Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

;Rhys Dafydd Sy'n Devfl— i

AMIAVCTL

-------------ItTj'R'WEN (Ger…

--------_.--------PORT® AMLWCH.

BA^GOK.

BEAUM .\ TnS.

BETHEL (Bodorgan).

CAERGYBL"

CAERNARFON. i

CANA (M.C.), RHOSTREHWFA.I

LLKN- DDA-VIELFAB.

----------------LLANERCHYMEDD.

-------LLANFAIP. P.G.

LLANFACHRAETH.

-----LLANGEFNI.

News
Cite
Share

LLANGEFNI. EbenezH.- Y pregethwyr yn Nghapel Ebenezer xW.), y Sabboth diweddaf, oeddynt Mr W. Thomas, postfeistr, a Mr W. Jones, aelod Sened^cl. Cafwyd odfeuon bywiog a melus. "Adgofion am Langefni, "-Dyma ydoedd testyn Cymdeithas Lenyddol Moriah am nos Wener di- weddaf, o dan fywyddiaeth fedrus Mr O. ^vill!iams, Pen'rorsedd. Cafwyd darlith ddyddorol a difyrus ga.n y Parch J. Donne ar y testyn uchod. Pwv I allasai fod yn fwy cymhwys nag ef at y gorchwyl, gan fod ei gysylltiad a Llangefni ers dros hruier cant o fij-nyddoedd? Cafwyd cyfarfod liwyliog, a phas- .wyd, pleidlajs o ddiolchgarwcii i Mr Donne am gyd- svnio a chais y gymdeithas trwy ymgymerya ft' testyn hwn. Siaradwyd yn mbellacb i'r un cyf- eiriad gan y Meistri Robert Jones a, Thomas Jones. W. R. Ysgol y BWTdd.-Dydd Gwener rboddwyd gwledd odea, bara brith i blant yr ysgol uchod trwy garedig- rwydd aelodau jr Bwrdd Ysgol ac eraill sydd JT teimlo dvddordeb yn. yr ysgol. Gwas-anaethwyd wrth y byrddau gan y boneddigesau canljmol :—Mrs Davies, Ysgol y Bwrdd; Miss J. Jones, Bridgp- street; Miss E. A. Williams. Gwalia House; Miss Edwardis, Ty GwjTdd Mrs "WiEiams. Nantfadog; Mrs Gray, Miss Williams, Caxton Ilous, Miss I Williams, Pen'rorsedd; Miss William i. BiZh- rreet: Miss Edwards, Bulkeley-square; Miss M. M. Roberts. Miss Hughes, Bri'ige-str jet; Miss Wil liams (confectioner), Miss Madge Davies,Miss Parrv, Ysgol y Bwrdd; Miss Jones, eto Miss L. Jones, ell Regent House, ac amryw o nen ddisgyblion yr ysgol. Paxotowyd yr jmborth gan Miss B. Jones, Gwalia House; Miss J. Jones. eto; Mrs Pritchard, Mrs A. Jones, Miss M. J. Hughes, Miss M. Jones, etc. Yr oedd y boneddigion canlynol yn bresencl:- Parchn. J. Williams, 0. M. Jenkins, a H. S. Jones, a'r Mri J. E. Jones (cadeirvdd y Bwrdd Ysgol), J. R. Williams. R. Jones, D. Jones (aelodau o'r Bwrdd Ysgol), R. Williams, Y.H.. A. J. Williams, G. 0. Williams, R. Davies, ac R. Lloyd. Cyflwynwyd gwobrwyon i'r plant canlynol am ddilyn yr j'sgol yn gysoi!:—Gwilym Davies. Lizzie E. Jones. Willie Burnett. Richie Williams. R. Pritchard. Emily Da- vies, Katie R. Jones, Johnnie Hughes, Ed. R. twn. Willie O-ren, David J. Jones. David Owen, I Griffith Oones, M. E. Edwards, L. E. Parry. Tommv Pritchard. 0. J. Barnett., Grace Williams. Ellen G. Jones. Jennie Jones. Herbert H. Jones, Jane Jones, Annie Jones, Maggie Williams, W. H. Williams, I Annie Rowlands. Riioddwyd llyfiyn hefyd i bob un o'r babanod. LLYS YR YNADON. Cynhaliwyd y Itys hwn dvdd Llun, gerbron y Milwriad T. E. J. Lloyd (caooirydd), yr Anrh. Claud Vivian. Mri T. Owen, O. H. Foulkes, D. Bees, 0. Jeffrey Jones, a. Richard Williams. Y MEDDWON. Dirwywyd y personau canlynol am feddwdod,etc. -Griffit11 Roberts, 4, Field-street, Brynsiencyn. 10s ¡ a'r costau John O. Rourke, Chapel-street, Siw- bWldJ, lis fu a'r costau; Fvancis Hughes, Victoria House, eto, 10s yn cynwys y oostau, a Lewis Owen, Trevor. Llandtygarn, a'r costau. Gorchymyn- wyd i High, Williams, Penrhyd, Bodifordd, a John Peters, Craigydon, Ty'nygongl, dalu'r costau. CYNYG PHEASANTS AR WERTH HEB DRWYDDEJX Cyhuddwyd John Elias Hughes, Thomas Jarrett, a William Roberts, dvnion ieuainc, yn byw yn Llan- gefni, gyda chei-sio gwertliu pheasants heb drwydded. Erfynid gan Mr S. R. Dew, ac amddiffynid gan Mr Willi ?un George (Criccietli).—Tj^tiol aeth odd Mrs Eleanor Hughes. gwraig Mr George Hughes, Rail- way Inn. ddurfod i'r iliffynyddion alw yn y ty hwnw oddeutu haner awr wedi chwecb foreu yr 20fed o Ragfyr diweddaf. Yr oedd gan ltooerts barsel ar y gadair yn ei ymyl, a chjmygiodd Jarrett a Hughes pheasant bob un iddi. Gofynasant a fuasai yn cael Mr Hughes i brynu cwpl am 4s 6c. Aeth i'r cefn i siurad a'i gwr, a phan ddaetb yn ol dywedood na wnai ei gwr ddim a. hwynt. Yna dywedodd y di- ffynyddion yr aent a'r adar i'r marsiandwr. Yr oedd y p-irsel oedd gan William Roberts wedi ei lapio mewn cadacb poced! gwyn a, glas. Nid oedd yn mddw fod Roberts wedi dweyd dim. Daethant i r ty gyda'u gilydd, ac j-madawsant gyda'u gilydd. —Croes-bol-wyd: Nid oedd yn cofio a ddarfu Roberts ddweyd rhywbeth ai peidio. Ni chymerodd sylw neillduol, oherwydd nid oedd arni eisiau yT adar.— Mewn atebiad peliach i Mr Dew, dywedodd Mrs Hughes nad oedd ami eisiau y pheasants, ac yr oedd yn T nai enwodd unrhyw bris. George Hughes, gwr y lyst diweddaf, a ddjTwedodd ei fod ef yn y "etore-ro >m" pan oedd y diffynyddion yn y ty. Dcjfth ei w.-aig ato oddeutu haner awr wedi chwech, a galwold arno ddyfod i'r ty. Pan aeth yno gwelodd y tti diffyiiydd. yn y gegin. Ni sylw- odd fod ganddynt unrhyw beth yn eu dwyhiw.— ('rocs lolwjrd Gwelodd hwynt ar ol iddynt fod yn siarad gyda'i wr;iig. Nid aeth ef i'r gegin.—Y Rhingyll W. Hughes a ddvwedodd y darfu iddo. mewn c-anlyr.iad i hysbj^rwydd a dderbyniodd, fyned i wclei J. Elias Hughes, yn Hcol y Felin; a gofyn- odd iddo pa gyfrif allai roddi o'i writb'yn ceisio gwertbu ^hea-wntf! JTI y Railway Inn yn y boreu. Ar 6l pet.1. p-etnr. dod dywedodd "Mi a. ddywedaf v gwir wrtly-ch." Rhj-bucdiodd y tyst ef, i dywed- odd vvrtho am fod, yn ofalus. Yna dywedodd ei fod wedi eu c;el m'jwn "sr..irr- yr. nghae j* Faun 1 cird, Tregarnedd, y b?reu S11I blaenoroL Gof.Tiodd y iyst iddo pa gae a olygai. Atebodd Hughes "Y tpe lie rm;e'r "coier. Gof» nodd iddo yn mha ll yr oednynt vr adtg hono ac atebodd "Y mnent yn y Jicd Lon." Gofynodd: Atebodd yntiiu. "\Vvtb Yi oedd genyf naw. ond rhodfWs un i Tom tt." Dj-wododd nad oedd c.n/lslo wrthwynebiad i fyned gyda'r Rlungyll i'r Red L'on. A, i'r ty hwnw, a dygwyJ yr adar i'r Kir. Yr oedd yno wj-th. a clyda cydynitd y diffynydd ae'h a, hwynt i orssf yr heddgeidwdd i ar jTrij.diwiliad. Yn cdJynol aeth ei a'r JIudd- ireidwaid 15 i dy JarTetc, a dywedbdd y deallai ei fod ef. a W. Roberts a J. Elias Hh. wedi bod yn rj-riyg pkeisa.'its av werth y horeu hwnw. Dy- wedodd y Dtffynydd Do, bu'm gyda hwynt n y Railway -lyttv -a' I Red Lion." .Gofynodcl idf,b a allai roddi cyfrif im y pheasants. Atebocid "Na, nis gal la/ Gofynodd v tyst a gafodd ef un ei bun. ac atebodd Jarrett ei foi wedi cael un gan John iilias Hughes. Yna aeth y tyst at William Roberts, a dywedodd „•wrtho y dAaDai ei fod1 gyda'r ditfj'nydd- ion eraill yn y Railway Inn ar v boreu ciybwylledig, ac yn cjrnyg pbes-ssnte ar werth. Atebodd: "'Hum gyda hwynt yn y Railway Inn a r Red Lion." Gof- ynodd y tyst iddo a allai roddi cyfrif sut y daeth i feddiant o'r adar, ac atebodd j-ntan nas gallai.- Croes-holwrjTd Dywedodd wrth Jarrett y deaHu ei fod ef a Hughes a. Roberto wedi cy -yg pheasants a.r werth. Ni- luyl)v,y!lodd y trj, Crle. enwyd hwy ga.u y diffynydd. Yr oedd Mrs i-i-eece, o'r Red Lion Hotel, wedi dweyd wrtho ef (y r.xingj ti) fod y tri wedi galw yn y ty y boreu crybwylledig, ac wedi galw am dri gwydriad' o gwrw.Ji ddy wedodd Mrs Reece eu bod wedi cynyg y plx-asants ar werth. ond a dd- dd J. E. Hughes a daywedodd mai efe ei hun ganf yododd y pheasants. Daeth Jarrett- a pheasant iddo g ui ddweyd mai John Efias Hughes a'i rhoddodd i(ii c,. Cymerodd. ef (y rhingj-11) feddiant- o'r adar by i y Z4ain cynfisol.— Ail-holwjrd gan Mr Dew: G-veiodd Mrs Pw(?, a dywedodd hi fod y t.ri wedi grJw ya y ty ar y boreu ciybwylledig oddeutu haner av?r wecli sa.*<b, a chaw- sant l.:«iad o gwrw t.-ti u. Gofynodd Jolm Elia; Hughes a gaffai weled Mr Leecc, end dywedodd hi ei fod JTI ei wely, ae 'na fydda i iddi ei alw. Yna dywecio'id Huglies "Gadawaf hwynt yma » Mr Reece. Yna aeth hi a hwynt i'r "sitt ing-room. Dadleuai Mr George nad oedd math yn y byd o gyliiiddiad yn erbyn Jarrett a Robert.?. Ar y boreu crybwyl'.edie digwydiodd i'r do-ix, vrrta gyfarfod a John Eli" Hughes, ac aotkvnt i'r R.*iilw;vy Inn am lymaid. Yr oedd gan Eughp-; c yn ei feddiant yr adeg hono. Gcfyro-r'.d John Elias Hughes i Mrs Hughes a ddymiTiai pheasant. Cymerodd hi gwpl ;,Hal' o'r ty i rywlo. a dj-chwelbdd gan gynyg 4s 6c ex: f anrnt. D-v-w idodd y difyn- ydd Hughes nad I>cd,i am eu gwerthu. Aeth a liw-iit wedyn i'r Red Lion j'w yno. Nis gallai Mr? Hugh"}. -.1 dweyd fod J irrett a Roberts: wedi yngan yr xn gair. Felly ;:of\Tiai i'r Faino. daflu allan y cjdt'id' tad oedd i-r, ej Lerb>TI Iii;-v. Yr oedd y tri yn laird i roddi tytfiolaet-h i ddangos na wyddai P.<d er >• a Jarrett- p. fodd y pheasants i feddi.uic. John ElSfm ij-n^he. Dadleuai fod Hughes wedi drfod i feddia/.t ont. 0 honynt. Yna dywedodd Mr George y byddai iddo alw y e13- ffynyddion i reddi tvstiolaetb.- Gwrthwynebodd Mr Dew ar y tir y dylai Mr Geor;;e alw ei Jystion cyn anerch y llivs.—Dywedodd y Cadeerydd nad allent ganiatau i'r diflfynvddion rodcii tystiolaeth, a dir- wvasant lur/nt i Ip a'r co-ta-.i bob un. YMOSOD A'R EETH FACE HYSBEILIO. Cj'lmdd.rj-d William. Williuns (L^g oed), Carnai- von-terr-ace, a Richard! Owe 1 Evan* (15eg). Chapel- street, y ddau o Laagefni, g;-dag yniosod ar. lladrata cynfwys pwrs o eiddo li.'lsn Jones, merch,. fechan Mr Erasmus Jones., Marble Works, Bangor.. —Dywedodd yr erlynes ei bod, ar y 29adii o Dach- wedd, oldeuta punip o'r rloch j'n y prydnawn, rn myned o Langefni i TaJ yrn. iCe yr arhosai. Paai rhwng Pencraig a Pare sylwodd fod y ddau fachgen yn ei dilyn, ac un arall gyda hWYDt. Gafaelockl y ddau duiffynydd j addi, ac nis gollyngent hi. Ya- grechiodd hi, a gufynodd beth oedd arnynt eisiau. Ni (kiywe-dent. Gofynodd iddynt ei gadael JTI Jlon- ydd, ond gwrthodent. Gafiielodd un yn ei plnTS, a djnredodd hi y cat '.t ei gynwys os yr aethent i Langefni yn eu hidau. Yr c, &I'd ei phwrs yn ei llaw, a rhoddodd iddynt ei gynwys (dwy geiniog), ac aeth i Cae Ddifydd. Aethsnt- ymaith wedi cael y ddnrv geiniog. Gafaelodd. un o honynt ynddi u llusgodd hi at y chwdd. Ar ol iddi roddi y ddwy geiniog iddynt rhedodd i GFe Ddafydd a rlioddodd hysbvsrwydd am yr ymosodiad. Arhosodd yno hyd nes daeth Mr Thomas, v llythyr-ifludydd. heibio, ac aeth gydag ef i'r Talwm. Rhoddodd bacligen bychan o'r enw Dayjcl Hughes, J.od¡;e Tregarnedd, dystiolaeth ateaol.—William Williams, amaethwr. Cae Ddafydd, nan gebi. i ddywedodd Ù. ct yr cneth fach wedi curo drws ei dy oddeutu pump or gioch y diwrnod ervM.ylleddg. ac aeth ei wraill i agor iddi. Ar ol iddi dcw?yd beth. ddigwyddodd aeth ef ar ol y bechgyn. Dychwelasant y ddwy geiniog i'w rhoddi iddi. Ni roddascut nnrhyw reswm pa- ham y cymerasant y ddwy geiniog. Yr oedd yr eneth: fach yn wylo yn ehwerw pan ddacth yriu, Rhoddodd y ddwy geiniog iddi. Hf. arosodd yn ei dy hyd nes daeth v llythvr-gludivdd heibio, gyda'r hwn yr aet-h i'r Talwm. Rhoddodd Mary E. Jones dyst- iolaeth ffurfiol i'r perwyi fod b&cbgj"n wedi Ým- osod imi.-D vwedcwtd v diflvnvdd W. Wiliiams eu bod yn mjrned i Ty'ncoed. Gwelsant yr eneth yn dyfod ar eu hoi an a, gafaeh^dd Robert- Owen Evans ynddj. Ceisiodd ef (Williams) ei chusanu. Rhodd- odd hi y ddwyr geinio, i Robert Owen Evans, vr- hwn a roddodd geiniog iddo ef, 2C wedyn bwriadent brynu "cigarette." Daeth (vn \a Ddafydd ar eu holau. a rlioddasant y ddwy gcir.iog iddo. Dyweà, odd Robert 0. Evans en bod vn myned i Ty'ncoed i geisio cyflogi. Gafaelodd ef vn yr eneth a ckeisioddl William Williams ei chusanu. Dj-wedodd hi Y rhoddai v ddwy geiniog os fad.went lonydd iddi. -Dvwed(Ad hi na ddarfu i William Williams geisio ei chusanu. Gefaelasant rnddj gwrtbiasant hi i'r clawdd.—Djrwedodd v Gide.irv-dd ei fod yn gywilydd na chaffai genethod diamddiffvn fel vr erfynes Ion ydd gan weilcb ac yr oeddviit- ir-vy (H j*nadon) yn siwr o roddi atalfa- ar y pet-h. Yi advmunent. fodd bjmag, wneud: carcharorion o'r lechg\-n, ord gofvn- ent i'w rh'eni roddi eurfa reit f-M:) iddynt. ac i dabi'r costau. Hefyd rhwvnient hwv drc.-sodd i j'mddang- os eto os y gelwir arnjTit, OREULOXDEB HONEilIG AT BLANT. Gwysiwyd David Roberts a Margaret Roberta, Ty nlon Cottages, Llanddanielfah, gan yr Arolygydd John Rowlands, o'r Gymdeitbas er Atal Crcidondeb at Blant, ond gohiriwyd y nwter cm fis, yr arolyg- ydd i j-mweled a'r lie eilwa.ith vn v cvfanaser. CREULONDEB AT GEFFYL. Dirwywyd Benjamin Lewis, cariwr, Niwbwrcb, i 2s 6c a'r costau am greulondeb tuagat geffyl. Prof- wyd yr achos gan yr Arolygydd Dowty. HEB FFRYvYN. Dirwywyd John Francis. Pen'ihosedd, Penrhos- lEgw:y, i Is a'r costau am ddreifio beb "reins."

------.MYNYDD BODAFON.

TALWRN,

-----_-TPEWALCHMAl.