Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

Mae SALE FLYNVDDOL yr AFR AUR, Amlwch, IViuLL JL JL 1 < JL j i jLiLJL JLY fiL fiLllll v v di u ep x:»ydd AC YN BRADFORD HOUSE, LL DYDD IAU, IONAWR 12fed. I BARHAU AlVI DAIR WYTHNOS YN UNIG. BARGE!/ ON MOTY NAG ARFER. "W". R. HUGHES. GWNEIR FOB MATH O ARGRAPHWAITH Murleni Tcoynau Yn Ddestlus Diymdroi, am brisiau rhesymol, I Pcsters Tickets HyBbjsleni Cardian Busnes 1f £ -IT,, -R^ ■ i T >. r • Handbills Badness Carls awM wmk | Yn Swyddieydd y Clorianydd, Bridge Street, Llangefni. I NEWYDDION DI EDDARAF. Y BARGEINION AGSIEYN if ir ira TfT SALE F A WR Y GADAF YN Y LONDON HOUSE, BANGOR. I Harhau ar hyd y Mis. HARP, PIANO. AND THEORY- I Miss HUGHES 'Telynores MenaiX SCHOLAR, BRONZE AND SILVER MEDALIST, of the ROYAL ACADEMY OF MUSIC, £ J.IVE6 LESSQiNS at Own or Pupils' Residences. Terms on application. Minydwj, Mono Bridge. 17533 IM.POJbtTAN'J? TO ADVERTISERS. Y clorTanydd, SsrABLlSHKE 18iU. —.G f F I C E B — bridge Street, Llangefni. THt ,PLORIAiYDD 18 a WELSH iJSJESPAPEE, devoted to the inter- ests of AuRIOtuLTURE with a LARGER 'CIRCULATION than any Paper of the kind ^amongst all olaoaes ie Anglesey & Carnarvonshire THE "CLORIANIDD" is the ONLY W,&w,ii,P PER pnblished intheConnty, POIUE HALFPENNY. Published every THURSDAY MORNING (Market Day at Llangefni) in time for the Market Oars for remots places of the Island. A GOOD MEDIUM FOR ADVERTISEMENTS CBAWK3 MODBRALTA. BUBX £ SHBBB -The North Wales ChrmicleCo Ltd. Y 4 tMOPIANYaD." SCALE OF CHARGES- Per Line. Per Inch B. d. a. d. Barliamentary Notioes 0 6 5 0 Pco%pectm%s of Public Csmpaniee and Government aad Chancery Notices 0 6 5 0 Election Addresses, Le.al and Public K at sees •• *• •• •0 2 6 of Heal Property, Ac. •• -0 3 2 6 Concerto, JSutiertainments, aud VLimaellansous Advytioements 0 2 1 8 3]hg__aj?oje Advertw'PtBeuts are Scaled by Type gsftjure. tne aui.am prtnti lines not being conoted. TRADE ADVERTISEMENTS. inserted at Reasonable R*t<X3, varying ordered^ taken and number of insertions f°r Inob Single C*lamn Adver- iW8meGe«*»fQBowa;- Jjj™ Mwsertkms — at 6d per week, r* do at 9d do do at la do For a Two (nab Single Column or an Inch £ <ouble co • • "^olamu :— 52 imerMos-s at Is per week. 26 do at 1s 6d do 1J do at 2s Od do «or a T'bree loeh finale Coiaran or One aad>a*half loebeS double Column 52 ioørtKlnB at Is 6d per week. 26 do at 2m 3d do 13 do at 38 Od do A oonaidertble cedajasion is made when more •nan Three Inche* adje^tfebn. PARAGRAPH AWERTISEMflNTS. btlged per lin(i :S.cial Positions at 6d per Line. CJCjEAP PREPAID ADVERTISEMENTS. the besd of Wanted," To Let," or To he Bold."1 &a. ONC*. TWIOH. <i TBBIOB. ,o. a. d. a. d. s. d. 0 9 10 ,16 2 J >10 16 2 0 13 19 ,26 16 0,30 ». j 2. —Cheques to bp made payable to Noara WALBS GBSOHICLB COMPANV LTD. P.O. waem to D, Willu* Btamps not received on •"■wuHs esoeediog Two Shillings and Bixvenee j ISstra inaertiong oharged pro fat&—TwopetOf 5 *» it ro plies Me to be t46resaed to the Ofioe. Y Pentymor a'r Gaual. DICK'S, LLANGEFNI AC AMLWCH. Y MAE yn y Masnachdai Ucliod y Dewisiad Helaethaf o bob math o ESGIDIAU ar gyfer y Pentymor a'r gauaf. Aflldcfir yn gyffredinol Hiai yn y VASNACHDAI HYN y ceir yr ESGIDIAU goreu o unrhyw fas- jiaclidai yn Mon, ac lod ynd<nt fwy o j ■dd«tlioliad. Mae yn y Masnachdai hyn dros 1500 0 BARAU ESGIDIAU HOELION yn Itllilg. C>)fiwch roi ymweliad cyn gwnt-ud eich pryniadau. Ceir hefyd yn MASNACHDY LLAN- GEFXI GLOCSIAU o bub math i Feabian, Merched, a Phlant. AIL WADNIR pob math • HEN GLOCSIAU, a GWNEIR HEN GEFNAU i FYNY yn y modd goreu. GEORGE HUGHES, Wine & Spirit Merchant, Railway Inn LLANGEFNI, ADDYMUNA hysbysn y Cyhoedd fud ganddo A dermau aeillduol gydag un o'r ffirms goreu yn Burton fel y gall weythu cwrw yn rhatach na- neit yn MOB. Haner Baril 18 galwyn amiss Firkin., „ am 9s9d Casgen Fechan 4| „ 5s Od 2 BASS' BOTTLED ALE A GUINESS' STOUT. SCOTCH, JIUSH. DUBLIN, BELFAST, GLASGOW WHITKEVS. RUM, GIN, A BRANDY u'R BRANDS p GOREU. KIN19ONffS SODA SYPHONS, GINClER ALE, SELTZER A POTASS. Cedwir RUM GWYN a GWIN GWYN Mewn Stoc. BASS. per Brl. per Kil. per Fkin. No. 4 ALE 54/- 27/- 13/6 No. 5 ALE 48/- 24/- 12/- No. 6 ALE 42/- 21/- 10/6 RUTHIN MINERALS. SODA WATER (per dozen) 1/9. SODA WATER SYPHONS 6d eack. 661 ESGIDIAU a CHLOCSIAU. DYMUNA J. BLLIS JONES, LLANGEFNI, HYSBYSU fod gan ddo STOC HELAETH e ESGIDIAU a CHLOCSIAU* ac *fe ydjy yr UNIG WNEUTHURWR GWADNAU yn SIR t Oft. Gwarentir peb un i fod yn esmwyth. Hafyd AIL WADNIR CL0CS&U7 as ESGIDIAU ar f 1tbyba r. JByrflf. 145 V Blwyddyn Newydd 1899. ETO MAE Y Mri. J. E. JONES and CO., \J/ LONDON HO^E! (YR HM A P, R LLAJSGEFNI, AR Y BLAEN GYDA PHOB MATH O XWYDDAU YN NGHYDA Fancy Goods cymwys fel Aiwhegion at y Fhcyddyn Neicydd,? Mae ganddynt arddangosfa o Nwiådd-h Japanaidd a Chineaidd na welwyd erioed en cylfelyb yn Mon. Cofiwhsylwiàr y Ffenestri Hardd. Yi Mn AFR A U it. CRONE & TAYLOR, Sutton Oak, St. Helens. Bone 4ox-svxtla AND ^lANUFA CTUBERS OF I Blood and Bone Manures AND SPECIAL MANURES FOR ALL CROPS. FATTENING AND FEEDING CAKES AND MEALS Dairy Meal. Calf Meals. Sheep Dip. AGRICULTURAL LUBRICATING OILS. AGENTS: — JOHN ROBERTS, BODGYNDAF, BRYNTEG. WM. ROBERTS, PEN-Y-BRYN, DULAS. TH06. ROBERTS, BRYNGWRAN. FRANCOS HUGHES, OAEMAWR, BEAUMARIS. JOHN LEWIS, THE SMITHY, LLANEROHYMEDD. EfVAN WILLIAMS, SADDLER, LLANGEFNI. Chief AgenWOSEiPH GRIFFITHS, RHOSBOTHAN, GAERWEN. BENSOiSSWATCHES 0 Guaranteed for Accuracy, Durability, and Strength, at Maker s Cash Prices. In Silver Casea- In 18-ct. Gold Cases. WORN By EVERYBODY. c?}bm BENSON'S 4lSmn JBSk ENGLISH LEVER IiUDGATE OnSLlPBST, STRONGEST, and BEST London made US M lp8|l| \J THUKE-QUARTER PLATE English Lever "Watch ever Uthi |9| 80^i for 5 s. IffijN 4^HS{ Thirteen Jewels, Chronometer Balance, Patent Large Barrel lau yr ■« 3M(|| and Damp and Dast Proof Bin? Band, Massive Silver Coses | J || _«■ aaBB with Unbreakable Crystal Glass, double the Strength and SaHlj Value of any other £ 6 6*. Watch. ILL I If UMbbI Made in Four Sizes, at one Price, £ 5 6s.:—No. 1, Gentlemen's l'Wy p a WmHw Working Men's; No. 3, Rail'way Men Kue/iw» \VC A J WWWw In massive 18-et. Gold Cases, with Crystal Glass, Gentlemen's aft £ '2,2s- £ 'o ios. i POST FREE Thousands of Testimonials from Wearers all the World over. ^H^r RENT FREE at our risk, to all parts of the "World for L P.O.O., payable at G.P.O. SEND FOR BENSON'S BOOK of WATCHES from £ 2 2s. to £ 500. CLOCKS, CHAINS, ENGAGEMENT RINGS! BKOOCH2S, PLATE, &c, &c. Post free on appUeation. Iasu™r0«e, BENSON'S TKs KEYLESS ENGLISH LEVER JWM "BAN K." A good Knockabout Watch for rough wear at a low price. MA B Best London made, Three-Quarter Plate Enyluh Lever, M/P\ &_ I 1& oflk Chronometer Balance, fully Jewelled, Keyless Action, in mH » < Wf& Sterling Silver, Crystal Glass Cases. Post free at my risk, iSML Vm W ISSi for £ 15 Note, or P.O.O., or in strong 18-ct. Gold Cases, £16. HjjSf £ ? n Selections of Watches or Jewellery aenl free on receipt of ■9/7 ^HT€f€Tff\CC HB OLD WATCHES AND JEWELLERY TAKEN IN PB SH EXCHANGE. "^LWAJH BENSON, U.. S, C(9J FFL W £ -1 HMBBF THE STEAM FACTORY. iffiV 63 & u> i-UDCATE HILL, E.C. And at 28, ROYAL EXCHANGE. E C.; and aa, OLD BOND STREET, LONDON, W. < CLOCKS, for Churches, Schools, and Public Buildings, from AS. Estimates Free. Dodrefn I^ociresfm 2 HENRY WILLIAMS, 1 CABINET MAKEE, Uanhwfi) Road, LLANGEFNI. GRIFFITH DAVIES, THE ORIGINAL BAtfGOR BDStP#S«S3R, 23, Union Street, v BANGOR 'A MEMBBR OF THE VXVEBD > ASSOVKAKON. Jones Bros., TAILORS & OUTIi lTTJBR?, DRUID HOUSE, LLANGEFNI. YN MASNAOHDY ADNA- BYDDUS Y BRODYR UCHOD Y MAE Y DEWISIAB HELAETH- AF 0 FRETHYNAU BUDDIOL A PHRYDFERTH AR GYFER Y GAUAF. RHODDIR I BOB ARCHEB SYLW BUAN A GOFALUS GAN Y BRODYR 0 BODERWYDD. DAVID JONES Watchmaker & Jeweller, LLANGEFNI, WATCHES YN MYN'D AM WYTH NIWRNOD AR OL EU WINDIO. DALIER SYLW. A oes genych Watches neu Glociau yn stopio o unrhyw fath, newydd neu hen, Watch neu Gloc ag v mae eraill wedi methu ei hadgyweirio. Yn lie cael methiiant eto trwy gymeryd eich perswadio "an estroniaid dibrofiad i ymddiried iddynt drin eich Watches neu Glociau, cymerwch Rybudd, fod yn angenrheidiol cael Crefftwr wedi cael manteision am- rywiol a diweddaraf. I gyrhaedd yr amcan uchod mae DAVID JONES newydd sicrhau Crefftwr First Class, un sydd wedi cael profiad trwyadl yn Mhrif Fasnachdaa Lerpwl, i gyflawni y gwaith goreu, er hwylusdod i drigolion Mon, a gobeithio y bydd iddynt hyrwyddo ei ymdrech trwy roddi iddo eu cefnogaeth gyffredinol. D.S.—Sicrheir y gwaith gereu, wedi ei orphen ar fyr rybudd, ac am y prisiau mwyaf rhesymol. AGENT I'R RUDGE-WHITWORTH, Y ROVER A'R SINGER CYCLES. Cofier y Cyfeiriad :— DAVID JONES, Watchmaker & Jeweller, LLANGEFNI. 4e9 Tuedda dyn at eiddo da Ni siomir ei gais yma." ES IDIAU ESGIDIAU! ,,< DYMUNA B. MON WILLIAMS 50, Market Street, CAERGYBI, i HYSBYSU fod gandd« "Stock" Enfawr ESGIDIAU • bob math g*gyfer a'r Gauaf. Digen o Ddewis i Bawb, a Phrisian RbesytMl. CGFIWCH Y CYFEIRIAD. F.IIo, DYMUNA GRAY and CO., Llacgeiiii, Alw Sylw Amaethwyr Mon at eu St oc o CHAFF CUTTERS GaD. y Prif Wneuthurwyr, Wedi eu Haddasu i Gyfarfod a r Ddeddf Newydd Y mae GRAY & CO' hefyd yn Gosod SAFETY LEVERS a COVERS ar CHAFF CUTTERS sydd yn cael eu defnyddio yn awr, am y prisiau mwyaf rhesymol. Y WELSH CYCLE MANUFACTURING CO., CYFYNGEDIG, CAERNARVON. Bicycles yn cael eu Hail-enamelio a'u Replatio. GWNEUD HEN BEIRIANAU I FYNY FEL NEWYDD. A DDYMUNEOH OHWI GAEL AIL ENAMELIO EICH BIOYOLE ? A DDYMUNECH OHWI GAEL REPLATIO EICH BlaYOLEl A OES ARSOCH EISIAU ADGYWEIRIO EIOH BICYCLE? A DDYMUNEffiIOHWI GAEL ADNEWYDDU EICH BICYCLE? YNA ANFONWCH EICH PEIRIANAU I'N GWEITHFEYDD NI AR UNWAITH. I Yn awr yw yr amser i'w gwneu d i fyny ar gyfer y Gwanwjn. Prisiau a Manylion ond apelio am danyn-t Depots —Aberystwyth. Porthmadog. Pwllheli. 16446 .( -.rI HEII STOPIWCHI STOPIWCH! DALIWCH SYLW. PEIDBVCH MYN'D I MANCEINION NEU LERPWL I GAEL SPECTOL, MAE W. J. FOX-KALVIN, YR OPTICIAN ENWOG, YN DYFOD I Ymweled a Marchnad Llangefni BOB DYDD IAU. GELLWCH GAEL PROFI EICH GOLWG GANDDO YN RHAD AC AM DDJM. Cofiwch fod y Llygad nior anwyl a bywyd ei hun. Unwaith y Jeuwch at Mr W. J. FOX- KALVIN.' ni bydd perygl i ehwi fyned at neb arall. COFIWCH BOB DIWRNOD MARCHNAD. Mae ei Ystafelloedd i Brofi Llygaid yn 48, HIGH-STREET (GYFERlTYN A GORSAF Y RHEILFFORDD). Gellir hefyd gweled W. J. FOX-KALVIN yn vr ANGLESEY TEMPERANCE HOTEL, CHURCH-STREET. Mae W. J. FOX-KALVIN wedi gwneud Pwnc y Llygaid yn Astudiaeth drwy ci Oes, ae y mac yn alluog i ddangos y Tystysgrifau Goreu oddiwrtli Ddinasyddion goreu Gogledd a DehcoAr Cymru, yn profi fod ei Wydrau nid yn imig wedi gwella. eu Golygon eithr wedi eu na oddiwrth Our yr. y Pen, ac anliwyideran eraill y Llygaid. Mae y "frames" wedi eu gwneud o'r Defny<khan Goreu, meg8 Alumimum a'r Aur pnraf, a bydd y prisiau yn byuod Resymol. Mae W. J. FOX-KALVIN yn sicrhau ei fod yn alluog i ffitio Folders beb adcel unrhyw ol ar y trwjn.. Dyma?r Ddyf&is Fwyaf y ayddi,%u premmol. Mae W. J. FOX-KALVIN wedi sicrhau Gwasom aeth Qyfieithydd at wasaracth y Eool. 783