Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

;Rhys Dafydd Sy'n Devfl— i

AMIAVCTL

-------------ItTj'R'WEN (Ger…

--------_.--------PORT® AMLWCH.

BA^GOK.

BEAUM .\ TnS.

BETHEL (Bodorgan).

CAERGYBL"

CAERNARFON. i

News
Cite
Share

CAERNARFON. Rjboddion Haelionus;-Nos Sadwrn gwnaed yn hysbys gan Mr Silvester ei fod yn bwriadu cyfranu at v sefydliadau rhagorol y Cottage Hospital, lOp 10s St. Mark's Home, lOp 10s a 5p 5s fr Lifeboat Institution. Darlith.-—Nof? Wener, o flaen aelodau CMndeitbas Lenyddol Engedi, bu Mr John Davies (Gwynedd-on) yn traddodi darlith alluog ar "Y Myfyrian a Lien- yddi&etb Cymru." Y cadeirvdd ydoedd Mr W. J. Williams, 'Bridge-street. Newyrdd Drwg.—Dydd Uun derbyniwyd õryg- neges o Antwerp yn hysbysu am farwolaeth Mrs Pritacbard, priod y Cadben T. Barlow Pritcbard, Ilywydd y llong "Glenesslin." Yr oedd yn bwriadu cychwyn gartref dydd Llun, ond bu farw. Yr oedd yn fecch i Mr William Jones, Shirehall-street, yr hwn & ymfudodd at ei dri mab i fyw i 'Philadelphia, r' Anjfcrica, iiynyddoedd lawer yn ol. Damwain Ddifrifot-N os Sadwm oddeutu haner awr wedi deg, rhwng Caernarfon a Dinas Junction, fel yr oedd nifer o ddynion ieuanc o Rhostryfa.n yn dycb-welyd gartref yn ngherbvd marchnad yn cael ei yira gan Mr Ellis Hughes, Wernlas IMu, a phan yn agos iiLodge y Dinas syrthiodd Thomas Wifliams a, Griffith Thomas, Rhostryfan, y rhai oedd yn eis- tedd tlT -sedd y gyricdydd, i lawr i'r tlwdd. Cyn llwyddo i stopio y cerbyd aeth yr olwyn tros gorph Williams, a. thorwyd amryw o'i asenau. Diangodd TiwM&iafi gydag end .ychydig archoll i'wSs»en. Clud- wyd Williams i dy cyfagos, ac anfonwyd am Dr. Parry., Bontnewydd, yr hwn a gyrhaedik-dd yn ddi- ynadroi. GorchymjTiodd y meddyg symusl y dioddef- .9 ydd i'w gartref, yr l'y¡! a wnaed oddeutu un o'r gloch foreu Sul. Deallwn fod y gwr ieuanc anffodus yn parhtu mewn cyflwr peryglus. Llys yr Ynadon.—Dydd Llun, o flaen y Maer ac ynadiYD eraill, gwnaeth Mr R. Gordon Roberts gais am drosglwyddiad ti-wyddedau y Market Vaults i Mrs Armsden yr Ar\*on Tavern i Thomat; Williams, Bontnewydd a'r Gomer Tavern i D. Hughes. Can- iatawyd yr oIL-Am drespasu ar dir Mr J. lssard Davies d chwilio am helwriaeth, ac am Toddi enw anghyrrir. dirw}rwyd Evan Griffith, Little Chapel- street, i 20s a'r costau. — Gorchymynwyd i Jolm Yaggaraai, masnachydd yn y "chip ixttat-oes,' dalu y costau am gadw ei siop, yn agored ar ol un-ar-ddeg o'r gl&di.—Cyhuddwyd Margaret Daniel Saddler, Ellen Edward's, a Mary Evans, yr oil o Baptist- street, o greulondeb tuaga,t eu plant. Rhoddwyd tystiohxetb gan yr Arolygydd Rowlands^fod y tai vn y rl»ai yr weddjmt yni byw yn ddychrynllyd o fudron, ac yn rhy afiacb i bobl fyw ynddynt, ac iot y plant yn haner newynog. Cafodd yr acbosion eu gohirio am ddau fisi, er r ho ddi cyfie i'r gwi-agedd ddiwygio. -Am fod yn feddrw ac afreolus cafodd Hugh Wil- liams (Hugll Jockey) ei ddirwyo i 5s a'r costau.- Ymddangosai Mr Bodvel Roberts ar ran y Cynghor Trefol, yn gcfiyni am archebi-m i gau tai neillduol yn Spring-place, dros ba rai yr -edcl Mr C. W. Roberts yn orucbwybwr, ty eiddo i Mr R. Howard, a thai eiddo i Mrs xiloyd Robert", yn South Penrailt a British School Court, y rlwii a honid oeddyjrt yn atia.ch i fyw yndfiynt. Yi'tddangosai Mr Richard Roberts dros Titr C. W. Rrhert, a Mrs Lloyd Ro- berts gyda Mr R. G.Davie dros Howard. Caniata wyd yr archebion i gau, neu wellhau y tai yn ddiofed. ■—Gorchymynwyd ar i 'R. G. Jones, Pool biife; Owen Jones, Star Inn-; a Margaret Brace girdle, 3 symud eu hanifeiliiaid o ystdblau a beudai afiach.

CANA (M.C.), RHOSTREHWFA.I

LLKN- DDA-VIELFAB.

----------------LLANERCHYMEDD.

-------LLANFAIP. P.G.

LLANFACHRAETH.

-----LLANGEFNI.

------.MYNYDD BODAFON.

TALWRN,

-----_-TPEWALCHMAl.