Skip to main content
Hide Articles List

25 articles on this Page

» --—-- "_"\I."1- '-ABERFFRAW.

AV-LWCH.

BANGOR.

•BEAUMARIS. !

BODEWRYD.

CAERGYBI.

CAERNARFON.

----CAPELGWYN.

CEMAES.

News
Cite
Share

CEMAES. Cyngherdd Mawreddog y Nadolig.—Cynhaliwyd cyngherdd mawreddog y Bedyddwyr nos Lun, Rhag- fyr 26ain. Llywydd y cyfarfod ydoedd Mr John Hughes, C.S., Frondeg, Amlwch, ac arweiniwyd gan Rhydfab. Cyfeiriodd y Llywydd yn ei anerchiad godidog at y neuadd ardderchog, yn mha un y cyn- helid y cyngherdd, sef y "Village Hall." Dywedodd mai yn "mhob gwlad y megir glew," ond mai nid yn mhob pentref y ceir calon mor haelfrydig a chalon Mr D. Hughes, Y Wylfa, sef y boneddwr a roddodd yr "hall" at wassanaeth y pentref. Yr oedd rhaglen y cyfarfod fel y canlyn :—Unawd ar y berdoneg, "Battlemarch," Miss Defferd, Llangefni; anerchiad barddonol gan yr arweinydd; can Genedlaethol Cymru. Llinos Cefni; oystadleuaeth adrodd penillion "Te pawb," y goreu Mr Williams (Cae'rdegog), ail, Mr W. J. Owen (Shop y Bont), trydydd, Mr Henry Hughes (Penrhyn) unawd ar y berdoneg, Miss C. H de, Amlwch can, "Y penill adroddai fy nhad,' Miss H. E. Owen, Amlwch; beirniadaeth can ddes- grifiadol, "Ciniaw Nadolig," goreu Mr E. Hughes, Y Groes; can, "Merch y oadben," Glan Medrad; unawd ar y berdoneg, Miss Hole; beirniadaeth y llythyr serch. y goreu ydoedd "Gwlith Hiraeth," nid atebodd i'w enw; can, "The Holy City," Llinos Cefni; can, "Gwlad y Delvn, Glan Medrad; yn awr deuwyd at brif ddyddordeb y cyfarfod, sef cys- tadleuaeth ar y don "Moab," ymgeisiodd tri parti, canasant yn rhagorol, a rhanwyd y wobr rhwng parti Mr William Jones a pharti JVfr Samuel Thomas; can, "I godi yr hen wlad yn ei hot," Llinos Cefni; can, "Ffarwel Maggie," Miss H. E. Owen, bu gorfod i iddi ail ganu. Yr oedd y neuadd eang wedi ei gor- lenwi, ac wedi ei haddurno yn ysblenydd gan Mr Roberts, y manager. Bwriada y Bedydidwy "r < gylchwyl gael ei galw o hyn allan yn Eisted.d; Nadolig y Bedyddwyr. Bydd v testynau allan merw. amser eyfaddas at y Nadolig ncsaf. Yr oedd y cyngherdd yn llwyddiant perffaith yn mhob ystyr. Dylaswn ddweyd i'r buddugwyr gael eu harwisgo gan Mrs Rowlands, Cemaea Mill, a Miss Hughes, Frondeg, Amlwch.Un oedd yno.

LERPWL.

LLAN W ENLLWTTO.

PORTH AMLIVM-T.I

LLANERCHYMEDD.

x/LANFACHRAETH.

LLANFAIR P. G.

--LLANFAIR YN GHORN W Y.

LLANFECHELL.

LLANGEFNI.

PENCARNISIOG.

PENSARN, BERW.

PORTHAETHWY.

-------------SOAR (Aberffraw).

STAFFORD.

Eisteddfoti Lerpwl.

[No title]