Skip to main content
Hide Articles List

24 articles on this Page

ffihys Dafydi Sy'n Deyd- i

ABEilFFKAW,

AINON (ger Bodedern).

AMLWCH.

News
Cite
Share

AMLWCH. PriooaB. Y dydd o'r blaen priodwyd Mr J. 'Thomas (stonemascn), Penrhydlastra, gyda Miss 'Hnghes,Frondlirion, yn lalangefni. Y gwas a'r forwyn oeddynt Mr Thomas (brawd y priodfabj a Miss Hughes (chwaer y briodasferch). Hyderwn y, cant hir ddyddiau hapus, a phob llwyddiant iddynt. -Ma,ent yn treulio eu mis mel vn Llamcarw. Angladd.—Aetb gweddillion Mr Rowlands, Bryn- teg, am sir Gaemarfon dydd Mercher y boreu. 'Treuliodd yr ymadawedig flynyddoedd meithion yn yr anial daith. Yr oedd yn <^ad i Mrs Williams, 'Brynteg, ac yn y llio uchod y bu ef farw. Marwolaeth. Bu farw Mrs Hughes (gynt o fOatlierine-terrace, Amlwoh) yn nhy ei hwyr yn Llan- fair P. G., sef y D-f. Rossottor. Yr oedd yn fonedd- iges anwjd gan ba.wb, ac yn gymun-wraig ffyddion yn Eglwys St. Eleth ar hyd y blynyddoedd. Qymer <ei biangladd! le prydnawn dydd Iau (heddyw), un cyhoe'ddus, yn mynwent gysegredig a henafol plwyf Elaneliian. Ceir manylion pellach eto am yr ang- ) ladd

BANGOR,

BEAUMARIS.

BODEDERN.j

CAERGYBI.I

CAERNARFON.

LLANBEDRGOCH.

LLANDDXUSANT.

LLANERCHYMEDD.|

LLANFAETHLU.

LLANGEFNI.

-----------PENRHOSLLIGWY.'

PORTII AMLWCH.

BHYDWYN.

!, TALWRN.

-----------Mae Miliynan o'r…

Cyn-Arweinydd y "Blaid ityaafryaoi.

! Haid o jDcynicn Ienainc…

[No title]

Y Cyimldi-d yn Erbyn Byd^rsig…

Yr Ymcsodiad Penffordd ar…