Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

Mae SALE FLYNYDDOL yr AFR AUR, Amlwch, dji CJE-I'' "kit ,.fe ydd Satd"9 AC YN BRADFORD HOUSE, LLANGEFNI, DYDD IAU, IONAWR 12fed. 1 BARHaU AM DAIR WYTHHOS YN UNIG. BSRGEINION MWY NAG ARFER. W. R. UGHES. -r-4w AL Ovam%fl lb IL GTTfWFTT^T'O HJC £ k yrt-TT f\ A "O jf** "D A "O TT A *f 0*8 if'ir JL^s £ jJLjC%i Ji JOOL Js«k» Jfk JEiSe jCdLs«&«#\3T JE\#XjL JC JljL «tw JL -s~ £ 3. Murleni Tccynau J Yn Ddestlus a Diymdroi, am brisiau rhesymol, j Posters Tickets Eysbysleni Oardiau Busnes | *9 J" "i 1 c c ■ "a T 99 B ■ -s j ■ "t jr ■ Handbills Business Cards w.>0. I Yn Swyddfeydd y Clorianydd, Bridge Street, Llangefni. NEWYDDION DIWEDDARAF. Y BARGEINION A GEIR YN SALE FAWR Y GADAF YN Y LONDON HOUSE, BANGOR. I Barhau ar hyd y Mis. HARP, PIANO, AND THEORY. Miss FlUGHES elynores Menai), SCHOLAR, BRONZE AND SILVER MEDALIST, of the ROYAL ACADEMY OF MUSIC, yZJ. lYEb LESSONS at Own or Pupils' Residences. Terms on application. Minydon, Menai Bridge. 17533 J IM.POKTAN F TO ADVERTISERS. Y "CLOllljNYDD," ESTABLISHED 18J.. -oi: FICEF; Bridge Street, Llangefni. T R C, CLOULuN YDD IS a WELSH NEWSPAPER devoted to tl.e inter- estn of A'-iRICOLTURE with a LARGER CIRCULATION than any Paper of the kind amount all classes in Anglesey & Carnarvonshire THE CT/ORIANYDD Is the ONLY WELSH P PER published intheOonnty, PRICE HALFPENNY. Published every THURSDAY MORNING (Market Day ati Llangefui) in time for the Market Cars for remote places of the Island. A GOOD MEDIUM FOR ADVERTISEMENTS CHilUiKS MODKBATE, PUBLISHERS C The North Wales ChronicleCo lAd. Y « CLORIANYDD." SCALE OF CHARGES. Per Line. Per Inch a. d. B. d. Parliamentary Notioes 0 6 5 0 Prospectuses of Public Comp&mes and Government and Chancery Notices 0 6 5 0 Election Addresses, Le.;a.l and Publio Notices 0 3 2 6 Btlee of Real Property, &c. 0 3 2 6 Concerts, Entertainments, and Miscellaneous Advertisements.. 0 2 1 8 The ubove Advertisements are Sealed by Typ. facst iur»>, the aocn&i print >ines not being counted. TRADE ADVERTISEMENTS. These are inserted at Seasonable Rates, varying ocording ta sr>&oa taken and number of insertions Ordered. f«Tha Cha?8Te tor an Inch Single Column Adver- °naent»^iB as t'oliows:— ^2 insertions at 6d per wsek. c?o at 9d do *y ,aT „ r d° •• at ls do ° ^noh Single Column or an Inch Louble PLQ Column :— 'Osartions at If) per week. at Is 6d do *3 T K C •• &t 2s Od do For a Three lnoh Siogie Column or One acd-a-lialf Inches Double Column:- 52 lijsertiona tit Is 6d per week. 26 do at 2 3d do 13 do at 3s Cd do A considerable redaction is made when more than Three Inchas are tuken. PARAGRAPH ADVERTISEMENTS, hfirged at 4-1 per line; Speoial Positions at 6d per line. OaEAP PREPIID ADVERTISEMENTS. nder the bead of Wanted," "To Let," or "To nA bold." &n. WOSfe. ONOE. TWICR. VJ THBICS. 8. d. s. d. R. d. 18 0 9 1 1 0 1 6 24 10 1 6 2 0 J2 1 3 19 2 6 48 16 1 0 J 3 0 HKMITTANCKS—Chp<]UfiB to he made payable to the NORTH WALKS CHRONICLE COMPANY LTD. P.O. 'O'ert; to D. WILLIAMS. Btnuips net r«ofivi»«1 on mount* exceeding Two Shillings and Sixpence EI.ra. it),-ertions charged prr, -htit-,Iwopeno if ral-lies are to be addraaeed to the Offioe. I ESGIDIAU a CHLOCSIAU. DYMUNA J. ELLIS JONES, I LLANGEFNI, HYSBYSU fod ganddo STOC HELAETH o ESGIDIAU a CHLOCSIAU, ac efe ydyjv yv UNIG WNEUTHURWR GWADNAU yn SIR ON. Gwarentir pob un i fod yn esmwyth. Hefyd AIL WADN1R CLOGS IAU ac ESGIDIAU ar y Rhybudd Byraf. <45 Y Pentymor a'r Gauaf. DICK'S, LLANGEFNI | AC AMLWCH, Y MAE yn y Masnachaai Ucliod y Dewisiad Helaetliaf o bob math o ESGIDIAU ar gyfer y Pentymor a'r gauaf. Addefir yn gyffredinol mai yn y ^MASNACHDAI HYN y ccir yr ESGIDIAU goreu o unrhyw fas- wwhclaj yn Mon, ac Ic-d ynddynt fwy o ddetholiad. Mae yn y Masnachdai hyn dros 1500 0 BARAU ESGIDIAU HOELION yn unig. I Cbfiwch roi ymweliad cyn gwneud cich pryniadau. Ceir hefyd yn MASNACHDY LLAN- GEFNI GLOCSIAU o bob math i Feibion, Merclied, a Phlant. ALL WADNIR pob niath o HEN GLOCSIAU, a GWNEIR HEN GEFNAU i FYNY yn y modd goreu. GEORGE HUGHES, Wine & Spirit Merchant, Railway Inn I LLANGEFNI, A DDYMUNA hysbysu y Cyhoedd fod ganddo A dermau neillduol gydag un o'r ffirms goreu yn Burton fel y gall werthu cwrw yn rhatach na neb yn Mon. Haner Baril 18 galwyn amiSs Firkin., „ i n 9sgd Casgen Fechan 4! 5s Od 2 BASS' BOTTLED ALE A GUINESS' STOUT. SCOTCH, JKJSH. DUBLIN, BELFAST, 1 GLASGOW WHISKERS. RUM, GKN, a BRANDY O'R BRANDS G< :RKU. KINMOND'S SODA bfPHONS, GINGER ALE, SELTZER A POTASS. Cedwir RUM GWYN a GWIN GWYN Mewn Stoc. I BASS. I per Brl. per Kil. per Fkin. No. 4 ALE 54/- 27/- 13/6 No. 5 ALE 43/- 24/- 12/- No. 6 ALE 42/- 21/- 10/6 RUTHIN MINERALS. SODA WATER (per dozen) 1/9. SODA WATER SYPHONS 6d eaci. 561 Hysbysiad o Bwys i Holl Drigolion Mon. BYDD SALE FAWR Y GAUAF Mri. J. E. JONES and CO., LONDON HOUSE (Y R HEN AFR AUR), LLANGEFNI, Yn Dechreu Dydd lau Cyntaf yn Chwefror. Maent wedi gwneud penderfyniad na wnaed ei debyg erioed o'r blaen, sef I WERTHU YN IS NAG ERIOED. COFIWCH Y CYFEJRIAD- YR HEN AFR AUR. GRONE & TAYLOR, Sutton Oak, St. Helens. JE:I«"» Jr1l C-a.!3h 4e:JrfS AND MANUFACTURERS OF Blood and Bone Manures AND SPECIAL MANURES FOR ALL CROPS. FATTENING AND FEEDING CAKES AND MEALS Dairy Meal. Calf Meals. Sheep Dip. I AGRICULTURAL LUBRICATING OILS. AGENTS: — JOHN ROBERTS, BODGYNDAF, BRYNTEG. WM. ROBERTS, PEN-Y-BRYN, DULAS. THOS. ROBERTS, BRYNGWRAN. FRANCIS HUGHES, OAEMAWR, BEAUMARIS. JOHN LEWIS, THE SMITHY, LLANERCHYMEDD. EVAN WILLIAMS, SADDLER, LLANGEFNI. R. P. ROBERTS, N EW QUAY, RED WHARF. O. JONES, BULL, MAKNADDFWYN. Chief Agent-JOSEPH GRIFFITHS, RHOSBOTHAN, GAERWEN. IN H/uLF-HOOP» MARQUISE, GIPSY, jg\ » < all other Designs, Set with jm&y BRILLIA. ii, EMERALDS, PEARLS, RUBIES, SAPPHIRES, OPALS, TURQUOISE, &c., &c. J%dB OF PUREST QUALITY. Mj&dp 5,000 j At Makefs Cash Prices. jfe/JjM SELECTIONS SENT0N M/' Aw SIZE APPROVAL. lip, CARDS SENT FREE 33^5 JrJKj & /y^\ 0,d JewI!ery TV W/M # Watchcs a?in^. My<gj§^ Taken in Exchange. <*04^ LARGEST STOCK OF v RINGS IN THE WORLD m Selections sent Free on receipt cf M/yW & reference. WATCHES and JEWELLERY sent post free, A and at our risk, to all parts of the World on receipt of Draft, Cash, or P.O.O., payable at G.P.O. W^SUrJ" BENSON'S BOOK of Watches from £ 2 2s. to £ 500 CLOCKS, CHAINS, ENGAGEMENT RINGS, PLATE, &c., &c Sent Post Free on application to— I BBMSOM, Ltd, (H Steam Factory, 62 & 64, LUDGATE HILL, 28, ROYAL EXCHANGE, E.C., 25, OLD BOND ST., W., LONDON., TURRET CLOCKS.-For Churches, Schools, etc., from Sib. Estimates Free. Dodrefn Dodrefn HENR Y WILLIAMS, CABINET MAKER, Glanhwfa Road, LLANGEFNI. GRIFFITH DAVIES, THE ORIGINAL BANGOR BILLPOSTER, 23, Union Street, GOR A MEMBER OF THE UNITED KINGDOM BILLPOSTERS' I ASSOCIATION. Jones Bros., TAILORS & OUTFITTERS, I DRUID HOUSE, LLANGEFNI. YN MASNAOHDY ADNA- BYDDUS Y BRODYR UCHOD Y MAE Y DEWISIAD HELAETH- AF 0 FRETHYNAU BUDDIOL A PHRYDFERTH AR GYFER Y GAUAF. RHODDIR I BOB ARCHEB SYLW BUAN A GOFALUS GAN Y BRODYR 0 BODERWYDD. DAVID JONES Watchmaker & Jeweller, LLANGEFNI. ) WATCHES YN MYN'D AM WYTH NIWRNOD AR OL EU WINDIO. DALIER SYLW. A oes genych Watches neu Glociau yn stopio o unrhyw fath, newydd neu hen, Watch neu Gloc ag v mae eraill wedi niethu ei hadgyweirio. Yn lie cael methiant eto trwy gjTtneryd eich perswadio can estroniaid dibrofiad i yniddiried iddynt drin eich Watches neu Glociau, cymerwch Rybudd, fod yn angenrheidiol cael Crefftwr wedi cael manteision am- rywiol a diweddaraf. I gyrhaedd yr amcan uchod mae DAVID JONES newydd sicrhau Crefftwr First Class, un sydd wedi cael profiad trwyadl yn Mbrff Fasnachdai Lerpwl, i gyflawni y gwaith goreu, er hwylusdod i drigolion Mon, a gobeithio y bydd iddynt liyrwyddo ei ymdrech trwy roddi iddo eu cefnogaeth gyffredinol. D.S.—Sicrheir y gwaith gereu, wedi ei orphen ar fyr rybudd, ac am y prisiau mwyaf rhesymol. AGENT I'R RUDGE-WHITWORTH, Y ROVER I A'R SINGER CYCLES. Cofier y Cyfeiriad:- DAVIn JONES, Watchmaker & Jeweller, LLANGEFNI. 810 Tuedda dyn at eiddo da Ni siomir ei gais yma." ESJIDIAU ESGIDIAU! DYMUNA R. MON WILLIAMS 50, Market Street, CAERGYBI, HY'SBYSU fod ganddo "Stock" Enfawr ESGIDIAU o bob math gogyfer a'r Gauaf. Digon o Ddewis i Bawb, a Phrisiau Rhesymol. COFIWCH Y CYFEIRIAD. D Y M U NA GRAY and CO., Llangefni, Alw Sylw Amaethwyr Mon at eu St oc o CHAFF CUTTERS CSran. y Prif Wneuthurwyr, Wedi eu Haddasu i Gyfctifod a'r-Ddedclt Newydd K i .y mae GRAY & co. hefyd yn Gosod SAFETY LEVERS a 'COVFRS ar CHAFF CUTTERS sydd yn cael eu defnyddio yn awr, am y prisifiu mwyaf rhesymol. "J AT DRIGOLION MON. DALIWCH SYLW. PEIDIWCH MYN'D I MANCEINION NEU LERPWL I GAEL SPECTOL MAD W. J. FOX-KALVIN, YR OPTICIAN ENWOG. J YN DY FOD I Ymweled a Marchnad Llangefni BOB DYDD IAU. OELLWCH GAEL PROFI EICH GOLWG GANDDO YN RHAD AC AM DDIM. Cofiwch fod y Llygad, mor anwyl a bywyd ei hun. Unwaith y deuweh at Mr W. J. FOX-KALVIN ni bydd perygl i chwi (yned at neb arall. COFIWCH BOB DIWRNOD MARCHNAD. Mae ei Ystafelloedd i Brofi Llygaid yn Anglesey Temperance Hotel, Church Street. Pob gohebiac-th i gatl -ei gyf-eirio i Read's Temperance Hotel, 35, High Street, BngOT. M ae W. J. FOX-KALVIN wedi gwneud Pwnc y Llygaid1 yn Ast-udiaeth drwy ei Oes, ar y riie yn alluog i ddangos y Tystysgrifau Goreu oddiwrtli Ddinasyddion goreu Gogledd a Deheudr Cymra, yn profi fod ei Wvdrau nid yn unig wedi gwella eu Golygon eithr wedi eti gwella oddiwrtli Gar yn y Pen, ac anliwylderau eraill y Llygaid. Mae y "frames" wedi eu gwneud o'r Dcfiiyddiau Goreu. mc;is Aluminium a'r Aur puraf, a bydd y prisiau yn hynod Resjonol. Mae W. J. FOX-KALVIN yn sicrhau ei fod yn alluog i ffitio Folders heb r.d;,el ur.rirrvr ol ar y irwyn. Dyma'r Ddyfais Fwyaf y dyddiau presenol. Mae W. J. FOX-KALVIN wedi sicrhau Gwasan acth Cj-fielthydd at w-tstract,i y Bobl. 783 Y WELSH CYCLE MANUFACTURING CO., CYFYNGEDIG. CAERNARVON". Bicycles yn cael eu Hail-enamelio a'u I eplatio. GWNEUD HEN BEIRIANAU I FYNY FEL NEWYDD. A DDYMUNECH CHWI GAEL AIL ENAMELIO EICH BICYCT.E ? A DDYMUNECH CHWI GAEL 11EPLATIO EICH BICYCLE? A OES ARNOOH EISIAU ADGYWEIRIO EICH BICYCLE ? A DDYMUNECH CHWI GAEI ADNEW YDDU EICH BICYCLED YNA ANFONWCH EICH PEIRIANAU I?N GWEITHFEYDD NI AR UNWAITH. Yn awr yw yr amser i'w gwneud i fy-ny cr gyfei- y Gv.aiarin. Prisiau a Manylion ond apelio am danynt. Depois:—Aberystv>-yth. Porthmadog. PwllheH. 16446 < v