Skip to main content
Hide Articles List

18 articles on this Page

;Rhys Dafydd Sy'n Devfl— i

AMIAVCTL

-------------ItTj'R'WEN (Ger…

--------_.--------PORT® AMLWCH.

BA^GOK.

News
Cite
Share

BA^GOK. vGalwad.—Deallwa fod y Parch Rowland Hugfies, B.p., Dolw^'ddelen, brawd y Parch W. Parri Hugbes, B.D., DolgejEau, wedi derbyn yr at^ad i dilyf(.#.i yn weinidog yn Nghapel Pendref (A.),' Fe fydd yn declireu ar ei 4dyledswyddau y Sul cyntaf yn C)t).P.efror. Pajriwiyin Enbyd i Weithiwr.-—Dydd Gwener tea i ddyn iemno o'r enw Thoceas Jones, Penygraig Obtr | tag, MinfWrdd, gyfarfod a damwain enbyd tra. yn dilyn ei aliwpdigaeth yn lard Lechi Penlon. Yr oedd Jones yn gweithio gyda pbeiriant llifio lteobi, a rhywfodd ne» g-ilydd fe Kthrodd ar draw* "gwely" y peiriaflt 7dfr canlyniad i'w fraieh dde tyned rt gron a chael ei :niweidio yo arswydus yn agos i gyswUt yr ysgwydd; Uifi'Wyd lei fra-ich ag^V5 drwoddi. Bu i reolwr y gwnitb (Mr J. Morgan Jones) anfon. y dyn ar unwaitk mewn cerbyd i Ysbyt- ty Mon ac Arfon, lie y gwemyddwyd arno gaa Dr. E. J. L-fcyd ameddyg y lie (Dr. Beck). Yr Y&golion Nos.-—M-ewn cyxylltijid a'r ysgolion nos, ac o dan rsoiaetb y Bwrdd YTol, bydd i Mr J. A iGreen, B.A., pei-i T,- Day Training Department. Coleg y BrifysgC'i, draddodi cyfres o chwech o anwohiadau i'r bHbl ieuanc. Y mater yr ymwneir ag ef fydd "Bywyd a dyledswyddau dinesydd." Traddodir y cyntaiT o'r anerchiadau nos yfory i(Mercher), a pha.rh,eir hwy am y (pura' nos Fercher ililynol. Bydd ;v"'{>5Viynau myncdiad i mewn i'w cael "am bris isd, ac anturiwn obeityio y bydd i bobl ieudne Bangol Mangos eu g\t<v>t'lvfawrogiad trwy ymbiesenoli mewn nerth. Marwolaotb Hen Ddixiesydd'.—Yr wythnos hon gofidus giL-nyn,. orfod cofnodi ymadawiad un arall o'r ben ddina^yddioau C'yf.i..rit:. yT ydym at farwol- aetb Mr Wilbam Davies, tafe Mr W. Cadwaladr Davies (gwr y ,-aiitoTer- arucbel. Mrs Mary Davies). Dau o blanib fu i'r diweddar Mr Davie-s: merch oedd yr ail, ac y mae bi ilril biiodl gyda'r Parch D. Milton Davies, gweinKtc«g gyda'r Methodist- iaid. Oalfinaidd geT y Wyddgrug. Mr Davies oedd y diacon iynaf yn Ngbapol y Tabernad, Bangor, ao yn sicr yr oedkii yn un or bla,enoriaid pwysicaf, mwyaf d-efciyddiol a gall nog fu erioed yn set fawr y capel liwuav. Dyn ydoedd yn meddn y cymer- iad cryfaf o ran pur deb a duwiolfrydedd, nnion- deb, ao nnplygrwydd. Yr oedd yn wr bonheddig tnr\adl yn ei fFoixui, y cjiryw ag oedd yn bawlio poirc-b p<1.wb y deuai d tj*yfarfyddiad a hwynt. Diau y teimV.r olnvitb<l.o<l mawr a maith am Mr Davies. Oladdwyd ei we^idi'llion marwol yn mynwent Glan- addla foreu Mawrtb (beddyw)—cynbebrwng cy- hoeddna i ddynion, pryd y gT,TeinyddWyd gan y Pare.b T. J. Wheldon. Y mae cydymdeimlad dwfn a di-ff-uant a'r texttu a'r perthynwau yn eu trailed.

BEAUM .\ TnS.

BETHEL (Bodorgan).

CAERGYBL"

CAERNARFON. i

CANA (M.C.), RHOSTREHWFA.I

LLKN- DDA-VIELFAB.

----------------LLANERCHYMEDD.

-------LLANFAIP. P.G.

LLANFACHRAETH.

-----LLANGEFNI.

------.MYNYDD BODAFON.

TALWRN,

-----_-TPEWALCHMAl.