Skip to main content
Hide Articles List

30 articles on this Page

IAT EIN GOHEBWYR.

[No title]

[No title]

-----------------------Ciniaw…

[No title]

-------.-----_.-'----'-Cynllun…

News
Cite
Share

Cynllun y Goleuni Trydanol yn ^aii £ ;or. TRAFODAETH AR Y RHWYMEB WARANTOL. Cynh&liwyd cyfarfod rheolaidd y Cynghor Din- esig 1103 Fercher, y maer yn y gadair, pryd y treuliwyd agos yr holl amser dros bwno y golouni trydanol. Y Cyngliorydd David Owen a gynygiodd fod iddynt gymeryd barn cwnsler annibynol o berth- ynas i'r rhwymeb waranloi (guarantee bond) a awgrymwyd gan hyrwyddwyr cynllun y goleuni trydanol, yr hon rwymeo oecid yn ayogeiu y arei rha unrhyw golled am gyfnod o bum mlynedd i i fyny i'r swm o 650p. Oynygiai hefyd fod un- rhyw aolod o'r Oynghor at ei ryddid i awgrymu unrhyw bwynt neu bwyntiau i'w gosod o flaen y cwnsler, a bod y "dreft case," yn vghydag unrhyw ohebiaeth ysgrifenedig at y clerc trefol ar y pwnc, yn cael eu rhoddi o flaen Pwyllgor y Goleuni cyn eu hanfon i'r cwnsler. Eiliwyd hyn gan y Cynghorydd T. J. Williams. Y Cynghorydd Grey Edwards (cadeirydd Pwyllgor y Goleuni ac arweinydd mudiad y gol- euni trydariol) a gododd i gynyg gwelliant; ond dywedodd y Oynghorydd Owen nad oedd y Qyng- horydd Grey Edwards mewn trefn wrth siarad na phleidleisio ar y mater ogymaint a'i fod ef yn un o'r rhai oedd a'u h enwau wrtb y rhwymeb. Y Maer a apeliodd at yr isglerc trefol i reoli ar ymater. Mr Rodway a ddywedodd ei fod ef o'r farn fod y Cynghorydd Grey Edwards mewn trefn, gan fod yr achos yn cael darpar ar ei gyfer dan Ï8- adran 12 o'r Ddeddf nodai allan yr eithriadau. Yna traethodd y Oynghorycfcd T. J. Williams rai o'r rhesymau paham yr ocdd yn eilio pender- fyniad y Cynghorydd David Owen. Dywedodd y Oynghorydd Grey Edwards ei fod wedi ei siomi wrth gael na ddarfu i'r Cyngharydd William? bwvntio allan ddim byd anghyfreithlon yn y rhwymeb. dim ond yn unig gbfyn am wybod- aeth parthed i'w gweinyddiad. Oynygiai efe y gwelliant a ganlyn: "Fod y Cynghor hwn yn aw- durdodi a chyfarwyddb y clerc trefol i gymeryd opiniwn pellach gan gwnsler, un a-i ar wahan neu mewn undeb a'r cwnsIer cyntaf, fel y tybia'r clero trefol yn addaa, ar unrhyw bwyntiau o'r rhwymeb a osodir o'i flaen ef gan unrhyw aelod o'r Ovnffhor." Eiliwyd gan yr Henadur Thomas Lewis. Y IVlaer a apeliodd at y pleidiau i ymdrechu dod i gvtundeb parthed v cynygiad a'r gwelliant. O'r diwedd fe ddaethpwvd i gytundeb ao wedi i'r Cynghorydd David Owen ateb, yinranodd y Cynghor. pryd y cariwyd gwelliant yr Henadur Grey Edw:irds trwy 19 yn erhyn 3 o bleidleisiau.

[No title]

---OYNRYCHIOLAETH PLWYF RHOSYBOL…

RHOSYBOL.

LLANERCHYMEDD A'R OAU CYNAR.…

ABERFFRAW A'I FI YNON ENWOG.…

-_-__-_.------AT FEIRDD IEUAINC…

--- ----____---------|Canlyniad…

Mynydd Parys.

CljWsoch Chi.

_---_._----------Cyngherdd…

[No title]

Advertising

Nodion Amaethyddol, &c.

[No title]

[No title]

[No title]

BASIC SLAG.

[No title]

---__--------N,dion o Cemaes.…

Eisteddfod Goronog Ciergybi,…

Dweyd "Celwydd Goleu."

--------------------Marwolaeth,…

.....---.-------_-| EXGEDI,…

T--.-----,-'---------""",.)I…