Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

J YN COMPTON HOUSE, LLANGEFNI, Ceir rhagoroi nwyddau rhad, brethya, a ^wlaneni, Goreu welwyd mewn un wlad; Am ddefnyddiau gwerth eu gwisgo, Ha a chryfion, cynhes, clyd, Cofiwch alw'n fuan yno— Cewch far gem ion gwych i gyd. BYDD i bawb, ferwy brmu yn y Masnachdy D achod, enill iddynt eu hunain CHWECH SWLLT YN MHOB PUNT. Mynych y gofynir gan Bobl Mon a lleoedd erail pa fodd mae JONES, COMPTON HOUSE, yn gwerthu Nwyddau Cymreig gymaint yn rhatach na phawb eraill? Y mae i'r gofyniad hwn fwy nag un atebiad. Yn gyntaf, maent yn Grefftwyr o'r radd flaenaf. Yn ail, mae ganddynt y "machinery" goreu a mwyaf diweddar. Yn drydydd, maent yn alluog, trwy eu medr, i wneud bron gymaint arall o waith trwv y "machinery" nag un "factory trwy Gymry. Felly, maent yn gallu gwerthu gwell defnyddiau, am eu pris, nag yn un man arall. Os bydd unrhyw un yn amhau hyn, mae croesaw iddynt ddyfod a gweled. Engr: LSt o'r prisiau :—Brethynaa. bob Lliw, o 2s i fyny; Defnyddiau Dresses Hardd, bob lliw, un lied, o Is 2c i fyny; dau led, o Is 6c i fyny Gwian- eni Gwynion, o 8!c, etc. eto, rhai Rheaog at Grys- au, o 9c, etc. Defnyddiau Tronsis, o Is 2c i Is 5c Shawls,, o 4s i fyny; Fflaneni Bach, o 2s i 2s 6c; Crysau Hardd, o 3s 5c Tronsis Parod, o 2s 6c, etc. Edafedd Hosanau Goreu am 4c y chwarter Hosanan Da a. Lluniaidd, o 6c y par. Gwneir siwtiau i fesur ar fyr rybudd. Bydd un o'r JONES'S yn y Marcbnadoedd fel y canlyn :— Bangor, bob Dydd GWENER Caergybi, ar y dydd- iau oanlynol: Ionawr 21ain: Chwefror 4ydd a'r 18fed; Mawrth 4ydd a'r 18fed; Amlwch, Iomawr 28ain; Chwefror lleg a'r 25ain; Mawrth lleg a'r 25ain. D.S.—Cvmerir Gwlan yn syfnewid am Nwyddau, a Throedir HOSANAU a'r Edafedd Goreu am o 5c i 9c. Gwahoddir pawb yn gynhea i ddyfod yno i weled a barnu drostynt eu hunain. Cofiwch y cyfeiriad- SHOP Y FACTORY, OOMPTON HOUSE, \LANGEFM. PRIZE MEDAL ARTIFICIAL TEETH. THE Teeth Used are the Best Make, Perfect in JL Shape, Size, and Colour; and so lifelike that they cannot be distinguished from Natural Teeth. Prices —For a Single Tooth, 2s. 6d to 10s; an Upper or Lower Set, 21s to 10 guineas (according to quality of the Teeth and Setting). Payments received by instalments if desired. Attendance at Llangefni every THURSDAY at 1, Glandwr-terrace, Church-street; Holyhead, every SATURDAY. J. JONES, RDS.E, 6c.. SURGEON DENTIST, From County Road, Liverpool 824 Dymuna MARY ANN JONES, o Hen Sefydliad OWEN JONES, Cabinet Maker, Etc., CHURCH-STREET, LLANGEFNI, Hysbysu ei Chwsmeriaid foci ganddi bob math o DDODREFN CARTREF, o Wneuthuriad Campus. GWERTHLR pob nwydd am bris rhesymol Ctedwir Ownithwyr Profiadol at bob math o waith, a rhoddir sylw manwl a buaa i bob "order." 009 V OS OES ARNOCH EISIAU CYLLILL, Chaff Cutters, Pulpers, Slicers, &C«, &c., Nis gellwch wneud yn well na galw yn Shop y Foundry, LLANGEFNI. 534 ATLAS ASSURANCE CO. FIRE I LIE'jjJ ESTABLISHED 1«08. Head Office :-92. Cheapside, London. Capital Subscribed Total Assets 31/12/97 £ 1,200,000. | £ 2,287,029 be Company has paid in claims upwards of £13,000,000 STERLING. AGENTS AT -Bangor .Mr W. PUGHE, National Provinula Bank of England Ltd B«aumaris.. rJ. G. DA VIES do Bethesda. W. R. LLOYD do Conway MrOWEN ROWLAND do Holyhead ..1 .WILLIAMS do Llangefni. Mr JOHN JONES do Llandudno Mr J. ADEY WELLS do Menai Bridge..MrJ. GRIFFITH JENKINB do Denbigh.? Mr R. E. HUGHES do do Messrs PARRY JONES and FRANCIS, Solicitors. Uw.vdiarth Esgob ) Mr THOS. PRICHARD, Solicitor. and Llanerchymedd j Llangefni Mr T. NICHOLLS JONES. NAIlner. Cemaes.Mr O. Ll HUGHES. LIVIBPOOL BRANCH.—9, Tithebarn-Street. J. WILBERFORCE MARSDEN, Manager. NI OFYNIR TALI A DAU YN MLAEN LLAW. BENTEfYCA ARIAN YN GYFRINACHOL i 'Amaethwyr, Masru»cbwyr, Lletty-gadwyr, ac eraill mewn symiau fyny i 500p ar addaweb y Benthyciwr ei hun ar delerau is nag a godir yn arferol. Trefnir yr ad-daliad i gyfarfod gofynion y Benthycwyr. NI CHYMERIR DIM BILLS OF SALE. Mae busnes gwirioneddol a helaeth wedi ei am y 27 mlynedd diweddaf. Mae canoedd o fenthyc- wyt wedi rhoddi tystiolaeth Wirfoddol i'r modd teg a rhesymol yr ymwneir a hwy. Ceir manylion llawn wrth ymofyn, trwy lythyr neu yn beraonol, < GEORGE PAYNE, Accountant, 1811 Crescent-road, Rhyl Ymrysonfa Aredig TN PARTS FARM, AMLWCH (Mr T. P. Williamson), Ddydd lawrth, Chwefror 21ain, 1899. GWOBRAU FEL Y CANLYN: — Dosbarth Cyntaf Gwobr laf, 4p 4s, gydag eraill i ddilyn. Agored i Champions yn unig. Dosbarth 2il: Gwobr laf, 3p 3s, gydag eraill i ddilyn. Agored i'r rhai na enillasant wobr gyntaf o'r blaen, ac yn cynwvs y wobr am WedcL Maint y Gwys, chwech o led. Caniateir un i helpu am y chwe' Cwys cyntaf. Entrance, 2s 6c, i fod yn llaw yr ysgrifenydd erbyn dydd SADWRN, Chwefror 18fed. Gweddoedd i fod ar y Maes erbyn 8.30 &m- ar y 21ain. I ddechreu am 9 o'r gloch. Y cwbl i orphen erbyn 4 o'r gloch y prydnawn. Am ychwaneg o fanylion ymofyner 9g 0. T. HOBDAY (Hon. Secretary), Mona House, Amlwch. CYFARFOD CYSTADLEUOL TABERNACL (A.), CAERGYBI. NOS FAWRTH, MAWRTH 28ain, 1899. TESTYNAU AGORED I'R BYD. 1-Unawd Soprano, "Y cartref dedwydd fry" 1 (Bryan Warhurst). 2-Unawd Contralto, "Bwthyn yr amddifad" (J. Henry). 3-Unawd Tenor, "0 na byddai'n haf o hyd" (W. Davies). I 4-Unawd Baritone, "Cymru fy ngwlad" (D. Pugh Evans). Rhoddir Gwobrau am yr uchod o dlysau arian a chanol aur. 5-Unawd Baritone, YBachgen ffarweliodd a'i wlad" (cyfyngedig i rai heb enill o'r blaen). Gwobr tlws arian. 6-Unrhyw Ddeuawd. Gwobr tlysau arian a chanol aur. 7—I'r Cor o blant, heb fod dros 25 mewn nifer gyda phedwar mewn oed i gynorthwyo, a gano oreu "Gosteg For." Gwobr lp, a thlws arian i'r arwein- ydd. 8—I barti o ddeuddeg a gano oreu "Dies lrae" o'r "Caniedydd," geiriau rhif 889. Gwobr lSs, a thlws arian i'r arweinydd. 9-Adroddia,d, "Mr Moody, y Fam a'r Plentyn" (o'r "Adroddwr"). Gwobr tlws arian a chanol aur.- Beirmad Cerddorol: Mr John Williams (organydd, Caernarfon). Beirniaid yr AdToddiad: Parch J. W. WiUiams, Maesteg; Gwilym Cybi, a Gwenerydd. Enwau yr Ymgeiswyr i fod mewn Haw MAWTTTH 14eg, 1899. WILLIAM LEWIS, 15, Williams-street, EVAN DAVIES, Porthyrafon, (Ysgrifenyddion). RETURN VISIT TO WALES. Mr Fred. E. Young Can accept Engagements in ANGLESEY for his well-known ENTERTAINMENT— ANIMATED PHOTOS (New Pictures), SLEIGHT-OF-HAND, SHADOWGRAPHY, Etc., from FEBRUARY 11th Onwards. FOR Terms and Dates, apply— 14, Portdown-road, Maida Vale, 825 London, N.W. LLANRHYDDLAD. Cynhelir YMRYSONFEYDD AREDIG yn y lie uchod ar DDYDD GWENER, CHWEFROR 17eg, 1899, Mewn maes perthynoi i Cadben Robert Thomas, Bryn Glas. I RHODDIR Gwobrwyon anrhydeddus mewn tri o Ddosbarthdadau. Enwau yr Ymgeiswyr, yn nghyd a'r Entrance Fee (2a 6c), i fod yn Haw yr Y sgriftmydd ar neu cyn CHWEFROR 15fed. Gweler y manylion ar yr Hysbysleni, neu ymofyner a'r Ys- grifenydd.-Willia.m Hughes, Ty Mydwal, Uan- rtryddia,d, The Valley, R.S.O. SALE. Bydd MR HUGH OWEN yn ARWERTHU yn Yard Bull Holbel, Llangefni, CHWEFROR 9fed, am DRI o'r gloch, DOGCART a. Set o HARNESS Da. 813 AR WERTH, PNEUMATIC BICYCLE mewn cyflwr ardderchog. Dim gwaeth na newydd. Lamp, pwmp, a phobpeth yn gyflawn.—Ymofyner a J. A. Williams, Glandwr-terrace, Llangefni. ö26 R^ERTH.—DOGd^TTTSero HARNESS Cryf, hardid!, mewn cyflwr rhagoroi, am bris isel.-Ymofyner, "Jones," Hafodymyn, Llanerohy- j medd. 811 C OLLWYD, DAEARGI (Black and Tan); cyn- ffon gwta. Gwobrwyir am hysbysrwydid i "Police-constable" Bodedern. Cospir pwy bynag a'i oadwo ar ol yr hysbysiad yma. RAPERY.-WANTF,D, a Respectable YOUTH as an APPRENTICE to the General Drapery. Also several Young GIRLS as APPRENTICES to the Dress-making and Millinery.—Apply to Hughes Jones and Co., Golden Eagle Establishment, Llan- gafoi- 827 DALEER SYLW? DYMUNA E. HUGHES. 4, Pen'rallt-terraoe, Llangefni, HYSBYSU ei fod yn rhoddi COVERS NEWYDD ar bob math o Umbrellas ar y rhybudd byraf. Prisiau, o 1/111, 2/11, Vll, etc. Hefyd y mae E. Hughes yn Agent i P. and P. Camp- bell, Dye Works, Perth. Anfonir Goods yn Wyth- nosol i gael eu flifo. —^

-----Marwolaeth Cymry yn yr…

Achos Ehydonen, ger Ehuthyn.

-----_.--Ni Wna Cyffyrian…

Nodion AmaethyddoJ, lkc.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Y Fasnach Yd.

------Troseddau yn Nghymru.

-----------------------------i…

HEOLYDD CAERGYBI: RHANBAHTH…

IJjE GENEDIGAETH Y PRIF-FARDD…

CYNGHOR I'R GW EIN I DOG ION.

:Ymddiswlddiad Dr. T. Chas.…

Achosion c Fon yn Llys Methdaliadol…