Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

;Rhys Dafydd Sy'n Devfl— i

AMIAVCTL

-------------ItTj'R'WEN (Ger…

--------_.--------PORT® AMLWCH.

BA^GOK.

BEAUM .\ TnS.

BETHEL (Bodorgan).

CAERGYBL"

CAERNARFON. i

CANA (M.C.), RHOSTREHWFA.I

LLKN- DDA-VIELFAB.

----------------LLANERCHYMEDD.

-------LLANFAIP. P.G.

LLANFACHRAETH.

News
Cite
Share

LLANFACHRAETH. Llwyddinr.-t Eto.—"Yn mhob gwlad y mcgir glew" nvxld yr lien ddiareb. Felly yma. Nid oes ond rhyw dair wythnos er pan oeddym yn cofnodfi Pwyddiant dau o ddynion ieuainc yn paeio arholiad yn yr "advanced anatomy" am y gradd 0 M.B Y ddau hyn oeddynt Mr J. T. Price, unig fab Mr a Mis Price, Penvrorsedd, a Mr 0. J. Edwards, mab itutu^J y a, Mrs Edwards, Mynydd-y-Gof, 1'odedierQ. Mae gcrytw y pleaer 0 gofno3j eu l^vyddiant eto yn yr arholiad a gymerodd le V lOf^d a.'r lleg cyfisol yn Ngholeg v Drindod, Dublin, pan y daethant trwy y prawf caled yn llwy ddi anus ac yr enillasant y gradd 0 B.A., yr hyn sydd yn .-e,icmy-rchu clod mawr i rai mor hynod o ieuanc. 0.- nad ydym yn enrngynveryd JTI fawr, dyma y ddau ieuengaf yn Mon sydd wedi graddio. Nid yw y ddau gymrawd egnioi am orphwys dim ar eu rTiwyf- I Rr ol hyn, ond myned i mr-wn yn cWiatreg am y "finals" cyn ffarwelio a gwlad "Plwdrig," a throi eu hwynebau tuECY hyd mawr Ilydan i ymladd brwytb bywyd. We-I. Jlwydd a'u dilvno. Wedi 'M:n'd,Maent wedi myn'd," meddai IIm- aethwr cyfrifol wrth ei wraig ar brydnawn v 9fcr! cyfisol. "Pwy sydd wedi myn'd?" moorlai hitbiu. I hyn yr atebodd vnt-au "Mai -Mr Richard Hughes, cigydd. a, Miss E. C. Powell. Shop Fawr, oedd wedi myn'd i'r cwlwm priodasol." Ac yn wir felly yr oedd. Yn ddiarwybod i ni fel ardalwyr weia gerbyd' hardd yn oael ei dynu gaji f«ircb porin- ianus, ac yn addurnedig, yn sefyll tuallan i borth addoldy Abarim (M.C.), a'r ddau i'w hai)- yn nghyd yn dis-n o bono. Yn eu disgwyl yr oedd y Parch J. E. Jones, gweinidog, a Mr J. R. Parry, Tyddyn Blawd, y cofrestrydd, y rhai a. jjyflawnasant y sere- momyndra. deheuig. Ni phasiodd eiliad wedi i'r ardalwyr wybod nad oedd y "<rooera" yn brysur yn cyflenwi y galwadan am "rice," ac os oedd y gwlaw yn dyhidlo i lawr pan oedd y par bapus yn myned i mewn, yr oedd cawodydd trymach. yn eu haros ar ol dyfod allan. Yr oedd dymuniada-u d.1. yr ardal, a llongvfarchiadau ar bob llaw, yn eu croesawu. Yr oedd y ddau yn fasnachwyr cyfrifol yn ein plitii ex-s bhuyddau, ac yn meddu lluaws o gyfeillion. Chwaer ydyw y briodferch i Mr Powell, Reade House, a Mr Powell, yr Anglesej7 Temperance Hotel, Llangefni, ac mae'r priodfab yn frawd i'r bardd melus o Penucheldref, Llanffiewyn. Talu Rhenti.—I>jTdd Sadwrn, y 7fed cyfisol, yd- oedd d<liwTnod mawr a phwysig yn y parthau hyn, ohenvj-dd hwn oedd y dinwnod penododig i dderbj'n riienti ystad yr Arghvj-ddes Readc, G&rregfwyd, goi-uchwyliwr pa irn ydyw Mr J. Lloyd Griffith. M.A., Caergybi. Yn gvnar vn y boreu gwfelid y cerbydau a'r "lorries" yn llawnion o'r tenantiaid yn tyfeirio tua Gwestj- v Valley a boddlonrwydd yn iirgraphedig ax bob gwedd a phiyder wedi cj"merjrd ei adenydd pawb wedi bod yn casglu yn ddiwvd yn ei 3ordd ei hun er cael y ddau ben 12inj-n yn nghyd erbyn v diwrnod hwn. 0 ie, dydd mawr yn dal o hyd yw diwraod talu y rhent—dydd talu am y cartref, dj-dd y wledd, a nos o esmwyth gwsg yn dilyn. Byddai gan lawer o'r ben bob! (<•<">ft a "da am danynt) dri diwrnod pwysig iawn yn eu go-lwg. set Sul v Pasg i fyned i gymuno yn hen eghvj-s en tadau. dydd diolcbgarwch ani v cjTihauaf. a, diwrnod y rhent. Dyna yr unig ddyddian y gwe-Iid liwy yn tioi allan yn v ddiwyg oraf. "-I'th son am JT hon bob! gynt., chwith jdj-w colli presenoldeb yr ileti orucbwyliwr ai yr achfysuron uchod sef Mr R. Lewis, PlasymjTij'dd, LL-vnfechell. Bu ef yn ifydd. lon am Bynyddau. end vn awr mac wedi ymddi- swyddo oherwjTdd llesgedd a hcnaint, a, bydd yn ddrwg gan lawer ddeall fod tonau profeaigaetn wedi euro arno yn crwin yn ddiAveddar. trwy golli ei anwyl a'i unig ferch, oedd yn gymort-h a chysur icdo yn ei hen ddyddian. Y mae Mr Lewis yn ysgolor gwyc-h. yn lienor da.. ac yn hoffi barddonineth Gymreig. Cafodd y fraint o fod yn nghwmni yr hen feirdd o Eifionvdd lawer gwaith, set Dewi Wvn. R. a.p Gwilym Ddii, Eben Fardd, Nicander, ac eraill. Digwi-ddod,d fod yn eu cwmni un liwyrnos baf hynod o braf yn y flwyddyn 1843, pan y cyfansoddodd R. ap Gwilym Ddn yr englyn canljmol i'r tjrwydd liafaidd: Diawel, dawel dj^wydd—lhvyr siriol Lloer a ser j-sbleaiydd; Ni cheir cwmwl dwl liw dydd, Na niwl maji yn ael mynydd. Yr oedd gan R. ap Gwilym Ddu feddwl mawr o'r englyn hwn. Adroddai ef yn fyn-ch iawn, meddai Mr Lewis. Bu Nicander vn adrodd wrtho mai Dafydd Owen, o'r Gaerwen (Dem Wyn), a'i dj'sgodd ef i udarllen. Gwelwn fod Mr Lewis fel dolen gydiol wrth yr oes lion a'r oes o'r bliaen, a bvdded i r boneddwr llengar gael prydnawnddj-dd tawel vn niwedd einioes. Sicr genym fod cydymdeimlad y U nantiaid oil gyda'r diweddar oruchwyliwr ffyddlon JD y dyfroedd chwerwon sydd wedi ei amgylchu.

-----LLANGEFNI.

------.MYNYDD BODAFON.

TALWRN,

-----_-TPEWALCHMAl.