Skip to main content
Hide Articles List

25 articles on this Page

» --—-- "_"\I."1- '-ABERFFRAW.

AV-LWCH.

BANGOR.

•BEAUMARIS. !

BODEWRYD.

CAERGYBI.

News
Cite
Share

CAERGYBI. Ddyd Sul y Nadolig, yn Addoldy Bethel (B.), cvnhaJiwyd cyfarfodydd amrywiaethol yn nglyn a'r Ysgoi Sabbothol. Yr oedd y plant wedi dysgu darnau priodot iw hadrodd allan, a. chanodd y cor drcion yn chwaethus a swynol. Cafwyd cyfarfod rha-gorol drwy y dydd, ao ymddanghosai pawb j wedi eu llwyr foddhau. Nos Fawrth wedir Nadolig cynhaliwyd cyfarfod mewn cysylltiad a'r Ysgol Sul yn Ysgoldy Hyfrydle (MTG). Gwolk-wy- wyd y plant am ganu ac adrodd, a chanodd y plant yn sAvj-noi iawn nifer o donau cyfaddas 1 r am- gylchiad. Jilae cyfarfodydd v ddwy eglwys a nod- wyd yn dangos fod rhywrai vn cymeryd traffcrth i addysgu yr oes sydd yn codi, a da yw eu gwaith. Cyfarfod Cenhadol.—Un o' sefydliadau hynaf y dref ydyw cyfarfod cenhadol y Calan yn y Taber- nacl (A.). Gwasanaethwyd eleni gan y Parch Davies, Trelech, ac If or Jones, Porthmadog. Er fod y tywydd yn nodedig o vstormus, cafwyd cyn- ulliadau lluosog, gweinidogaeth rymus, a chyfraniad- au haelionus at yr achos oenhadol. Ychydig ddyddiau yn ol cyflwynodd athrawon, athrawesau, a disgyblion yr Ysgol Frytanaidd an- rheglon gwerthfawr i Mrs Michael ar ei phriodas. Mae Mrs Michael wedi bod yn brifathrawes yn adran y genethod ers llawer o flynyddau, ao wedi gwneud ci gwaith yn nodedig o gvmeradwy can bawb. Cyflwynwyd yr anrheEr ar ran y rhoddwyr gan Mr W. Griffith, Druid House, yn nghanol y dvmuniadau goreu am lwyddiant Mrs Michael a'i phriod. Bwrdd Gwarclieidwaid y Valley.—Dydd Mawrth, Mr J. Lloyd Griffith yn y gadair. Gwnaeth Mr J. E. Hughes (clerc) y taliadau a ganlyn yn hysbys mewn cynorthwy allanol yn ystod y pytliefnos:- Dosbarth Caergybi, 78p 14a 6c i 367 o dlodion; Heihad o dlodion, 24; mewn taliadau, 6p 14s. Aborffraw, 50p 12s 6c i 170 o dlodion; lleihad, 227 o dlodion; cynydd yn y taliadau o 3p 9s 6c. Bod- edern, 51p 3s 6c i 204 o dlodion lleiha.d yn y taliadau o 3p 6s 80. Mae y ffigyrau uchod i'w cyd- maru a'r un cyfnod y flwyddyn ddiweddaf. Galwodd Mr R. Gardiner, Y.H., sylw at gynydd y taliadau yn nosbarth yr Aberffraw, tra yr oedd lleihad vn nifer y tlodion. Mr Parry, y swyddog cynorthwyol, a sylwodd fod nifer y plant oedd yn derbyn cynorth- wy wedi lleihau, ond fod rhif v rhai mewn oed wedi cynyddu. Rhoddodd y Cadeirydd a'r Clerc eglur- had cyffelyb, a, bu diwedd ar yr ymdrafodaeth. Tret i'r Tlodion.-Dymunodd Meistr y ty, ar ran y tlodion, ddiolch i'r Gwarcheidwaid am y wledd ardderchog a gawsant Ddydd Nadolig. Hefyd, diolchwyd i'r personau canlvnol am eu anrhegion —Mrs Hughes, Shop, Valley; Mr W. Ll. Jones, Caergybi; Mrs Bradshaw, Mri R. Bennett, Ler- pwl; a R. Gardner, ieu., Valley. Gwa,Lnaeth Miss Lloyd.—Cynygiodd Mr Forcer Evans, J.P., a ganlyn :—"Fod y Bwrdd yn unol a chymeradwyaeth Bwrdd Llywodraeth Leol yn rhoddi y awm o 30p i Miss Agnes Lloyd am ei gwaith yn cynorthwyo ei thad, y diweddar Mr James Lloyd, relieving officer, Caergybi." Siaradodd Mr Evans yn gryf o blaid y cynygiiwt Eiliwyd ef gan Mr R. Gardner. Siaradodd amryw o'r aelodau Tn groew yn erbyn y cynvgiad. Sylwodd Mr R. Chambers ei fod mown cydymdeimlad a'r cynygiad, ond amheuai ei gyf- riitlilondeb. Pleidleisiwyd o blaid y cynygiad gan y Cynygydd a'r Eilydd, Mrs Bradshaw, a Mr James Lansbury yn erbyn gan Mri W. Owen (Aberffraw), E. R. Owen a John Williams (Bodedern), Rice Row- lands (Llanfachraeth), R. Jones (Rhcscolyn), a R. •Jones, Trewalchmai. Ni phleidloisiodd Mri J. N. Thomas (Caergybi) a R. Chambers fRhen Bias). Coilwyd y cynygiad gyda mwyafrif o ddau. Coeden Nadolig.—Mewn cysylltiad a Chapel y Bedyddwyr Seisnig cynhaliwyd Coeden Na.dolig vn y Neu a dd Drefol nos Fercher, & throes yr antur- iaeth allan yn llwydcKanc mawr. Gweithiodd aelod- au yr eglwys yn ardderchog er dwyn y gweithrediad- nu i derfynia,d llwyddianua Mae yr eglwys hon bron a gorphen clirio gweddill y ddyled sydd yn aros ar y capel. Yma y Ilafuria y Paroh Gomer Evans, roenvn paroh ao arddeliad. Addurno yr Eglwysi.—¥ naill flwyddyn ar ol y lla.Il mae amryw o foneddigesau duwiolfrydig ein tref yn ymgymeryd a'r gwaith da. o addurno yr eglwysi gogyfer a gwyliau y Nadolig. Yr oedd eg- Iwvs henafol Sa.nt Cvbi wedi ei haddurno yn nodedig o brvdferth gan Miss Adeane, Mrs Binney, -Mi& Elliott, Miss Binney, ac erailL Yn y boreu am I ur,-n"-ddeg cynhaliwyd gwasanaeth Seisnig, ac am m o'r gioch yn Gynrraeg, pryd y pregethwyd i dvi-f;),»edd Unosog gem y Parch Robert Prioe, B.A. I Ni bu Eglwys Sant Sedriol erioed yn edrych yn bryfl- ferthach. Cymerwyd rhan vn v gwaith o adHvr^o vr eglwys hon gan :-Miss Adenine, Misses C. a M. Scobell Clapp, Misses Hughea (Castla House), Mrs Pear(*>n, Miss La.nuble, Mi Jone". Miss Griffith, Miss Moreton Prichard, Mrs Chope. 3fim Hughes (Market-street), Misa Lloyd. Miss Jeffrey Smith, Misses Clay, Miss Daviea, Miss Jon, Miss Hors- ford, Mri F. Fagait, W. Daviea, E. Roberta, a C. Watkins. Cynhaliwyd gwasanaeth yn y drefn a 1 ganlyn:—Boreu, Cymraeg, y Parch James Jones yn pregethu, y canu o da.n arweiniad Mr John Wil- liams, Carreg Domas. Yn yr hwyr, cynhaliwyd gwasanaeth Seisnig. Darllenwyd y "lessons" gan Mr J. Lloyd Griffith, M.A. Dadganodu y cor yr anthem, "Sing, 0 Heavens, a'r carol, "Sweet Christmas Bells." Pregethodd y Parch James Lloyd. Ar ol v gwasanaeth hwyrol dadganwyd v gantata "Iesu o Naza-reth." yn wir swynol ga.n y cor, o da.n arweiniad Mr J. H. Singleton, Miss Hughes, Ca-stle House, with yr offeryn. Yn y prydnawn cynhaliwyd gwasanaeth arbenig i'r plant yn Eglwys Sant Seiriol. (Tr;tddodwyd anerchiad dyddorol ac adeiiadol i'r plant gan y Parch James Jones, a dadgajiodd cor yr Ysgol Sul, o dan arweiniad Mr J. H. Singleton, yn rhagorol iawn.

CAERNARFON.

----CAPELGWYN.

CEMAES.

LERPWL.

LLAN W ENLLWTTO.

PORTH AMLIVM-T.I

LLANERCHYMEDD.

x/LANFACHRAETH.

LLANFAIR P. G.

--LLANFAIR YN GHORN W Y.

LLANFECHELL.

LLANGEFNI.

PENCARNISIOG.

PENSARN, BERW.

PORTHAETHWY.

-------------SOAR (Aberffraw).

STAFFORD.

Eisteddfoti Lerpwl.

[No title]