Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

.. --_--------------Tail Einystriol…

-------I Bwy 7 Perthyna. Ynrs…

Eisteddfod Hen GOiTTyn.

Brawdlysoedd Chwarterol!

Gwralg i Fferaiwr yn Tori…

Ymddygiad Gvvarth-us Clerc…

-------- ------Miss Fraser…

Yn MiLlith. Gvynsutliiirwyr…

WIL LEWIS YN ANERCH WTI, HAN

[No title]

Pigion o'r 11 Drych."

News
Cite
Share

Pigion o'r 11 Drych." I DDYNION EWYLLYS DA. Pery William McKiriev i biofi ei hun yn un o'r dynion evmwysaf ailasai y Tataetiiau ei ddewis i lanw y swvdd Arlywyddoi, yn enwedig yn y eyfwng prostnoi. in kji anexciiiad yn Atlanta, r, Ga, y dydd o'r b-aen liefarodd mor ddoeth a Llyfr y i>t:trobion. Rhoddodd foddlonrwydd mawr i'r bobl. Yr c/edd ei gyfeiriad at (jor: Mawr y Talaethau L nedig yn canu anthem fawr brawdoliaetli rhyddid yn y dull cynulleidfaoi, gyda'n tiriogaetluiu y tu yma a thu draw i'r mor- oedd, yn feudiged_y o ieddiiaol. Mor gofus, onide, o'r ynysoedd f-ydd. newydd gynyg am ael- odaeth yn nghyfeiilacli y T Gallern. ddycliymyga clyweu Yi Philip—fel cor o bianib, o ran prohad eto—yn dyblu y gan fel Cy- manfa gaixu Gymraig! Bydd ccaiediaethau ao oasau yn bendit.hio yf adog yr ufuddhaodd Amer- ica i drwy gyhoeddi rhyfsi ag Ysbaen ac yn erbY-I1 od gorthrwia a'i haerllugrwydd. TALU HEN DDYLED. Ychydig dros bedwar can' mlynedd yn 01 ym- we:odd Christopher Columbus ag Amierica yn enw eu Mawrhydi aruthrol Ferdinan ac Isabella, i freninedd mwyaf Oatiiolicaidd y rhai y rhoes ei Saiicteiddnvydd y Pab, Ficer y OrÐawdwr, hawl- fraint i gym,ervd lUvvr feddiant o r rhanbarth hwn o'r greadigaeth, anhysbys hj-d yr adeg^bono. Yn olvnol i'w gwas Columbus anfonodd Ysbaen weision eraill dihafal eu gorthrwm a'u creulon- deb i oso<l y wlad eang a'i thrigolion diamddiffyn dan'wvstl. "Aeth oes ar ol oes heibio, a pharha- odd olwyn fawr rhagluniaet.h i droi yn raddol hyd nes i Air-ierica gasglu digon o fodidion i godi y wystl, a gorfu i'r Ysbaion yn Ninas Paris y dydd o'r bb-en Toi clierbyneb c,,I-iirv-cli,olwyT y Byd N ewydd fod yr hen ddyled wedi ei thalu a r hen gyfrifon wedi eu gwast-a-dhau. Y GALIJU GWiBODOL. Y dydd o'r blaen eyf-,Ir"la cynadleda o ddarlla- wrr yn Washington gyda'r allical-i o ddylanwadu ar y Llywodraeth i ddilldyinu y dreth a osodwyd ar y cwrw yn adeg cyohwyniad y diflasdod ag Ys- baen. Y mddengys i'r dylanwad ballu, acnafycld i'r Llywodraeth dialu sylw o gwbl i'r gwrthdystiad. Hysbysir ni hefyd fod y gwirodwyr a'r darllawyr yn colli eu dylanwad fel gallu -rwloldyddol. Ym- ddengys i nd yn haeTllug yn y fath ddosbarbh o ddynTocn i uchelgeisio bod yn allu mewn gwleid- yddiaeth; ac yn sicr ni ddylai eyni.de.thaa Gnst- ionogol oddef y fath allu i godi ei ben. Bu am- per, yn ddiau, pan y llefarai y blaid hon fel un ag awdurdod ganddi; ond ei lie yn bresenol yw mwynhau y breintiau sydd yn ei meddiant yn foddlon a ohydag ofn gweddua wrth, ddiSgNvyl "taledigaeth ei gwobrwy" yn y dyfodol. BYD Y TEGANAU. Onid oes llawer o fuddioldeb yn y niodd y parotoir anrhegion N adolig i blant yn y wlad hon? Mae yn fyd byolian ynddo ei hun, yn nghyda holl beirianau ac offerynau bywyd wedi eu "wneud yn deganau i ddyddori y rhai byeham a'u hecfwvddori i amgyifred trafedaethau a dyled- swyddau'y fuchocld sydd yn eu haros. Ceffylau a gwageni, longau, agerboirianau a cherbydresi, peirian.au tan-dditfod-dol gyda cheffylau ar uar- laia diylliau ac arfau cyf addas i giyfarfod a gorch- fyorii yr Ysbaenwyr; dodxefn ac offer cadw tv 1 r ferch, a thegarvbiana i'r feohan i ymgydnabyddu a ffurf a llun allanol cerddouaetb? pob peth yn cydweitliio er daioni i ddwyn J rhai bychain i gy- ffyrddiad a'r byd cyn y delo y byd i gy- dylid priodoli y ffaith fod yr AmeTicaniaid yn cy- ffyrddiad a hwv. Ai i ddisgyblaeth y teganau y farfod ag anhawsdierau bywyi mor wrol ac mor ddeheuig ? Y OYMERIAD CYMREIG. Pwnc y parheir i dalu sylw iddo y dyddiau hyn yw pwnc diffygion y cymeriad Cymreig. Aw- rrrymia-iol ac addawol iawn yiv liyn hefyd am Y rheswm y dengys fod yna adfywiad ac ymddeff- road yn ein cenedl Hen arfei y Cymry ar hyd yr oesau fu ebargofi eu ffaeleddau gan ymfoddloni yn 11 ymffroatgar ar -y goel mai y cymeriad Cyrxireig oedd yr uchaf a'r rhagoraf yn fyw. Ni fu diffyg synied rn ucliel am danom ein hunain ynorn erioed; feallai mai i lyny y dylid priodoli ein hanalluo grwydd i ganfod ein ffqeleddau a diwygio vn gynaraoh. Gyda dyfodiad a dadblygiad cyfleus- derau adiysg yr ydym yn dech-eu edrych arnom ein hunain mewn goleu gwell; "vc yn gymharol a chenedloe dd eraill yn dyfod i fe idiant o olygiad- au perffeithiach am y byd ai b?thau. Er bain def a chw-ir, hanfodol yw gwybwlaeth Yn y "Traethodydd" yngana y Parch J. Myfen- ydd Morgai, Llandudoch^ gvryn hen hx-n s;ef ein bod yn ddiffygiol iawn 01 tots y ryfeiriasom ato mewn erthy# flaenorol J o'- ysbrvd undebol a cl enedlaethoL, a piii'oilvdd "vn amlach i ynxafaelio nag 1 deiiwn ,'1 Wele un o gyhuddiadau danteithfwyd blasusaf 3 ? e-n diffyg cariad ffilydd." Cyfeiria hefyda.t ,em dlfÏyg d brawdol. diffvc, hwrn yebwa'th. Gydag tuag at wellhaM v da .feiir^ch gweddus, go- ymagoTiad m^Vlwl < Phariseaidd beithiwn yr y Sae.on a chen- O ddiokih 1 Ddn^ publican pan ddy- gan^ boT. omedl ta«r o le V "RTL3SWM AM HYNY. trv-hoeddwyd yn ddiwerldar, sef Mewn cyfrol a Jewett Tucker, cyfres o ddar^ithiau y dadwnrud pre- D D., ar y dytan^dau Ur yn ddiftg y £ £ ?$1 rLr/yw fod dylanwadau xsraddol eraill yn dyfodi r mewn i hudo a rheoli plant dynion. Yn ein plith ni y Cymry, lie y mae pnygethuyncael parch mor uchel, dylanwadir ar fechgyn diddawn a diddysg yn ami i ymgymeryd a'r gwaith nid o argyhoeddiad, eithr er mwyn ymddangosiad. Na ddylid pregothu er mwyn bywoliaeth na pharch- ddylid pregothu er mwyn bywoliaeth na pharch- edigaeth, eithr i'w amcan ysbrydol gwreiddiol. Dywedai Alexander Knox am Bgbvys Loegr ei bod yn rhagorol iawn ar gyfrif ei hegwyddorion a'i rhyddfrydigrwydd, ond, feallai, ebe fe, nad oes yr un sefydliad o chanddo gan lleied dylanwad ymarferol. Y rheswm am hyn, yn ddiau, yw fod ei gweinidogion ar hyd yr oesau vn dra amddifad o argyhoeddiad ysbrydol, ao o aiddgarweh i gy- flawni gwaith ymarferol crefydd. Ychydig wnaethant dros Gymru yn yr amser aeth heibio. ihdaro ydynt am nad oes yn eu calonau namyn digon o ras i'w gwneud yn offeiriado'—nid oes Tno wa«gfa o argyhoeddiad digonol i ysgo^i y peir- lanfc achubol Nis gwyddom am ddim tebycach i offeiriad neu weinidog heb ar- gyhoeddiad, neu was Duw heb ras Duw.

---_-----__---------Masnach…

YD.

ANIFEILIAID.

[No title]

MENYN.

GWAIR A GWBLLT.

TA.TWS, MAIP, etc.

GWLAN. (

nadoodd Cymreig, &c.

Principal Welsh Fairs.

Local Tide Table.

Shippirg.

The Chase. -

Family Notices

",.....--.---r Tyatab Syrygiedig…

! --------Mr Bryn Roberts,…

''! Yr Ysgelerwaith. iMewn…