Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

ffihys Dafydi Sy'n Deyd- i

ABEilFFKAW,

AINON (ger Bodedern).

AMLWCH.

BANGOR,

BEAUMARIS.

BODEDERN.j

CAERGYBI.I

CAERNARFON.

LLANBEDRGOCH.

LLANDDXUSANT.

News
Cite
Share

LLANDDXUSANT. Cylc!w.yl Lenyddol, etc.—Nos Fawrth, Ionawr 3ydd, (.ypu'.r.liodd Methodistiai d y lie uchod eu trydedd eykhwyl lenyddol a cherddoroi, o dan ar- wQjni:, Mr W. J. Roberts, Llaindelvn, a llywydd- iacth Mr S'oirn Williams, Pare Newydd, Llanerchy- mcdd. gan-yr Invn y cafwyd anerchiad gwerthfawr. Gwobrwywyd « buddugwyr Ti y drc-f-) ganly^ol Unawd (i Masit dan 12 osu) 1, Miss Katie M. Owen, (:)negk, :;2, Elizabeth Williams TVr.ybuarth. Mcnyg gwlan •• Miss Thomaj?, Bodfa.rdden-ddu a hi oedd yr oren hefyd am wncuthur hanoSerohief. Marcio ar ganvas* Miss Jones ,Ca.e'rgwrl8, a Miss Maggie Pnrry. Bod«dern.. v'1yè,r1.1, U, (i blant dan 16 o) 1, Miss Mary Williams, Ty'ny- buarth 2. Katie M. Owen, Caeglas. Pencil «ketcli.: Parch Henry Williams (A.), Ceiruu-s Ad- roddiad (i rai d.'u 16 Mr V illie Jones, Howell- terrace, a Mr John Jones, Howvll-cfs.rrace, a William Own Rolvrts, Pentcrfyn, Valley, yn gydrado am ail vobr. Pencil drawing o bng tri hwyJbren Mr WilTi-asns, Cross Keys, Bryngwran. Unawd soprano; Miss- Katie Parry, Kingshead, Bodederr*. Traethawd: Miss Jones, Cae'rgwrle, a Mr W. J. Roberts, Llaindelyn, yn gyd-fuddugol. Cofnodi pre- gethau Alrs Jones, Howell-terrace. Darllen dern- ya hb ei it4il nodi: Mr Richard Jones, Bryn Elim. Enalvnion: Pelican Mon, xwdorgaJi. unawa i denor: Mr Morris Williams, Bodynolwyn Hir. Penillion: Ap Huwco, Cemaes. Adroddiad (i bob oed) Mr Samuel Venmore Williams, Llanrhydd- lad. Pedwarawd: Parti Mr John Jones, Ty Capel Horeb. Darlien (i rai dan 16 oed) 1, William Rowlands; 2, Edward Davies; 3, John Jones, Howell-terrace; a, Jane Williams, New-hafren. Carved tray Miss Hyder, Ty'nybuarth. Deuawd Mr Lewis Jones, Howell-terrace, a Mr T. R. Ro- berts, Ty Gwyn. Un cor ddaetb yn mlaen i gystad- lu ar y don "Aberystwyth," o dan arweiniad Mr Richard Jones. Bryn Elim, a dyfarnwyd ef yn wir (leilwng o'r wobr. Y beirniaid oeddynt: Y Parch W. 0. Jones, IleLumaris y Parch R. Hughes, C.M., Llanfaethlu Mr E. Hefin Jones, Caernarfon; Mri Jones, Board School, Llanfaethlu; J. R. Parry. Tyddyn BlawdMrs Jones, Board School, Llan- faethlu a Mr E. D. Lloyd, organydd, Bethesda. Cyfeiliwyd gan Miss Annie Hughes, Llanddeusant, yn rhagorol iawn. Cafwyd cyfarfod da. ac elw syl- weddol. Cyfiawnodd Mr Morris Williams, Bodnol- wyn Hir, ei waith fel ysgrifenydd yn y modd goreu.

LLANERCHYMEDD.|

LLANFAETHLU.

LLANGEFNI.

-----------PENRHOSLLIGWY.'

PORTII AMLWCH.

BHYDWYN.

!, TALWRN.

-----------Mae Miliynan o'r…

Cyn-Arweinydd y "Blaid ityaafryaoi.

! Haid o jDcynicn Ienainc…

[No title]

Y Cyimldi-d yn Erbyn Byd^rsig…

Yr Ymcsodiad Penffordd ar…