Skip to main content
Hide Articles List

28 articles on this Page

.. --_--------------Tail Einystriol…

-------I Bwy 7 Perthyna. Ynrs…

Eisteddfod Hen GOiTTyn.

Brawdlysoedd Chwarterol!

News
Cite
Share

Brawdlysoedd Chwarterol ARFON. Cynhaliwyd brawdlys chwarterol y sir hon yn Nghaernarfon ddydd Iau, Mr J. E. Greaves (Ar- giwydd Raglaw) yn llywyddu. Y Cadeirydd, yn ei anerchiad i'r uchel ie-thwy-r, a ddywedodd fod y gwaith oedd ganddyiit yn gyfryw ag y buasai ef yn eu llor.gyi:ir,'ti oheiwydd absenoldeb troseddau yn y sir, oDd nis gallai wneud hyny yn ngwyneb y gyflafan ofnadwy gym- erodd le yn ghriccieth-trûsedd nad oedd ei fath yn hanes y sir ac yr oedd yn ddrwg ganddo ddweyd, o berthynas i droseddau yn Nghymru, 1w fod y thwddyn ddiweddaf wedi bod yn un ddu iawn. Mewn cysylltiad a'r achosion oedd i dd'od o'u blieraii dywedodd y Cadeirydd fod un yn yr 1nm y cvhuddid dyn o ladratta crysau o siop yn Llanfairfechan. Yr oedd yn ymddangos fod y crysau wedi eu rhoddi i'w dangos y tuallan i'r ffenestr. Xid oedd aniheuaeth nad oedd yr ar- feriad hwn o roddi nwyddau ar v ffordd y tuallan i'r masnachdai yn un berus iawn ac yn rhoddi temtasiwn na ddylid ei roddi. Cymerodd ilr Thomas Roberts, Aber, ei le fel ynad dros y sir. Cyfaddefodd James Thompson, 63, llafurwT, ei euogrwydd yn ngv\'yneb y cyhuddiad o gaSael arian irwy dwyll-honiadau oddiar Mrs Anno Da- vies, Trebcrth', a Mr Charles Pierce., Banger.— Dedfiydwyd ef i chwe' mis o lafur caled. Owen Jones, glanhawr clociau, 36, a gyfaddef- odd iddo ladratta deuddeg o grysau, gwerth 2p 2s, eiddo Llewellyn Frederick Jones, Llanfairfechan- Cyfaddefodd hefyd ei fod wedi ei euogfarnu droion o'r blaen.—Anfonwyd yntau i lafurio yn galed am chwe' mis. chwe' niis. Benjamin Rose, 24, a gyhuddwyd o dori i dy J. Bolloten, Bangor, a chymeryd oddiyno oriawr arian a dwsin o lwyau arian, yr oil yn werth 7p. -F,rl-N-nai Mr S. R- Dew, ac amddiffynai Mr R. A. Griffith.—Yr amddiffyniad ydoedd fod y cy- huddedig yn Lerpwl ar y pryd yr haerid ei fod wedi tori i'r ty.—Dygodd y rheithwyr i mewn ddedfryd o ddieuog, a rhyddhawyd y cyhudd- edig. Taflwvd allan y cyhuddiad yn erbyn William Jones, llafurwr, a gyhuddid o gaffael arian trwy dwyll-ymhoniadau yn Llangian. Dywedodd un o'r rheithwyr fod y rhai hyny o honynt oeddynt yn d'od o gvmydogaeth Llan- dudno wedi dymuno arno alw sylw y Llys at yr anhwylusdod i amryw o honynt dd'od i Gaernar- fon erbyn deg o'r gloch. Yr unig gerbydres idd- ynt oedd yr un a adawai Llandudno tua saith o'r gloch, ac er mwyn cael hono bu raid i un bonedd- wr gerdded dwy filidit ac un arill dd'od mewn cerbyd 13 o filldiroedd. Buasent oil yn falch pe i y gellid gwneud rhyw drefniant i gael cerbydres hwyrach neu eu bod yn newid yr awr i ddechreu y llys.—Dywedodd Mr Osmond Williams a'r Cad- eirydd fod yr un peth yn cael ei dieimlo yn rhan- au deheuol y sir, ac ychwanegodd y diweddaf fod yn ddrwg ganddo o'r oherwydd,ond ofnai nas gall- ai y Llys roddi unrhyw gynorthw>. Gohiriwyd y llys hyd dranoeth. Ar ail-gynulliadi y Llys ddydd Gwener, cyfir- iodd Mr John Hughes at yniddiswyddiad Syr Llewelyn Turner a'r Oadben J. G. Wynn Griffith o Bwyllgor Ymvreliadol r Carchar, a dywedodd ei fod yn sicr nad Df'Cl y Llys yn dvmuno i hyny I hasio heb iddynt bwy fel ynadon ddangos eu gwerthfawrogiad o'u gwasanaeth maith a'u cyd- ymdeimlad a hwy yn eu gwaeledd. Oynygial ef benderfyniad i'r perWyl.—Eiliwyd hyn gan Mr I John Robinson, a chariwyd yn unfrydol, Dygwyd yn mla-en apel gan awdiirdodan y cyllid vn erbyn dyn o'r enw Robert, Jones, Nantlle. Ymddengys i Robert Jones, ar y 5ed o Hydref, fyned gyda Mr Tom Ro- binson, Tan'rail t H-all, i saethu ar dir yr oedd cran y diweddaf hawl i saethu arno, yn s- ylltiedi-I ag ystad Broom HalL Yr oedd gan Mr Robinson drwydded helwriaeth n- Jones drwydded saethu, ac haerid fod yr atebydd wedi saethu at. amryw adar, a lladd dau ei hunan. Oyhuddwyd ef gerbron ynadon Pwllheli, y rhai a daflasant yr achos allan.—Oaniataodd y Fainc yr apel, a di asant Robert J<nee i 2p yn cyirwys y oosfcau. DINBYCll. Llywyddai y Cadben Griffith-Bosfa wgki dros Frawdlys Chwarterol Dinbych yn Rhuthyn ddydd Gwener. Nid oedd yr un carcharor i dd'od ger- bron, ac anrhegwyd y Cadeirydd a phar o fenyg gwynaon. MEIRIOX. Yn Dolgellau, ddydd Mawrth, y cyidialiwyd Brawdlys Ohwarterol Meirion, Mr W. R. M. Wynne (Arglwydd Raglaw) yn y gadair. Penodwyd yr Anrhydeddus O. H. Wynn, Rhug, a Mr R. D. Roberts, Corwen, yn ymwelwyr a Charchar Rhuthyn, a Mr John Jones, Ynysfor, a I Mr A. Osmond Williams, Castell Deudraeth, a Charchar Caernarfon. Dywedodd Clerc yr Heddwch nad oedd dim car- charorion i'w profi. I Dymunodd y Cadeirydd i bawb "Flwyddyn Neivydd Dd'a" gan obeithio y byddai yn un lwydd- ianus. Gofidiai fod y Gyfraith yn gofyn am i'r uchel-reithwyr ymbresenoli yn y Ilys pan na fydd- ai carcharorion i'w profi, ond yn unol a threfniant newydd nid oedd yn angenrheidiol i'r rheithwyr ymbresenoli. Oddiwrth adroddiad y Prif Gwn- s-tabl gwelai nad oedd dim trosedd bron yn y sir. Yr oeddynt yn agoe i ddiwedd canrif yn awr, a'i obaith ef oedd i droseddau fyn-ed yn llai o hyd y ganrif nesaf. Yna anthegwyd y Cadeirydd a phar o fenyg gwynion. o MON. Cynhaliwyd brawdlys chwarterol Mon yn Beau- maris ddydd Mercher, Syr Richard Williams Bul- keley, Barwnig, yn llywyddu dros gynulliad mawr o ynadon. Nid oedd yr un carcharor i'w brofi. Cymerodd y boneddigion canlynol y llw fel ynadon newyddion —Mr W. Lloyd, Bryndyfrydog, Llan- erchymedd y Cadben T. G. Kendall, Caergybi; a Mr R. Jones Edwards, Bryngoleu, Caergybi. Yr oedd Mr William Thomas, Tregarnedd, Llan- gefni, a Larpwl (cyn uchel-sirvdd), wedi ei alw i'r fainc, ond nid oedd yn bresenol i gymeryd ei le. Y Cadeirydd, yn ei siars i'r uchel-reithwyr (blaenor y rhai oedd Mr Edward Jones, Pen- traeth), a ddywedodd fod yn bleser ganddo eu hysbysu nad oedd dim gwaith iddynt. Cyn eu gollwng dymunai alw eu sylw at y ffaith fod Deddf ar fin dyfod i rym a ystyriai ef fel un o'r rhai goreu basiwyd erioed er atal meddwdod. Cyfeirio yr oedd at y Ddeddf, yr hon nad oedd yn barod eto i'w rhoi mewn grym, a roddai allu i'r ynadon i anfon meddwon parhaus i fath o sefydliad diwygiadol lie y cymerid gofal o honynt, a lie, gobeithiai ef, y byddai iddynt gael eu gwella. Oredai ef fod meddwdod yn haint, a gobeithiai ef y byddai i'r meddwyn mewn amser ddychwelyd o'r sefydliadau i'w sefyllfa gymdeithasol yn ddyn wedi cyfnewid. Yn ddiamheu, mewn amser, gof- ynid i lawer o'r siroedd ddarpar allan o'u crwnfa eu hunain gartrefi fel hyn i feddwon parhaus, yr un fath i raddau pellag y mae yn rhaid iddynt ddarpar gwallgofdai. Teimlai ef yn hyderus os y gweithid y Ddeddf allan yn briodol y byddai yn un o'r camrau mwyaf effeithiol a gymerwyd e-rioed er atal1 meddwdod. Gall nad oedd pawb o honynt yn cytuno a manylion v Ddeddf new- ydd. ond credai eu bod oil yn cytuno y dylid gwella meddwdiod rhywfodd, ac ediychai ef ar y Ddeddf hon fel cymhorth mawr yn yr ystyr yma. Dr. John Roberts, Porthaethwy, a gynygiodd: —"Fod y Frawdlys Chwarterol yn y dyfodol i'w chynal ar gylch yn Llangefni, CaeTgybi, a Beau- maris, gan ddechreu yn Llangefni vn Ebrill nesaf. Dywedodd Dr. Roberts fod arno eisiau newid ychydig ar y cynygiad. Credai na fyddai yr ad- ■eiladau newyddion yn Llangefni yn hollol barod crbyn mis Ebrill, gan na fyddai y paent wedi cael amser i galedu. Felly cynygiai fod y llys cyntaf i'w gynal yn Llangefni ganol yr haf, 1899. I ategu ei gynysiad dywedodd Dr. Roberta fod v symndiad wedi cychwyn o ymdeimlad dwfn a chyffredinol yn Llangefni, ac yn awr yr oedd yr adeilad bron wedi ei orphen. Yr oedd yr Ar- glwydd Raglaw (Syr R. Williams Bnlkeley) yn garedig wedi anrhegu y sir a thir, a gallai ddweyd Thid oedd neb wedi cymeryd rhan mwy blaenllaw n Syr Richard mewn cael adeilad priodol yn Llangefni. Credai ef pan y deuai yr amser i Tynal y Frawdlys Chwarterol yn Llangefni y hvddai yr un boddhad yn cael ei deiralo a phan y dechreuwyd yn NghaeTgybi. Y Milwriad Hampton Lewis a ddywedodd ei fod gyda phleser yn cefnogi y cynygiad. Nid i oedd end yn gobeithio y caffai y Ilya hefyd mown amser ei gynal yn Amlwch (clvwch, clywoh). Y Cadeirydd a ddywedodd fod y llys, a siarad yn ymarferol, dan addewid y caffai y frawdlys chwarterol ei chynal yn Llangefni mor fuan ag y byddai lie priodol hyny wedi ei ddarpar. Yr I oedd yn falch fod y cynygydd wedi gweled yn briodol newid geiriad y cynygiad. gan nad ^°dd yntau yn credu y byddai y lie yn gwbl barOll crbj n mis Ebrlll. Cariwyd y cynygiad yn unfrydol. Ail-apwyntiwvd y Milwriad T. E. J. Llcr\ d, Mri G. J. Roberts, Thon?as Owen, a Harry Cleyg yn ustnsiaid i ymweled a Charchar Caernarfon. Mr Harry Clegg a ddywedodd fod eyfarfod i'w gynal yn fuan yn Nghaernarfon o berthynas i'r Gymdeithas er Cynorthwyo Carcharorion. Nid y yn gymaint oedd cael arian at y gym- deithas, ond enill cydymdeimlad cyflogwyr llafur, fel y gallai y carcharor pan y gollyngid ef o gar- char gael gwaith i fyned ato yn lie dychwolyd i'w ffvrdd drygionus. Gobeithiai ef y gwnai yr ynad- on bob ymdrech i fod yn bresenol. Siaradodd y Milwriad Lloyd hefyd am y gwaitb da a wne'id gan y gj'indeithas. Ar ynygiad Mr J. Matt;hews. yn cael ei eilio j gan MT O. E- Jones, pasiwyd pleidlais unfrydol o gydvmdeimlad a th'-ulu y diweddar !Mr O. Lloyd Jones, Gwredog.

Gwralg i Fferaiwr yn Tori…

Ymddygiad Gvvarth-us Clerc…

-------- ------Miss Fraser…

Yn MiLlith. Gvynsutliiirwyr…

WIL LEWIS YN ANERCH WTI, HAN

[No title]

Pigion o'r 11 Drych."

---_-----__---------Masnach…

YD.

ANIFEILIAID.

[No title]

MENYN.

GWAIR A GWBLLT.

TA.TWS, MAIP, etc.

GWLAN. (

nadoodd Cymreig, &c.

Principal Welsh Fairs.

Local Tide Table.

Shippirg.

The Chase. -

Family Notices

",.....--.---r Tyatab Syrygiedig…

! --------Mr Bryn Roberts,…

''! Yr Ysgelerwaith. iMewn…