Skip to main content
Hide Articles List

25 articles on this Page

» --—-- "_"\I."1- '-ABERFFRAW.

AV-LWCH.

BANGOR.

•BEAUMARIS. !

BODEWRYD.

CAERGYBI.

CAERNARFON.

News
Cite
Share

CAERNARFON. Gwledd.—Nos Iau cyfarfu cvfarwyddwyr y "Local Marine Society" yn y "Prince of Wales Hc»tel,' a mwynhawyd gwledd ddanteithiol. Y Llythyrdy.—Deallwn fod Mr John Williams, ysgi iferycld rhanbarth y polleljyr, wedi ei benodi yn brif ysgrifenjdi y llythyrdy fel olynydd i Mr J. D. Jones. Cartrefi y Dr. Barnardo.—Nos Lun, yn mhreswyl- fod Mc D. W. Davies, Moss Bank, eynhaliwyd cyfar fod adtaniadol er budd y sefydliad bendithi01 uchod. CVmerwyd rhan yn y gweithrediadau gan Misses Sissie Davies, Moss Bank Blodwen a J. Rowlands, Castle-view; Annie Jones, Kuantan Jenny Jones, Beach Villa; Mri W. Henry Davies, S. B. Pavies, a J, E. Davies, Moss BLnk, a W. R. Robrrts, Marcus- street. Rliifai y cynulliad 50. Yn ystod y gweith- rediadau cyfhvyiiwyd "refreshments" i bawb gan Mrs Davies. Mwynhawyd y wledd a'r cyfarfod yn fawr. Cyfaifod Pregethu. Dyddiau Sabboth a'r LIua cynhaliwyd cyfarfodydd pregethu blynyddol Pen- dpf. Y cenhadon oeddynt y Parchn. J. O. Williams (Pedrog), Lerpwl; O. Jones, Mountain Ash, a J. Bowen, Ponygroes, Sir Gaernarfon. Gwnaed. casgl- i&dau yn yr oil o'r cyfarfodydd tua.gat ddileu y ddy- led sydd yn aros a.r yr addoldy. Llwyddia.nt m'dith yr ouillwyr yn yr eisteddfodau a gynhaliwyd yn ystA>d y Nadolig llwyddodd Mr G. Elwyr. Jones i enill gwobr am ddarn barddonol yn Eisteddfod Lerpw!; Mr E. R. Evans, II rhanu'r wobr am "novelette" ddesg"ifiadol o "Fywyd Crefyddol yn iNglqny.u o 1855-65 yn Rhyl dyfarn- wyd Mr Thottlas Humplireys yn oreu am y gadair farddol gerfidiig. r- 0 Cafwyd yn Varw.-Boreu Sadwrn deuwya o nya 1 gorph Owen Jones, Crown-street, yn ystabl y Castle Hotel; yr oedd yn hollol farw. Tybir iddo gael ei daraw a salwch sydyn, a chwympodd ar swm o wair, lie y bu farw. Yn ddiweddarach yn y dydd cynhali- wyd trengholiad ar y corph o flaen yr Is-grwner, Mr L. R. Thrwnas, a rheithwyr, o'r hwn yr oedd Mr J. Pritehard, Aber Ferry, yn foreman. Dychwelwyd lheithfarn o "Ca.fwyd yn farw." Ymgais i Dori Aiiandy.—Nos We ler gwnfied ym- gais i dori banc y.i Castle-square. Llwyddwyd ^i fyned i fown i'r adailad trwy wnead twll yn un o'r ffenestri da. symud y "sash fastener." Canfyddodd y ll-ndr ei fod yn sicr o gael ei aflonddu, a ffodd ymaith. Ni ahymervryd neb i'r ddalfa. Helyntion y Nadolig.—Nos Sabboth ymgynnllodd ( tyrfa anferth i Eglwys St. Mair er mwynhau o wledd garolawl alluog. Yr oedd y cor dan arweiniad Mr Pugh Griffiths, yr organydd, yn cael eu cynorthwyo gan "ol-ellestra," o dan arweiniadaeth Mr Alexander Corrison. Y pregethwr ydoedd y Parch E. H. Grif- fiths, B. A., gan yr hwn y caed oregeth afaelgar. Eid ail dros y gwasanaeth nos Sabboth dilynol. Boreu dvdd Na,dolig cyfranoddi y Maer, Dr. Parry, arugar- eddau: yn y Guild Hall i oddeutu 300 o bobl dlodion oeddynt wedi dod yn nghyd. Agorwyd y gweithred- iadur. yr hwn oedd fyr, gan v Parch ETan Jones, Moriah, gyda gweddi. Caed anerchiadau byrion gan y Maer, a'r Parch Mr Cowell. Ar gvnygiad Mr W. J. Williams, yn cael ei eilio gan Mr E._ Hughes, rhoddodd! derbynwyr yr anrhegion dair Doniier o dmokhgarwoh i'r Maer. Rhanwyd y rhoddiou «.n y ) Faeires, ei dau fab, a Mrs Evan Jones (Moriah). Plari- odd Mr J. R. Hughes swm mawr o de rhwng tlodion y dref. Cymerodd gwledd-de y Bedyddwyr le pfyd- nawn LIun yn Cellar y Oa.pel, a chynhaliwyd cyng- herdd mawreddog yn yr hwyr, yn y Drill Hall, Mr J. Issard Davies yn y gadair. Dydd Mawrth rhodd- odd Mr D. C. Pritehard, Aber Ferry, wledd o da blasus i blant Ysgol Genhadol hilo h Bach. teddodd 400 wrth y byrddau, a gwnaethant lwyr gyfiawnder a!r trugaredda.u.

----CAPELGWYN.

CEMAES.

LERPWL.

LLAN W ENLLWTTO.

PORTH AMLIVM-T.I

LLANERCHYMEDD.

x/LANFACHRAETH.

LLANFAIR P. G.

--LLANFAIR YN GHORN W Y.

LLANFECHELL.

LLANGEFNI.

PENCARNISIOG.

PENSARN, BERW.

PORTHAETHWY.

-------------SOAR (Aberffraw).

STAFFORD.

Eisteddfoti Lerpwl.

[No title]