Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

ffihys Dafydi Sy'n Deyd- i

ABEilFFKAW,

AINON (ger Bodedern).

AMLWCH.

BANGOR,

BEAUMARIS.

BODEDERN.j

CAERGYBI.I

CAERNARFON.

News
Cite
Share

CAERNARFON. Deallwn mai yr adroddwr Drofia-dolI)ein:ol Fyehan sydd wedi ei benodi yn feirniad yn y gystadleuaeth ibwysig ar adrodd yn y Pafilion nos Fercher nesaf. pryd y rhoddir L2 2s yn wobr. Llwyddiant- Da. genynt allu llo.igyfarch ein cyfaill) Mv R. T. Edwards. Rose Mount. Enillodd, yn Arddangosfa. Adar Man-nion, yr ail a'r bed- waredd wobr yn y "Norwi.cn Class." Anrheg.-Dydd Iau eyflwyu-tryd i Mr 0. D. Jones, diweddar brif ysgrifenydd y Llythyrdy (yn awr post- feistr Win, hfield) ifon liardd gan ddwyla^A y swydd- fa-fel arwv dd o barch tuag ato. Cymdeithis Lenyddol Shiloh -Nos Fercher, o fiaen a-slodaa y gyindeitha. bu y bardd mtlusber Mr H. Isgaei Lewis, Bri'' :c-street, yn traddodi anerchiad gaUuog ar "Dr; Prif-fardd Telynegol Cymru" (HuwMo. us, Glaso-r.ys, a Ceiriog). Caed fiy^lwadau bu<klioi gan y Ca 'eirydd (Y Parch j. E. Hughes, M.A.), a'r Meistri 1enry Jones, Hugh Wil- liams, J. Joiies (Henwalia), G. 0. Griffith, ac R. Jeffreys. Nodaclifa.—D^-ddiau Iau a Gwener cynhaliwyd nodaclifa boblogaickl yn y Guild Hall, er budd yr Ysgol ion CenedlaethoL, Agorwyd y gweithrediadau y diwrnod cyntaf pan Mrs Assheton Smith, a'r ail ddiwrnod gan Arghvj'ddes Penrhyn. Gwylnos.—Nos Sadwrn, yn Ejjenezer, cvnhal- '*vyd gwybios fljTiyddol y Wesleyaid. G^sanaeth- wyJ gnn Miss M. M. Jones, Misses Williams (Beaumaris), Miss E. Humphreys, Air Wilfon Jones (Llanbeiis). Mr H. Vaughan Davies, a Chor o dan arweiniad Mr Walter Thomas. Y cyfeilvdd ydoedd Mr John Williams, organydd Eglwvs Crist. Y pregethwr ydoedd y Parch Hugh Jones, Birken- head. v;1 Anrhydedd Cerdd irol.—Deallwn fod Mr W. n. Preece, C.B. presi lent of tho In;rtitut; of Civil Engineeis, vcli galw gyda; Mr John Williams, or- ganydd Eglwys Crist ac arweinydd y Cor Meibion, yn gofyn iddo dd'od a'i gor i fyny jr Brifddinas i y gynideithas a gjnihelir yn IAundain ar yr 22ain cyfisol. Yn mhlith y gwaho Idedigion bydd Arglwydd Salisbury ac Ar- glwj'dd Northbrook. Y tlydd canlynol bvdd i'r cor gystadiu •ym yr Eisteddfod a, gynbelir yn y Queen's Hall am A/obr o 5Cp a bathodvn aur. Llawer o In lddiant iddynt. Ymddiriedclwyr Portbladd.-Ilydl Mawrth cyfarfu ymddiriedoHyr y porth'add. C/nj-giodd Mr J. 181 ard Davies fod Mr Menzies yn cael ei ail- ethol yn gad< irydd. ESliwyd gan Mi' T. Owen, a charivryd y cynygiad gydag unfrydedJd. Diolchodd r, y Mr Mera tes am yr i nrhydedd. Cynygiodd Mr E. H. Owen fod Mr Hairy C'egg yn cael ei Ril-ethol yn is-gadeirrdd, a chafodd ei eilio gan Major Turner, gyda'i gfrio. Diolcl odd Mr Clegg i'r cyfirwydd- wyr. Csed ti ifodael luvu ar y Pwyllgorau Arianol, ethol ym ldirkdolwr. y gwellia.ntau yn Nghl rnog, y dd<imwai t ddiveddaf yn nglyn a Phon^ yr Aber, a'r ty i ymocbel. Da genym ddeall fod ein cvd-drefwr P.S. Henry Parry, un o viarcbeidwaid Plwyf Llanbeblig, a thrysorydd Cyfrinfaoedd Odyddol Menai a'r Juvenile, wedi ei ddewis yn gymychiolydd Odyddion dosbarth Caernarfon, yn y pwyllgor blynyddol symudol a gynhelir yn Middlesborough mis Mai nesaf. Hefyd mai P.S. Robert Owen, yserifer.ydd Cyfrinfa leu- enctyd, ddewiswyd i is-gadair y dosbarth am y flwyddyn hon.

LLANBEDRGOCH.

LLANDDXUSANT.

LLANERCHYMEDD.|

LLANFAETHLU.

LLANGEFNI.

-----------PENRHOSLLIGWY.'

PORTII AMLWCH.

BHYDWYN.

!, TALWRN.

-----------Mae Miliynan o'r…

Cyn-Arweinydd y "Blaid ityaafryaoi.

! Haid o jDcynicn Ienainc…

[No title]

Y Cyimldi-d yn Erbyn Byd^rsig…

Yr Ymcsodiad Penffordd ar…