Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

ffihys Dafydi Sy'n Deyd- i

ABEilFFKAW,

AINON (ger Bodedern).

AMLWCH.

BANGOR,

BEAUMARIS.

BODEDERN.j

CAERGYBI.I

CAERNARFON.

LLANBEDRGOCH.

LLANDDXUSANT.

LLANERCHYMEDD.|

LLANFAETHLU.

LLANGEFNI.

News
Cite
Share

LLANGEFNI. Pregeth Ddirwestol. Nos Lun, yn Nghapel Morialu traddodwyd pregeth ardderchog a r ddimest gan y Parch W. O. Evans (W.), Bethesda. Declireu- wyd yr odfa gan y Parch D. Gwynfryn Jones, gweinidog poblogaidd y Wesleyaid yn y d' ef. "Peter Maekenzic.Yn nghyfarfod Cymdeithas Ddiwylliadol Ebenezer nos Wener, o dan lywydd- iaeth Mr W. Thomas,, Llythyrdy, traddodwyd dar- lith ar y cymeriad rhyfedd' uchod: gan y Parcn D. Gwynfryn Jones. Rlioddodd engreifftiau o'i arabedd dihysbydd, yn nghyd a'i bregethu gorchfygol. Yr oedd y ddarlith yn bortread bvw un o bregetl'wyr doniola-f y cyfundeb Wesleyaidd. Ar gynyglad. Mr G. Jones, Caradoc Villas, ac eiliad Mrs Jones, Church-street, ialwyd y diclchgarwch gwresocaf i Mr Jones am ei dd.arlith wir ddyddorol.—Un oedd yno. Moriah.—Cynhaliodd yr Eglwys hon gyfarfoavdd gweddi ar hyd yr wythnos ddiweddaf. Yr cedd vr holl gyfarfodydd, er fod y tywydd yn anffafriol, yn lliiosog iawn, y canu yn dda a myn'd ynddo, a'r gynulleidfa yn gyffredinol i'w gweled mewn hwyl yn molianu. dan arweiniad, Mr R. Jones, y gweddiau yn afaelgar ac amlygiad nad oedd yr Arglwydd neppell oddiwrthym. Y ma.e genym fel" Eglwyrs le neillduol i fod yn ddiolchgar i Dduw am y wedd gysurus sydd ar yr Eglwys yn y deml newydd. Yr oedd y Parch James Donne, yr hwn sydd: wedi treulio llawer o flynyddoedd yn Llangefni, yn dweyd ei fod yn credu na welodd y cyfarfodydd gweddi ddechreu y flwydd- yn erioed yn dal gystal o ran rhif y gynulleidfa ar hyd yr wythnos a'r tro hwn, a dywedai mewn tedmlad v geiriau hyny "Yr hwn pan ddaetb a gweled gras Duw a fu iawen ganddo,' ac mai dyna, oedd yn ei fsddianu yntau wrth edrych ar y cyfarfodydd. Er ei fod yn dechreu myned yn hen y mae yn iraidd ei ysbryd, ac yn adnewyddu ei icuenctyd fel yr eryr, a dymuniad pawb i'r ddau dad parchedig, James Donne a. John Williams yw "byw byth fyddo y brenhinoedd." Nos Wener. ar of y cyfarfod gweddi, cynhaliwyd v Gymdeithas Lenyddol, dan lywydd- iaeth Mr 0. Williams, Pen'rorsedd, pryd y cafwyd dadl ar y testyn "Pa un ai enill ynte colli y mae yr Y sgol Sabbothol yn ei gafael a'i dylanwad ar v wlad?'' Agoi-wyd o blaid mai enill gan Mr W. 0. Williams, Mona House, a colli gan Mr Willie bMW, Shop Newydcl Cafwyd papvrau gwir alluog ganddynt, a'n dymuniad mewn pertdiynts iddynt yw "Ewch rhagoch gan farchnata. yn gall ar y talcutau sydd genych. Cymerwyd rhan yn y duadl I gan y Meis.tri R. Davies, E. M. Roberts, R. Jones. Llewelyn ThomivS, W. Roberts, ac eraill Ni phryderwn am ddyfodol yr ysgol gan y sel ddangosid o'i phlaid gan y gymdeithas.—ilonwr. Y Cynghor IMnesig.—CynhaliAvyd cyfarfod misol y Cynghor nos Lun, dan lywvddiaeth Mr Richard Williams, Y.H. Yr oedd hefyd yn bresenol: Mr J. E. Jones (is-gadeiiydd), Dr. J. E. Owen, Mri Tnoraas- Jones, W. Hughes Jones, Owen Williams, Robert Jones, Owen Jones, W. Barnett, Richard Jones,Richard Parry. 0. T. Williams,E. H. Thomas, Adroddiad y Pwyllgor Icchydol fod v Mri R. a J. Williams wedi cwbihau y manholes yn Field-street i foddlonrwydd y pwyllgor. Argymhellent fod i ffeiriau cenyiau gael eu cynal tu draw i bont y Plas, ac i ofyn i'r prif-gwnstabl i roddi rhybudd i'r hedd- geidwaid i atal cynlialiad y cyfryw ffeiiiau yn yr heolydd. Gofynodd Mr Barnett a fwriedid gwneud rhywbetli pc.rthed llaethciai, etc. Dywedid fod. v darfodedigaeth yn ami yn tarddu o'r cyfryw leoedd. Cynygiodd Mr 0. T. Williams fod y mater yn cael ei gyfeirio i sylw y pwyllgor. a. sylwodd ei fod yn gredyd i Mi Barnett am ddyfod a'r mater gerbron. Eiliwyd gan Mr Thomas Jones, a phasiwyd, gan roddi awdurdod i'r pwyllgor weithxedu.—Oddiwrth gofnodion Pwyllgor y F .lrchn:a.d x,-rr.(Idangosi-d fod Mr Fox-Kalvin wedi .gwneud cais am le i ddarlithio ar y golwg. ond nis g,dlent gym,?ridwyo hyny. Sefyd argymheWcnt ar fod sylw gofaiwr y farchnad yn cael ti alw at yr arferi id o osod mnrleni ar shutters yr adeilad hwn pan gynheMd eisteddfod, neu unrhyw cv- farfod yn y neuadd Cadarnhawyd y cofnodion.— Adroddai y Pwyllgor CyL'idol fod 61p o weddill yn erbyn y (3ynguor. Dywedodd y Tretiigasglydd (Mr John Owen) fod ganddc ëOp i'w talu i'r ariandy dranoeth. Mewn atebiad i Mr Hughes Jones dy- weciodd fod 275p o dr'thi allan. Cadarnhawyd v cofnodion. — Darllen wyd llvthyr oddiwrtli y Mri Webb, Evans, au 11, Old Hall-street, Lerpwl, yn datgati eu gofid ohsrwydd y camgymeriadau yn nyddiad ffeiriau Mon yn Almanac Ca-ergybi pm v flwyddyn bresenol,ac y byddent yn bur falch o gywiro y cyfryw drwy hysbysebu yn v newyddiaduron oedd yn cylchredeg drwy'r dr. Yr oeddynt wedi pellebru nt Mr J. LloyTd Grifrifch, Caergybi. clerc y Cynghor Girol, am restr g--fJ-a,wn o'r ffeiriau i'r dyben o hys- bvsebu. [Fe wnaed hyn yn v "Clorianydd'" diwedd- af.] Derbyniwyd llythyr maith oddiwrth y Mri Hughes a'i Fab, Gwrecsam, yn gofidio oherwydd camgymetriadau cyffelyb, ond yr oeddynt yn cymeryd i pob gofal i wneud y rhestr mor gywir ag oedd bosibl. Fodd bynag, dywedent yn y "Dyddiadur," "Nad oeddynt yn dal' eu hunain yn gyfrifol am ultrbyw gelled allti godi oddiar gamgyTnerianau. Derbynir 'corrections' i fyny i Awst 13eg, 1898." Ymddang- osai y rhybudd hwnw bob blwyddyn, ond yn gÿ- ffredin derbynient y cywiriadau pan yn rliy ddi- weddar i wneud defnydd o honynt. Yr oeddynt droiau wedi ceisio gan y Cynghorau Sirol i osod y ffeiriau ar ddyddiau neillduol Er engraifft 'Dydd Iau cyntaf ar ol y dydd Mercher cyntaf yn mhob mis,' etc., yn lie Ionawr 4ydd. Ai ni allai y I Cynghor gael gan y Cynghor Sirol i osod y ffeiriau ar ddyddiau yn lie "dyddiau" (ekwerthin). C'yn- ygiodd Mr Hughes Jones fod i'r clerc anfon hysbvs- I rwydd cywir i'r ddwv ffirm. Eiliwyd y cynygiad gan Mr 0. T. Williams, a phasiwyd.—Derbyniwyd llythyr oddiwrth Mrs Stirrup. Pen'rallt, yn dweyd I ei bod wedi cymeryd y Neuadd Drefol am Chwefror 6ed, pryd y byddai i foneddiges ieuanc o Gartrefi Dr. Barnardo roddi darlith ddarluniadol ar ran y cartrefi. Yr oedd y gwaith yn rhy adnabyddus i alw am sylw arno, ond credai y caniateid yn y rha.n fwyaf o leoedd y neuaddau yn ddi-gost. Dywedodd y I Clerc mai lp, a,'r nwy yn "extra. oedd y tal cy- ffredin. CH-nygiodd Mr Barnett eu bod yn hysbysu Mrs Stirrup o'r telerau, ac eiliwyd gan Mr Owen I Williams. Dywedodd y Clerc fod Mrs Stirrup wedi Ilogi y nuadd yn barod.•—Darllenwyd Uythyr oddi- wrth Fwrdd Llywodraeth Leol yn dweyd ei bod yn groes i'w harferiad eyffredin i ganiatau o dan y "Local Authorities (Expenses' Act, 1887' daliadau yn y ffurf o log ar gyfrif gorestyn cyfrif hancyddol, ac nis gallent wneud unrhyw eithriad. yn achos v Cynghor. Dygodd hyn y busnes i derfyniad, a diau mai hwn oedd v cyfarfod byraf "on record." Ym- ddengys mai y rheswm drv),,3 fyned drwy J busnes mor fuan ydoedd yr awydd i glywed y Parch W. 0. Evans, Bethesda, yn traddodi pregeth ddirwestol yn Nghapel Moriah.

-----------PENRHOSLLIGWY.'

PORTII AMLWCH.

BHYDWYN.

!, TALWRN.

-----------Mae Miliynan o'r…

Cyn-Arweinydd y "Blaid ityaafryaoi.

! Haid o jDcynicn Ienainc…

[No title]

Y Cyimldi-d yn Erbyn Byd^rsig…

Yr Ymcsodiad Penffordd ar…