Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

17 articles on this Page

--Rhys Dafydd Sy'n Boyd—

News
Cite
Share

Rhys Dafydd Sy'n Boyd— El fod JIX i'r pwyligor am tlrefim cyfres e gyfaxftxlydidi 1mb W)IO W-eater yn y Village Hall, I ° Pod dadl "undeb oe eaiwadaeth" wedd creu <*3"ddx»ndeb ya yr ardal nes peri i'r a wen -odisgyn or im hen wag. fel hyn y canodd i'r undcb — Maei rhyw bobl dyddiau vima Elsie uno i< holl enwada, Yn dcbenwad yn ddienw Er cael testyn codi twrw Y blaid gryfa sydd yn Mewn. eyfarchiad fel y canlyn: Byddweh dawel h-efo'ch offlvdJd Hyd nes oodwn gaped] newydd. J petrusder talu am daxxo, Am fod 'remwadau wedi uno. Felly amI a'r gwaithi yn gyson Heb ddiim arwydd fod neb anfoddkm; Ondi daeth rhyw ts-,N-n wrlih osod seti, ben ddwylaw oedd yn rheoli. diwiiiod ea agoriad, Ond rhiaid1 oedd trefoil i bwy rci gal wad. Oododd brawd fu'n Annibynwr, Ac fie nedodd ei bregethwr Fci un i bregethu Aiuiibyniaetli yr • eglwysi. ) Hen Pedyddiwr ddaeth i fyny, Er mwyn undeb heb ei f-ychox; NodOOd; brawd y gwydidai wrtlio Nod oedd y dyfroedd wedi ei ado. Nesaf atyit brawd fu'n Wesla -fododd1 un o'r dynion goreu, Ot3 hesb gwyim(po cyn y fHwrnodi ^"vroa ar Satan erchyil ddifrod'. Cododd brawd yn araf, wyiaidd, A fu'n Fethodist Oalfmaidd, Ac fe nododd' i bregetlhu Dau frawd gora'n Ngogledd Cymru, Wedil eu graddio a'u llythrenu .It Fel siciwydd gfollant ihwy bregethu. CbcLodd un o'r gongl beila Gfln ofyn cwestiwn i'r diwedda "Paham y nodwch-ddau o'r dynion, Ac nid un fol ninauix inion? I Mae'n d, e,, c-r i ni fel y- yma, Nodi ac. un Ic liwitffiia. "Undoo xandeb," gwaeddai rhywun, Yne. tawelwc'h,' gaed am dipyn. OodotM1 rhywun ax ed :union, A gwna.e.th ofyn, "P'le intdr person? Rihaid cael un o'r brodjT iLyny Ojnn bydd cyflawn gwrdd pregetJiu." Y diurcliwaxden godai i fpiy Gan ddweyd er imdeb fod riiaidi degymu Ni faidd, y person heb ddeiisebxi Y freniiiries, ado ei deulu." ::UCOŒ?b, andeb," gwaoddiai'r dyrfa, Jfthaid. oael pcraon a'r gwisgoedd gwyna'; ,> 1 w imofyn, dVcdWcbi wrtho -rod yr undieb we&i ei ffurfio am P—- jr dtotiS I—8anAte fod: 5— ^f1 d-°1 °^<ld gfjwed ytn crix> fed baban pan JR myned tua tiiref ^Lys) yn ei gainlyn bob cam ar hyd y Eifudi am ddweyd, mwy o'i hanes y tro nesaf, a rhai eraiU hefyd. Fed! olIlIeroh!ed' ifano P- B- yn d'wtyd y dydd o r blaen y caent Jiwytihau wyr nan y daw v nafill i wnerud y redwe o Holland i'r Benllech. Gorou: po gyntaf. Fod: y canwr hwnw o ardal —— wedi llwyddo o'r diwedd i gael injaatkl; i'r ty hefo gwrth- ryohi ei sercb. wrth eii danfon afiref o'r capel, yn Ile trci yn ol o dop y bryn liaumw. Man: "ami i gnoc dyr y ss-reg." Fod yr hogaji melyn-wallt bono yn dkgivjl am a ganiyn: — "Anwyiaf G-DyweaiyiOAcedd genyf daflu cipdrern ar eich iiylbyr ddsetb i law, er ei fod yn drwrnilwytliog a cihymysglydi f-el llitlii llo. Erbo mae. ehcJii dywe-dindau a ebyfoethog yn ddigoix i ddryijui dhap fel fi: a da genyf feddavi fod ambell i eineffch fel chwi wedi tyfu i fyny mewn dysg a dawn ar gyfer ajnbejl i benbwl fel rfi. Jjealteis ^"th; e"c3i liytibyr eich bod' yn aTryd.d»ue am y fraint o ymlid y brain o It 'Rwjf yn addef bod' yn feistres dda ar y brain, «ud credaf un neu ddwy o f?wyddi gyaiiadnt sg a fedi- te^'aT1 ^>en a nhw. A -.•? araH, mi 'rydycJli yn lodes o bwys yn y -aiv^1' nc In' £ Kl oyficg, sef 'four an" six per e -v" galw am. i cliwi fod. Felly fyddhvch f duty' mewn pryd, o8ier«AT<ld yn .loreu y -bydd yr adfenydd duon vn gwn«-ud mwya o hafog W< G-i_, mae pob dyn a dyM« madgajol yn gwybod mai eich liynorlr-vrytid penaf c3i<«i y<Jyw gallu.canu'n did", ac mae each e-nw fe! ,oantorem yn gVhfiHjddiu) trw ororaii yr ynys hon hron i gydJ. Olidpiti garw fod damau goreu o 'clI ean-e-u^xn yn rhagwm ar gof bach^v;a a geaic^hod y ■wlad yTKBi. Ond eymeiwcui gys^ur, cOiwaer f^alla y deivch ddigon dyagedig cYll hir, fel y cerreln y -h.anlt;o a<M.ysgui ten gloudiiau Yn y tonic e&lffa. Bwyf .iina am lci;j¡, yn n^oclni y golfydd'vdi yna, a^hone -yn meddfu yr arddull a ganlyn- Mae rliai o'r fatt yma yn ^antsrion gwych fel rheo!, un- a ^yg<nd) >g)a&-liw, Uiwg.,ir a gwallt o liw euraidd, a dwy glust fawr yn ymblethu am 5^ grudctiian fel dail rywbob, a bocligernau fel i>uwdh gunrniog. Piti fed merched o'r fath yma brin yn y wlad. Glyw»och, diwi, G f(>d 5"^ 7* KJ^iogedig yn cana nes swyno seirph, ond wyn fiarad, maa y rhai hyny ar y Cyfandir, ae mae euchi oelon chwi vn ormod I-efaiii i fyned «yn beded) a 'hyny am swydd. Wei, rhag i mi ifodj yn faitih, lihof gwlwrn- arno. Ydwvf, vr eidd- sef Y PUST." Mai yr wythnof? nesaf y bydd yn rhodd,i hanea :<fcaith yn arAal B-. Y cynl^af fis o'r fhvyddyn, Sef lonawr, flwyddyn hon, Fe gcifaas i fy nychryn, A 'nghalon aeth yn drom A hyny yn y B-, Ac am, dr'o :r bydd1 son, A'r otlwg trwni a gefais. Yn i-myl BryngÐ, Mon. byflijl Shanes ei dsuith yn gyfan i'w weled yn y yr wrythiios ne«af. Felly, "look' out!" gwakh wiUi ben Cbed-y-geli yn edrycli yn ja^ «aufod fod Marian ac loan Allgo wedi yned i K'ondyke a'u ha^tai gyda hwynt. Y bydd weithiia braiddl yn fiynu, • Sf ddosk&wrwydd l>edj"dd y fro, boddro y byddant ar jjdegQu De,?91/ dyn °'i ;A _^ch allan gydia'ch awen, r _3Vcl1J cadw yn eich hun, Gan fod. pieser wrtli ei ddarilen Yn Nghlorianydd irawr y dydd. I Mai y craeh giit^c" oedd testyn. cystadieuaeih, tudd ^g^ir^^ B- • ac mai dyma yr englyn Bwliwr, 'run mwy bawlyd—a medtus Mewn ym adrodd ooeglyd Na'i surach' pan y pieryd, w Ffraeth ei gog, ond fErotb i gytf. t Mai Slid Pelican :Man aa Orilym Ein.«*n yw yr ¡' awxhvT,, cr fod y tbfewi wedi bi\f:iÍo am baro esgidi-an. o groien a tliun'ell <2 basic slag yr eniliaet ar yr un testyn o li-i-n i'r Patsg, Fad d)a-,i lane ie-uanc o awtal M wedi my&ed i'r fatli gost ag i anfon te-legram, ychydig ddydd- inu yn ol i hysbysu eu h«nwyliaid yn axdal C- eu bodi yn bwriadu talu ymw<Siad a hwynt "rhyw no.Twaith. Eu bod wedi cadw at en gair. Gliwareu teg, felly ond grreyn fu i'r ddau rlueiny dilod a'u capio yinaith. Eu bod yn eu dkiiweidnvydd ac ''ab&ence of mind" wedi myned er ei-iholau trwy'r ca^au ac at y ty, mai yno be y diwedd ar y canmi, a bu gorfod iddrnt fn-ned tiia'r ffordd fawr a hyny, inentraf ddweyd, yn bur Slat. Na food ind,^it dcri t-u catlonau s" hynyna. "Cheer up, boys, or you will soon be dead Os anfortant d-rydian do I ——i wn<e1 cySro Neu cs deuant yn ddirybuiK, ili d%ffeiai yeant eu gwadnu. Fod bachgen ie-uanc o G: — i'w \peled yn ami tua Llan——. lVIai y rh«s"v'irm, dirosi hyny ydyw>eai fodyn hoff iatni o rhyw .ferch ieuanc o'r sxdal bono. Ei fod ers amscr bellach wedi anfosi llytliyi- iddi yn dweyd ei "nelynt dwfn. Nad yw eto wedi derbyn yr un,.cf:airyn atebiad i'w gais. Mai gwell fyddai ildo wneud ymtlrecn arall cyn iddi fyn'd yn rhy hwyr. ;Ht:i potb "go byli oedd i'r boneddwr 0 ardal fyned-t-'r oyfarfod y prydnawn hwnw rownd ——ai ftvnweii yn myiied i'w gartref rowrid y Ion F,od ei fam yn'ieicio ei yn iawn, anL ci bod yn medra chwareu y berdoneg. Mai fel hyn yr englyr.odd J. B. Jones, IJhm- erclvymedd, Vedi clywetl am fuddugoliaeth y cor ar gorau Bailor -— Hwn a.gui'odd hen gewri—uui mwyngu Yi! Mangor eleni; Ei ganiatl am eait-h gini, Oedd ddel iavai, feddyliwTf i. Fod tarawiad ar yr hen lane 'hwnw yn Heol y ——, iv Foci y ddwyJercb ieuainc mew.) eariad (Ii u-3 eu penau a'u ciusi iau ag ef. Fed y wraig weddw mewn "fancy" inawr 1 iddo. t Fod Rhys yn ::ieddwl mai h-cni., miloedd garith y dydd. "Aiiwyl MiDafis,—Yr odwy w«di meddwl fil- -,vait!h anion gair o iy hanes i chi. Mi wyddoch r.a f-edlra i «5grSeaiu fawr o drefn yehwaith, dassa waetb, am hyiij", Wel, ma.e yr.. hen fyd yma yn Hawn lebul, ft-I y gwyddoch chi. Fu rhyw he-n ifyliad o gaffars eaioed yn y'ch poeni chi, Mr Dafis ? Ma.e rihw wedi trio fy hambygio i, ond mi ddiru nliw fethu, Chymra i ddim cam gan yr un gafflar beth bynag. Anfon llytliyr ar ei union i'r head1 office y bydda i: dyna y Sordd i setio nhw. Cafodd dyn yn yr ardal hon sac am goili chwariar. Glywsotfh chwl erioed ffasiwn bexh 1 Yr oedd y crcadur yn fmrdd: mawr elwch chi, RC wedi bod w ci. draed. trwy y nosi yn gcsodf pedol esgid ac yn gymeud pryddest ecbyn rhyw Eis- teddfod, -m-eddia nhw. Sut oedd yn bosibl i ddyn felly godi i fynd iit i waith yn y bora, Mr Dafydd i A dyma y gaffar yn d'eud y drefn yn hallt. Mi fuasa yn well gen i fyn'd i clnvilio am le i hel ar- ian clwb mai*w na mynd odan droed yr un copa waUtog. Yr yd i yn bur benderfynol yn fy ffordd, welwch chi, Mr Dav-i.s, fed y cliitha. Yn tydi yr hen fyd yTna. ynL ein poeni ni? Ccfais ima ddychryn mawr iawn tua'r Nadolig; fuo 'rioed y ffasiwn beth. Ali aetb. y wraig yma ar rediag ar ol ryw ddyn oedd wedi gwneud cam a'r fcTch—(yn toes poen liefo hogia, Mr Dafis)--ac mi gollodd y hwa blewog clysa a welsochchi 'nued yr oedd yn un haiddi Yr oedd y bwa blewog yma yn y teulu etrs oesau fuaswn i er dim yn i golli o, aches mai wedi ei gael o yr oedd-wn i. Ond dyma fi yn mynd at y police. Mi gljw- soch debig gin i un mor benderfynol ydw i. Mi aeth. y plismyn, i wyn yn i gwynab pan welson nhiw fi wedi gwylltio. Dyma fi yn deud os na bydida y bwa: blewog wedi gael, y buaswn i yn i setlo nhw. Welsoch chi 'rioed fel yr oeddan nhw yn i siapio hi, ao yn cbwilio a dhwaiu. W eb bc-th bynag i chi. dyma y bwa blewog yma ryw nosc-n. Mi wycMwn ni fod ar y police fy ofini, ac y bn?.na nhw yn mynu cael un o rwla i mi. Yr oddwn i yn falh na fedra i ddim deud wrthach chi ar ol ad v bwa. Clewc-h dir eto yn fuan. "John Jones. Mr Rhys Dafydd, —Syr, —Y mae yn ddrwg iawn rrenvf fod darlleniad y "rhigwm hirwyntog ax ciiw ipryddesv. wedi oreu y fath gynbwrf yn mhiith beirdd a cherddorion byd-enwog y noswadh lav/en fyth-gofiadwy a gynhaliwyd yn ddiweddar. Gresyn na buasai y "rhywun" hwnw, wedi bod mor ddoetli a darllen, neu ganu un o faledau D D-, yn hytrach na thori ar hwyl a ilawenydd amorliydwar- 61 y cyfarfod dan sylw, rhaglen yr hwn oedd wedi ei drefmi mcr ddootha ehelfyddydgar; set a darnan pwrpaso-I iw canu a'u hadrodd, magis rhai o emynau mwyaf cysegredig per galliedydd eynlru --Pant y (klyn. Tr oedd adsain y gelriau, "Bryn- iau Canaan," yn creu ystorrn o gymeradwyaeth yn mhlitb y miloedd oedd! yn bresenol, tra yr oedd son am un o'i llynoedid mwyaf cysegredig yn taro y miloedd a rn-udanrwydd. Cododd bardd adna- byddus fyny yn y cyferfod i ddarllen ei gynyrcli- ion barddonol. Nid oedd dim mwy o adnoddau llawenydd yn ei gyfansoddiad ef nag ydoedd yri y "rliigwm" dan gylw, H rÚ1; oedd ei ddull na i (Idarllenvad yn rhagori dim. ar eiddo y "rhywun," ac etc wele "John Jones" yn dyrchafu y naill ao yn dilorni y Hall. "Fedraa i Mim gwneud prydd- est eto," medda.i "John Jones" yn y "Clorianydd" diweddtaf, pan newrdd gael ei danbelenu gan un o fetched talookog y "Clorianydd" am rhyw bechod neu gilyddi. Dyn a helpo John <truan. Tybed fod John, yr hwn oedd o ran ei allu. yn uwch o'i ys- gwyddau fyny na neb yn v cylch bychan y mae yn troi yiddo, wedi ei ddihy^byddu o'i holl allu yinddangosiadol fel nas gall wneud "prydde-st 1" Ond pad a gwan-galom, John. Os rut fe-dri wncud pryddest. gwna "rigwm." Mae yn dbyg y bydd gan yr H1. Gorph noswaith Lawen eto cyn diwedd y tymhoi nc fel gwr y ffafrau, yr wyt ti yn sicr o gael y *raint o epgyn i'r llwyfan i ddarllen dy "rigwm" ?r budd a ILnwcnydd y dyrfa fydd yn brcfenol, •% gallwn CIT sicrhau, frawd, y cai di yr un clod anrhydedd a<r a roddaist ti i'r "rhyw- un," hwnw ar ol y cyfarfod d'weddaf. Pe buasai y bardd dan 6vlw yn awdwr y "rhigwm" hirwynt- og ar enw pjyddest, nid oes dim oa nac onibai yn fy itt buasai wedi Gweu pryddest orchestol, A nodau ohwaefch lonlclei chol. A phe buasai wedi ei darllen yn y cyfarfod dan lw:, bvasai yr yegribbvr dilomiol a diamcan yn ringio ei glodyddl o "Dan hyd Beersheba," ac nid ydyin h'-b wybod y rheswm am hyny. A rhoddaf fy ngair na bydd i'r "rhywun" hwnw, o hyn allan, fod yn un rhwystr iddb Vwl sedd wrth oohr y burdd rchod fel aeJod o Sanhedrim y lie. 2* id wvf am d*lKvieyd: gair o berthyn as a deilyngdod nao an- beilyr.gdod y "rhywun" dan sylw, gan fod 1>eirn- iadaeth Garmonydd a'r anfarsvol Goleufryn wedi ei darllen mewn modd tra. eglur oddiar lwyfan cyfarfod' cyhoeddus, yn mha un yr oedd John Jonecj yn bposf-noL Ar? nod oes angen dweyd gair o berthynas i "rhywun" yohwaifch, gan fod ei snfle yn D'hlith ymgeLJWYr ar y bryddert ac vn mhlith ymg^iswyr ar yr englyti yn. Eisteddfod Goronog Oaercyb! y Xadolig diweddaf yn profi ei allu fel -—Ydwyf, ete., Csergyb'. UN OEDD YXO.

[No title]

I BANGOR. ;

LLYS YR YNADON.

--__--BEAUMARIS.

__------CAERGYBI. ;

CAEKNARFOX.

LLANALLGO. j

LLANFAIR P.G.I

LLANGEFNI.

XEWBOROUGH.

PORTH AMLWCH.

Priodas Madam Patti.

----------HaF.n.a:h Td yr…

-----.-"-----------Jtfetlidsliad…

Y Cyhuddisd Tilrifol o Trocr:-,m.

----__-------TALWRN.