Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

;Rhys Dafydd Sy'n Devfl— i

AMIAVCTL

-------------ItTj'R'WEN (Ger…

--------_.--------PORT® AMLWCH.

BA^GOK.

BEAUM .\ TnS.

BETHEL (Bodorgan).

News
Cite
Share

BETHEL (Bodorgan). Yr Aipht. Nos Lun, yn Ysgoldy Bethel, ar- ddangoywyd darlwiiauardderchi)g o'r Aipht o adeg Pharaoh hyd ryfel fawr Omdurman, trwy gyfrwng "magic lantern" arddeneliog Mr J. Crewdson, junr., Llangefni. Llywyddwyd y. cyfarfod, yn ei dduli arferol gan yr heuafgwr parchus .Mr D. Williams, Trefri, ac eglurwyd y darluniau gan Mr J. A. Wil- liams, Llangefni. Cafwyd cynulliad da., a chymeryd i ystyriaeth erwinder y djrwydd.—Gohebydd. Oyngbardd Hwyliog a Da.—NOB Wener di- weddaf, yn yrY sgoldy Gwladwriaetboi (yr hwn a roddwyd yn rhadl at ssasanaeth y broiyr \Ve&- leyaidd yn y lie gan yr Hybarcb Arcbddiacon John Pryoe, LA., gyda'i baeMrvdedd arferol), c-ymlinl- iwyd cyngbcrdd hynod Iwyddianus er budd capel I Eiim. LljTvyddwjrd gan y Paroli D. Morns, L gwieinadog Ab?rffraw, ac yn ystod rhan gyntaf y gwEitJrrediadu arweiniwyd gan Mr Josiab W. Hughes, Niwbwrch, ya abs-anoldeb Cynza Cybi. Agorwyd y gweithrediadau gyda'r ddeuawd, "Flow gently Deva" gan y Sdri Wibirwne, Tyddjn Hwrdd, yn gampus. Yna .cafwyd penilbon gall pe Mr Fred Jones, Llangefni, yr "ante-harp" yn cy- m-eryd lie yr IIKTI ddyn deirrrhes. Oaf odd encor byddaxol. A r ei ol daeth Mr J. 0. Hughes (yr bwn sydd v^td'i erii- amryfal wohrau yn ddiwedd- ar), a ibodfcdd ddadganiad aidderchog o "Merch y cadben." Ynvi cafwyd wlad fy ngenedig- -aetli/' gan Mrs Price, Liangefjii, yn ei drill meis- txoigar a <JER, iadol arferol; YTI aiesai' cafwyd deu- awd ar y cry than gia-n Mr Mffunce Price a Fred Jonet?.. "In y fan bon dnetb ÛJ'nr? Otbi i mewn, ac eglurodd 2 fod wedi cael ei j^tdv oherwydd y • tryebdneb yn Mben ma-enrnawr, yn iaba le y ced- wid ef tra ar ei ffordd o Blaenan Ffe jtinicg. Caf- wyd y gfn "Uhm y caii'adiau" gmi lir"E. D. Wil- liams, a rheddodd ddadganiadl nvsr dda 5 fel y bu fipatd iddo ail-ganu. Yn y fan bon ca..wyd cystadl- euaetb d».rll^n dam 'heb ei atabbodi, a byfarnodd Mr Ben Thlomas, Idangefnd, y wcibr cydrhwng Ricbaand Hughes, Oefngwynt, a To oamy Looms, BetbeL Yn nesaf cafwyd "Pa k'r a ,fli, yr Aicen" gan Mr il. o. Hughes nee gwefneiddio v eicffa dxib] niodd1 eaicet byddaiol (ueni "I fyny a fo"), a chanoddl "Hen wlad y ileltysi." Ar %i ol cafwyd 5 iriawd tl'ws "Duw, bydd d/ugaiog," gan Mrs -e, a r Mri Williams yn fend'],j|»ed%. Wedi i'r M-ti Pri.o a, Fred Jonles roddii deuawd ar y crythau yn hynod' fednia cawsom. "Y penill all. roddai Sy nbad" yn deimladrwy iuwn gan Mrs Price, a bit raid iddi ail ganu. Cbfuyd penaliEon dtrachefu <,an Mr Fred Jones, a ehafodd encor ddwbl. Weddi i Mr J. O. Hugh roddi da<%an- iad nrddeicbog o "Y d^rmbestl," L-Mwyd "Carlo" gan Mr E 'D. WilTiiianris mor dd yr encoirfwyd cf. Ym can odd ef a'i frawdl 4 Beti WynF yn campus. Tn y fan bon cynygijdd Mr Morris bleidlaif) « rtdioldhgarwcb i'r Arebdddaoon Pryoc, i'r oil a gymerasant. ran yn y cyng-berdd', ac ^liwydl ef gan Mr W. Hughes', Cfetreg Genliog T'awr. Dilymd ar y berdoneig y,), fedrus pri Mjss Willcams, Tyddrm Hwxdd. Cyn ac ar 01 y cy mwmbaodd y ca Morion ao er;J!'l do » swper dtanrfxMthiol a, bnroto-isid iddynt gan Mr a Mus Hugihieis, Chine;.} Griliog.

CAERGYBL"

CAERNARFON. i

CANA (M.C.), RHOSTREHWFA.I

LLKN- DDA-VIELFAB.

----------------LLANERCHYMEDD.

-------LLANFAIP. P.G.

LLANFACHRAETH.

-----LLANGEFNI.

------.MYNYDD BODAFON.

TALWRN,

-----_-TPEWALCHMAl.