Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

ffihys Dafydi Sy'n Deyd- i

ABEilFFKAW,

AINON (ger Bodedern).

AMLWCH.

BANGOR,

BEAUMARIS.

BODEDERN.j

CAERGYBI.I

News
Cite
Share

CAERGYBI. I Cyflafan Criccietk—Acboswy^d cyffro dirfawr yn y dref pan ddeuwyd i ddeall fod Mrs Williams, a lefruddiwyd gyda'i dau blentyn yn agos i'r dref uchod, wedi ,hod yn trigianu yma am gryn amser I pan yn ieuanc. Bu ei thad, Cadben Gordon, yn I Bgwasanaeth Cwnmi y Rheilffordd fel cadben un o'r agerddlongau am rai blynyddan. Oddeutu soith mlynedd yn ol symudasant fel teulu oddiyma. Er- byn hyn mae Cadben Gordon wedi ei gladdu. Am Mrs Cordon gellir dweyd yn ddibetrus ei bod yn un o ragorolion y ddaear, yn wraig ddichlynaidd, ddi- absen, a duwiolfrydig. Mae pa.wb oedd yn ei had- /iiabod yn .teimlo yn ddwys drosti yn ei phrofedig- aeth chwerw, felly, hefyd a chwiorydd y drancedig. Yr oeddynt oil yn lodesi parchus a. hoffus gan bawb. Ymweliad Eurgain.-Un o gerddoresau galluocaf ein cnedrydyw Miss Williams (Eurgain), Beau- anaris, ac er yn ieuano mae wedi cyfansoddi rhai darnau cerddorol anfarwol, a disgwylir gorchestion do oddiwrthi os y caiff flnvyd ac iechyd yn y dvfod- ô-L -Mae "Cydgan yr Angylion" yn imig yn ddigon i fbrofi ei 'bod yn feddianol ar athrylith gerddorol gref a chyfoethog. Cofus genym ei gweled yn enili ■ai .gantata i'r "CjTihauaf" yn Eisteddfod Genedlaeth- iol Caernarfon,yn nghanol canmobaeth uchel y beirn. iaid a chymeradwyaeth fyddarol y miloedd yn bres- enol. Pa bryd y cyhoeddir y gantata ardderchog hon? Byddai yn ychwanegiad pwysig at drysorau 'cerddorol ein cenedl. Boneddiges ieuanc dalentog di)-rnffrost ydyw Miss Williams, ac yn anrhydedd i'w rhyw yn mhob ystyr. Gwelsom hi yma yn tTeulio Gwyliau y Ctbn gyda ei brawd, Mr William Williams, deintydd. Market-street, yr hwn hefyd: •i-ydd yn gerddor medrus, ond yn methu cael hamdden i ddadblygu ei dalent, oherwydd ei brysurdeb gyda'r gwaith o dynu danedd a gosod rhai newyddion yn eu life. Y Prawf-Gyngherdd.—Dyma destyn siarad gefail y gof, gweithdai y teiliwr, v crydd a'r saer, y dydd- iau hyn, ac nid oes dadl am ei Iwyddiant os y ceir iywydd ffafrioL Mae Uu mawr o enwau wedi eu derbyn ar yr unawdal, a'r adroddiad. Hefyd mae amryw o barties ar y don gyniilleidfaoL Mae v gwpan arian ysblenydd am yr adroddiad goreu yn cael ei dangos y dyddin- hyn yn ffenestr Mr Jfdlis. Tea Mart, a'r tlysau ,i- r ao arian yn ffene^tr Mr 'W. D. Jones, Old Ba.nk. Ni c.hynygiwyd erioed well gwobrau yn y dref hon, a gall y buddugwyr deimlo yn falch ohonynt. Mae y pwyllgor wedi sicrhan •beirniaid galluog a diduedd. Ni raid dweyd; dim am amcan v cyngherdd, ond enwi mai er budd v Hyfrgell gyhoeddus y mae yr holl elw a dderbynir. "Mae y sefydliad' gwerthfawr hwn mewn dyled, ac apelir yn daer at ei garedigion am eu cefnogaeth yn yr anturiaetli hon. ->

CAERNARFON.

LLANBEDRGOCH.

LLANDDXUSANT.

LLANERCHYMEDD.|

LLANFAETHLU.

LLANGEFNI.

-----------PENRHOSLLIGWY.'

PORTII AMLWCH.

BHYDWYN.

!, TALWRN.

-----------Mae Miliynan o'r…

Cyn-Arweinydd y "Blaid ityaafryaoi.

! Haid o jDcynicn Ienainc…

[No title]

Y Cyimldi-d yn Erbyn Byd^rsig…

Yr Ymcsodiad Penffordd ar…