Skip to main content
Hide Articles List

21 articles on this Page

YSTORM DDINYSTBIOL 0 WYNT…

Cor Mr Tom Stephens.

Priodas Madam Patti.

Gwellhau y Darfcdedi^aeth

Penderf7nti Achcs Wark.

!if Esgobaeth Bangor.!

It alurio Dynes yn Arswydus…

Bedyddwyr Siroedd Dinbyob,…

Gwrthwynebiad " Cydwybodcl"…

UAMWAIN OFNADWY AR r RHEILFFORDD-

Ni Wna Cyflyriau y Tro.

-------_ EIDDUNIAD LLWYDD

Figion o'r 11 Drych."J

News
Cite
Share

Figion o'r 11 Drych." J Aniufyr yw hi ar bawb y dyddiauhyn oddigerth y cyfryw fu yn cymeryd rhan yn y rhyfel ag Ys- pmen. Mae yn ddigon i yru plant dynion i ym- i-estru dan y faner er mwyn eu mawrhau gan y "rhyw deg." Nodweddir pob cenedl gan ryw glefydau ac an- hwylderau priodiol iddynt eu bunain. Mae gar) y Chineaid eu gwahangiwvf, yr Yspa,enwyr eu twy- myii felen, yr Americaniaid eu gwail-dreuliad, a'r Oymry eu ci .-f bardciom. Defpd paganaidd a diystyr yw dymuno "Blwy- ddyn Newj'dd Dda" i'n gilydd. Ni ddaw dim da o'i ddvniuno. Y moe gwaitii gvnieud ar bob da a gadewch i ni awurymu nn. fytld fawr (loa yli. y flwyddyn newydd oddigesrik i m gydweithio a hi." Hvsbysir ni fod y grip ar yiiiwLli-fl l yn helaeth a rhanau or wlad gycafer a eh-ui mil o tano yn New York yn. unig. DywtxLr maiestron yn y wlad hon yW yr anhwyiuer amiymunol, wedi ym- fudo o Rwsia ond ymddengys mai camgymieriad yw hyny. Mae osgoi yr anhwykler hwn fel peth- au dir.-g eraill. yn well nag ymryddhau o'i afael- ion unwaith y diaw arnom; a.'r gaerfa oreu. ac I effeithiolaf yw gwlanen am y corph o'r pen i I r_1 wadnau v traed. Erchyll yw meddwl fod carioc-dd yn ei gael drwy wisgo cotwni. Mewn atebiad i foesgyfarchiadau y Cardinal- iaid a'r Prelatiaid, ddydd Gwener diweddaf, eyf- eiriai v Pab o Rufaii-i at "ddigvryddiadau ohwitliig 1,893 ac -inn ebe fe, yw cael tretn ar bethau "hyd y oeir ofn Duw, sylfaen pob moes, eto i galonau plant dynion." "Ciiwithig," j-n ddiau, y~w dymchweliad y Bnbaeth yn Cuba, Porto Rico, Ynysoedd Philip,' etc., lie -na fu ofn Duw am y pedwar cam' mlynedd diweddaf. Llawer rhagor- ach yw gjyareiddiad America nag "ofn Duw" Pab- y-ddiaeth. OYMRO CYMREIG. Cytuna pawb i gydnabod fod y diweddar Mich. D. Jones, Bodawan, Bala, yn Gyraio digymysg a I Ily difluant. Rhoolid ei fywydl gan un e^wyddor darawiadol, a digonol hufyd, sef fod pethau da Cymru yn ddigon da a. Gymro yn ei wlad ei hun. Mor ymarferol a gwrenoi' yr ymddangosai yn nghanol petheuach cymh-en a darfodedig yr oeb bresÐIlol Safai fed colofn yn nghanol gwrt-h- giliad oddiwrth egwyddorion ac arferion CVmreig. Ei arwyddair oedd, "Iaith Oymru, bywtd Cymru, dillad Oymro, a chrefydd Cymru." I ddyn o'i fath ef, tebyg fod edrych ar gyflwr el wlnd yn nglyn a'r pedwar petb uchod yn peri blinder. Onid yw yr iaith Gymraeg ar hyd a. lied y wlad mewn cyflwr dirywiedJig 1 Ortid yw bwyd Cymru, i raddau helaeth, yn ddjadforiadau o wledydd ea- tronol ? Onid yw dillad Oymru, yr oc-o breeenol, mor an-Ngihymreig ag y medr fod ? Onid yw cref- ydd Cymru yn bob peth anghenedlaethol ? Dyn oedd Michael Jones yn siarad iaith Cymru; yn bwy, Oymru (dim te a choffi) yn g wisgo dilla. ac yn addoli Duw fel Cymro diled- ryw. Yr ^owld ganddo ben, gwyneb, barf, a chorph Cymro, a dylai gael coffadwriaethl Cymro o'r Cymiy. TROEDIGAETH HYNOD. Y mddtengys, ar brydiau, fod pobl o nod ac yn fynych o dduwioldeb yn ymddwyn yn dra am- heus. Dro yn ol, ymddangosodd yn ein colofn olygyddol sylwadau ar ymddygiad Dr. SJiields mewn perthynas a diotty Princeton pan yr aclios- wyd y fath gyffro yn y cvfundeb Presbyteraidd. Ymddengys mai anghyfreitlilawn yw i weinidog o'r cyfundeb hwnw lawnodi trwydded i dafarnwr, neu gynorthwyo mewn unrhyw fodd yn nygiad y fasnach feddwol yn mlaen. Pan y dygwyd Dr. Shields yn mlaen i'w farnu am y cam-ymd dygiad, digioddi a ffromodd, er ei fod yn amlwg dan frd ao fel gorpliediact ar ei gyfeiliornad a'i ymdd.iryw- rad, derbynirwyd ef i mewn i ddiaconiaeth yr Eg- lwrs Esgpbaetbol (Eglwys Loegr) yn America. I unrhyw ddyn o feddwl ystyrio), eglur yw i'r doethawr gyflawn-i amxyfusedd 3..mh% oblegid riis gellir condemnio rheol Eglwysig sydd yn gwa- hardd i weinidogion lawnodi trwydded i werthu diod a gwlrodydd ao yr oedd hefyd yn ddiesgus yn gymaint ag mai nid peth diweddar wedi ei gosod! i flino yr athraw oedd. Felly, wrth en- cdlio i'r Eghvys Esgobyddol, angbymertuiwTya a chondemjnia neol sydd yn berffaith weddus i Eg- lwys Gristionogol ei chynal. Ond, bellach, cy- hoeddi r iddo, wrth fabwysiadu ei Aveinidogaeth newydd, wadlu oci hen gyffes, a hyny yn gydwybod- ol. Ymddengys, serch hyny, y byddai Dr. Shields yn aelod ffyddlon o'r Eglwys Bresbyter- aidd heddyw7 onibae iheynt a helbul llawncdiad trwydded i ddiotty Princeton. Oni ymcblengys fod ei droedigaeth ar echel trwydded y diotty ? PWY A'l TYN I LAWR? Yn ystod ei yrndaitli yn y De, yn mhlith llawer (I bethau rhagorol a ddywedodd, a phan yn cyf. eirio at ein tinLogaethau newyddion, a'r faner Aiii. ericanaidd sydd yn ymdoni yn ei hawekm, gofyn- odd yr Arlywydd McKinley, "A phwy a'i tyn hi i lawr." Yr unig atebiad ellir ddisgwyl i'r fatb ymofyniad yn nxlilith gwir Americaniaid a char- wyr gwar^ddiad yw, "Neb." Ynfydrwydd fydd- ai ei thymi j lawr o bardi i deimladiau y cyfryw gred, e,%Ithx Saim yn y darfodedigaeth. Y it^e. ,0 flaen y gwarerddlad Americ-anai dd yrfa ogo.eddus y tuhwnt i amgyffreddaeth y croesdyn- wyr a'r grwgnaohwyr sydd o'r dechreu yn erbyn pob cynydd, rhyddid, a gwareiddia.d. Yr Arlyw- ydd McKinley yw y gwr sydd yn blaenori gor- ymdaith Americaniaeth y dyddiau hyn, ac efe, neu debyg iddo, fydd yn dwyn baner y mudiad gogoneddus y tymhor nesaf. Clywsom gm y rhai gynt y byddai yn dddwedd byd ar America os y cymemi i'w mynwes Louisiana a'r GwvUt Or- llewin, a gwelwai y grwgnachwvr gwan-obeithiol y pryd hwnw yn y rhagolwg o'r gyflafan gyffredin- ol weda hyny, bygythid peTyglon mawr os yr adunid Alaska a phan y gosodwyd y faner i fyny yn Hawaii, brysiodd Cleveland y Penigamp Blount i'w thynu i lawr rhag i'r ynys suddo a thyniu glanau y Tawelfor gyda hi i'r "dyfnderoedd! Pa 11 y mae y Penigamp Blount heddyw ? Dywedir ei- fod vn y cyfarfod brwdfrvdii* vn v Da nan v I gofynni yr Arlywydd, "A phwy a'i tyn i ],a,r?" ond or braidd yr arddelir -ef, bellach, yn ei gymy- dogaeth ei hun. Y gwaith ffolaf wnaeth yn ei fywyd oedd tynu y faner Am ericanaidd i lawr. Ond gan m ddysga y rhad hyn ddim ar hyd yr oetiau, cawn y blaid ban eto yn dal yr un goel, ao yn rhiodio yr un llwybr sydd yi-i arwain i aflwydd- iant a chywilydd. Gwrtlhwynebant redlif gwar- eiddiad a'r rmill goel ar ol y Mall. Nid lies na gogoniant en gwlad sydd ganddynt inemi golwg edthr y.mlidiant y naill hud-lewyrch ar 01 y 1]all, o'r naill ffos i'r BaR, yn barl-tiis, gan goelio o hyd eu bod ar ffordd fawr gwareiddiad. "PREMIUM STAMPS." Un o ffrwytlrau ymddiadblygiad masnach yn r wlad hon, yn ddiweddar, yw y "premium stamps." haedd-nodau, tebyg i lytbyr-r.odau, a roddir am arian pa-rod. Dychwelir nodyn cent. am bob gwerth deg, ac wedi y llenwir y Hyfr bychan i hwy, ceir gwerth ea gynwys nwirn nwyddau o un- rhyw fath. Di-nod y cyfrifir y ma«nachwyr sydd heMdynt. Ymddengys fod y cynllun hwn yn dymchwelyd yr hen drefn, gan mai gynt y ewsmer oedd yn nyled y siopwr, tra yn awr y siopwr sydd yn nyled y cwsmer Cefnoqir y cynnnn am ei fod yn symbylu y gwragexM i brynu. Crea flys garw yn mhob un i brynu yn barhauw er mwyn cael nodau i renwi y I-lyfr bach! A fu y fath ddrfai? erioed? Rhoddir cent. am brynai gwerth dot'{;! Pa synwyr yw gorphwys cyn gwneud i fyny briod- old y Uyfr bach? Ao yn y man y llenwir nn, rhoddir un arall., i gadw yr hudolmeth i fyned yn. ddiymaro«. Ffyna rhvwbeth o'r fath yn grefydd- ol yn TrsMjth y Plabyddion a oihrefyddwvr eraill hefyd. Arfer boblidd yn mhlith y Pabvddion yw cstsl credvd am bob tro vr adroddant weddi, a hyn gyfrifa am eu ItamI weddiau. Os y bydd per- tlqtiw i Babydd yn mhurdan am fil o flynyddoedd, mwy neu lad, gall ei ryddhau o earch-ar drwy weddio yn cral: pob gweddi yn ncilln ei amser gynifer o ddyddSau. 0 dan v gweddiau hyn yn y IJyfr Gweddi Gyffredin Babyddol gosodir y I telerou i lawr Fel y mae yn resyn m-eddwl, ceir yn itthlith emwadau erarll laweir yn eoeHo fod en ffyddkMiiaid yn y cyfaTfodydd yn unig yn cyfrif pan y daw yn smfier i wastadl^au pethaoJ Pwys- ant a chyfrifont fwy ar yr baedd-nodau crefyddol hyn nag 811 y graa gydd yn eu meddiant. Ni otryfiawnbeir neb Oherwydd y gweithk'Moedd hyn, am y.rheow nad yw Duw yn cymeryd "premium stamps."

Prif Farcfcnad cedd >r I Wythnos.

Marchnadoedd Cymreig, kc...

Principal Welsh Pairs. -

Local Tide Table.

Shipping. ------

'----------r----------_-------J""..----The…

Family Notices

Y Dadforion o Gynyrch Amaethyddol