Skip to main content
Hide Articles List

29 articles on this Page

Advertising

,--AT EIN GOHEBWYR.

Nodion Amaethyddol, &c.

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

Cynghor i Bregethwyr Ituainc.I

Cylchwyl Lenyddol a Cheiddorol…

[No title]

Cymdeithas Amaethyddol Sir…

Cyjideithas Amaetbyddol Sir…

Y Syllideb Rwsiaidd.

-------------------Camgymeriad…

----------------Priodi o'r…

..-z-. ---. Masnach Yd yr…

-----__-___-Cael Corph Dyaes…

------------Llongwr yn Trywarm…

------._---_--HYGLODEDD I'R…

------------------AEROHIAD…

------_-Yr Eneth Hapus., I

---------__-AelwyrI y Gan.

News
Cite
Share

AelwyrI y Gan. ENGLYN 'A nvddwyd ar ol gweled dyn anghyffredin o deneu yn agor bedd mewn mynwent yn Mon. Tan awyr, neb teneuacli—ni welwyd Yn hwylio bedd gilfacli; Gwyfyn rhy wan ac afiach I dori bedd i'r diyw bach. Llangefni. LLWYDFRYN HWF A. ENGLYN A wnaed wedi gwrando Mrs Price, Llangefni, yn canu "Gwraig y Morwr." Pwv fel Mrs Price am Ieisio ?-mor glws Ac mor eglur mae'n geirio 11 A geir undyn, o'i gwrando, Na welwn dan ei lou'd o? TEGFRYN. MAE BLWYDDYN ETO WEDI MYN'D. Mae blwyddyn eto wedi myÚ'd I gol y maith orpheiiul, Ac wedi cludo llawer ffrynd, I fynwes y tragwyddol: Ar ddechreu'r flwyddyn llawer un Oedd ardeb tlwa a lioew 0 iechyd a llawenydd cun, t Sydd erbyn hyn yn farw. Fel rhosyn beraroglai'r dydd, Bu llawer bywyd dengar Ar ddechreu'r flwyddyn,—ond yn gudd Mae'n awr yn llwch y ddaear; Ac ar ei dechreu gwelid mam Yn siglo cryd ei phlentyn, Ond cadd y bach cyn rhoddi cam, Le beddrod gan y flwyddyn. Yn hebrwng Uu o flwyddi i ffwrdd Bu yr henafg-wr egwan, O'r diwedd blwyddyn ddaeth i'w gwrdd I'w hebrwng ef ei hun an Bu'n dyst o wel'd blynyddau'n troi Yn drymder henaint garw Ac yn eu hiaith yn dweyd wrth ffoi, Neshau mae dydd dy farw. Ar ddechreu'r flwyddyn gobaith cu Goleddwyd yn y fynwea, Ond dan ddifrodedd siomiant du, Diflanodd yn ddihanes: Llawenydd d'wed yn nghwmni bedd, I mi bu'n flwyddyn hwyliog; A thristweh dystia'n ddrwg ei wedd, I mi bu'n flwyddyn niwliog. Mae gan y flwyddyn newydd hon .Wynfydedd diofalon, A bedd i obaith llawer bron, A chryd i ddwys bryderon Bydd llawer diwrnod twyn yn rnyiV'd I ffwrdd fel hafddydd hapus A llawer dydd i lawer ffrynd Yn nesu yn drallodus. t eniae# Mon. AP HUWC0. MYFYR ALLTUD. Oollais freintiau mwyaf dyaion Gyda'm rhyddid dros saith mlwydd; Collais fhawl i fod jm Gymro, F' hawl i siarad f' hen iaith rwydd 011d er gwaethaf tresi'r estron Mae i'm meddwl hawl o hyd, I rydd grwydro, pwy all rwystro Meddwl dyn rhag crwydro'r byd? Er fy mod yn. gorfod ymddwyn "Nol fel yr vmddyga'r Sais. Cyiiuo ydwyf, Cyrnro fyddaf, Cymro byth or gwaetlnf trais Er fy mod yn gorfod arfer Geiriau atgas Ostron a eg, Diolch, diolch i'm Creawdwr, Gallaf feddwi 'Nghymraeg. Nid yw'r caethaf oil o'r caothion 'N iliollv-lgaeth er caethad yw, Er i'w gorph fod mewn cadwynau Chwydro'n rhydd wnai feddwl byw: Gall ehedeg o'r carchnrdy, Heiblo'i derfyn pellaf dyn, Gall ymgodi trwy'r Nefoeddau Hyd at Nefoeidd Duw Ei Hun. Dyma'r mwvaf o'm cysuron, Yin y byd, em Usi-er dydd, Bydd fy meddwl beunydd redeg Tros y mor i Gymru rydd Pan ddychwela, bydd yn llwythog el 0 adgofion ar cn gefn, 'N uniongyrchol byddaf finau'n Byw 'rhen aniger gynt drachefn. Wrth i'm feddwl ac amgvffred Pan y cyfyd haul y dydd, Fod ei bre;esioldeb hyfryd Newydd foc1 yn Nghymru rydd: Daw yn gysur i fy moddwl Fod 'run ihiaul yn gweiwi'n llln, Ar yr alltud f«I ar ffodats Feibion rhvddion OymTIl Ion. Och ohomof, maa oer hiraeth Ar fy nghorph ers llawer dydd, Am ga,el -mynm gyda'm modktwl GwyB* i fynwes Oymru rydd Mae yr anime- yn dvnesu, I>of yn rhydd eu; gwaethaf ffawd, Pan y daw, dan drwyznu'rs."e,'iOn, Rhoddiaf glee. ar ban fy mawd. Ni chaniatcir i Gymry arfor y Gymraeg hyd yn nod yn y Gatrawd GymreLg o Fvddiin Prydain. WILIFAK j Kandia, Greta, Mor y Oanoldir.

BASIC SLAG.

RHOSYBOL.

FFYNHON TYWYN, ABERFFRAW.

IChwilio am Bros.