Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

ffihys Dafydi Sy'n Deyd- i

ABEilFFKAW,

AINON (ger Bodedern).

AMLWCH.

BANGOR,

BEAUMARIS.

BODEDERN.j

CAERGYBI.I

CAERNARFON.

LLANBEDRGOCH.

LLANDDXUSANT.

LLANERCHYMEDD.|

News
Cite
Share

LLANERCHYMEDD. Y CLu Cynar.—Rhoddasom ychydig bach o hanes y symudiad yma yn y "Clorianydd" yn ddiweddar, ond erbyn hyn da genym allu cofnodi fod y "cau cynar" yn beth gweithredol vn y Llan. 1 el pob I symudiad' arall, teimla rhai yn wrthwynebol xldo ond ychydig iawn, cofier, yw rhif y rhai hjny Methwn a deall pabaza nas gellir cael unfiuifiaeth yma, fel yn mhob llan a phentref arall yn Mon. Priodbla, rhai eiddigedd fel achos o'r gwrth-syniad, ac hefyd rhoddir amryw atebion eraill. Nis gellir dadrys yr "achos," felly gadawn iddo. Y mae amryw o'r prophwydi yma. yn gweled argoel trancedigaeth, i'r syniad heb fod neppell. ond na wrandawer ar y cyfryw rag-weledion disail. Dalier ati i gau y ma.snachdiu am wyth o'r gloch, ac yna gellir medi o ffrwyth y symudiad, pan ddaw hir-ddydd haf,,t"wy fwynhau troion a difyrion diniwed. Os y gadfewir i'r symudiad drengu—wedi ei gychwyn—diau yr ad- lewyrcha. yn anffafriol ar fasnachwyr a dyngarwiT y Llan am amser maith i ddilyn.—R.J. Y Tlottv.—Ar y nos Lun olaf yn yr hen flwyddyn cafwyd cyngherdd difyrus yn neuadd giniaw y lie uchod. Etholwyd y Parch E. W. Davies yn gadeir- ydd, a Mr Williams, Tan-yr-balli, yn arweinydd. y rhai a lanwasant eu swydd yn hynod ddeheuig, Galwyd ar Miss Parry Jones, Cae Mawr, yn mlaen i agor y cyfarfod gydag unawd ar y berdoneg. Yna canodd Miss Annie Arthur "Cartref y Plant." Yn nesaf caed unawd ar y berdoneg gan Miss Cissie Parry Jones. Adroddiad, "Yr Hen Glorian Mawr," gan Mr Parry, fferyilydd. Deuawd ddigrifol, "No, sir," gan Miss Annie Arthur a Mr Eddie Williams. Deuawd ar y berdoneg gan Miss Cissie a Master Harry Parry Jones. Can, "I can't change it,' gan Mr Eddie Williams. Unawd ar y berdoneg gan Miss Mimmio Griffiths. ,Yna cafwyd seibiant am bunr munud, ac ymcldangosai pawb wedi eu llwyr foddloni. Cynwysai yr ail ran ddrama Gymreig, cyfansoddedig gan Miss Thomas. Cae Mawr, ac wedi ei eeilio ar y gan adnafeyddus "Gwraig y Morwr." Ymgpnerodd Miss Thomas a phersonoli y prif gym- eriad yn y ddrama, sef "Gwra.ig y Morwr." Ei phi ant oeddynt Miss Cissie Parry Jones a. Master Parry Jones; Mrs Ellen Pritchard, sef cyfeilltes mewn angen (Miss Olwen Ellen Thomas), Jane, morwyn yr olaf (Miss Maggie Parry Jones), Beti Jones, yr hen Gristion tcimladwy (Miss Thomas, y Tlottv), Netta, cyfeilles y plant (Miss Lily Hughes, Bryn Cyhclyn), Dr. Pughe, meddyg y teulu (Mr Jolin Parry Jones), y Parch William Hughes, gweinidog y capel y perthynai y teulu iddo (Mr Parry, fferyilydd). Canai Miss Annie Arthur ranau o'r gan, yn ol fel y byddai angen, a chyfeiliai Miss Thomas, y Tlotty, trwy yr holl gyfarfod. Awd tnvy y gwaith yn fedrus iawn, a thystiai yr ar- weinydd na c'hafodd gymaint o bleser ers llawer dydd, a dywedai y Cadeirydd iddo yntau dalu yn ddrud am liver gwaelach adloniant. Yr oedd yr I ystifell yn or lawn, a phawb yn ymddangos wrth eu bodd. Dydd Mawrth, y 3ydd o Ionawr, rhodd- odd Mrs Hughes, Ty Hen, a Mrs Williams, Pres- wylfa, gyflawnder o de a bara. brith i dlodion y 1 tlotty, ac anfonodd Miss Maude Hughes, Bryn Hwfa, aurafalau a melusion i'w rhanu rhwng v plant. Mewn gair, cawsant gyflawnder o bob danteithion eleni.-Gohebydd. )

LLANFAETHLU.

LLANGEFNI.

-----------PENRHOSLLIGWY.'

PORTII AMLWCH.

BHYDWYN.

!, TALWRN.

-----------Mae Miliynan o'r…

Cyn-Arweinydd y "Blaid ityaafryaoi.

! Haid o jDcynicn Ienainc…

[No title]

Y Cyimldi-d yn Erbyn Byd^rsig…

Yr Ymcsodiad Penffordd ar…