Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

ffihys Dafydi Sy'n Deyd- i

ABEilFFKAW,

AINON (ger Bodedern).

AMLWCH.

BANGOR,

BEAUMARIS.

News
Cite
Share

BEAUMARIS. Cyfarfod Cynhabwyd cyfarfod vsgflJ dos- bartb Beaimwaw yn y lie uchod Iosawr 8&d» pry^ v llywyddwyd gar. y Parch D. Johns, gweinidog. j JDechreuwyd', id adfcroJ, trwy i un it fecligyn vr ■JSgol adrodd -ac i r brawd ieuanc, Mr R. J. | Tskjmas, Waenfiwr, {fyjaed i weddi. Yna awd yn rrihujn at waitli y ey £ ai^ed, pryd y daxllenwyd papyr gw feistrolgar a. da gaji Mr R. J. Thomas. Waen- fawr. "Ar ddyledswydd -^iodau yr ysgol Sabbotho? vn ng^vneb defodan fs- Ph-aifeyddiaeth yr oe> Caf- ^yd yivddo awgrym-adau da, buddioj, a gwir araser- ol. Yna aaradwyd gan Mr Thomas, Llanfair P.G., a, Mr Thomas, Berea, -yn nghyd a. brodyr o'r life. Cafwyd syiwadau da a tmddiol, a cliyfarfod hwyliog a Wwdfiyaig. Yn v prydnawn dechreu- wyd fel arferot, trwy ganu az adrodd y "Deg Gorchv- myn," pryd y cymerwyd rlmn mewn gweddi gan Mr Thomas, Berea. Yn y cyfarfod hwst caiwyd peth hollol newydd, stef unawdau, ac un deuawd, gan I enethod: xeuainc o'r He. Canasant yn rhagorol, geirio'n pglur, dealladFy. a .gûrpln,r¡¡i;mt yn rhydd a naturioL Holwyd y gwabanol ddosbarthiadau, a chafwyd atbion da, yr hyn a ddangosai ol llafur yn yr ysgol. Caiwyd cyfarfodydd da iawn, ac yn y nos pregethwyd gan Mr R. J. Thomas, Waenfawr, yr hwn sydd yn fyfyriwr gyda'r Parch E. C. Davies, M.A., Porthaetliwy. Caiwyd oedfa ddymunol, a diau fod yn y brawd yma allu naturiol i bregethu. dymunwn iddo ddyfodol disglaer, a Duw yn rhwyad. -Daiydd.

BODEDERN.j

CAERGYBI.I

CAERNARFON.

LLANBEDRGOCH.

LLANDDXUSANT.

LLANERCHYMEDD.|

LLANFAETHLU.

LLANGEFNI.

-----------PENRHOSLLIGWY.'

PORTII AMLWCH.

BHYDWYN.

!, TALWRN.

-----------Mae Miliynan o'r…

Cyn-Arweinydd y "Blaid ityaafryaoi.

! Haid o jDcynicn Ienainc…

[No title]

Y Cyimldi-d yn Erbyn Byd^rsig…

Yr Ymcsodiad Penffordd ar…