Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

ffihys Dafydi Sy'n Deyd- i

ABEilFFKAW,

AINON (ger Bodedern).

AMLWCH.

BANGOR,

BEAUMARIS.

BODEDERN.j

CAERGYBI.I

CAERNARFON.

LLANBEDRGOCH.

LLANDDXUSANT.

LLANERCHYMEDD.|

LLANFAETHLU.

LLANGEFNI.

-----------PENRHOSLLIGWY.'

PORTII AMLWCH.

BHYDWYN.

!, TALWRN.

-----------Mae Miliynan o'r…

Cyn-Arweinydd y "Blaid ityaafryaoi.

! Haid o jDcynicn Ienainc…

[No title]

News
Cite
Share

Yn yr oesoedd boreuol yr eedd dawneio yn cael ei gynghori fel mecldyginiaeth i afiechyd. Ni wyddis pa le y ganwyd, na pha le y bu farw, y dyn a ddyfeisiodd yr aradr; eto, y mae wedi effeithio mwy ar hapusrwydd a chysur y byd na holl biliogaeth y gwroniaid- a'r goresgynwyr sydd wedi mwydo y d-iaear a dagrau a'i gwrteithio 1M gwad. Fel yr oedd bachgen by chan yn darllen am Fnb v Goruchaf "heb le i roddi ei ben i lawr," torodd allan i tpylo yn hidlv a Ilefaln yn nchel. Wedi dyfod ato ei hun, dywedai :—Pe bu.aswn i yno, mam, mi a. roddasswn fy ngobenydd i(ldo." Dywed fferyllwyr y gwna un :rotvn o'r sylwedd a elwir "iodine" rnddi lliw i 7000 o weithiiu i bwysau o ddwfr. Y mae felly mewn pethau bychain uwch—un eydymailb, 11 Ilyfr, un aiferiad, a all effeithio ar ein hosJ fvwyd a'n cymeriad. Y ffordd oren i atal balchder mewn dyn neu ferch ieuano ydyw iddynt. fyned i'r fynwent, a darllen yr argraph ar y ceryg bed dau. Fe ddechrenwyd p-wreud sigarensm yn Ffrainc yn y flwydih'n 1843 ac yn awr. y mae y ifaci.ris yn troi allan 400,000.000 o sigarenau bob blwyddyn. 0 bob 1000 o ddynion. sydd yn priodi, ceir fod 332 yn priodi msrehed ienergach, 579 yn priodi merched o'r un oed, ac 83 yn priodi merched hynach. Gydag ond yn unig haner llynges mar gref a Phrydain. y mae gan y Ffrancod' o is-gadben- iaid. tra nad ces can Prydain Fawr ond vn unig 1246. Yr oedd yr Archegob Whatelev r.n tro yn nghwnini an:,ryw ddynion enwog, a dyrysodd hwynt oil drwy ofyn y cwestiwn hwn iddynt :—"Birth yw yr achos fod dctfaid gwynion yn bwyta mwy na defaid duonV Nid oedd rhai yn bysbys o'r ffaith liyiKKl; ceisicdd eraill roddi atebion dysgedig; ond yr oeddynt oil yn awyddus i wybod y gwir achos. Ar oil eu eadw i ryfeddu am beth amser, efe a ddy- wedodd :—"Y xhcsv/ai yayw, oherwydd fod chwaneg ohonynt!" I Aetli mab tra afradlawn o Gymru i AwstraIí,1, f ac ar ol gwasgar ei dda, daeth yn newyn arno. Ceis- iodd lawer gwaith gael gan ei hen dad anfon arian iddo; ond bu ei geisiadau yn aflwyddtanus. O'r diwedd, ysgrifenodd fel hyn :—"Fy nl ad. os na anfonweli i mi 5p gyda thread v post, gwnaf hstio yn y fyddin, a rnarw mewn brwydr." I'r cyfarch- I iad hwn, fe ddaeth yr ateb yn ol:—"Anwyl John,— Cerdd yn mlaen i listio; ao os byddi f irw dros dy wlad, gwna y Llywodraeth dy gladdu. Ni fecira i 1 ddim fforddio gwneud hyny!"

Y Cyimldi-d yn Erbyn Byd^rsig…

Yr Ymcsodiad Penffordd ar…