BKAUMAEIS.

CAERNARFON.

LLANEllCHTMEDI>r

News
Cite
Share

LLANEllCHTMEDI>r Dirwest.—Cynlialiwyd cyfarfod dirwestol cyhoedd- us yn Xghapel yr Anuibynwyr, prydnawn Sul iii- weddaf, am 4.30 o'r gloch. IJywyddwyd gan Mr Richard Jane", Twrcyhelyn. v^iaradwyd j-n ystod y cyfarfod gan y rha.i canlyaiol: — Miss A. Jone, Tyddyn Goeden; Mri R. Jones, H. Oeigfryn Parry. D. Williams, H. Roberts. Tystieut oil am d'drygedd v fasnacb feddwol, a chredent fod yfwyr yn gallu celu cybo&ddasder trwy gael cyflawader o'r ddiod i'w tai. Rho.ddai v ffordd yna o feddwdod esiampl ddi-wg iawn i blant ac ieuenctyd, a byddai yn sicr, os na. cheid atalfa buan, o eft'eithio oymaint nes y byddai yr ieuenctyd fw gweled yn feddwon cyhoeddus. Yr oedd y cynulliad yn lluosog, a hyder- wn y gwcl amryw y priodoldeb o roddi eu hysgwydd- au o dan y GynMiei.tliae yn y Llan, i'w chynorthwyo yn mlaen gyd.a.'r gwaith bendithfawr hwn. Parotoada-u Cyngherddol. — Prysurdeb anarferol sydd i'w ganfad yn mbiith aelodar. y cor yn barhaus. Parotoant ar gyfer cyngherdd fwriadant. gynal yma ar y 22&jn cyfisol. Cynorthwy arianol sydd ganddynt. J{1.wn. golwg. a sicr genym v bydd llawer o deulu'r Mus yn falch o'r cyticllsdra. i ddangos eu gwerth- fawrogia.d. i gynorthwyo eatrawd mor Hwyddianus o'r .tiiwogion ieuamc mwyof teilwng. Dibyna "graddau" 0 enwogrwydd msirn cynorthwy arianol, felly, It-i",r ychydig ddyfrach i'r Hogell, ac ond i bawb wneud eu rlian, buan iawn y diflanai pob anbwylus- dodarilar-ol. Os y clorienir ni fel rhai heb gywi.ydd. gvda r aspgrym hwn, nis gallwn ond erfyn, gy.-i),r taerri istvyaf, am i'r darlleaydd arfer ei ysbryd maddeuoi. Pregetha-u.—Bwria-da'r brodyr y Bedyddwyr gynal eu cyfarfod cenhadol blvnyddol nos Tau a dydd Gwener nesaf, ac fel arferol disgwylia pawb am wledd o'r Efengyl.—R.J.

I WIL LEWIS YN DIOLCH I WIL…

BURWEN (Ger Amlwch).

CEMAES.

LI.úWEILIAN.

LLAN F ACHIIAETH.

LLANFAELOG.

------LLANGEFNI.

----------PENRHOSLLUGWY.

PISGAH (Llanddeusant).

PORTH AMLWCH.

PISGAH (Llangefni).

PORTHAETHWY.

TALWRN.

[No title]

Colofn y Dyddanion.