Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

;Rhys Dafydd Sy'n Devfl— i

AMIAVCTL

-------------ItTj'R'WEN (Ger…

--------_.--------PORT® AMLWCH.

BA^GOK.

BEAUM .\ TnS.

News
Cite
Share

BEAUM TnS. RJiodd Mrs J.l\lD diweddaf rrum- wyd gan Mr William Gl:;ti:' 1, New-street, v rhodd uchod, sef eanfc o 10 i ni r lluosog o drigolion y drvf hon. Dcrbyiiied y foneddiges ddiolcbgarwch y derbynwyr am gofio iel hj-n am danom y naill flwyddyn ar ol y llaJL Yarwoheth.N os Fercher bu farw Mr Hugh Owen, New-street, pi 65 mlwydd oed Dydd Gwener cymerodd yr angladd le, a daeth tVTIa. barch- us yn nghyd. Gwasanaethwyd gan y Parch D. Johns wrth y ty ac ar Ian y bedcl Heddwcb i'w Iweb. Cy/res o Brecre;,ha-u.Cynhaliodd y Methodistia-id Galfinaidd eu cyfaifod blynyddol yr wythnos ddi- weddaf, pryd v gw.isanaetbwyd gan v parehedigion canlynolJ. E. Bagliess, Caernarfon; J. Roberts (Iolo Caernarfon), Nrtliiiiaiog; John Williams, Princes road, LerfiTd T. Charles Williams Porthaethwy; a WiTiiam Jones, Porthmadog. Caf- wyd! pregetha-u da a fe?Jii<iio!, a chynulliadau Iluosog. Canmlwyddiant- Wesleyaidd.—Nos hu cynhal- iwyd cyfarfod yn r.dd&ldy y "Vv esleyaid er ceisio ys- tyried y pwnc uchod. Anerclrayd y cyfarfod gan v Parclm. Phililp PriceD. Gwynfryn Jones. Yr oedd juia ychydig betrrusder vn bodoli yn mysg y frawdoliacth wrth ystyried y moddi y niaent wedi cyfranu ac wedi gweiii-hio yn ddiweddar o dan ar- weiniad yr enwog CaÆVHl1, sef cael ty a, chapel newydd. Modd: bynag, cafwyd addewiaion ar- dderchog ar ddiwedd y -cyfarfod, yn cynwys dim llai na. 64 o buna,u. Dyma engraifft byw o fedr eglwys a ffyddloniaid yn aeloSau iddL-Trefwr.

BETHEL (Bodorgan).

CAERGYBL"

CAERNARFON. i

CANA (M.C.), RHOSTREHWFA.I

LLKN- DDA-VIELFAB.

----------------LLANERCHYMEDD.

-------LLANFAIP. P.G.

LLANFACHRAETH.

-----LLANGEFNI.

------.MYNYDD BODAFON.

TALWRN,

-----_-TPEWALCHMAl.