Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

;Rhys Dafydd Sy'n Devfl— i

AMIAVCTL

-------------ItTj'R'WEN (Ger…

--------_.--------PORT® AMLWCH.

BA^GOK.

BEAUM .\ TnS.

BETHEL (Bodorgan).

CAERGYBL"

CAERNARFON. i

CANA (M.C.), RHOSTREHWFA.I

News
Cite
Share

CANA (M.C.), RHOSTREHWFA. Cyiarlod: AdJoniadoI-—Nos Wener diweddaf, r i loeg cyfisol, cynlialiodd pobl ieuainc y lie uchod en cyfarfod blynyddol yn nglyn (t Chymdeithas y Gobeithlu, ac nid oeddynt yn ,Ql eleni am ddefnydd- I iau cyfarfod ardderchog i'r un o'r rhai y bu'm ynddynt o'r blaen fel y dengys y rhaglen ganlynol. Y Ilywydd ydoedd y Parch Joseph Jones. Cana,. gan yr hwn y cafwyd araeth gynwysfawr Ïr amgylchiad., yn llawn gwersi ac adeiladaeth. Adroddiad, "Cwac a Mew," Thomas Lloyd Jones, Ty -Capel. Adrodd- iad, "I Fyny a'r Faner Ddirwe«toL." Hugh D. Owen, Bryn Tirion. Ton, "Fraticon a, gan y Cor. Ad- roddiad, "0 anfon Di yr Ysbryd alan," W. Thos. Williams, Cefn Uchai. Adroddiad, "Gweddi Gwraig y Morwr," Lis'.zic Hughes, Llain y Gareg. Can, "Hen Gadair Freichiau 'Nhad, John Hughes, Ty Newydd. Adroddiad "Ffordd i BaradWys," Lizzie Owen, Ty Llwyd. Adroddiad, "Y Dafarnwraig a'r MedJwyn," Robert W:Iliain»,Feli^. Can a chydgan, "Pa k mae fy machgen hoff Hugh D. Owen, Bryn- (tirionL Dadl, "Gwraig y Dafarn a Gwraig y Medd- wyn," Polly C. Jones, Ty Capel, a Polly Roberts, ifiteaig Lwyd. Cafwyd dadganiad gan y Cor o to'd- gan "Y Robin Goch" yn dda iawn. Adroddiad, "ISajnwain Mewn Gwaith Glo, gan Ehedydd Hwfa, æ: Mr Hugh Evans, Plas Uchaf. yn rhagorol iawn. Adroddiad, "Y Meddwyn," Polly C. Jones, Ty Capel Deuawd, "Dyma Feibl Anwyl Iesu," Jolm HughefS1 a Mary J. Williams, Ty Newydd. Adrodd- iad, "Myned Adref," Polly Roberts, Graig Lwyd. Yna ca-firyd can, "Merch y Meddwyn," gan Robert Williams, Mona, yn wir effeithiol. Adroddiad, "Dafydd Dweyd Anwiredd," Hugh D. Owen. Ad- roddiad, "Pawb at y pcth v bo," John Hughes, Ty Newvdd. Can a chydgan, "Y Gwcw," Emma C. Williams,Mona. Adroddiad, "Tori Amod Priodas." gan Ehedydd Hwfa, yn ddoniol dros ben. Adrodd- iad, "Jim Bach." Lizzie Owen, Ty Llwyd. Adrodd- iad, "Trwydded i'r Nefoedd," Jenney Sal-asbury, Tan'raUt. Yna. awd at y gwaith o gyflwyno yr arian i'r plant, yr hyn a Advgodd v cyfarfod i w deifyn, trwy i'r Cor roddi dadganiad o "Hyfry^J yw gwlad yr hedd." Cafwyd cyfarfod da, chwaetlius, a llesol, mi gredwn. Dym-meBi ddiolch i'r ddad frawd ieuainc Mr Griffith R. Jones, Plaggwyn, a Mri Evan Evans, Plas Uchaf. Maent yn haeddu clod am eu sel a'u ffyddlondel) fel ysgrifenydd a thrysor- ydd am y flwyddyn. A theimlwn ar ein calon i roddi._plcidlais o ddiolchgarwch i bawb o'r bjfol ieuainc am fed mor barod ac ufudd i helpu y plant i wneud y cyfarfod yr hyn ydoedd. Ewch yn mlaen yn y dyfodol, oblegid wrth weithio mae dringo. Yr oedd yr eI: yn myn'd i drysorfa y Gobthlu.- Un yn Carc yr Acbos.

LLKN- DDA-VIELFAB.

----------------LLANERCHYMEDD.

-------LLANFAIP. P.G.

LLANFACHRAETH.

-----LLANGEFNI.

------.MYNYDD BODAFON.

TALWRN,

-----_-TPEWALCHMAl.