Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

23 articles on this Page

flays Dafydd Sy'n Dcyd-

Aelwyd y Gan. -'

[No title]

AMLWCH A'R OYLCH.

BANGOR.

BKAUMAEIS.

News
Cite
Share

BKAUMAEIS. Yr Ysgwl Sirol.-C:n!!Jr-:1;wyd y cvfarfod arbenig gohirjeSig o'r IlyiTodraefehwyv ddydd Merclier, Mr David Roberts. Y.H., yn y srwlair. Hysbyswyd fod y DirprwywyT Elu?enol wsdi svydurdodi y llywodr- aethwyr sirol i roddi diyonol at wneud v c-yf- iiewidiadau a'r ychwanegiadau ati^renrhieidiol yn yr adeiladau yn Beaumaris.—Ar pais y IlwodraethY. yr. anfonodd Mr Richard Owen a Mr Evan Pair* Poithaethwy, den dors newydd i mew-n. Yr oedd swmi tender v bTaenaf yn e05p, a ;• iru) olaf vn 800p. Cymhellwyd Dirprwywyr yr jElusenau i ganiatau derbyn eiddo Mr Evan Parry. Bwrdd Ysgol. — Oynhaliwyd cyfarfod arferol y BWTdd hwn nos Fawrth, Mr Fred Geary yn v gadttir,—Wedi gwrafldw adroddiadau yr atJwawon a'r swyddog gorfodol, gtsrcliymynwya rhybuddio I rhai rhieni ar gyfrif anghysondeb presenoldeb eu plant yn yr ysgol, a rhoddwyd cyfarwyddyd i wysio rhieni eraill gerbron yr ynadon.—Hysbysodd v swydd- og gorfodol fod un o'r rhieni ddirwyid yn ddiweadar wedi talu y ddirwy*. ond fod y lleill heb wneud. Gorcbymynwyd i r swyddog geisio gwys yn eu ner- byn.— Penodwyd Mr Hugh Thomas yn ymwelydd am y mis dyfodol.— Caniatawyd ceisiadau Mr J. Ro- berts (y prifathraw), a. Miss M. A. Williams {at.hraw- es ysgol y babanod) am gcdiad yn eu eyflogau.- Rhoddwyd caniatad i gor Mr William Thomas ddysgu canu yn yr ysgol.

CAERNARFON.

LLANEllCHTMEDI>r

I WIL LEWIS YN DIOLCH I WIL…

BURWEN (Ger Amlwch).

CEMAES.

LI.úWEILIAN.

LLAN F ACHIIAETH.

LLANFAELOG.

------LLANGEFNI.

----------PENRHOSLLUGWY.

PISGAH (Llanddeusant).

PORTH AMLWCH.

PISGAH (Llangefni).

PORTHAETHWY.

TALWRN.

[No title]

Colofn y Dyddanion.