Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

23 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Dymuna. j MARY ANN JONES, ° Hen Sefydliad*OWEN JONES, Cabinet Maker, Etc., CHURCH-STREET, LLANGEFNI, Hysbysu ei Cbwsmeriaid fod ganddi bob math o DDODREFN CARTREF, o Wneuthuriad Campus. (■> WERTH3R pob nwydd am bris rhesymoi. X Cedwir Gweithwyr Profiadol at bob math o waith, a rhoddir sylw manwl a buan i bob "order." 809 DALIER SYLW. DYMUNA E. HUGHES, 4, Llangefni. HYSBYSU ei fod yn rhoddi COVERS NEWYDD ar bob math o Umbrellas ar y rhybadd byraf. Prisiau. o 1/ll!, 2/11, ZVll, etc. Hefyd v mae E. Hughes yn Agent i P. and P. Camp- bell, Dye Works. Perth. Anfonir Goods yn Wyth- nosol i gael eu Uifo. YN COMPTON HOUSE, LLANGEFNI, Cei.' rhagoroi nwyddau rhan. 'Sanau. brethyn, a. <rwlaneni, Goreu welwyd mewn un wlad: I Am ddefnyddiau gwerth eu gwisgo, I lh a chryfion, cynhes, clyd, Cofiwch alv/n fuan yno— Ceweh fargeiniora. gwych i gyd. BYDB i bawb, trwy brvnu yn y Masnachdy L) acood, enill iddynt eu hunain CHWECH SWLLT YN MHOB PUNT. Mynych y gofynir gan Bobl Mon a lleoedd erail' pa fodd mae JONES, COMPTON HOUSE, yn gwerthu Nwyddau Cymreig evmaint yn rhatach na phawb eraill? Y mae i'r gofyniad hwn fwy nag un atebiad. Yn gyntaf, maent yn Grefftwyr or radd flaenaf. Yn ail, mae ganddynt y "machinery" goreu a mwyaf diweddar. Yn drydydd, maent yn alluog, trwy eu medr, i wneud bron gymaint arall o waith trwy y "machinery" nag un "factory" trwy Gymry. Felly, maent yn gallu gwerthu gwell defnyddiau, am eu pris, nag yn un man arall. Os bydd unrhyw un yn amhau hyn, mae croesaw iddynt ddyfod a gweled. Engraifft o'r prisiau:—Brethynas, bob Lliw, o 2s i fyny: Defnyddiau Dresses Hardd, bob lliw, un lied, o Is 20 i fyny; dau Led, o Is 6c i fyny; GwLan- eni Gwynion, o 8c, etc. eto, rhai Rhesog at Grys- au, o ge. etc. Defnyddiau Tronsis, o Is 2c i la 6c; Shawls, t) 4s i fyny; Fflaneni Bach, o 2s i 2s 6c; Crysau Hardd, o 3s 3c Tronsis Parod, o 2s 6c, etc. Edafedd Hosanau Goreu am 4c y chwarter Hosanau Da a Uunmidd, o 6c y par. Gwneir siwtiau i fesur ar fyr rybudd. Bydd un o'r JONES'S yn y Marohnadoedd fel y canlyn:— Bangor, bob Dydd GWENER Caergybi, ar y dydd- iau canlynol: Ionawr 21ain; Chwefror 4ydd a.'r 18fed; Mawrth 4ydd a'r 18fed; Amlwch, Ionawr 28ain; Chwefror lleg a'r 25ain; Mawrth lleg a'r 25am. D.S.—Cymerir Gwlan yn newid am Nwyddau, a Throedir HOSANAU a'r Edafedd Goreu am o 5c i 9c. Gwahoddir pawb yn gynhes i ddyfod yno i weled a barnu drostynt eu hunain. Cofiwch y cyfeiriad—• SHOP Y FACTORY, OOMPTON HOUSE. \LANGKFM. OS OES ARNOCH EISIAU CYLLILL, Chaff Cutters, Pulpers, Slicers, &C., &Ct, :Nis gellwch wneud yn well na galw yn Shop y Foundry, LLANGEFNI. t I 534 ATLAS ASSURANCE co. FIRE LH'il IISI' ESTABLISHED 1808. Head Office :-92, Cheapside, London. Capital Snbecri^ed Tctal Assets 31/12/97 £ 1,200,000. I £ 2,287,029 The Company bas paid in claims upwards cf £13,000.000 STERLING. AGENTS AT Rancor Mr W. PCGHE, National Provisoia Bank of England Ltd Beaumaris r J. G. DAVIES do Bethesda. Mr W. R. LLOYD do ItoiO^EN ROWLAND do Holyhead J.WILLIAMS do LlanKefni.~ 101'l" JOHN JONES do Llandudno. Mr J. ADEY W ELLS do Menai Bridge-Mr J. GRIFFITH JEN KIN 8 do Serbigh. Mr R. E. HUGHES do do Messrs PARRY JONES and FRANCIS, Solicitors. Llwydiarth Esgob l Mr THOS. PRICHARD. Solicitor. and Llanerchymedd > Llangefni Mr T. NICH0LLS JONES. Nanner. Cemaes ..Mr O. LI HUGHES. LIVERPOOL BIUNCH.-9, Tithebarn-Street, J. WILBERFORCE MARSDEN, Manager. NI OFYNIR TALIADAU YN MLAEN LLAW. BENTHYCA ARIAN YN GYFRINACHOL i ¡ Amaethwyr, Masn<*bwyr, Lletty-gadwyr, ac eraill mewn symiau fyny i 500p ar addaweb j Benthyciwr ei hun ar delerau is nag a godir yn arferoL Trefnir yr ad-daliad i gyfarfod gofynion y Benthycwyr. NI CHYMERER DIM BILLS OF BALE. Mae busnes gwirioneddol a helaeth wedi ei wV- jd tun y 27 mlynedd diweddaf. Mae canoedd o fentYiyc- wyr wedi rhoddi tystiolaeth wirfoddol i'r modd teg a rhesymol yr ymwneir a hwy. Ceir manylion llawn wrth ymofyn, trwy lythyr nea yn beraoool, a GEORGE PAYNE, Accountant, aSH Crescent-road, RbyL Pan y da-iu i foneddwr gymeryd lletty, dywedodd I. WTth wraig Y ty :—"GaJEaf eich sicriwu, madam, na, ymadewais orioed 0 lettv na. byddai gwraig y ty yn wylo dagrau." Atebodd hithau ef:—"Yr wyf yn gobeithio, ayr, nad yr achos oedd eich bod yn myned ymaith heb dalu iddi!" Gochelwoh ymyrwyr! Y mae y dyn sydd yn ym- wneud a raaterion pobl eraiil yn sicr o wneud drwg. Y mae yn gyifredin yn ymyryd er mantais iddo ci hnn; ac o ganlyniad, yn rhoddi gwahanol ystyron ar yr un pethau pan y aywedir hwynt wrth wabanol bersonau fel y mae y geiriau yn cael eu gwyrdroi gymhwysiadati na fwrialdodd v personau a'u barfer- odd erioed iddynt gnei eu cymhwyso atjntr ANGLESEY INTERMEDIATE EDUCATION SCHEME. LLANGEFNI COUNTY SCHOOL BUILDINGS. PERSONS desirous of TENDERING for the ap- pointment of CLERK OF THE WORKS must send their Application, stating salary expected, to the CLERK on or before FEBRUARY 9th, 1899. Llangefni, January 31st, 1899. By Order. 819 HOLYHEAD UNION. APPOINTMENT OF NURSE. rpHE Guardians of the above Union require the I services of a NURSE at their Vv orkhouse In- firmary, Valley. Salary, 22,6 per annum, with rations (without beer or other intoxicants), aaid lodging. Candidates must be able-bodied single women or widows without encumbrance, and must have had practical experience in Nursing, and be compet- ent to attend midwifery cases. A knowledge of Welsh necessary. Applications, stating age, present and previous occupations, and accompanied by testimonials (not exceeding three), must reach me not later than TEN o'clock in the forenoon of TUESDAY, February 14th, 1899. JAMES E. HUGHES, Board Room, Vall°y. Clerk of the Guardians. 17 (o9 < ————————————-————————"———————" SIR F O N OYNHELIR Ymdrechfa Aredig YN PARYS FARM, AMLWCH (Mr T. P. Williamson), Ddydd lawrth, Chwefror 2iain. RHODDIR SYMIAU MAWRION 0 ARIAN MEWN GWOBRWYON, YN CYNWYS M I'R DOSBARTHIADAU CYNTAF AO AIL. AGORED I BAWB A DDEL. j AM Fanylion apelier at yr Ysgrifenydd, Mr 0. T. Holxiay, ^lasnax^hydd Yd a Hadau, Amlwch; neu ynte at y Trysorydd Anrhydeddliis, Mr T. P. Williaxns, Llwyn Onn, Amlwch. 2980 LLAXRHYDDLAD. Cynhelir Y MR YSONFEYDD AREDIG yn y lie uchod ar DDYDD GWENER, CHWEFROR 17eg, 1899, Mewn males perthynol i Cadben Robert Thomas, Bryn Glas.. RHODDIR Gwobrwyon anrhydeddus mewn tri o Ddosbarthdadau. Enwau yr Ymgeiswyr, yn nghyd a'r Entrance Fee (2s 6c), i fod yn llaw yr Ysgrifenydkl ar neu cyn CHvYEFROR 15fed. Gweler I y manylion ar yr Hysbysleni, neu ymofyner a'r Ys- giifenydd—William Hughes, Ty Mydwal, .1an- rhyddiad, The Valley, IR.S.O. SALE. Bydd MR HUGH OWEN yn ARWERTHU yn Yard Bull Holtel, Llangefni, CHWEFROR 9fed, am DRI o'r gloch, DOGCART a. Set o HARNESS Da. 813 AR WERTH.—DOGCART, a Set o HARNESS Cryf, hardd, mewn cyflwr rhagoroi, am bris isel.—Ymofyner, "Jones," Hafodymyn, Llanerchy- medd. 811 \J N EISIAU.—HOUSEKEEPER, yn gyfarwydd [ a thrin Llaeth ac Ymenyn. — Ymofyner a T. W. "Clorianydd" Office, Llangefni. 812 COLLWYD, DAEAR GI (Black and Tan); cyn- C0LLWYD, DAEAR GI (Black and Tan); cyn- ffon gwta. Gwobrw^-ir am hysbysrwydd i "Police-constable" Bodedern. Cospir pwy bynag a'i oadwo ar ol yr hysbysiad yma. COLLWYD, DAEARGI (Black an<J Tan) cyn- Balch, Bodorgan, MERiu^TN, 12j hands liigh. Apply to Miss Owen, Gallt y Balch, Bodorgan. .815

Nodion AmaethyddoJ, lkc.j

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[ Achos Ehyfcdd o Llanfair…

Cynghor Sirol Mon.

.------Y MAWItTH YNYD.

GORONWY OWAINT

PREGETHWYR IEUAINC.

[No title]

Cyfarfyddiad y Senecd.

Basic Slag.I

[No title]

Gwobrau y 1;ri George Hadfield…

G-oiriadUi i'w gael am Ysgrifenu…

-----------__--_-Undeb Cerddcrol…

---------Llywcdraethwyr Addysg…

I-'---'-"-'-I Mr Lloyd-George,…

[No title]

------Cynghor i'r GweiDidogioa.