Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

24 articles on this Page

ffihys Dafydi Sy'n Deyd- i

ABEilFFKAW,

AINON (ger Bodedern).

AMLWCH.

BANGOR,

News
Cite
Share

BANGOR, Y GoTsaf-felstr Newydd.—Dydd LInn dechreuodd Mr Joseph Hughes.gorsaf-feistr newydd Bangor.ar ei waith, gan i'r hen orsaf-feistr (Mr Edward Joneg) ymddiswyddo ar fiwyrdd-dal. Penodiad.-Y mae'Miss Anna. M. Rowlands, B.A., o Goleg Aberystwyth, merch v Parch Daniel Row- lands, M.A., Bangor, wedi ei ohenodi yn brif feistres Cofio 'Deiliaid y Tlotty,—Dydd Llun darfu i adeii- laid Tlotty Bangor fwynhau v tret blyny idol arfera Mrs Davies, Trcborth, ei roddi iddynt. Cyflenwyd hwy a Ilawnder o fara "brith a theisenau; heblaw byuy riroddwyd i'r gwragedd oil becyn o de da nob un, a thybaco i'r dynion. Derbyiv'.odd y plant hefyd aurafalau a melusion. iPatgariodd y aeiliaid ddiolch- garweh calonog i Mrs'Davies am ei hael'oni. Ethel yr"Esgob'Newydd.CynhaJiwyd cyfarfod o Ddeon a Glwysgor Bangor, yn yr Eglwys Gadeiriol. dydd Mawrth, i'r dyben-o ffurfiol ethol esgob newydd yr esgofea £ th, sèfy Tra -Pl1.aTchedig DOT. Watkin Herbert Williams. Lly^Tyddwyd gan y Deon, ac yr oedd hefyd yn bresenol vr Archddiawn Pryce, Arcbddiamni Thomas 'Williams, y Canoniaid Eleaxar Williams 'fLiangefni), T. Warren Trevor (Machynlleth), D. Jones (Iiandegai), E. T. Davies (Pwllheli), a Mr R. "Hughes-Pritcliard, cofrestrydd efgobaeth a chferc y Siapter. Yr oedd a ganlyn yd, yn bresenol "fel -tystion o'r etholiad :—Meistri 7. A. Rodway, W. Price Smi&li, J. Hughes Roberts, S. Moblcy. a Cadwahidr Joi.es. Mai-wolaet'n.—Bi-wg genym yr wythnos hon yw cofnodi marwolaeth Mr "William Bulkeley. Mountain- square, Bangor, ar 61 -afiechyd maith. Yr oedd t ymadawedig wedi 'bod: 'yn ewelthredu fel machine- man yn swyddfa argraifu v diweddar Mr Samuel Hughes, High-street. Yn Bwyddfa y "Gwalia" y g-wasanaethodd! ei brentisiaeth, a pliercliid ef bob 1aniser gan ei gyd-weith^r a'i gydnabod. Gedy ar ei ol wraig a. phump o blant. Mab oedd efe i'r di- j weddar John Bulkeley, yr 'hwn am lawer o flynydd- oedd a weithiai yn odynau calch Portb Penrhym yr oedd hefyd1 yn llysfrawd i Mrs Walford, Dean- -street. Cymerodd "yr asigkdd—angladd parchus "•iawn—le prydnawn Sudwrn. am ddau o r gloeh. yn Mynwent Glanadda. Gwe'inyddwyd ar yr achlysur ,-4),n y P-arch T. J. Wheldon, B.A. fihiaint Trallodus.—Drwsr genym ^deaal i Mr a, Mws John Watkins. Ja.m:$-13!t,root Vaults, o'r ddinas bon; golli eu hunig blenrtyn (geneth pedair blywedd athii mis oed) trwy a^geu.yr lion a gladdwvd dydd | Tarn Mynwent Gla.nad<ia. txs y -aiae cydjandcimlad mawr 8*r rhiainc trallodas ya> eu profadig.-ieth !«», Cariwyt^ allan drefniad^n vv angladd gan Mr W. 0. Williams, Manchester Ho-.ise. -Gweanyddwyd ar yr gan y Parc\»fi. T. Edwin T,, a J. James Jones, fleer a churad ^glwysv St.' Mair. An. fon^yd^l<aevxdyrch gan yper-s-)nu,,i canlynol:Jobn WatMns a'r tfulu. Miss J. A. Watkins, Mrs Row- land*, "Misss* Violet FowJapds And Wi'ftiams, Gwyn- fryn; Mrs James, Master Cecil I Edwatds., fWiideg-streesfc; Mr a Mrs Morgans. Dean- otreet: Miss Jones, James-sircet; Mr G. Dean, CUelleTpa tdlsstls Agnes a Jane Mien Jones. James- Pr, Cyr' strwt; Miss Griffiths. Waterloo-street; Mr W. Davies, GartJii-sBwad ac amryw gyfeiliioi; «tiull.

BEAUMARIS.

BODEDERN.j

CAERGYBI.I

CAERNARFON.

LLANBEDRGOCH.

LLANDDXUSANT.

LLANERCHYMEDD.|

LLANFAETHLU.

LLANGEFNI.

-----------PENRHOSLLIGWY.'

PORTII AMLWCH.

BHYDWYN.

!, TALWRN.

-----------Mae Miliynan o'r…

Cyn-Arweinydd y "Blaid ityaafryaoi.

! Haid o jDcynicn Ienainc…

[No title]

Y Cyimldi-d yn Erbyn Byd^rsig…

Yr Ymcsodiad Penffordd ar…