Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

23 articles on this Page

flays Dafydd Sy'n Dcyd-

News
Cite
Share

flays Dafydd Sy'n Dcyd- Fod^gjwi-agedd a mewdied kriaino..ar<kal C—— yn creda mewii "change of dik^a'ubod yn bwr- "cookery ami laundry ekss," gan f7 Qysadeitbas Ddirwesiol y Meixjh^d w-edi myn- ed braidld; yn "stale." Fod yn y wledd bono ddigcnedd>o(!diaoico sti- mulating, qualities3 a phad» dicd/ond diod' gad am. Fod rjtyw son am gael Ilinell agerlong&H i gludo dyeithriiid rhwng I, a D-Q Fod yr "egg merchants" newyddion. &r fedr seinio tract i sypleio holl fasnaehwyr yr ardal yn liytracfo na'u hanfcn i "Liv.O'.tpQol.by.anil" Fod meroh ieuanc. yn ymfFrostio mewn cyfarfod a gynhaljwyd yn Ll- eib nid yn unig y gymhwys i eistedd ar y gadair yn rhiwredd ei swydd, fod y clrwiorydd w#di ei.dewis i fod ar y fainelefyd. CSywdh, clyweb, Fod "Nulii b-er One gøkl diggBr" wedi cael I cynyg paiii swllt gan J—— C- am gael^olchi ei gettars,cnd ei fod wedS gwailnod am fod y I "^raig yn &v/riadu eu/ berwi i gad y "liquid" i f £ ldio ffraiftifwi pietiwm Bet3u nsaaf ? Fod gwaitft barddol Glan Rhosydd i gyfarfod ~y • wedi^bywiogi awen un arall, sef "Yfexryd 1 ^x^an -RhoBSidd'j ac iddo ynrfSamyefru.febyv^an- iyn: —— Qynhdli],- cyfarfod! mawreddog Yn fttpji yn Ysgol y Bwrdd:; Pwy ifeyaag didaw yno bob d&cgn Fe'Lpwmpiwn a cheryg i fiscrdd- gantorion, rhai svynol, Ae eraill rhai symol yn eiwr, ( .A me trwylu gilydd yn siarail A beehgyii yn cadw ystwr. Daw yxKj rihyw lencyn pur ei&du Gan wenu mewn llucld a ciewy^ J I roddi y wobc* am grafat, j A hwnw fydd Haesach na'i grtys. í r Bydd PJtQ ;j fuffadeens, i Oann>-?waitb rhianod yn srw*; í 4 A bairai cjrwrir fydd y pwnc ti Pwy bar ddeil liw mewn dwr. m 'C;J I' Bydd ynô laner^rall bron d'rysu 0 eisit-u cap te pot, 3nedd rhai; t Gofalwciu chwi lurched, wneud caoi^waitJj, Neu w.JCh.¥i1. bydd. y bai. Dewch yiio, Ehw$ Dafydd, wr anJ., > Cewch jf,yn'd at lianod reit neis; I fyiiy ar isvyfa.n o ddervv I farna Ihvmnanura teis. •' ifet'li od- nici yn y <i-—■— y bii'r pnodasol ya drwm; Uwn vn ddiwedfer. s hfiA^Z Un °r fenyv,-aidd, dro yn ol, wedi | ei Chwa^'30 I wS.ai ^'tllaowi y mre-: m;,i rbai f<gJ*teusdxa. ond tkaid ^^B^rhaa fcpMyii ydy^h, Bravo! aJiarferol yn aj?dal G y dyddtau ^uaethi -gorawL j F<wi esP SanKl yn; fe^digedig1 y tro yaaa. -«a^b ol^a f^ r w«di dei-byn llai» gomw^h; .wAil gogyfer a'r s-mgyi^d. i ddig°nJ- Ue f^iodol i'r Hais i tif %an m,OT fawr ^ii en w.to^rwydd. w ^ai_ n*v^rn tyj/iber ddefwg iawn mae'r ben lane i OI1 '»•&>* « >-»«• I <i'yf*-ilbon garw y-dg-w y ddnrf ferch, ifaac [ 4l5^r Sari bod cyiiyd yn wahanol. ■»_ befo^n.'gilyddi-fdl y ''boy 1 i nT^'T rBel/^ly*1 g°rf^a aios ar -ei draed i. es f^.11i'w S^ely. ,(kid na fniia, ^^ni^plMiry y cyfeiUgar^fe S P0nbleth g^v mae y gwr ifanc nwwr wem>i; ~K1 yn nglyn a' i -.e^wiu b«- h. { ifa^- anwe"'1lU8, iawn i Kii o fechgyn pan yn edj^cb ar.y darluifiau ■fJW F nosw&dh or blaen. ftoid gw?ll fyddai i w im«au gya/seryd trugaxedd ^i>ynt,y tro nesaf I mewn cylioeddus a dyfeS;gyd,a-n]nv. neu ~noi m-wBal ar ?eu cegau? Sack Springs" w«di bod niowii rj-Kan o'r eir agosaf <ctom, Ei fod w-edi I erbyn hyn atom ni, Mai ei gssbetb. ydyw gweled meaclied -vn sefyll fr ganol yr heol -gyda'u d-nrjdaw data eu 'burclod- t ],all (y rbaifydd-yai bur dduon yn atsl). 1 Fod Jaefe. aju ^t'alio y mis h wn « leiaf -yn ar- Oal G-. Füd Yrh"- fwngkwdd ernvog, Myrrrdd Parys, 11 a gael ei weiui io -t> allan ar raddfa. fw-v eg I nag y bii eri-co-,d-. Fod rheilffordd i gael ei gwneud ar fjrder-fe'r -41Ilynycld i lawr i Bortin Amlwch. j .Fod ffwrneishu i drin y copr i gael en liadeil- *Mlu trior fuan ag y geliir. I Y bydd hyn yti fenclith aniahxisiadwy i lawer j o ffwrneisTvyr erlidiedig1 eydd yn yr ardaloedd. f 'Kai yr arferiad yn yr lien amser oedd) taflu v I 'Uanciau" i ganol y' "fh'.Tn" am "wrtbod o honynt '1:,Iygu i'r "ddelw fawT, Ei ;bud wedi newid yn iiollol erbyn hyn, gan 1Ulai yr arferiad yn awr eu tafiu 11001" bell ag Jt gellir oddi-wrhhi y ffwiTieisiatt osi na phlygant i'tf i ddelw 1:a.wr." | Nad yw cysuron teuluoedd tlodion yr ardal YI; pwao fawt ar feddwl ajubc-n i "oruchwyliwr". oddigerth ar adleg leceiwn, neu I'hywbeth o'r; fatil .1 F,3" mereh ieuanc o A- yn hiraethu ar ol ei chaxia sydd wedi myn'd' i'r dre fawr. Cymeredj gysur. mae'r Pasg yn agos. f Piti garw dros y llanc hwnw o P- A ei fodl, yn cael ei garcharu yn y ty gymaint co achos fOd ei fenyw yn wa Mai wrtli ddrws ei dy y mae'r llanc hm- w o'r Un ardal yn cyfaifod ei fenyw. Ila-i Haw en iawn yw y ferch ieuane o'r Llan fod J bach wedi dod adref. Mae hi yji t>?af "strolio" bob rK.vs. Mai y "latest style" yn A ydyw rliocldi lie .am gael gwrbod fod! ei anwylyd wedi areifio. Fod yr un ferch yn codi yn foreu i ddisijwyl y POst. Alai pmdd iawn yw y femwen hono y mae ei ° wedi myn'd i ffwtelfl. POd y "forget-me-not ki yn ddolurus iawn 0 hyd. Pod y fercihi ifanc bono o ardal R- wedi gallu denu amryw o fechgyn yr ardal yn A- 1 «">waith o'r blaen. /.u.j y. c^aP b"wnw o LI' wedi dwyn ei stau i'j- cvfarfod, ond un arall gafodd y fraint iartref. FOIl G-wlady.s yn anfon v llvthyr a ganlyn ) ? 1J.en ffrind R AnrhydoddiiH Syr.—"Rhwti^ y Pust,"—Gallaf €loh, sicrhau yn dawel gyda rh«ffau deniadol ieith- yddol fy Inod inau w-edi cael ploser anfesuradwy «yda rhediad gwaegarog a i hrw 1111 wvt.hog eich ^ythyr clia.il. Ni fyddai y gost ond byeban i chwi ei fframio, a gwna "ddryeh" iawn i chwi i lteled eich. hun, gan ei fod yn dangos gradd hel- i^Gthi o gynyddiad mewn gwybodaeth, dysg, a «awn. Credwyf fod ffon bagl yn gymhorth digy- ,elyb i chwi i ddringo ffordd na.^ gallsai Beel—— ^hyrhaedd. Cynghorwn ciwi, er mwyn eraill, 1 'beidio ymddiried gormod mewn ffon gall eich taflu chwi yn bendramwnwgl i lawr ar waetadedd din,oded,d, diamddiffyn, a d'^gydymdeiralad, Yr -ydwyf yn eich cael yn eich, gwaith fel pe boc-ch. yn I awyddus am ddwy Jythyren yr ail a'r gyntaf yn y wyddor. Pwy a ddywedodd wrthych eich bod yn benbwl ? Ai y wybodaetb glasfurol "y'd.yoh yn ( ei gael trwy gymhorth y ffon I UnlQ; bethau cyntaf rhagbarotoawl i gael dwy lythyren ydyw i ddyn adnabod ei hun (penbwlj. A pbekiiwch a | digaloni os na ■eJlwch basio yn Mihrify^ol Gl&s- gow neu Edinburgh, ond ewch trosodd; yn ddi- ymdroi at y "gwyr glan;" efallai y trugarbant hwy wrthych, rhag i'ch llafur costfawr a'ch am- ser prin gael eu gwastraffu yn ofer ac am ddim; ond cofiwcb fod yn rhaid i chwi newid cwrs eich gwylwdaetb yn gyfangwbl, oblegid. yr ydydi yn arfer geiriau mawrion fel rheol, ac efaltai heb synied fod meddwl yn mhob gair, oblegid tud yw gair yn air o gwbl os nad, oes meddwl ynddo. A chofiwcb nad ydyw bob swn ddim ryn air. Hefyd mae'r ardidull ydychyngeisiomewn merch cyn y cymerwch hi yn nodweddiadol iawn o honoah fel "penbwl." Pwy fuasai yn iawn syiiwyr yn ce.sio yr un arddull a ohwi ? Ond pa raid niarad 1 "Os cregyn gwag fydd yJJ. Y sach, dyna ddaw allan, bobol back" Drwg. genyf ddweyd 11a chymoraf chwi yn gydniar i,ywyd er dim. Cyn y priodaf fi, bydd yn rbaid i mi gael dyn heinyf ei gerddediiad, ac amrantau ti lygaid yn agored. "Beauty" merch yw gwrthod. Hefyd dywedasooh fod rhai cyftogedig yn canu nes swyno seirph, ond 'rwyf yn sicr na cMywsoch erioed am rai cyflogedag yn sw-yno 'Ipienbwl." Wel, ffrind, ar ol cael golwg teg ar euc-h llythyr, ebedodd fy meddwl ar adenydd y gwynt at rhyw hen stori a glywais am. rhyw ddyn oedd eisiau myn'd yn blismon, ac ar oriddo ddodi gartref o geisio pasio yr arholiad, gofynodd yrhen wraig iddo: "Wel, a ddarfn ti basio i gael myn'd yn 'bolicetman' ?" "Wel do. yn mhobpefch.' braidd. Yr oedd y taldra i'r dim, I'f,nd y frest i drweb y blewyn ond dywedodd mai o'r ysgwydd i fyny yr ooddwn yn colli." Llj-ncwch hi, gwnaiff les i chwi. Wel, --in eioh, bod wedi rhoi cwlwm ar eicli llythyr, gwnaf innu doiidi y ewyr a'i selio, gan didymuno hr'r oes i cliv. i. Jfos dawch.v Yd- wyf, Gwladys, am bytli. Nad ydyw parwb yn Mon yn g^ybocL-f-wi y "turnpikes" wedi eu tyim i ifwnid. Fod uri brawd yn bi-clio y nos o'r i/Iaen; ei fod yn cael tair ceiniog gan Margaret i dalu y .gate o hyd, a'i fod yn cael pednt yn y V Vhiefo'i^pres. Mai tro gwael ydyw hyn gyda Margiad. Fed son fod: y Jack" am, daiu. ytn- weliad a !Z-- y felin wynt yr wythnos n^saf. Felly look out. Ei fod TO cyngbori y merehed i y 5" ty erbynwyth o'r gloch, neu mi fydd yn helynt. l = iMai springiwr heb ei ail ydi' o ar 01 deoliw Fod son. am ei ymweliadi wedi cynliyrfu awen y bardd codi nes ei orfodi i'w gollwng -alijui. y oanlyn:-— Fe eiff i Pensaxn A 'sgytia bob earn Fydd allan ar ol wythj j'r glocb.>; A'u taflu os myn Fel hwyaid i'r llyn, Neu'u cario yn slei i gwt mocfe. Waeth i'r polismon -Dreio dal 'scyrsion ..Na meddwl am ddal y spring-be,&- Tora eu cyflSon Y n dipia yffion 1 Mor rhwydd a thori eda ril. ? Chwi ferched Anglesey, Cymerwch gynghor genyf a T I fyned adra yn bur sad, Rhag ofn i chi gyfarfod a'r «prk £ r'b*? £ li Jack. Well done, bardd coclu Pwy wyr aa %dUi, cystal a'r Bardd Ooch o Lwydiarth ers W ;s Mai* fel hyn y prophwyda un arah Pan ddaw y spring-heel Bydd! gaaiddo ddwy fil ,0 'straeon 'rol bod hyd y wlad; 0 Amlwch i'r Llan, Y Borth a phob man, Mae'n rhaid fod o'n berchen ystad.

Aelwyd y Gan. -'

[No title]

AMLWCH A'R OYLCH.

BANGOR.

BKAUMAEIS.

CAERNARFON.

LLANEllCHTMEDI>r

I WIL LEWIS YN DIOLCH I WIL…

BURWEN (Ger Amlwch).

CEMAES.

LI.úWEILIAN.

LLAN F ACHIIAETH.

LLANFAELOG.

------LLANGEFNI.

----------PENRHOSLLUGWY.

PISGAH (Llanddeusant).

PORTH AMLWCH.

PISGAH (Llangefni).

PORTHAETHWY.

TALWRN.

[No title]

Colofn y Dyddanion.