Skip to main content
Hide Articles List

29 articles on this Page

Advertising

,--AT EIN GOHEBWYR.

Nodion Amaethyddol, &c.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Cynghor i Bregethwyr Ituainc.I

Cylchwyl Lenyddol a Cheiddorol…

[No title]

Cymdeithas Amaethyddol Sir…

Cyjideithas Amaetbyddol Sir…

Y Syllideb Rwsiaidd.

-------------------Camgymeriad…

----------------Priodi o'r…

..-z-. ---. Masnach Yd yr…

-----__-___-Cael Corph Dyaes…

------------Llongwr yn Trywarm…

------._---_--HYGLODEDD I'R…

------------------AEROHIAD…

------_-Yr Eneth Hapus., I

---------__-AelwyrI y Gan.

BASIC SLAG.

RHOSYBOL.

FFYNHON TYWYN, ABERFFRAW.

IChwilio am Bros.

News
Cite
Share

Chwilio am Bros. RHIF II. Sid wvf yn gwybod pa un a ddarllenwyd fy ysgiif ddiweddaf ai peidio gan rai och darllenwyr, Mr GoL, ond tueddir 11 i yagriienu eto. Y mae yu debyg eich bod chwi yn cael eich pres heb chwilio õtm danynt, ac mae hi yn braf amoch, dim ond eistedd yn y swyddfa yna, a darllen gwaith rhyw greador- iaid peenus feL fi ac eraill, ac hwyrach ddeibyn rhyw bum' cant o bunau yn v flwyddyn am hyny! Mi eis i, y diwrnod o'r blaen, i rhyw dy heb fod yn bell o C-. Yr oeddwn wedi gwel'd y gwr, ao wedi gefyn iddo am dipyn o bres oedd yn ddyledus i mi, a dywedodd yntau "Wir, adeg anhawdd iawn ydyw cael pres 'rwa.n yr o'n i wedi medrlwl am gael gwerthu'r moch acw,ond mi glywais eu bod wedi gostwng ffyrling y pwys. Welsoch ch'i bapyr newydd heddyw" "Naddo." "Mi 'rydwyf i am fyn'd i Laugefni. ddydd Iau; siawns na cha'i wybod gan rai o'r porthmyn j-nü be mae'r farchnad vn debyg o wneud. Mi fyddai yn meddwl fod yna. lawer yn myn'd i Langefni heb neges bwysicach na hyny. Mi ddaru mi daro ar ffarmwr y tro o'r blaen yr oeddwn yno, a mi ofynais 'Ydacb clÙ am ad'od adref?' 'Ydwyf," meddai yntau, ac wedi mi gyeh- wyn at y stesion dyma fod yn stopio yn sydyn. 'Diawch ch'i, rhosweh am funud, mae arna' i eisiau troi i'r fan 'ma am funud. Mi fu agos i mi anghotio fy neges. "Beth sydd arncch eisiau," meodwn inau. "Wel, 'toedd gin i ddim neges yma heddyw, ond yr oedd y wraig acw wedi gofyn i mi ddwad a pwy" o siwgr gwyn adra, ac mi f asa' yn helynt arna i taswn i yn anghofio. 'Doedd gin i ddim eisiau dim yma heddyw ond hyny. Y mae yna lawer iawn 'run fath a hwna. Y mae wedi myned yn ar- feriad ganddynt i fyned i Langefni bob dydd lau, ac. nlaent yn meddwl mwy, ac yn parot&i mwy hetyd, r at hyny na myn'd i'r eapal ddydd Sill. Ond fyddai fu hunan byth yn myn'd yno os na fydd gen i neges ,'bwy.sig, a f'aswn i ddim yn meddwl am fyn'd (iiydd tI:tti nesaf ond fod arnaf eisiau gwybod pris y moch. 'Mi fyddai yn well i ch'i fyn'd at. y ty hwyrach fod gan y wraig acw rhywbeth i r'oi i chwi. Ac yn .nilaen yr aethum, a'r peth cyntaf ddeydodd y wraig ydoedd: "Welsoch dlÏ y gwr I)a-n oeddyeli yn dyfod?" "Do," meddwn inau. "Dewch i'r tv;, 'steddweh. Doa i lawr, gath; thai unlle gan y gath yma ond v ga.dair yna. Mae yma ddwy o itonyn nliw. Jane, He mae'¡- rrath ara.li? Mae yn anhawdd iawn i chwi weled dwy mor debyg i'w gilydd. Dyma. hi yr hen gath. Mi fasai yn ddigon anodd i ddyn diarth ddweyd pa 'run ydi'r fam a p'run ydi'r ferch. Hona sydd ar y gader yd:Ï'r ferch. Y fi gafodd hon yn union deg ar ol i mi briodi. ac mae hi yma byth er hyny. 0 Mi fyddai'n licio cath ddu bob amser. Tydi ddim ond fifansi, mae'n debyg. Mae'n well gan ra.i irath wen, ond cath ddu i mi bob amser, ac mi fydda.' mam 'run fath. Y mae y ddwy yma yn rhaisioct ora. am lygod. Wn i ddim ydyw rhai duon yn well am lvgod na rhai a rhyw liw arall ai peidio. Fyddwck ch'i yn ffond 0 gathod Mr Byddaf. Beth am dipyn o bres y tro yma. Mr H—-—?" "Wir, I fedrwn ni dalu dim, mae arn;Ù nfn, Mi ddeydodd miskir wrthoch ch'i. mae'n debyg, ein bod ni wedi meddwl am gaol gwarthu'r moch 'u.a, ond 'roedthjj ni'n meddwl am eu cadw am dipyn eto i weid godi'tb en prisiau. Pan o'n i yn siarad am y catbod 'i*a 'ro'n i wedi meddwl dweyd wrthoch am yr helynt fu rhyngom ni a phobl y ffarm nesaf 'ma. Mi aeth y gath bach 'mlt at y ty. ac mi 'roedd fui yr hogyn wningen ddof. Beth bynag. mi -teth y gath bach 'ma yno, ac mi lladdodd hi. Oath baoh fyddwn ri yn ei galw, end mi welwch nad ydi lu ddim llai na'r IIHIf. Welsoch ch'i y 'row' fu o achos lladd wningen? Mi ddaeth y wraig yma, ac mi ddech- reuodd ffraeo, a ffrieo y bu nes n'r diwedd y dsro 'mi wylltio, a. dwcyd: wrthi am fyn'd adra. a gofyn pa help oedd gan i am y fath gyflafan. Beth bvnag i ell ï. mi fu hyny o beth vn achos iddynt beidio d'od yn agos i'r ty 'ma. ac os byddai y wraig yn ngwel'd i yn Llangefni mi droai ei phen mor spe-it- Inl a, ffrom. Welis i mi felly. Mi fyddwn in an vn gwneud yr un fath. Mi gawson rhyw ychydig o arian ar ol rhyw hen lane oedd yn nerthyn idtlvnt, ac mae iillw wedi myn'd yn bobl fawr iawn er Eynv. Ond mi fvrMai'n gweled ixibl fel cbwithau yn myr'd yno yn ami iawn i chwilio am bres. ond co6wch me fvddant yn treio cadw y peth -n sly iawn. Mae rhyw son fod un o'r merclaed yn myn'd i briodi, ond gan nad wyf yn siarad a nhw cha'i ddim gwyood, pe buasai y gath 'ma. heb ladd gwningen yr hogyn mi fuaswn yn cael gwybod y cwbl, ond fyddafn bitio dim mewn holi i liine,4 cj-m'dogion. Mae spin bswb o honom ni ddigon 0 ein hunain, onid toes? "Oes wir, ac gin inau fusne.4 Ivefyd. a rhaid im i fyn'd yn ei gvlcb. -,Vecrt gwfytllll y moch ein1 imi ddod yma eto cofiwch gidw aipyn o'r presi imi." "Mi wnaf reit iwr," Wyddoch eh'i beth, nuc sfwrando yr lioll bethan hyn yn ddigon a. gyni dyn yn Kowfdiwr, ac os gallaf welh» rr.ai o'r drwgclalwyr e?^usv)dol yma. mi a wo y bendithir fy enW gan y masnachwyr! TEITHBRFB.