Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

;Rhys Dafydd Sy'n Devfl— i

AMIAVCTL

-------------ItTj'R'WEN (Ger…

--------_.--------PORT® AMLWCH.

BA^GOK.

BEAUM .\ TnS.

BETHEL (Bodorgan).

CAERGYBL"

News
Cite
Share

CAERGYBL" "A Ydyw y Diaj yn Berson? "-Dyma ydoedd testyn dadl C^'imdeitljas Lenyddol Bethel (B.). yr wythnos ddiweddvif. Agorwyd a blaid yr ochr ga.darnhat gan Mr EA^ard Prichard, Baker-street, ac o blaid yr ochr nacaoj pn Mr W. D. Jones, Old Bank. CV-fwyd dadl wir ailuog. Pan ranwyd y ty ite y diwedd, cafwyd mwyafrif mawr o'r farn mai person ydyw y "gwr e,,rwg"' l4!à<l yn gwneud cymaint o luifoc ar yr turn ddaear vstia, Cadeiriwyd yn ddoetb gan y Parch Gomer Ev (Marfod Pregeiliu.-Nop Lim a "gydd iL-»wrth cynhaliodd Metlnadistiaid Londun-yoad eu Cyfarfod pregethu blynyddol, pryd y gwa^sftnacthwyd gan v Parchn, R. H. Morgan, M.A., Bangor; R. Hughes, B.A., Ab:rysi,wyth Francis Jonas, Abergele; ac H. R. Davies, J3aagor. Cafwyd oedfaoo gryinw, ( a chvniUliadau Iluosog. Cyfarfydddad Athrawon Ysgol Sul Eglwys Sant Cybi.-Brydnawll ddy-dd Iau, yn y Market Hall, cynlmliwyd gwledd flynyddol otbrawon yr ysgol uchod. Yr oedd y danteithion wedi eu dw-paru yn fedrus gan Mrs Lloyd, Mrs Lewis, Mrs Davie. Missetj D. Lowis, E. E. Acton, ac L. Jones. Wodi byrd-dan, cynlvdiv/yd- cvfatfod amrywiaethol, o dan lywyddiaetb Mr Robrt (gy-t. Med'cr.l pryd yr aetbpwyd drwy raglen nodedig o ddit'yrus ac ndcUadfol. Ynadlys Arbcnig.—Gerbron Cadbsn E V *-J.s a Mr R. J. Edwards, Banc, cvhuddodd Mr L. *R. Parry, "relieving officer," Aberffraw, W. Jones. Bodffordd, o esgeuluso ei wraig a'i bi-ijit. Ta.lwyd yr achos allan gyda rhybuddi a ebeiydd. Ynadon New^'ddioiv—Mae llawenydd rn y dref oberwydd dyrcbafiad Cadben Kendall a Mr It. J. pdwards, Nortb and Sc)vtli Wales Bank, i'r fainc ynadol. Mae y ddan fo*:oddwr j'11 wir dcilwrsg o'r an.rhydedd, ac yn sicr o fod yn nddnrn i'r faJpc. Trychineb Penmaenbock—Yr oedd y cyfTro niwyaf yn bodoli yn y dref foreu ddydd Gwener ar fedfeniad y newydd o'r trychineb arswvdlawn ar y yn agos i'r He uchod, pryd v coHodd daft o'n cyd- drefwyr eu bywydan. Yr oedd yr vstorni w):i Iau yn un ffyrnig anghyffredin, a phavb iyit brvderus am y llongau a'r morwyr, "ond daeth profedigaet.h o gyfeiriad nad oedd neb yn ei disgwyl. Mac y ddam- wain ddifrifol wedi achosi ltawer o anhwyiusdod i drafnidiaeth, ond nid yw hyn vn ddim wrth qolliant y bywydau gwerthfawr. Yr oedd Mr Edward Evans, y gyriedydd, yn 45 mlwydd oed. a gwraijf ac wyth r) blant yn dibynu amo. Yr oedd yn dad a phriod nodedig o dyner a gofalus, ac yn ddyn o .====. rodiad a buchedd uwcldaw aitthfeuaetb Yr oedd yn /i aelod yn Nghapel y Tabernacl (A.), ac Nid oedd VA inj'sg y brodyr im mwy parod nag efe i gymeryd rban gyboeddus jm y moddianau ac i wnend pobpetb a allai er Uwyddo achos i Waredwr, Yn nghyfar- fod pregethu London-road, nos Fawrth, eisteddai yn agos i'r pwlpud, a syiwodd amnw ar ei ddagrau yn llifo wrth wrandaw ar y Parch Francis Jones, Abergele, yn pregethu. Dyna yr ü-edfa olaf iddfe ef. Yr oedd. Mr Evans yn grefydd'wr nad oedd arno gywilydd arddel ei grefydd yn mysg ei gyd^iveith- wyr. Ei hoff waith yn eu mysg fyddai adrodd rhanau o bregethaw fyddai Wecli wrandaw. Clywais un o'i gyd-weitliwyr yn dwevd ei fod wedi bod yn gwrandaw arno yn ail-adrodd rlianau o bregethau v Parch B. Davies, Trelech, a'r ol eu cly-weci yn nghyf- arfod blynyddol y Calan yn y Tabernacl. Amlwg yw fiiai pethau y byd ysorydol oedd yn cael y lie mwyaf yn ei fedciwL GalwATd ef ymaith yn sydyn, ond y mae yn gysur i'w deuhi a'i adnabyddion i feddwl ei fod mor barod o ran ei brofiad i newid byd. Yr oedd y t-aniwr, Mr 0. E. Jones, yn. aelod ac wedi ei fagu, fel Mr Evans, yn Nghapel v Tabernacl, alC yn 23 mlwydd oed, yn briod, srydag un plentvn. Ba.chgen tawil, diymhongar oedd y cyfaill ieuanc hwn, yn bur hoff goan ei gvd-weithwyr, a gair da iddo gan bawb. Hyd yn hyn nid yw ei gorph wedi ei gael. Cydymdeimlir yn ddwys a'r teuluoedd a'r pert hyn asan t n eu profedi^raeth chwerw ac an- nisgwyliadwy. I Marwolaetb Mrs Roberts. Baker-treet,-Dy.-nt hen chwaer dduwiol sydd wedi ein gadael yr wyth- nos ddiweddaf, or ol cystudd cjrdmarol fyr, mewn oedran teg. Bydd bwlch hir ar yr aelwyd ar ei hoi. Nid aeth gwell mam i bridd erioed, na gwraig fwy ffyddlawn yn mhob cylch. Cydymdeimlir a'r plant yn eu colled. Bydd vn chwith iawn iddynt am dani, ff''ûubod, o ran oed a sefyllfa, yn alluog i ofaiu aiE. danjmt eu hunain. Bu Mrs Róberts yn aelod am lawer iawn o flynyddau yn v Tabernacl, a theimlir colied a galar mawr ar ei hoL

CAERNARFON. i

CANA (M.C.), RHOSTREHWFA.I

LLKN- DDA-VIELFAB.

----------------LLANERCHYMEDD.

-------LLANFAIP. P.G.

LLANFACHRAETH.

-----LLANGEFNI.

------.MYNYDD BODAFON.

TALWRN,

-----_-TPEWALCHMAl.